Daniël - Totdat Michaël opstaat

 

“In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen; ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.” (Daniël 12:1)

 

Misschien denk je dat je iets hebt gemist, omdat we van hoofdstuk 10 plotseling in hoofdstuk 12 belanden. Maar je moet eigenlijk het 11e hoofdstuk gewoon even doorlezen. Eigenlijk is hoofdstuk 11 een hoofdstuk dat de voorgaande profetiën nog duidelijker uitlegt. Uiteindelijk zullen er koningen over koningen heersten. Ook de uitwerking van de geitenbok uit hoofdstuk 8 wordt nog duidelijker en uiteindelijk zal Israël klem komen te zitten tussen twee koningen, zal er een verachtelijke koning opstaan die alle macht heeft. En deze verachtelijke koning aan het einde van hoofdstuk 11 wordt overwonnen door een andere koning, waarbij aan het einde van het hoofdstuk de geschiedenis verspringt naar de antichrist. En dan staat Michaël op.

Daniël - Kracht ontvangen

 

“Hij zei: Wees niet bevreesd, zeer gewenste man! Vrede zij u. Wees sterk, ja, wees sterk. Terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt en ik zei: Laat mijn Heere spreken, want u hebt mij versterkt.” (Daniël 10:19)

 

Eigenlijk is het hele tiende hoofdstuk niet anders dan een beschrijving hoe Daniël zich voelde vanwege het visioen en vanwege de ontmoeting met die engel. Inhoudelijk gebeurt er in dat hele hoofdstuk eigenlijk niets. De ontmoeting van Daniël met de hemelse werkelijkheid heeft een enorme inpact. En als de engel dan zegt dat er nog een visioen is voor die tijd, wordt het Daniël eigenlijk nog veel meer te veel. En dan zegt Daniël dat hij er gewoon ziek van is, omdat het visioen zoveel bij hem losmaakte en hoe zou hij dan kunnen spreken met deze engel over het overige?

 

Daniël - Bovennatuurlijke ontmoeting

 

“Ik, Daniël, ik alleen zag dat visioen, maar de mannen die bij mij waren, zagen dat visioen niet. Er viel echter een grote verschrikking op hen en zij sloegen op de vlucht om zich te verbergen.” (Daniël 10:7)

 

Wat zou er gebeuren als jij vandaag een ontmoeting hebt die bijna overeenkomt met de hemel? Een ervaring waarbij je de hemel echt heel dichtbij ziet, wat zou er dan met je gebeuren? Ik krijg weleens de vraag of vallen in de Geest echt kan. Ik twijfel daar echt niet aan, ik geloof absoluut als de volheid van de Heilige Geest over je komt, dat je echt niet op je benen blijft staan. Als je ziet wat er met Daniël gebeurt als hij een visioen krijgt van een man die een hemelse glans lijkt te vertonen, dan ben ik ervan overtuigd dat als het Gods Geest zou zijn, dat dit nog veel heftiger kan zijn.

Daniël - Ondersteuning gevraagd

 

“In het derde jaar van Kores, koning van Perzië, werd er een woord geopenbaard aan Daniël, aan wie de naam Beltsazar gegeven is. Dit woord was waarheid en ging over grote strijd. Hij begreep het woord en hij kreeg inzicht in het visioen.” (Daniël 10:1)

 

Daniël krijgt nog één visioen. De rest van zijn boek gaat over dit visioen, maar ook dit levert weer allemaal vraagtekens op. Het aantal uitleggen is enorm, maar we zullen proberen om ook dit visioen wat duidelijker te krijgen. Het is later in de tijd dan het vorige visioen en het is nu ten tijde van koning Kores. Waarschijnlijk is het op 23 april 536 voor Christus. Op basis van de genoemde maand en de terug rekening zou je daarop uit komen. Dit maakt ook nog eens duidelijk dat die 70 jaarweken niet letterlijk kunnen zijn geweest, waar we gisteren op uitkwamen.

Daniël - Zeventig weken

 

“Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.” (Daniël 9:24)

 

Als we dan het hele hoofdstuk hebben bekeken, dan blijft de grootste puzzel uit dit hoofdstuk natuurlijk nog staan. Want wat betekenen de woorden die de engel Gabriël komt brengen bij Daniël? In ieder geval komt hij duidelijk maken dat de gedachte dat het na de ballingschap allemaal beter zal gaan, niet is wat het zal zijn. Er komt wel een einde aan de ballingschap, maar de tijd wordt dan niet beter en het hart van het volk verandert dan niet.

 

Daniël - Een gewenste man

 

“Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu ben ik eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen.” (Daniël 9:22 en 23)

 

Daniël is in gebed, nog steeds en ineens staat Gabriël bij hem. Hij noemt hem ‘die man die ik in het begin van het visioen gezien had’. Deze man is de engel Gabriël, wellicht in een menselijke gedaante. In het vorige hoofdstuk had Daniël hem ook al gezien en op dit moment komt Gabriël naar hem toe op het tijdstip van het avondoffer en hij is gekomen om Daniël uitleg te geven over een woord dat is uitgegaan. Maar dat woord hebben we nog helemaal niet voorbij zien komen. Wat gebeurt hier en wat komt Gabriël dan precies doen?

Daniël - Beloften van God

 

“In het eerste jaar van zijn (Darius) regering, merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen was: zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan.” (Daniël 9:2)

 

Als je een klein beetje wilt kunnen volgen wat er allemaal bij Daniël gebeurt is het belangrijk dat je ook echt het Bijbelgedeelte erbij leest. Telkens hoort eigenlijk alles in het hoofdstuk er helemaal bij, zo ook in het negende hoofdstuk. En dit is een hoofdstuk waarin Daniël iets laat zien van bepaalde principes die voor ons eigenlijk niet anders zijn.

Daniël - Afvalligheid

 

“En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer, en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte.” (Daniël 8:12)

 

Er zit nog een andere kant aan het tweede visioen van Daniël. Dat is de kant die we zeker niet moeten vergeten. Het lijkt namelijk, als je dit visioen leest dat er eerst een koninkrijk van de Meden en Perzen is, dat wordt door een andere koninkrijk verslagen en dat koninkrijk bestaat eerst uit vier koningen en later komt er daar één voor in de plaats en dat is een verschrikkelijke koning die zelf zover komt dat hij tot God nadert en ervoor zorgt dat God het steeds terugkerende offer niet kan ontvangen. Dat is wat er in eerste instantie lijkt te staan.

Daniël - De macht van de geitenbok

 

“De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af en in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op, overeenkomstig de vier windstreken van de hemel Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe.” (Daniël 8:8 en 9)

 

Het rijk waarvan Daniël deel uitmaakte zal niet altijd blijven bestaan, dat werd gisteren al duidelijk. Ondanks dat het Perzische rijk nog lang niet op zijn top is, zal er een moment komen dat dit rijk vertrapt zal worden. Dat was natuurlijk voor Daniël ook al duidelijk geworden bij de droom van Nebukadnezar.

Daniël - Het visioen van een ram en een geitenbok

 

“In het derde jaar van de regering van koning Belsazar verscheen mij een visioen, te weten aan mij, Daniël, na het visioen dat mij eerst verschenen was.” (Daniël 8:1)

 

Als we doorlezen in het boek Daniël, wordt het niet eenvoudiger. De visioenen die Daniël krijgt zijn erg ingewikkeld en ook onduidelijk. Er blijft, ook in het tweede visioen, een heleboel onduidelijk. Waarschijnlijk komt dit ook door de tijd waarin Daniël leefde. We moeten bedenken dat Daniël nog in de oude bedeling leefde en dus heel veel inzichten in de heilsgeschiedenis nog niet had. Er zijn in het boek Daniël veel overeenkomsten met het boek Openbaring, maar toch blijft het in Daniël nog waziger. Maar blijf dan ook bedenken dat Daniël het ziet vanuit zijn context: In de ballingschap in Babel, met nog geen zicht op verlossing en ook nog geen zicht op de Messias.

Daniël - Te gronde en toch bewaard

 

“Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.” (Daniël 7:25)

 

Als je het zevende hoofdstuk van Daniël leest merk je dat er met Daniël van alles gebeurt. Aan de ene kant heeft hij het visioen gehad dat heel veel vragen oproept, maar tegelijk heeft het visioen hem ook enorm laten schrikken. Zelfs toen hij nog geen uitleg had ontvangen, was de schrik al erg groot. Zelfs als voor dat God op Zijn troon verschijnt gebruikt hij al woorden als ‘schrikwekkend’ en ‘gruwelijk’. En als dan God de heerschappij over de aarde heeft genomen en Daniël ergens misschien toch wel iets gerustgesteld zou moeten zijn, lezen we dat hij diep in zijn geest was geraakt.

Meer artikelen...

 1. Daniël - Geen eindeloze macht van het kwaad
 2. Daniël - Visioenen
 3. Daniël - De God van wonderen en tekenen
 4. Daniël - Zelfs leeuwen zwijgen
 5. Daniël - Als bidden niet mag
 6. Daniël - Volledig geleid door Gods Geest
 7. Daniël - Gevolgen in het nageslacht
 8. Daniël - Beschikbaar zijn
 9. Daniël - Leren geloven dat Gods woorden verandering brengen
 10. Daniël - Als God ingrijpt
 11. Een nieuwe stap
 12. Daniël - Als een woord van kennis heftig is
 13. Daniël - Tussen het ergste en Gods mogelijkheden
 14. Daniël - Vertrouwen dat God meer kan dan ooit mogelijk is
 15. Daniël - De prijs van God dienen
 16. Daniël - Wat initiatief uitwerkt
 17. Daniël - Blinken en verzinken
 18. Daniël - Tussen Gods stem en radeloosheid
 19. Daniël - Psalm
 20. Daniël - Durven vertrouwen op Gods openbaring
 21. Daniël - Gezegend door God en mensen
 22. Daniël - God de ruimte geven om te zegenen
 23. Daniël - Radicaal vanaf het begin
 24. Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past
 25. Mensen vissen - En nu jij!
 26. Mensen vissen - Met welk net?
 27. Mensen vissen - Wat mag het je kosten?
 28. Mensen vissen - Groot denken
 29. Mensen vissen - Het begin
 30. Mensen vissen - Intro
 31. Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'
 32. Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding
 33. Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk
 34. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 35. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 36. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 37. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 38. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 39. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 40. Grieks of Joods - Gunnend
 41. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 42. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 43. Grieks of Joods - Intro
 44. Handoplegging - Tenslotte
 45. Handoplegging - Wees niet bang
 46. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 47. Handoplegging - Bediening overgedragen
 48. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 49. Handoplegging - Door een discipel
 50. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 51. Handoplegging
 52. Pinksteren - Iedereen (2)
 53. Pinksteren - Iedereen
 54. Pinksteren - Stomdronken
 55. Pinksteren - Verwarring
 56. Handelingen 29 - Weerstand
 57. Handelingen 29 - Balans
 58. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 59. Handelingen 29
 60. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 61. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 62. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 63. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 64. Tussen kwijt zijn en verwachten
 65. Hemelvaart
 66. Communicatie met God - Overweldigend
 67. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 68. Communicatie met God - Als God niet reageert
 69. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 70. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 71. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 72. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 73. Communicatie met God - Jona-momenten
 74. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 75. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 76. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 77. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 78. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 79. Communicatie met God - De strijd is van God
 80. Communicatie met God - Overvloed (2)
 81. Communicatie met God - Overvloed
 82. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 83. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 84. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 85. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 86. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 87. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 88. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 89. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 90. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 91. Communicatie met God - Vragen om een teken
 92. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 93. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 94. Communicatie met God - God wil je zegenen
 95. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 96. Communicatie met God - Good, good Father
 97. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 98. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 99. Communiceren met God
 100. Na Pasen - Je verstand geopend
 101. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 102. Na Pasen - Ken de Bijbel
 103. Pasen - Geloof jij het echt?
 104. Pasen - Hij is opgestaan!
 105. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 106. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 107. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 108. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 109. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 110. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 111. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 112. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 113. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 114. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 115. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 116. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 117. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 118. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 119. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 120. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 121. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 122. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 123. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 124. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 125. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 126. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 127. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 128. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 129. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 130. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 131. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 132. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 133. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 134. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 135. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 136. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 137. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 138. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 139. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 140. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 141. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 142. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 143. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 144. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 145. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 146. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 147. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 148. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 149. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 150. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 151. Simson - Nieuwe toewijding
 152. Simson - Roepen in de nood
 153. Simson - Nog meer wraak
 154. Simson - Wraak
 155. Simson - Gods kracht
 156. Simson - Gods tijd
 157. Simson - Geboren
 158. Simson - God zien en leven
 159. Simson - Nazireeër
 160. Simson
 161. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 162. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 163. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 164. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 165. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 166. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 167. Timotheüs - Strijd van het geloof
 168. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 169. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 170. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 171. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 172. Timotheüs - Jonge weduwen
 173. Timotheüs - Bediening van weduwen
 174. Timotheüs - Weduwen
 175. Timotheüs - Op elkaars schouders
 176. Timotheüs - Acht op jezelf
 177. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 178. Timotheüs - Smaad en spot
 179. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 180. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 181. Alles is mogelijk!
 182. Timotheüs - Gevaar van afval
 183. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 184. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 185. Timotheüs - Ambt en gezin
 186. Timotheüs - Diakenen
 187. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 188. Timotheüs - Onberispelijk
 189. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 190. Timotheüs - Ambt van opziener
 191. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 192. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 193. Timotheüs - Houding van vrouwen
 194. Timotheüs - Gebedshouding
 195. Timotheüs - Paulus' gezag
 196. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 197. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 198. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 199. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 200. Timotheüs - Iedereen is te redden
 201. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 202. Timotheüs - Doel van de wet
 203. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 204. Timotheüs - Loslaten
 205. Timotheüs - Zoon in het geloof
 206. Wie zeg jij dat Jezus is
 207. Het loon dat jij meebrengt
 208. Een nieuw jaar zonder zorgen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom