Ik geloof... dat de Heer regeert

"De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen. (Psalm 93:1) 

Het is nog niet zover dat Jezus terugkomt. En natuurlijk, het is wel duidelijk dat ons met Christus alle dingen geschonken zijn, dat maakt dat wij in de Naam van Jezus, Zijn lichaam mogen zijn op aarde. En toch, klinkt zelfs dat soms te makkelijk. We wachten op de wederkomst van Jezus en toch is dat lang niet altijd even makkelijk. Soms voelt het als een hemel op aarde op het moment dat je het Koninkrijk mag uitdelen, maar er zijn ook andere momenten. En wat geloven we over die moeilijke momenten tussen hemelvaart en wederkomst, waarbij we wel alles hebben ontvangen, maar waar we ook in een wereld leven waar zoveel gebeurt?

 

Uiteindelijk, onder alle verwachting en onder alle gaven ligt nog iets veel groters: De HEER regeert! Dat is belangrijk om te beseffen. Want hoewel we zoveel hebben gekregen komen we toch vaak in situaties die we niet meer kunnen overzien. Omstandigheden waarbij je het gevoel hebt dat er van alles gebeurt waarover je compleet de controle kwijt bent. Soms situaties op het wereldtoneel, maar soms ook gewoon in je eigen leven. Situaties waarbij je gelijk in de verdediging schiet omdat je bang bent wat de gevolgen zijn als je niet voldoet, maar ook dreigende situaties in de wereld. Niet alles lossen we op met de gaven van de Geest, met het Koninkrijk van Jezus dat we leven of met de boodschap van genade en redding. En wat nu als alles je uit de hand dreigt te lopen? 

In al die omstandigheden regeert God! Er is geen moment dat de controle op het hele wereldtoneel, op macroniveau en op microniveau, uit Gods handen loopt Terwijl wij op aarde onze taak hebben om het lichaam van Jezus te zijn, blijft God regeren, stuurt zijn engelen waarheen Hij weet dat het nodig is, laat ons door Zijn Heilige Geest inzicht krijgen in situaties en grijpt Hij in waar dit moet gebeuren. Wees gewoon trouw en gehoorzaam aan God, daar zal Zijn zegen op rusten en als er dan dingen gebeuren waar je zorgen of angst over hebt, weet dan dat God regeert. Hij laat deze wereld niet los. Zou God, Die na de zondeval gewoon doorging met de wereld en zelfs Zijn eigen Zoon wilde sturen, dan nu de heel wereld maar laten lopen zoals het loopt? 

Ook de hele wereld is Gods werk en dat is Hij begonnen en uiteindelijk zal God Zijn eigen werk vasthouden. Laat dit ook je troost zijn als er zoveel gebeurt, soms zo dichtbij je eigen leven, dat God het in Zijn hand zal blijven houden. Ik geloof dat God regeert, in elke situatie staat Hij er boven en is Hij de Almachtige. Dit is Vaderlijke zorg die God heeft voor Zijn kinderen. Rust mijn ziel, uw God is Koning. Het is een heel oud lied, maar zo waar. Heb rust, laat je niet door angst overmannen, maar blijf je geloof in Gods regering uitspreken. 

Gebed: Heer, ik dank U dat U regeert. En ik wil juichen omdat U regeert! Dat is mijn rust, mijn houvast in moeilijke omstandigheden. U hebt het in Uw hand.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet

"Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad." (Lukas 10:12)

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op deze vraag. Hoewel het vroeger, en in sommige kringen nog steeds, gebeurde dat er dan werd gezegd: "Als je niet gelooft ga je naar de hel", is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar dat is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: "Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?" Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu