Daniël - Als God ingrijpt

 

“Men zal u namelijk uit de mensenwereld verstoten, en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan runderen, en u zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. Zeven tijden zullen over u voorbijgaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie Hij wil.” (Daniël 4:25)

 

We hadden het er al over dat als God je gebruikt om Zijn woorden door te geven dat dit niet altijd positieve en mooie woorden zijn. Soms is de boodschap verre van eenvoudig om te brengen. Je zou Daniël heten en naar de grootste koning toe moeten gaan met de boodschap: “Beste koning, namens God moet ik u zeggen dat u als een koe zult gaan grazen”.

Een nieuwe stap

 

Vandaag wil ik een keer afwijken van dat wat de bedoeling was, omdat ik geloof dat God vandaag iets wil zeggen dat echt belangrijk is. Ik merkte dat toen ik wilde gaan schrijven over Daniël dat God vandaag tegen jullie iets wil zeggen. Misschien ben je dit niet zo gewend, misschien is dat best iets vreemds, maar wil je datgene dat nu komt, voor jezelf overwegen en toetsten en met God bespreken.

 

Ik heb sterk het gevoel dat ik vandaag moet zeggen dat er onder de lezers een heleboel zijn die telkens het gevoel hebben, als het gaat over wat God door Zijn Geest kan doen, dat het heel mooi is en dat je het ook echt wel gelooft. Je gelooft dat God woorden van kennis geeft zodat je in concrete situaties door dat woord van kennis situaties kunt openbreken. Je gelooft ook wel dat God nog steeds in staat is om genezingen en wonderen te doen. Je gelooft ook dat God nog steeds profetische woorden laat spreken. Al die dingen zijn mooi, prachtig en ergens verlang je er ook naar om te merken dat jij hier ook in mag bewegen met Gods Geest. Het komt alleen niet verder.

 

Daniël - Als een woord van kennis heftig is

 

“Toen stond Daniël – zijn naam is Beltsazar – een ogenblik verbijsterd. Zijn gedachten verschrikten hem. De koning antwoordde en zei: Beltsazar, laten de droom en de uitleg ervan u niet verschrikken. Beltsazar antwoordde en zei: Mijn heer, moge de droom overkomen wie u haten en de uitleg ervan uw tegenstanders.” (Daniël 4:19)

 

Is luisteren naar wat God zegt altijd leuk? Misschien vind je dit een wat aparte vraag, maar toch is het goed om deze vraag even te stellen. En voordat we helemaal ingaan op de volgende droom die Nebukadnezar krijgt, moeten we het hier eerst even over hebben. Gods stem horen en daar op reageren is lang niet altijd even leuk. Tenminste, de ervaring dat God spreekt, je inzicht geeft, dat blijft iets dat hemels is en dat je niet wilt missen, maar daarmee is dit niet altijd een avontuur dat geweldig is.

Daniël - Tussen het ergste en Gods mogelijkheden

 

“Hij antwoordde en zei: Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen! Zij hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden.” (Daniël 3:25)

 

Heb jij wel eens een engel gezien? Ik denk dat meesten van ons niet. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen engelen zijn, maar meestal blijven engelen onzichtbaar. Er zijn uitzonderingen, momenten dat engelen zichtbaar zijn en we zien wat ze doen. Overigens zien we nergens in de Bijbel dat er gevraagd wordt om engelen te mogen zien, het is ook niet meer helpend als we ze zouden zien, behalve als God het belangrijk vindt dat we ze zouden zien. De vrienden van Daniël hebben wel een duidelijke ervaring met een engel.

Daniël - Vertrouwen dat God meer kan dan ooit mogelijk is

 

“Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen.” (Daniël 3:17)

 

Denk jij dat het echt kan dat als iemand je in een vuuroven gooit dat je dan echt niets overkomt? Nee, nu even niet het verhaal van de vrienden van Daniël gelijk napraten, nu even dichtbij jezelf houden? Je kunt natuurlijk keurig zeggen: “Natuurlijk kan dat, want bij God zijn alle dingen mogelijk”. Maar geloof je dan ook echt dat dit kan gebeuren? Eigenlijk is de vraag wat jij er heel concreet van gelooft.

Daniël - De prijs van God dienen

 

“Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen.” (Daniël 3:6)

 

Wat doet ontzag voor God? Is daarmee altijd alles gezegd? Kun je zeggen dat als Gods kracht en macht openbaar komt dat dit altijd voor geloof zal zorgen? Als je ziet wat er bij Nabukadnezar gebeurt op het moment dat zijn droom wordt vertelt en wordt uitgelegd dan beseft hij dat de God van Daniël de allergrootste God is. Wat doet deze ontdekking dan met hem?

Daniël - Wat initiatief uitwerkt

 

“Toen bevorderde de koning Daniël. Hij gaf hem vele grote geschenken en stelde hem aan als heerser over heel het gewest Babel en als hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel.” (Daniël 2:48)
 
Wat gebeurt er als wij echt gaan doen wat God door ons heen wil doen? Wij leven midden in een seculiere wereld waarin God amper nog een rol lijkt te spelen. Dat was bij Daniël niet veel beter, maar dat is niet de meest hopeloze situatie. Zo kan het wel voelen en het kan net lijken alsof wij zo naar de marge zijn gedrukt dat wij niets meer te zeggen hebben. Zodra wij werkelijk in onmogelijke situaties Gods stem zijn, wordt dat anders.

Daniël - Blinken en verzinken

 

“Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen.” (Daniël 2:36)
 
Als Daniël de droom heeft verteld, gaat hij daarna de uitleg ook vertellen. En in die uitleg zitten een aantal opmerkelijke dingen. De hele droom is op zichzelf al vreemd. Het gaat over een groot beeld van allerlei materiaal en uiteindelijk wordt er een rotsblok afgehakt, maar dit gebeurt niet door mensen handen en dit rotsblok treft de voeten van het beeld. Daardoor stort dat beeld ter aarde en al die materialen vermengen zicht met elkaar. Vervolgens komt er een wind die alles als kaf van het koren wegblaast. Wat een vreemd beeld, maar elke Jood die het verhaal hoorde wist één ding wel: Dat afhakken van die rotsblok dat is iets dat te maken heeft met het ingrijpen van God.

Daniël - Tussen Gods stem en radeloosheid

 

“Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En Hij Die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal.” (Daniël 2:29)
 
Je zou de situatie van koning Nebukadnezar eens even van zijn kant moeten bekijken. Want stel je voor dat je een koning bent, de machtigste van de hele wereld, iemand als de Trump van onze tijd, en je zou een verschrikkelijke droom hebben waar je niets van begrijpt. Maar tegelijk is er diep van binnen het besef dat die droom niet een gewone droom is, maar dat je weet omdat je het weet dat die droom iets te betekenen heeft, maar je weet niet wat.

Daniël - Psalm

 

“Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God van de hemel.” (Daniël 2:19)
 
Het vertrouwen van Daniël op God werd niet beschaamd. Daniël en zijn vrienden roepen tot God om een openbaring van de droom van Nebukadnezar en de uitleg ervan, en God geeft een visioen in de nacht. Of dat een droom is geweest of iets dat meer op een moment in denacht was waarin God door een beeld sprak, wordt niet duidelijk, maar God reageert vanuit Zijn bovennatuurlijke werkelijkheid en maakt Daniël alles bekend wat hij moet weten. En dan zou je denken dat Daniël direct naar de koning gaat.

Daniël - Durven vertrouwen op Gods openbaring

 

“Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kennen te geven.” (Daniël 2:16)

 

Is leven met God altijd zonder spanning? Straks wel, als we in de hemel zijn, maar nu op aarde is leven met God soms ook echt spannend. Daniël had daar natuurlijk wel iets van meegemaakt nadat hij had aangegeven dat hij geen eten en drinken wilde ontvangen van de tafel van de koning. Je kunt je afvragen hoe spannend dat dit is, als je het bekijkt in het licht van de rest van zijn leven. Na zijn periode van opleiding aan het hof, blijkt namelijk dat koning Nebukadnezar heeft gedroomd.

Meer artikelen...

 1. Daniël - Gezegend door God en mensen
 2. Daniël - God de ruimte geven om te zegenen
 3. Daniël - Radicaal vanaf het begin
 4. Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past
 5. Mensen vissen - En nu jij!
 6. Mensen vissen - Met welk net?
 7. Mensen vissen - Wat mag het je kosten?
 8. Mensen vissen - Groot denken
 9. Mensen vissen - Het begin
 10. Mensen vissen - Intro
 11. Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'
 12. Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding
 13. Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk
 14. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 15. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 16. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 17. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 18. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 19. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 20. Grieks of Joods - Gunnend
 21. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 22. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 23. Grieks of Joods - Intro
 24. Handoplegging - Tenslotte
 25. Handoplegging - Wees niet bang
 26. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 27. Handoplegging - Bediening overgedragen
 28. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 29. Handoplegging - Door een discipel
 30. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 31. Handoplegging
 32. Pinksteren - Iedereen (2)
 33. Pinksteren - Iedereen
 34. Pinksteren - Stomdronken
 35. Pinksteren - Verwarring
 36. Handelingen 29 - Weerstand
 37. Handelingen 29 - Balans
 38. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 39. Handelingen 29
 40. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 41. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 42. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 43. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 44. Tussen kwijt zijn en verwachten
 45. Hemelvaart
 46. Communicatie met God - Overweldigend
 47. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 48. Communicatie met God - Als God niet reageert
 49. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 50. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 51. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 52. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 53. Communicatie met God - Jona-momenten
 54. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 55. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 56. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 57. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 58. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 59. Communicatie met God - De strijd is van God
 60. Communicatie met God - Overvloed (2)
 61. Communicatie met God - Overvloed
 62. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 63. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 64. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 65. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 66. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 67. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 68. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 69. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 70. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 71. Communicatie met God - Vragen om een teken
 72. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 73. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 74. Communicatie met God - God wil je zegenen
 75. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 76. Communicatie met God - Good, good Father
 77. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 78. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 79. Communiceren met God
 80. Na Pasen - Je verstand geopend
 81. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 82. Na Pasen - Ken de Bijbel
 83. Pasen - Geloof jij het echt?
 84. Pasen - Hij is opgestaan!
 85. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 86. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 87. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 88. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 89. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 90. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 91. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 92. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 93. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 94. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 95. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 96. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 97. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 98. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 99. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 100. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 101. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 102. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 103. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 104. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 105. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 106. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 107. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 108. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 109. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 110. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 111. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 112. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 113. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 114. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 115. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 116. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 117. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 118. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 119. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 120. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 121. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 122. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 123. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 124. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 125. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 126. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 127. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 128. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 129. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 130. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 131. Simson - Nieuwe toewijding
 132. Simson - Roepen in de nood
 133. Simson - Nog meer wraak
 134. Simson - Wraak
 135. Simson - Gods kracht
 136. Simson - Gods tijd
 137. Simson - Geboren
 138. Simson - God zien en leven
 139. Simson - Nazireeër
 140. Simson
 141. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 142. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 143. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 144. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 145. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 146. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 147. Timotheüs - Strijd van het geloof
 148. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 149. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 150. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 151. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 152. Timotheüs - Jonge weduwen
 153. Timotheüs - Bediening van weduwen
 154. Timotheüs - Weduwen
 155. Timotheüs - Op elkaars schouders
 156. Timotheüs - Acht op jezelf
 157. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 158. Timotheüs - Smaad en spot
 159. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 160. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 161. Alles is mogelijk!
 162. Timotheüs - Gevaar van afval
 163. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 164. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 165. Timotheüs - Ambt en gezin
 166. Timotheüs - Diakenen
 167. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 168. Timotheüs - Onberispelijk
 169. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 170. Timotheüs - Ambt van opziener
 171. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 172. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 173. Timotheüs - Houding van vrouwen
 174. Timotheüs - Gebedshouding
 175. Timotheüs - Paulus' gezag
 176. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 177. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 178. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 179. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 180. Timotheüs - Iedereen is te redden
 181. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 182. Timotheüs - Doel van de wet
 183. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 184. Timotheüs - Loslaten
 185. Timotheüs - Zoon in het geloof
 186. Wie zeg jij dat Jezus is
 187. Het loon dat jij meebrengt
 188. Een nieuw jaar zonder zorgen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom