Daniël - Als een woord van kennis heftig is

 

“Toen stond Daniël – zijn naam is Beltsazar – een ogenblik verbijsterd. Zijn gedachten verschrikten hem. De koning antwoordde en zei: Beltsazar, laten de droom en de uitleg ervan u niet verschrikken. Beltsazar antwoordde en zei: Mijn heer, moge de droom overkomen wie u haten en de uitleg ervan uw tegenstanders.” (Daniël 4:19)

 

Is luisteren naar wat God zegt altijd leuk? Misschien vind je dit een wat aparte vraag, maar toch is het goed om deze vraag even te stellen. En voordat we helemaal ingaan op de volgende droom die Nebukadnezar krijgt, moeten we het hier eerst even over hebben. Gods stem horen en daar op reageren is lang niet altijd even leuk. Tenminste, de ervaring dat God spreekt, je inzicht geeft, dat blijft iets dat hemels is en dat je niet wilt missen, maar daarmee is dit niet altijd een avontuur dat geweldig is.

Daniël - Tussen het ergste en Gods mogelijkheden

 

“Hij antwoordde en zei: Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen! Zij hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden.” (Daniël 3:25)

 

Heb jij wel eens een engel gezien? Ik denk dat meesten van ons niet. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen engelen zijn, maar meestal blijven engelen onzichtbaar. Er zijn uitzonderingen, momenten dat engelen zichtbaar zijn en we zien wat ze doen. Overigens zien we nergens in de Bijbel dat er gevraagd wordt om engelen te mogen zien, het is ook niet meer helpend als we ze zouden zien, behalve als God het belangrijk vindt dat we ze zouden zien. De vrienden van Daniël hebben wel een duidelijke ervaring met een engel.

Daniël - Vertrouwen dat God meer kan dan ooit mogelijk is

 

“Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen.” (Daniël 3:17)

 

Denk jij dat het echt kan dat als iemand je in een vuuroven gooit dat je dan echt niets overkomt? Nee, nu even niet het verhaal van de vrienden van Daniël gelijk napraten, nu even dichtbij jezelf houden? Je kunt natuurlijk keurig zeggen: “Natuurlijk kan dat, want bij God zijn alle dingen mogelijk”. Maar geloof je dan ook echt dat dit kan gebeuren? Eigenlijk is de vraag wat jij er heel concreet van gelooft.

Daniël - De prijs van God dienen

 

“Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen.” (Daniël 3:6)

 

Wat doet ontzag voor God? Is daarmee altijd alles gezegd? Kun je zeggen dat als Gods kracht en macht openbaar komt dat dit altijd voor geloof zal zorgen? Als je ziet wat er bij Nabukadnezar gebeurt op het moment dat zijn droom wordt vertelt en wordt uitgelegd dan beseft hij dat de God van Daniël de allergrootste God is. Wat doet deze ontdekking dan met hem?

Daniël - Wat initiatief uitwerkt

 

“Toen bevorderde de koning Daniël. Hij gaf hem vele grote geschenken en stelde hem aan als heerser over heel het gewest Babel en als hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel.” (Daniël 2:48)
 
Wat gebeurt er als wij echt gaan doen wat God door ons heen wil doen? Wij leven midden in een seculiere wereld waarin God amper nog een rol lijkt te spelen. Dat was bij Daniël niet veel beter, maar dat is niet de meest hopeloze situatie. Zo kan het wel voelen en het kan net lijken alsof wij zo naar de marge zijn gedrukt dat wij niets meer te zeggen hebben. Zodra wij werkelijk in onmogelijke situaties Gods stem zijn, wordt dat anders.

Daniël - Blinken en verzinken

 

“Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen.” (Daniël 2:36)
 
Als Daniël de droom heeft verteld, gaat hij daarna de uitleg ook vertellen. En in die uitleg zitten een aantal opmerkelijke dingen. De hele droom is op zichzelf al vreemd. Het gaat over een groot beeld van allerlei materiaal en uiteindelijk wordt er een rotsblok afgehakt, maar dit gebeurt niet door mensen handen en dit rotsblok treft de voeten van het beeld. Daardoor stort dat beeld ter aarde en al die materialen vermengen zicht met elkaar. Vervolgens komt er een wind die alles als kaf van het koren wegblaast. Wat een vreemd beeld, maar elke Jood die het verhaal hoorde wist één ding wel: Dat afhakken van die rotsblok dat is iets dat te maken heeft met het ingrijpen van God.

Daniël - Tussen Gods stem en radeloosheid

 

“Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En Hij Die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal.” (Daniël 2:29)
 
Je zou de situatie van koning Nebukadnezar eens even van zijn kant moeten bekijken. Want stel je voor dat je een koning bent, de machtigste van de hele wereld, iemand als de Trump van onze tijd, en je zou een verschrikkelijke droom hebben waar je niets van begrijpt. Maar tegelijk is er diep van binnen het besef dat die droom niet een gewone droom is, maar dat je weet omdat je het weet dat die droom iets te betekenen heeft, maar je weet niet wat.

Daniël - Psalm

 

“Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God van de hemel.” (Daniël 2:19)
 
Het vertrouwen van Daniël op God werd niet beschaamd. Daniël en zijn vrienden roepen tot God om een openbaring van de droom van Nebukadnezar en de uitleg ervan, en God geeft een visioen in de nacht. Of dat een droom is geweest of iets dat meer op een moment in denacht was waarin God door een beeld sprak, wordt niet duidelijk, maar God reageert vanuit Zijn bovennatuurlijke werkelijkheid en maakt Daniël alles bekend wat hij moet weten. En dan zou je denken dat Daniël direct naar de koning gaat.

Daniël - Durven vertrouwen op Gods openbaring

 

“Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kennen te geven.” (Daniël 2:16)

 

Is leven met God altijd zonder spanning? Straks wel, als we in de hemel zijn, maar nu op aarde is leven met God soms ook echt spannend. Daniël had daar natuurlijk wel iets van meegemaakt nadat hij had aangegeven dat hij geen eten en drinken wilde ontvangen van de tafel van de koning. Je kunt je afvragen hoe spannend dat dit is, als je het bekijkt in het licht van de rest van zijn leven. Na zijn periode van opleiding aan het hof, blijkt namelijk dat koning Nebukadnezar heeft gedroomd.

Daniël - Gezegend door God en mensen

 

“Aan deze vier jongemannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, en Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen.” (Daniël 1:17)
 
Wat maakt dat wij als christenen vaak niet of maar ten dele worden geaccepteerd? Dat is een vraag waard. Hoe komt het dat christenen niet met vreugde worden binnengehaald op bedrijven en in de maatschappij? Wat is er heerlijker dan dat je collega’s hebt die helemaal betrouwbaar zijn, niet via de rug van een ander proberen op te klimmen, altijd zuiver zijn in het schrijven van uren en zuiver leven naar Gods verlangen? Wij zeggen natuurlijk wel heel makkelijk dat als we niet als christenen geaccepteerd worden, dat dit de strijd is waar we mee te maken hebben. Is dat echt zo?

Daniël - God de ruimte geven om te zegenen

 

“Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef, en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water zodat we dat drinken.” (Daniël 1:12)
 
Het is nogal wat, dat Daniël vraagt. Hij wil niets eten van de tafel van de koning. En als je beseft dat dit te maken heeft met het eten dat aan de god Bel is gewijd, wordt het wel duidelijker. Nu hebben wij, in onze tijd, geen letterlijke goden van hout en steen, maar de afgoden van onze tijd zijn veel meer onzichtbaar aanwezig. Wat heb jij er voor over om de afgoden van onze tijd niet te vereren? En welke gevolgen heeft dat?

Meer artikelen...

 1. Daniël - Radicaal vanaf het begin
 2. Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past
 3. Mensen vissen - En nu jij!
 4. Mensen vissen - Met welk net?
 5. Mensen vissen - Wat mag het je kosten?
 6. Mensen vissen - Groot denken
 7. Mensen vissen - Het begin
 8. Mensen vissen - Intro
 9. Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'
 10. Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding
 11. Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk
 12. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 13. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 14. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 15. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 16. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 17. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 18. Grieks of Joods - Gunnend
 19. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 20. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 21. Grieks of Joods - Intro
 22. Handoplegging - Tenslotte
 23. Handoplegging - Wees niet bang
 24. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 25. Handoplegging - Bediening overgedragen
 26. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 27. Handoplegging - Door een discipel
 28. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 29. Handoplegging
 30. Pinksteren - Iedereen (2)
 31. Pinksteren - Iedereen
 32. Pinksteren - Stomdronken
 33. Pinksteren - Verwarring
 34. Handelingen 29 - Weerstand
 35. Handelingen 29 - Balans
 36. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 37. Handelingen 29
 38. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 39. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 40. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 41. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 42. Tussen kwijt zijn en verwachten
 43. Hemelvaart
 44. Communicatie met God - Overweldigend
 45. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 46. Communicatie met God - Als God niet reageert
 47. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 48. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 49. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 50. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 51. Communicatie met God - Jona-momenten
 52. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 53. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 54. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 55. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 56. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 57. Communicatie met God - De strijd is van God
 58. Communicatie met God - Overvloed (2)
 59. Communicatie met God - Overvloed
 60. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 61. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 62. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 63. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 64. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 65. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 66. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 67. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 68. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 69. Communicatie met God - Vragen om een teken
 70. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 71. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 72. Communicatie met God - God wil je zegenen
 73. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 74. Communicatie met God - Good, good Father
 75. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 76. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 77. Communiceren met God
 78. Na Pasen - Je verstand geopend
 79. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 80. Na Pasen - Ken de Bijbel
 81. Pasen - Geloof jij het echt?
 82. Pasen - Hij is opgestaan!
 83. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 84. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 85. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 86. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 87. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 88. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 89. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 90. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 91. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 92. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 93. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 94. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 95. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 96. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 97. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 98. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 99. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 100. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 101. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 102. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 103. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 104. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 105. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 106. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 107. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 108. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 109. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 110. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 111. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 112. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 113. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 114. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 115. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 116. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 117. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 118. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 119. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 120. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 121. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 122. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 123. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 124. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 125. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 126. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 127. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 128. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 129. Simson - Nieuwe toewijding
 130. Simson - Roepen in de nood
 131. Simson - Nog meer wraak
 132. Simson - Wraak
 133. Simson - Gods kracht
 134. Simson - Gods tijd
 135. Simson - Geboren
 136. Simson - God zien en leven
 137. Simson - Nazireeër
 138. Simson
 139. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 140. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 141. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 142. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 143. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 144. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 145. Timotheüs - Strijd van het geloof
 146. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 147. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 148. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 149. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 150. Timotheüs - Jonge weduwen
 151. Timotheüs - Bediening van weduwen
 152. Timotheüs - Weduwen
 153. Timotheüs - Op elkaars schouders
 154. Timotheüs - Acht op jezelf
 155. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 156. Timotheüs - Smaad en spot
 157. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 158. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 159. Alles is mogelijk!
 160. Timotheüs - Gevaar van afval
 161. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 162. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 163. Timotheüs - Ambt en gezin
 164. Timotheüs - Diakenen
 165. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 166. Timotheüs - Onberispelijk
 167. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 168. Timotheüs - Ambt van opziener
 169. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 170. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 171. Timotheüs - Houding van vrouwen
 172. Timotheüs - Gebedshouding
 173. Timotheüs - Paulus' gezag
 174. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 175. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 176. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 177. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 178. Timotheüs - Iedereen is te redden
 179. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 180. Timotheüs - Doel van de wet
 181. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 182. Timotheüs - Loslaten
 183. Timotheüs - Zoon in het geloof
 184. Wie zeg jij dat Jezus is
 185. Het loon dat jij meebrengt
 186. Een nieuw jaar zonder zorgen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom