Psalmen - Krachtige kerk (1)

"Een pelgrimslied van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen." (Psalm 133:1) 

De kerk in onze tijd lijkt zijn kracht soms heel erg verloren te zijn. Soms lijkt het of er in de kerk in Nederland gewoon geen echt kracht aanwezig is. Het valt mij wel eens op de als je op sommige conferenties kom, dat Gods kracht veel groter lijkt, dan in de gewone kerken. Heel vaak is mij gezegd dat dit niet klopt en dat het allemaal emotie en gevoel is, op zo'n conferentie. Ondertussen ben ik daar serieus aan gaan twijfelen, omdat dat krachtige dingen die daar gebeuren, wel degelijk blijvend zijn. Maar hoe kan de kerk in Nederland een krachtige kerk worden?

 

De kracht zit in de eerste plaats niet in wat we voor dingen zien gebeuren. Het zit ook niet in de eerste plaats in hoeverre we durven uit te stappen in geloof. Dat zijn dingen waarin je kunt groeien. Als we de Bijbel lezen, dan merken we dat het bij God aan de ene kant om het Evangelie van het Koninkrijk gaat, maar dat dit aan de andere kant ingebed moet zijn in liefde en eenheid. Als Paulus het heeft over de gaven van de Geest, dan zegt hij tegelijk dat er iets is dat dit te boven gaat en dat is de liefde. Het dertiende hoofdstuk uit de eerste Korinthebrief is namelijk onderdeel van de gaven van de Geest.  

Achter het woord liefde zit nog een ander woord en ik geloof steeds meer dat dit het geheim is dat wij missen waardoor Gods kracht in de kerk vaak ontbreekt. Het heeft alles te maken met het woord 'eenheid'. Zodra dat dit ontbreekt, gaan we ons verliezen in strijd en eindeloze vergaderingen over verschillen en meningen, met als gevolg dat het niet meer gaat waar het om zou moeten gaan. 

Psalm 133 is een hele bekende psalm. Maar ik heb hem vooral gehoord in mijn opvoeding als we ruzie hadden in huis. Herkenbaar? Psalm 133 is echter totaal anders bedoeld. Het is een pelgrimslied, het is een lied dat juist bedoelt is voor de kerk. De kerk als verzameling van gelovigen. Het is goed en lieflijk als broeder en ook zusters eensgezind samenwonen. Misschien is het eerst goed om toch even gewoon naar het gezin te kijken. Want hoe is een gezin samengesteld? Als een gezin meerdere kinderen heeft, dan zijn die kinderen geen van allen hetzelfde. Daar moet je eerst eens even over nadenken, voordat je deze psalm toepast op de kerk. Niemand in het gezin is hetzelfde. Het DNA komt wel voor een deel overeen, maar toch is iedereen anders. En ondanks dat is het toch een gezin. Dus als je elkaar binnen een gezin liefhebt, heb je elkaar lief als allemaal personen die anders zijn. 

Dit moet je eens in gedachten houden op het moment dat je met psalm 133 kijkt naar de kerk in Nederland. Kunnen we elkaar accepteren in hoe we zijn, ook als dat in verschillende kerken is, in Christus? Dat er een eenheid komt over alle kerkmuren heen waardoor de kerk in kracht zal gaan toenemen. Zalving van de Geest en zegen van God hangt hiermee samen zullen we zien. 

Gebed: Vader, misschien is die eerste zin van deze psalm al lastig genoeg voor ons. Leer mij al Uw kinderen zien als broers en zussen, ondanks alle verschillen.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid

"Alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn." (Hebreeën 2:8)

Is na Pasen nu werkelijk alles anders geworden? Als je nu een keurig, geestelijk antwoord moet geven, dan zeg je natuurlijk dat na Pasen alles anders is geworden. De dood is verslagen en de toegang tot de Vader is open. Ja, dat is ook wat het werkelijk is. En toch, stopt met Pasen niet de gebrokenheid en ik weet niet hoe dit voor jou is, maar er gebeuren nog steeds dingen waar wij geen antwoord op hebben, terwijl Jezus alles heeft overwonnen. Afgelopen zondag, eerste Paasdag werden wij wakker om Pasen te vieren en het eerste bericht dat we meekregen op die dag was een dodelijk ongeval van een meisje van 17 uit onze gemeente. Gewoon op de fiets, aangereden en ter plaatse overleden. Is het dan nog steeds Pasen? Is de dood dan nog steeds overwonnen? En het tweede bericht, nog voordat de kerkdienst begonnen was, waren de berichten uit Sri Lanka. Honderden doden en gewonden bij aanslagen op kerken die het Paasfeest vierden. Is dan de dood echt overwonnen?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu