Ik geloof... dat de Heer regeert

"De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen. (Psalm 93:1) 

Het is nog niet zover dat Jezus terugkomt. En natuurlijk, het is wel duidelijk dat ons met Christus alle dingen geschonken zijn, dat maakt dat wij in de Naam van Jezus, Zijn lichaam mogen zijn op aarde. En toch, klinkt zelfs dat soms te makkelijk. We wachten op de wederkomst van Jezus en toch is dat lang niet altijd even makkelijk. Soms voelt het als een hemel op aarde op het moment dat je het Koninkrijk mag uitdelen, maar er zijn ook andere momenten. En wat geloven we over die moeilijke momenten tussen hemelvaart en wederkomst, waarbij we wel alles hebben ontvangen, maar waar we ook in een wereld leven waar zoveel gebeurt?

 

Uiteindelijk, onder alle verwachting en onder alle gaven ligt nog iets veel groters: De HEER regeert! Dat is belangrijk om te beseffen. Want hoewel we zoveel hebben gekregen komen we toch vaak in situaties die we niet meer kunnen overzien. Omstandigheden waarbij je het gevoel hebt dat er van alles gebeurt waarover je compleet de controle kwijt bent. Soms situaties op het wereldtoneel, maar soms ook gewoon in je eigen leven. Situaties waarbij je gelijk in de verdediging schiet omdat je bang bent wat de gevolgen zijn als je niet voldoet, maar ook dreigende situaties in de wereld. Niet alles lossen we op met de gaven van de Geest, met het Koninkrijk van Jezus dat we leven of met de boodschap van genade en redding. En wat nu als alles je uit de hand dreigt te lopen? 

In al die omstandigheden regeert God! Er is geen moment dat de controle op het hele wereldtoneel, op macroniveau en op microniveau, uit Gods handen loopt Terwijl wij op aarde onze taak hebben om het lichaam van Jezus te zijn, blijft God regeren, stuurt zijn engelen waarheen Hij weet dat het nodig is, laat ons door Zijn Heilige Geest inzicht krijgen in situaties en grijpt Hij in waar dit moet gebeuren. Wees gewoon trouw en gehoorzaam aan God, daar zal Zijn zegen op rusten en als er dan dingen gebeuren waar je zorgen of angst over hebt, weet dan dat God regeert. Hij laat deze wereld niet los. Zou God, Die na de zondeval gewoon doorging met de wereld en zelfs Zijn eigen Zoon wilde sturen, dan nu de heel wereld maar laten lopen zoals het loopt? 

Ook de hele wereld is Gods werk en dat is Hij begonnen en uiteindelijk zal God Zijn eigen werk vasthouden. Laat dit ook je troost zijn als er zoveel gebeurt, soms zo dichtbij je eigen leven, dat God het in Zijn hand zal blijven houden. Ik geloof dat God regeert, in elke situatie staat Hij er boven en is Hij de Almachtige. Dit is Vaderlijke zorg die God heeft voor Zijn kinderen. Rust mijn ziel, uw God is Koning. Het is een heel oud lied, maar zo waar. Heb rust, laat je niet door angst overmannen, maar blijf je geloof in Gods regering uitspreken. 

Gebed: Heer, ik dank U dat U regeert. En ik wil juichen omdat U regeert! Dat is mijn rust, mijn houvast in moeilijke omstandigheden. U hebt het in Uw hand.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu