Thema: Lijdenstijd

"Zij antwoordden en zeiden tegen hem: Als deze geen misdadiger was, zouden wij Hem niet aan u overgeleverd hebben." (Johannes 18:30)

Als je Jezus nu echt pijn wil doen met een opmerking, welke opmerking zou dat dan zijn? Welke opmerkingen hebben het emotionele lijden van Jezus enorm vergroot? De afgelopen tijd hebben we al behoorlijk wat momenten bekeken in het leven van Jezus waarbij Hij emotioneel zwaar leed, maar zijn er momenten die groter zijn dan andere momenten? Als je hier naar wilt kijken blijf je wel met het lastige punt zitten dat Jezus er ook Zelf heel bewust voor heeft gekozen om voor jou en mij de prijs te betalen. Wat wij zien als een verschrikkelijke opmerking was voor Jezus misschien wel een belangrijk moment waarbij Hij gewillig de prijs wilde betalen. En soms, en dat is de andere kant, reageren wij wel heel makkelijk met een opmerking als: "Hij wilde toch alles in onze plaats doen?" En we gaan voorbij aan ook dit stuk van het lijden. Welke opmerking kun je maken over iemand die nog nooit iemand kwaad deed?

Thema: Lijdenstijd

"Petrus dan ontkende het opnieuw. En meteen kraaide de haan." (Johannes 18:27)

Wat mag het je kosten om voor Jezus uit te komen? Eigenlijk een irritante vraag, hè? Echt zo'n vraag uit de hoek van 'je moet wel evangeliseren, als je een echte christen bent'. Voor je het weet brengt zo'n vraag natuurlijk heel veel regels voort. Vroeger dacht ik ook dat je alleen een goede christen kon zijn als je evangeliseerde. Het gevolg liet zich raden bij iemand met een nogal radicale stijl, zoals ik: Iedereen die niet evangeliseerde probeerde ik te overtuigen dat dit echt moest. Ondertussen ben ik er ook wel achter dat dit niet betekent dat je voor Jezus uitkomt. Je kunt heel goed in een vreemde stad, waar niemand je kent, evangeliseren, maar op je werk weten ze niet eens dat je christen bent. Durf je voor Jezus uit te komen als het je wat kost? En dan niet op een plek waar je actief iets gaat doen, maar op de plek waar je bent en waar je naar je geloof gevraagd wordt.

Petrus had natuurlijk over het algemeen een behoorlijke grote mond. Helemaal niet altijd fout, maar als het veilig was kwam hij echt wel voor Jezus uit, maar dan komt het moment dat Jezus gevangen is genomen en Petrus wil eigenlijk het liefst weten wat er met Jezus zou gaan gebeuren en hij sluipt mee naar binnen bij Kajafas. Dat lijkt hij op een bepaalde manier ook wel graag anoniem te willen doen. Dat dit mislukt is natuurlijk niet zo vreemd als je net bij de arrestatie van Jezus een soort hoofdrol voor jezelf hebt opgeëist. Terwijl niemand zijn zwaard trok, deed Petrus dat wel en de actie met het oor van Malchus, heeft Petrus wel in de aandacht gebracht.

Drie keer wordt tegen Petrus gezegd dat hij ook bij Jezus hoorde. Hij ontkent het. De derde keer blijkt het iemand van de slaven van de hogepriester te zijn geweest. Iemand die dus een collega van Malchus was en waarschijnlijk er dichtbij heeft gestaan. En zo komt de vraag op Petrus af: "Wat mag het je eigenlijk kosten om voor Jezus uit te komen?" Nee, die vraag kreeg hij natuurlijk niet letterlijk, maar dit is wel waar het uiteindelijk om ging. Ben je er nu één van Jezus of niet? En als je dat bent, terwijl Jezus hier ter dood wordt veroordeeld, wat is dan daar het gevolg van voor Petrus als hij gaat toegeven dat hij bij Jezus hoort? Je zou zeggen dat dit geen probleem hoeft te zijn voor Petrus, want hij wilde toch wel sterven met Jezus?

Als het er dan echt op aankomt, dan haakt Petrus dus toch af. Blijkbaar als het veilig is, maakt het niet uit, dan is Petrus de eerste die voor zijn Meester wil uitkomen, maar nu het erom gaat spannen en de prijs misschien wel erg hoog wordt, dan haak Petrus af. In een ander Evangelie staat dat na deze verloochening, Jezus hem aankeek. De blik in de ogen van Jezus moet voor Petrus verschrikkelijk zijn geweest, niet alleen voor Petrus, maar ook voor Jezus. Dit bedoelde Jezus, toen Hij Petrus waarschuwde. Voor Jezus uitkomen als het zonder gevaar en zonder gevolgen is, dat lukt nog wel, maar als het echt een prijs gaat kosten, dan wordt het lastig. 

Wat mag het jou kosten om voor Jezus uit te komen? Gewoon even eerlijk, waar ligt jouw grens dat jij zegt: Als het dit kost, ontloop ik het? Dat punt waar Jezus dus de pijn voelt dat Hij die prijs niet echt waard is. Gelukkig dat Jezus de prijs voor jou en mij wel wilde betalen. Ook de prijs met Zijn leven. Die prijs is echt hoog. Is deze vraag van deze keer dan nog steeds irritant? Of is de vraag gewoon ook een eerlijke spiegel?

Gebed: Heer, ik erken en belijd dat als de prijs echt hoog is, ik zonder Uw genade en Uw Geest zomaar kan afhaken. Daarom vraag ik U om Uw Geest dat Die mij vervult met durf en liefde, zodat ik U niet zal verloochenen.

Thema: Lijdenstijd

"Jezus zei tegen Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?" (Johannes 18:11)

Sta jij Jezus wel eens in de weg met wat je doet? Dat is misschien een vreemde vraag of misschien dat je denkt dat het zelfs een lastige vraag is. Lastig omdat je niet te snel wil zeggen dat je Jezus nooit in de weg loopt. Jezus in de weg lopen dat heeft natuurlijk alles te maken met dat jij en ik denken beter te weten wat Jezus moet doen dan dat Hij dat Zelf zou weten. Dat kan voor ons zijn dat we het theologisch beter weten en daarom Hem niet de ruimte geven om door de Geest te werken zoals Hij dat wil. Dat kan zijn omdat als je de Bijbel leest je denkt dat het echt niet kan wat Hij zegt en daarom luisteren we dan maar niet. Ik mag soms voor iemand niet bidden omdat het toch niet kan veranderen, terwijl we wel zeggen dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Jezus in de weg lopen om Zijn werk te doen. Als je deze eerste zinnen even op je laat inwerken dan is de kans groot dat je zegt: "Het zou wel eens kunnen zijn dat ik Jezus vaker in de weg loop dan dat ik denk".  Dat maakt het dan ook makkelijker om even te kijken wat Petrus doet.

Thema: Lijdenstijd

"Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen: Ik ben het. En Judas die Hem verraadde stond ook bij hen." (Johoannes 18:5)

Hoe bekend zou Jezus geweest zijn? Als je de Evangeliën leest, lijkt het er in ieder geval op dat iedereen wel van Jezus had gehoord. De verhalen gingen door het hele land. Of ook de Romeinen het op die manier hebben meegekregen is natuurlijk niet helemaal zeker, maar je kunt je toch bijna onmogelijk voorstellen dat dit aan hen is voorbij gegaan. De manier hoe Jezus zieken genas, zelfs doden opwekte, dat wordt op een gegeven moment ook echt wel gezien. Je kunt je dus ook afvragen of het nodig was om een verrader als Judas nodig te hebben om te weten Wie je gevangen moet nemen. Waarschijnlijk wilden ze vooral zekerheid hebben. Het is dan opmerkelijk hoe de reactie is van de soldaten die Jezus moeten oppakken.

Thema: Lijdenstijd

"Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is." (Johannes 16:32)

Het moment dat Jezus Zijn discipelen moet gaan loslaten komt heel dichtbij en dat beseft Jezus als geen ander. Loslaten doet pijn, zeker als het zo is als bij de discipelen. Vorige keer zagen we al dat ze er nog steeds niet veel van begrepen en dat ze daardoor ook heel kwetsbaar zouden zijn op het moment dat het erop aan zal gaan komen. Toch lijkt er een moment te zijn dat de woorden van Jezus beter beginnen over te komen en de discipelen er iets meer van gaan begrijpen. Jezus heeft dan net een duidelijke les gegeven over de Heilige Geest Die straks zal gaan komen, Hij heeft ze uitgelegd dat ze eerst bedroefd zullen zijn, maar dat er daarna ook blijdschap zal komen. Jezus zal weggaan. Maar de woorden bleven op een bepaalde manier wel erg cryptisch. Woorden als: "Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien", moeten wel heel vaag zijn geweest voor de discipelen.

 1. Intense haat
 2. De weg niet weten
 3. Voor Jezus' voeten of volgen
 4. In verwarring
 5. Controle loslaten
 6. Zwijgen over Jezus uit angst
 7. Ondanks alle tekenen
 8. Messias en Zoon van de mensen
 9. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 10. Welke geur gun jij Jezus?
 11. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 12. Psalmen - Een rein hart
 13. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 14. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 15. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 16. Psalmen - Zonden tegen God
 17. Psalmen - Diep besef van berouw
 18. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 19. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 20. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 21. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 22. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap
 23. Kerk van Jezus - Gemeenschap met gedeelde noden
 24. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 25. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 26. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 27. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 28. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid
 29. Kerk van Jezus - Gemeenschap in eenheid
 30. Kerk van Jezus - Gemeenschap
 31. Kerk van Jezus - Discipelen vertellen over hun ervaringen
 32. Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet
 33. Kerk van Jezus - Discipelschap heeft haast en prioriteit
 34. Kerk van Jezus - Discipelschap met het Koninkrijk
 35. Kerk van Jezus - Discipelschap is niet zakelijk
 36. Kerk van Jezus - Discipelschap met vrede
 37. Kerk van Jezus - Groeien in discipelschap door te gaan en te doen
 38. Je blijft in je bestemming, ook als je soms verhinderd wordt
 39. Uitstrekken of verstenen
 40. Terugkijken om vooruit te kunnen
 41. Kerst - Vijandelijke aanbidders
 42. Kerst - Part noch deel aan Jezus
 43. Wij verwachten de Heer - Maar begrijpen niet alles
 44. Wij verwachten de Heer - Alles wordt nieuw
 45. Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt
 46. Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld
 47. Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd
 48. Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee
 49. Wij verwachten de Heer - Maar hoe?
 50. Wij verwachten de Heer - Maar niet iedereen
 51. Wij verwachten de Heer
 52. Kerk van Jezus - Discipelschap met prioriteit
 53. Kerk van Jezus - Discipelschap in zout en licht
 54. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen (2)
 55. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen
 56. Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken
 57. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)
 58. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap
 59. Kerk van Jezus - Genadig Koningschap
 60. Kerk van Jezus - Uitvoering van het Koningschap (2)
 61. Kerk van Jezus - Uitvoering van het Koningschap
 62. Kerk van Jezus - Basis van het Koningschap
 63. Kerk van Jezus - Van Wie is de kerk?
 64. Kerk van Jezus
 65. Hemelburgers (4)
 66. Hemelburgers (3)
 67. Hemelburgers (2)
 68. Hemelburgers (1)
 69. Opgestaan met Jezus
 70. Kroon op de werk: Jezus is opgestaan

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu