Daniël - Gezegend door God en mensen

 

“Aan deze vier jongemannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, en Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen.” (Daniël 1:17)
 
Wat maakt dat wij als christenen vaak niet of maar ten dele worden geaccepteerd? Dat is een vraag waard. Hoe komt het dat christenen niet met vreugde worden binnengehaald op bedrijven en in de maatschappij? Wat is er heerlijker dan dat je collega’s hebt die helemaal betrouwbaar zijn, niet via de rug van een ander proberen op te klimmen, altijd zuiver zijn in het schrijven van uren en zuiver leven naar Gods verlangen? Wij zeggen natuurlijk wel heel makkelijk dat als we niet als christenen geaccepteerd worden, dat dit de strijd is waar we mee te maken hebben. Is dat echt zo?

Daniël - God de ruimte geven om te zegenen

 

“Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef, en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water zodat we dat drinken.” (Daniël 1:12)
 
Het is nogal wat, dat Daniël vraagt. Hij wil niets eten van de tafel van de koning. En als je beseft dat dit te maken heeft met het eten dat aan de god Bel is gewijd, wordt het wel duidelijker. Nu hebben wij, in onze tijd, geen letterlijke goden van hout en steen, maar de afgoden van onze tijd zijn veel meer onzichtbaar aanwezig. Wat heb jij er voor over om de afgoden van onze tijd niet te vereren? En welke gevolgen heeft dat?

Daniël - Radicaal vanaf het begin

 

“Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen.” (Daniël 1:8)
 
Het is natuurlijk heel logisch dat Daniël, meegenomen uit zijn eigen land door een vreemde koning, in het vreemde land, aan het hof van die koning gelijk even duidelijk maakt dat hij geen zin heeft om te eten van dat wat hem wordt voorgezet. Nee, dat is natuurlijk helemaal niet logisch. Je moet gewoon eens even goed leven wat er in dat eerste hoofdstuk van Daniël staat. Jongens van het koninklijke geslacht worden meegenomen door de koning van Babel en worden aan het hof neergezet om daar opgeleid te worden om in dienst van de koning te treden. En dan zegt Daniël: “Sorry, maar jullie eten hoeven wij niet.”

Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past

 

“Toen beval de koning aan Aspenaz, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen.” (Daniël 1:3)
 
Het is mooi als je hebt meegedacht over het vissen van mensen, maar als je dat heel rooskleurig voorstelt, dan zou je bijna vergeten dat er ook nog een andere kant is. Er is ook nog de kant van de samenleving waarin wij leven. Ik weet niet hoe dit voor jou is, maar onze seculiere samenleving is lang niet altijd makkelijk om te leven. Sterker nog, je kunt zeggen dat we onze naaste niet eindeloos in hun waarde moeten laten omdat er maar één waarheid is die echt reddend is, maar tegelijk leef je er wel gewoon tussen. Als het goed is, leef je als een hemelburger op aarde en leef je in een vreemd land. En dat is lastig, want de levensstijl van de hemel sluit totaal niet aan op de stijl van de aarde.

Mensen vissen - En nu jij!

 

“En Hij stelde er twaalf aan om ben Hem te zijn, en om hen uit te zenden om te prediken, en macht te hebben om de ziekten te genezen en de demonen uit te drijven.” (Markus 3:14 en 15)
 
Wanneer heb je als discipel van Jezus genoeg geleerd om het geleerde in de praktijk te brengen? Dat bepaalt niet de discipel, maar dat bepaald de Meester! En om het nog maar een keer te zeggen: De discipelen wist nog maar heel, heel weinig van Jezus en Zijn bediening op aarde. Het was zelfs nog maar de vraag of ze echt door hadden dat Hij de Messias was. En als je vervolgens bedenkt welk onderwijs ze in de eerste dagen met Jezus hadden gehad, dan is dat niet veel meer dan een paar wonderen, een beetje onderwijs en een roeping van de rest van de discipelen waar je ook je vragen nog wel bij kunt hebben.

Mensen vissen - Met welk net?

 

“En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de zee, en Hem volgde een grote menigte uit Galilea en uit Judea.” (Markus 3:7)

 

Er staan, naar aanleiding van het thema ‘mensen vissen’ twee vragen open: Ben jij bereid om Jezus te volgen en wil jij groot denken van de kracht van het Koninkrijk? Jezus heeft je opgezocht en heeft ook jou de vraag gesteld: Volg Mij! En de vraag is of je dat wil doen en zo een visser van mensen wilt worden. En als je dan daar ‘ja’ tegen zegt, durf je dan ook groot te denken. Mensen vissen, niet zoals je vist met een hengel, maar zoals je vist met een net, zodat er niet af en toe een gelovige bijkomt, maar dat er velen tot geloof komen. Als je dan nog steeds zegt: “Ja, ik ben beschikbaar, Heer, zendt mij”, dan komt er nog een laatste vraag.

Mensen vissen - Wat mag het je kosten?

 

 “En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem.” (Markus 1:18)

 

Het is goed om even nog in het bootje van Simon en Andreas te blijven. We hebben hun beeld bij vissen ondertussen helder gekregen en ook het beeld waaruit Jezus hen roept. Jezus sluit aan bij hun belevingswereld: Hard werken, maar ook veel vis binnenbrengen. Als Jezus in deze lijn hen roept, betekent dat dus ook dat Jezus zegt dat vissen van mensen, ook hard werken is, maar dat je ook mag uitgaan van volle netten. Maar in dat bootje gebeurt nog iets anders. Simon en Andreas zullen lang niet begrepen hebben wat Jezus precies bedoelde met ‘vissers van mensen’, maar dat het gaat om mensen te vangen voor deze rabbi zullen ze wel begrepen hebben. Maar stel nu dat jij daar in dat bootje zat.

Mensen vissen - Groot denken

 

“En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt.” (Markus 1:17)

 

Je zou in je bootje zitten, gewoon aan het werk en je hoopt op een goede vangst, en dan komt Jezus ineens langs. Waarschijnlijk was het Simon en Andreas niet eens bijzonder opgevallen. Meer dan een rabbi hebben ze niet gezien in die man die daar langs de zee kwam aanlopen. Jezus had hen wel met andere ogen bekeken en wist dat zij de eerste discipelen van Hem zouden worden. Vissers als discipelen van een rabbi. Dat is wel heel apart. Niet degenen die op school als hoogste scoorden en daardoor discipel bij een rabbi mochten worden, maar vissers zonder betekenis.

Mensen vissen - Het begin

 

“En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen want zij waren vissers.” (Markus 1:16)
 
Gisteren was de intro rond het thema ‘de enige waarheid’ stevig. Durven wij echt dat wat wij geloven als de enige weg van redding te brengen in deze wereld, of zijn wij al zover gemasseerd door onze cultuur dat we vooral iedereen in zijn waarde moeten laten? Voordat we verder kijken hoe Jezus begint aan Zijn werk op aarde, is het wel belangrijk om nog even te zeggen dat het er niet om gaat dat we ondoordacht en bot met mensen omgaan. Soms krijg je het idee bij sommige evangelisten dat elk gevoel er dan niet meer toe doet en dat het bijna een dwingen is op een manier die we bij Jezus niet tegen komen. Maar hoe doet Jezus het dan wel en op welke manier zet Hij Zijn discipelen in beweging?

Mensen vissen - Intro

 

“En Hij zei: de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen, bekeer u en geloof het Evangelie.” (Markus 1:15)

 

In een paar dagen wil ik wat principes doorgeven over de manier hoe deze wereld gewonnen kan worden voor Jezus. En vandaag wil ik je eerst een paar confronterende vragen stellen. Vooral omdat ik afgelopen dagen zat na te denken over hoe wij in deze wereld christenen zijn. We hebben net nagedacht over het Griekse denken en het Joodse denken en dat Griekse denken, waarbij we vooral bezig zijn met onszelf en waar we meer en meer de ander in zijn waarde laten, doortrekt alles. En ik wil jou de vraag stellen of jij lef hebt om echt voor Jezus op te staan in deze wereld?

 

Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'

 

“Ieder die naar Mij toekomt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is.” (Lukas 6:47)
 
De afgelopen dagen hebben we het verschil gezien tussen het Joodse denken en het Griekse denken. Het Joodse denken is dus eigenlijk het denken dat God in Israël heeft gelegd, maar door Zijn Geest ook in ons. Het Griekse denken is sterk individualistisch en gericht op wat jij er aan hebt. Maar als je bedenkt dat het Joodse denken datgene is dat God in je heeft gelegd, dan betekent het dat jij mag leren wat je al kunt. Gods Geest heeft het dan al in je gelegd en vanuit de oorsprong zit het al in je genen. Het is iets dat zelfs bij de schepping erbij hoorde.

Meer artikelen...

 1. Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding
 2. Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk
 3. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 4. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 5. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 6. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 7. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 8. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 9. Grieks of Joods - Gunnend
 10. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 11. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 12. Grieks of Joods - Intro
 13. Handoplegging - Tenslotte
 14. Handoplegging - Wees niet bang
 15. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 16. Handoplegging - Bediening overgedragen
 17. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 18. Handoplegging - Door een discipel
 19. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 20. Handoplegging
 21. Pinksteren - Iedereen (2)
 22. Pinksteren - Iedereen
 23. Pinksteren - Stomdronken
 24. Pinksteren - Verwarring
 25. Handelingen 29 - Weerstand
 26. Handelingen 29 - Balans
 27. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 28. Handelingen 29
 29. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 30. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 31. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 32. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 33. Tussen kwijt zijn en verwachten
 34. Hemelvaart
 35. Communicatie met God - Overweldigend
 36. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 37. Communicatie met God - Als God niet reageert
 38. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 39. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 40. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 41. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 42. Communicatie met God - Jona-momenten
 43. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 44. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 45. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 46. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 47. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 48. Communicatie met God - De strijd is van God
 49. Communicatie met God - Overvloed (2)
 50. Communicatie met God - Overvloed
 51. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 52. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 53. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 54. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 55. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 56. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 57. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 58. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 59. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 60. Communicatie met God - Vragen om een teken
 61. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 62. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 63. Communicatie met God - God wil je zegenen
 64. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 65. Communicatie met God - Good, good Father
 66. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 67. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 68. Communiceren met God
 69. Na Pasen - Je verstand geopend
 70. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 71. Na Pasen - Ken de Bijbel
 72. Pasen - Geloof jij het echt?
 73. Pasen - Hij is opgestaan!
 74. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 75. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 76. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 77. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 78. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 79. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 80. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 81. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 82. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 83. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 84. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 85. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 86. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 87. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 88. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 89. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 90. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 91. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 92. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 93. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 94. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 95. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 96. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 97. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 98. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 99. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 100. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 101. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 102. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 103. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 104. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 105. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 106. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 107. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 108. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 109. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 110. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 111. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 112. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 113. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 114. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 115. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 116. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 117. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 118. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 119. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 120. Simson - Nieuwe toewijding
 121. Simson - Roepen in de nood
 122. Simson - Nog meer wraak
 123. Simson - Wraak
 124. Simson - Gods kracht
 125. Simson - Gods tijd
 126. Simson - Geboren
 127. Simson - God zien en leven
 128. Simson - Nazireeër
 129. Simson
 130. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 131. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 132. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 133. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 134. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 135. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 136. Timotheüs - Strijd van het geloof
 137. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 138. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 139. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 140. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 141. Timotheüs - Jonge weduwen
 142. Timotheüs - Bediening van weduwen
 143. Timotheüs - Weduwen
 144. Timotheüs - Op elkaars schouders
 145. Timotheüs - Acht op jezelf
 146. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 147. Timotheüs - Smaad en spot
 148. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 149. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 150. Alles is mogelijk!
 151. Timotheüs - Gevaar van afval
 152. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 153. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 154. Timotheüs - Ambt en gezin
 155. Timotheüs - Diakenen
 156. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 157. Timotheüs - Onberispelijk
 158. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 159. Timotheüs - Ambt van opziener
 160. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 161. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 162. Timotheüs - Houding van vrouwen
 163. Timotheüs - Gebedshouding
 164. Timotheüs - Paulus' gezag
 165. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 166. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 167. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 168. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 169. Timotheüs - Iedereen is te redden
 170. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 171. Timotheüs - Doel van de wet
 172. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 173. Timotheüs - Loslaten
 174. Timotheüs - Zoon in het geloof
 175. Wie zeg jij dat Jezus is
 176. Het loon dat jij meebrengt
 177. Een nieuw jaar zonder zorgen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom