Psalmen - Krachtige kerk (1)

"Een pelgrimslied van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen." (Psalm 133:1) 

De kerk in onze tijd lijkt zijn kracht soms heel erg verloren te zijn. Soms lijkt het of er in de kerk in Nederland gewoon geen echt kracht aanwezig is. Het valt mij wel eens op de als je op sommige conferenties kom, dat Gods kracht veel groter lijkt, dan in de gewone kerken. Heel vaak is mij gezegd dat dit niet klopt en dat het allemaal emotie en gevoel is, op zo'n conferentie. Ondertussen ben ik daar serieus aan gaan twijfelen, omdat dat krachtige dingen die daar gebeuren, wel degelijk blijvend zijn. Maar hoe kan de kerk in Nederland een krachtige kerk worden?

 

De kracht zit in de eerste plaats niet in wat we voor dingen zien gebeuren. Het zit ook niet in de eerste plaats in hoeverre we durven uit te stappen in geloof. Dat zijn dingen waarin je kunt groeien. Als we de Bijbel lezen, dan merken we dat het bij God aan de ene kant om het Evangelie van het Koninkrijk gaat, maar dat dit aan de andere kant ingebed moet zijn in liefde en eenheid. Als Paulus het heeft over de gaven van de Geest, dan zegt hij tegelijk dat er iets is dat dit te boven gaat en dat is de liefde. Het dertiende hoofdstuk uit de eerste Korinthebrief is namelijk onderdeel van de gaven van de Geest.  

Achter het woord liefde zit nog een ander woord en ik geloof steeds meer dat dit het geheim is dat wij missen waardoor Gods kracht in de kerk vaak ontbreekt. Het heeft alles te maken met het woord 'eenheid'. Zodra dat dit ontbreekt, gaan we ons verliezen in strijd en eindeloze vergaderingen over verschillen en meningen, met als gevolg dat het niet meer gaat waar het om zou moeten gaan. 

Psalm 133 is een hele bekende psalm. Maar ik heb hem vooral gehoord in mijn opvoeding als we ruzie hadden in huis. Herkenbaar? Psalm 133 is echter totaal anders bedoeld. Het is een pelgrimslied, het is een lied dat juist bedoelt is voor de kerk. De kerk als verzameling van gelovigen. Het is goed en lieflijk als broeder en ook zusters eensgezind samenwonen. Misschien is het eerst goed om toch even gewoon naar het gezin te kijken. Want hoe is een gezin samengesteld? Als een gezin meerdere kinderen heeft, dan zijn die kinderen geen van allen hetzelfde. Daar moet je eerst eens even over nadenken, voordat je deze psalm toepast op de kerk. Niemand in het gezin is hetzelfde. Het DNA komt wel voor een deel overeen, maar toch is iedereen anders. En ondanks dat is het toch een gezin. Dus als je elkaar binnen een gezin liefhebt, heb je elkaar lief als allemaal personen die anders zijn. 

Dit moet je eens in gedachten houden op het moment dat je met psalm 133 kijkt naar de kerk in Nederland. Kunnen we elkaar accepteren in hoe we zijn, ook als dat in verschillende kerken is, in Christus? Dat er een eenheid komt over alle kerkmuren heen waardoor de kerk in kracht zal gaan toenemen. Zalving van de Geest en zegen van God hangt hiermee samen zullen we zien. 

Gebed: Vader, misschien is die eerste zin van deze psalm al lastig genoeg voor ons. Leer mij al Uw kinderen zien als broers en zussen, ondanks alle verschillen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu