Avontuur met God - Als God je echt om vertrouwen vraagt

 

“De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.” (Genesis 12:1)

 

Als je mailabonnee bent van ‘Elke dag 5 minuten met God’ dan heb je twee dagen geleden, als extra artikel iets kunnen lezen over ‘Avontuur met God’. Toen liep ik al met de gedacht om hier dieper op in te gaan en echt over dit thema te gaan schrijven. Afgelopen dagen werd steeds duidelijker dat dit thema echt belangrijk is voor jou en voor mij! Misschien dat je bij dit thema wat minder het gevoel van Bijbelstudie zult hebben, maar na een hele stevige serie over het boek Daniël, zijn er ook lezers die dat echt heel pittig hebben gevonden. En als je echt, voluit met God wilt leven, is het leven met God een groot avontuur!

Daniël - Niet alles hoeven we te weten

 

“Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen.” (Daniël 12:13)

 

Het hele boek Daniël eindigt uiteindelijk in een groot raadsel. Er blijft zoveel onduidelijk, niet alleen voor Daniël, maar ook voor ons. Daniël ontmoet twee andere personen op de kant van de oever van de rivier. Waarom deze daar staan wordt niet duidelijk, misschien vanwege de eed die nog volgt door de engel met wie Daniël in gesprek was. Want één van die mannen vraagt hoelang het nog gaat duren en krijgt dan in de vorm van een eed het antwoord: “Een tijd, tijden en een halve tijd”. Weer is het duidelijk dat het om een beperkte tijd gaat waarbij ook aan het lijden van Israël een einde zal komen. Maar Daniël begrijpt er niets van.

Daniël - Totdat Michaël opstaat

 

“In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen; ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.” (Daniël 12:1)

 

Misschien denk je dat je iets hebt gemist, omdat we van hoofdstuk 10 plotseling in hoofdstuk 12 belanden. Maar je moet eigenlijk het 11e hoofdstuk gewoon even doorlezen. Eigenlijk is hoofdstuk 11 een hoofdstuk dat de voorgaande profetiën nog duidelijker uitlegt. Uiteindelijk zullen er koningen over koningen heersten. Ook de uitwerking van de geitenbok uit hoofdstuk 8 wordt nog duidelijker en uiteindelijk zal Israël klem komen te zitten tussen twee koningen, zal er een verachtelijke koning opstaan die alle macht heeft. En deze verachtelijke koning aan het einde van hoofdstuk 11 wordt overwonnen door een andere koning, waarbij aan het einde van het hoofdstuk de geschiedenis verspringt naar de antichrist. En dan staat Michaël op.

Daniël - Kracht ontvangen

 

“Hij zei: Wees niet bevreesd, zeer gewenste man! Vrede zij u. Wees sterk, ja, wees sterk. Terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt en ik zei: Laat mijn Heere spreken, want u hebt mij versterkt.” (Daniël 10:19)

 

Eigenlijk is het hele tiende hoofdstuk niet anders dan een beschrijving hoe Daniël zich voelde vanwege het visioen en vanwege de ontmoeting met die engel. Inhoudelijk gebeurt er in dat hele hoofdstuk eigenlijk niets. De ontmoeting van Daniël met de hemelse werkelijkheid heeft een enorme inpact. En als de engel dan zegt dat er nog een visioen is voor die tijd, wordt het Daniël eigenlijk nog veel meer te veel. En dan zegt Daniël dat hij er gewoon ziek van is, omdat het visioen zoveel bij hem losmaakte en hoe zou hij dan kunnen spreken met deze engel over het overige?

 

Daniël - Bovennatuurlijke ontmoeting

 

“Ik, Daniël, ik alleen zag dat visioen, maar de mannen die bij mij waren, zagen dat visioen niet. Er viel echter een grote verschrikking op hen en zij sloegen op de vlucht om zich te verbergen.” (Daniël 10:7)

 

Wat zou er gebeuren als jij vandaag een ontmoeting hebt die bijna overeenkomt met de hemel? Een ervaring waarbij je de hemel echt heel dichtbij ziet, wat zou er dan met je gebeuren? Ik krijg weleens de vraag of vallen in de Geest echt kan. Ik twijfel daar echt niet aan, ik geloof absoluut als de volheid van de Heilige Geest over je komt, dat je echt niet op je benen blijft staan. Als je ziet wat er met Daniël gebeurt als hij een visioen krijgt van een man die een hemelse glans lijkt te vertonen, dan ben ik ervan overtuigd dat als het Gods Geest zou zijn, dat dit nog veel heftiger kan zijn.

Daniël - Ondersteuning gevraagd

 

“In het derde jaar van Kores, koning van Perzië, werd er een woord geopenbaard aan Daniël, aan wie de naam Beltsazar gegeven is. Dit woord was waarheid en ging over grote strijd. Hij begreep het woord en hij kreeg inzicht in het visioen.” (Daniël 10:1)

 

Daniël krijgt nog één visioen. De rest van zijn boek gaat over dit visioen, maar ook dit levert weer allemaal vraagtekens op. Het aantal uitleggen is enorm, maar we zullen proberen om ook dit visioen wat duidelijker te krijgen. Het is later in de tijd dan het vorige visioen en het is nu ten tijde van koning Kores. Waarschijnlijk is het op 23 april 536 voor Christus. Op basis van de genoemde maand en de terug rekening zou je daarop uit komen. Dit maakt ook nog eens duidelijk dat die 70 jaarweken niet letterlijk kunnen zijn geweest, waar we gisteren op uitkwamen.

Daniël - Zeventig weken

 

“Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.” (Daniël 9:24)

 

Als we dan het hele hoofdstuk hebben bekeken, dan blijft de grootste puzzel uit dit hoofdstuk natuurlijk nog staan. Want wat betekenen de woorden die de engel Gabriël komt brengen bij Daniël? In ieder geval komt hij duidelijk maken dat de gedachte dat het na de ballingschap allemaal beter zal gaan, niet is wat het zal zijn. Er komt wel een einde aan de ballingschap, maar de tijd wordt dan niet beter en het hart van het volk verandert dan niet.

 

Daniël - Een gewenste man

 

“Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu ben ik eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen.” (Daniël 9:22 en 23)

 

Daniël is in gebed, nog steeds en ineens staat Gabriël bij hem. Hij noemt hem ‘die man die ik in het begin van het visioen gezien had’. Deze man is de engel Gabriël, wellicht in een menselijke gedaante. In het vorige hoofdstuk had Daniël hem ook al gezien en op dit moment komt Gabriël naar hem toe op het tijdstip van het avondoffer en hij is gekomen om Daniël uitleg te geven over een woord dat is uitgegaan. Maar dat woord hebben we nog helemaal niet voorbij zien komen. Wat gebeurt hier en wat komt Gabriël dan precies doen?

Daniël - Beloften van God

 

“In het eerste jaar van zijn (Darius) regering, merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen was: zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan.” (Daniël 9:2)

 

Als je een klein beetje wilt kunnen volgen wat er allemaal bij Daniël gebeurt is het belangrijk dat je ook echt het Bijbelgedeelte erbij leest. Telkens hoort eigenlijk alles in het hoofdstuk er helemaal bij, zo ook in het negende hoofdstuk. En dit is een hoofdstuk waarin Daniël iets laat zien van bepaalde principes die voor ons eigenlijk niet anders zijn.

Daniël - Afvalligheid

 

“En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer, en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte.” (Daniël 8:12)

 

Er zit nog een andere kant aan het tweede visioen van Daniël. Dat is de kant die we zeker niet moeten vergeten. Het lijkt namelijk, als je dit visioen leest dat er eerst een koninkrijk van de Meden en Perzen is, dat wordt door een andere koninkrijk verslagen en dat koninkrijk bestaat eerst uit vier koningen en later komt er daar één voor in de plaats en dat is een verschrikkelijke koning die zelf zover komt dat hij tot God nadert en ervoor zorgt dat God het steeds terugkerende offer niet kan ontvangen. Dat is wat er in eerste instantie lijkt te staan.

Daniël - De macht van de geitenbok

 

“De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af en in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op, overeenkomstig de vier windstreken van de hemel Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe.” (Daniël 8:8 en 9)

 

Het rijk waarvan Daniël deel uitmaakte zal niet altijd blijven bestaan, dat werd gisteren al duidelijk. Ondanks dat het Perzische rijk nog lang niet op zijn top is, zal er een moment komen dat dit rijk vertrapt zal worden. Dat was natuurlijk voor Daniël ook al duidelijk geworden bij de droom van Nebukadnezar.

Meer artikelen...

 1. Daniël - Het visioen van een ram en een geitenbok
 2. Daniël - Te gronde en toch bewaard
 3. Daniël - Geen eindeloze macht van het kwaad
 4. Daniël - Visioenen
 5. Daniël - De God van wonderen en tekenen
 6. Daniël - Zelfs leeuwen zwijgen
 7. Daniël - Als bidden niet mag
 8. Daniël - Volledig geleid door Gods Geest
 9. Daniël - Gevolgen in het nageslacht
 10. Daniël - Beschikbaar zijn
 11. Daniël - Leren geloven dat Gods woorden verandering brengen
 12. Daniël - Als God ingrijpt
 13. Een nieuwe stap
 14. Daniël - Als een woord van kennis heftig is
 15. Daniël - Tussen het ergste en Gods mogelijkheden
 16. Daniël - Vertrouwen dat God meer kan dan ooit mogelijk is
 17. Daniël - De prijs van God dienen
 18. Daniël - Wat initiatief uitwerkt
 19. Daniël - Blinken en verzinken
 20. Daniël - Tussen Gods stem en radeloosheid
 21. Daniël - Psalm
 22. Daniël - Durven vertrouwen op Gods openbaring
 23. Daniël - Gezegend door God en mensen
 24. Daniël - God de ruimte geven om te zegenen
 25. Daniël - Radicaal vanaf het begin
 26. Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past
 27. Mensen vissen - En nu jij!
 28. Mensen vissen - Met welk net?
 29. Mensen vissen - Wat mag het je kosten?
 30. Mensen vissen - Groot denken
 31. Mensen vissen - Het begin
 32. Mensen vissen - Intro
 33. Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'
 34. Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding
 35. Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk
 36. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 37. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 38. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 39. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 40. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 41. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 42. Grieks of Joods - Gunnend
 43. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 44. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 45. Grieks of Joods - Intro
 46. Handoplegging - Tenslotte
 47. Handoplegging - Wees niet bang
 48. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 49. Handoplegging - Bediening overgedragen
 50. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 51. Handoplegging - Door een discipel
 52. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 53. Handoplegging
 54. Pinksteren - Iedereen (2)
 55. Pinksteren - Iedereen
 56. Pinksteren - Stomdronken
 57. Pinksteren - Verwarring
 58. Handelingen 29 - Weerstand
 59. Handelingen 29 - Balans
 60. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 61. Handelingen 29
 62. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 63. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 64. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 65. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 66. Tussen kwijt zijn en verwachten
 67. Hemelvaart
 68. Communicatie met God - Overweldigend
 69. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 70. Communicatie met God - Als God niet reageert
 71. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 72. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 73. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 74. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 75. Communicatie met God - Jona-momenten
 76. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 77. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 78. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 79. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 80. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 81. Communicatie met God - De strijd is van God
 82. Communicatie met God - Overvloed (2)
 83. Communicatie met God - Overvloed
 84. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 85. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 86. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 87. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 88. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 89. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 90. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 91. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 92. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 93. Communicatie met God - Vragen om een teken
 94. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 95. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 96. Communicatie met God - God wil je zegenen
 97. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 98. Communicatie met God - Good, good Father
 99. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 100. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 101. Communiceren met God
 102. Na Pasen - Je verstand geopend
 103. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 104. Na Pasen - Ken de Bijbel
 105. Pasen - Geloof jij het echt?
 106. Pasen - Hij is opgestaan!
 107. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 108. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 109. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 110. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 111. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 112. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 113. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 114. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 115. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 116. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 117. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 118. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 119. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 120. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 121. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 122. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 123. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 124. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 125. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 126. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 127. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 128. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 129. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 130. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 131. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 132. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 133. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 134. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 135. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 136. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 137. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 138. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 139. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 140. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 141. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 142. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 143. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 144. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 145. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 146. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 147. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 148. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 149. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 150. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 151. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 152. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 153. Simson - Nieuwe toewijding
 154. Simson - Roepen in de nood
 155. Simson - Nog meer wraak
 156. Simson - Wraak
 157. Simson - Gods kracht
 158. Simson - Gods tijd
 159. Simson - Geboren
 160. Simson - God zien en leven
 161. Simson - Nazireeër
 162. Simson
 163. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 164. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 165. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 166. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 167. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 168. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 169. Timotheüs - Strijd van het geloof
 170. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 171. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 172. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 173. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 174. Timotheüs - Jonge weduwen
 175. Timotheüs - Bediening van weduwen
 176. Timotheüs - Weduwen
 177. Timotheüs - Op elkaars schouders
 178. Timotheüs - Acht op jezelf
 179. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 180. Timotheüs - Smaad en spot
 181. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 182. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 183. Alles is mogelijk!
 184. Timotheüs - Gevaar van afval
 185. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 186. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 187. Timotheüs - Ambt en gezin
 188. Timotheüs - Diakenen
 189. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 190. Timotheüs - Onberispelijk
 191. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 192. Timotheüs - Ambt van opziener
 193. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 194. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 195. Timotheüs - Houding van vrouwen
 196. Timotheüs - Gebedshouding
 197. Timotheüs - Paulus' gezag
 198. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 199. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 200. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 201. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 202. Timotheüs - Iedereen is te redden
 203. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 204. Timotheüs - Doel van de wet
 205. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 206. Timotheüs - Loslaten
 207. Timotheüs - Zoon in het geloof
 208. Wie zeg jij dat Jezus is
 209. Het loon dat jij meebrengt
 210. Een nieuw jaar zonder zorgen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom