Naar een hoger niveau

Er zijn van die momenten waarop je merkt dat God iets tegen je wilt zeggen. En ik geloof dat ik dit met jullie moet delen omdat God je op een hoger plan wil gaan zetten. God heeft het verlangen om je op een ander niveau te laten leven met Hem. En soms zijn er momenten dat je telkens ergens bij wordt stilgezet en je afvraagt waarom dat gebeurt. En wat God wil met jouw leven is dat Hij meer de regie en meer de controle gaat krijgen, zodat je nog meer en nog meer naar Zijn plan voor Hem zult gaan leven. 

Het was gisteren heel erg opmerkelijk dat ik schreef over het regeren van God. Daar is op zichzelf niets vreemds aan binnen het thema wat we geloven. Maar vervolgens kreeg ik van Hanneke een stukje binnen voor 'Opwekking overdacht' met dezelfde thematiek. God heeft alle macht. Dat is de basis die je moet leren vast houden. Want als het over Gods plan en Gods doel met je leven gaat en God wil je op een hoger niveau tillen, dan is het zo belangrijk dat je eerst beseft dat wat er dan ook gebeurt, God reageert.

 

Het was opmerkelijk dat ik vervolgens vanmorgen in een dienst was waar alle liederen weer draaiden om het thema 'God regeert'. Wat wil God nu eigenlijk daarmee? Uiteindelijk is dat slechts het houvast waar je op terug mag vallen. Wat God wil met je leven is dit: Een leven waarin God het helemaal voor het zeggen mag hebben. Dat is toch logisch, denk je misschien. Ja, dat lijkt wel logisch, maar is dat ook echt zo? Bij hoeveel situaties bedenk jij of de stap die je zet, Gods stap zou zijn? En hoeveel nieuwe situaties heb jij in je leven gehad in de afgelopen week, die jij nooit had bedacht, maar die je deed omdat Gods stem het je duidelijk liet horen? 

Wees hier een heel eerlijk over? Mijn eerste reactie is dan: Stel je voor dat God iets zegt, waardoor je in de problemen komt met mensen om je heen? Ja, en? Want dat kan inderdaad. Stel je voor dat je vanmiddag een rondje gaat lopen en je komt iemand tegen en God zegt: "Vraag diegene waar hij mee zit en zeg hem dat Jezus het antwoord is." Hoeveel kans heeft God dat jij uitstapt in geloof en dit doet?  

Ik denk dat wij best wel voor God willen leven, maar echt luisteren naar wat God in specifieke situaties zegt en op bepaalde momenten vraagt, hoe vaak stemmen wij daar echt op af? Dus niet ergens op af stappen omdat jij vindt dat het maar eens moet gebeuren, maar zoeken naar wat God vraagt en dan doen. En dat God regeert, ligt daar onder als basis. De controle is bij Hem. Ik geloof dat dit het hogere niveau van omgaan met God is, waar Hij je naartoe wil brengen. Dat betekent radicale overgave, niet in je keus voor Jezus, maar om Hem na je keus ook jouw weg te laten bepalen. 

Gebed: Heer, ik gaf mijzelf helemaal over aan U en ik wil er nu voor kiezen om telkens afgestemd te zijn op Uw stem. En laat niet angst regeren, want U regeert en laat mij stappen zetten in geloof en ervaren hoe U door mij heen zult werken.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu