Psalmen - Krachtige kerk (2)

"Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed." (Psalm 133:2) 

Een krachtige kerk, krachtig kerk zijn, met elkaar, als we daarn over nadenken en Psalm 133 lezen dan begint deze psalm met de eenheid van gelovigen. Het is goed en lieflijk als er een eensgezind samenwonen is. Broeders en zusters van hetzelfde huis. Gisteren zagen we al dat al die broers en zussen, net als in een gewoon gezin allemaal anders zijn. Maar wat gebeurt er dan als er eenheid is. En eenheid betekent niet dat je het altijd met elkaar eens bent, maar wel dat je met elkaar verder, ondanks de verschillen die er kunnen zijn.

 

En natuurlijk is Gods Woord de maat en echt, theologisch kun je soms flink van mening verschillen, maar als het gaat over het fundament en over wat God zonde noemt, is er een basis waarop deze eenheid er moet zijn. Ik heb zoveel geleerd van andere gelovigen uit andere kerken, omdat zij mij dingen leerden die ik in mijn kerk niet zag en leerde. En daardoor heeft de Geest in mijn leven veel meer ruimte kunnen krijgen. En dat is nu precies wat er dan gebeurt. Als er liefdevolle eenheid is in de kerken in Nederland, dan is het als de olie op het hoofd van Aäron. Dat beeld dat we in Psalm 133 tegenkomen is een wezenlijk en fundamenteel beeld. Er is maar één moment waarop Aäron, als hogepriester olie op zijn hoofd heeft gekregen: dat is het moment toen hij als priester werd gezalfd.  

Maar dan is het belangrijk om te beseffen wat het zalven van een priester, of ook van een koning of andere personen die God liet zalven, betekende. Dat was niet zomaar een symbolisch iets. Het gaf in de eerste plaats aan dat diegene door God bestemd was voor die taak. Maar die olie staat ook symbool voor de Heilige Geest. De Geest van God die de bekwaamheid schenkt aan de persoon die gezalfd werd. Dat gebeurde daadwerkelijk op dat moment. Als je hier even diep over nadenkt, dan kom je tot de conclusie dat als we als kerken, als gelovigen onder elkaar, een eenheid vormen, dat dit dus betekent dat dit hetzelfde is als Aäron die bekwaam gemaakt wordt door de Heilige Geest. 

De andere kant is dan dus ook waar: Als er geen eenheid is, ontbreekt dus de bekwaamheid van de Heilige Geest. Met andere woorden: de zalving van de Heilige Geest (of zo je wilt, de zegen van de Heilige Geest) kan pas gaan stromen op het moment dat wij met elkaar in eenheid willen samenwonen binnen Gods gezin. Zolang er dus onenigheid is en de eenheid in de kerk in Nederland ontbreekt omdat we bezig zijn om naar elkaar te kijken in plaats van elkaar lief te hebben, dan ontbreekt de zalving van de Heilige Geest. Misschien is het dat wel wat Paulus bedoelt als hij zegt dat we de Geest niet moeten uitblussen. Ben jij bereid om echt voor die eenheid te gaan? 

Gebed: Heer, wat moet het voor U een teleurstelling zijn dat U Uw Zoon gaf, die alles volbracht en dat ondanks dat fundament, wij toch niet met elkaar door een deur kunnen. Ik verlang naar meer van Uw Geest en ik wil kiezen voor eenheid.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu