Avontuur met God - Verhalen uit de praktijk

 

Het is goed om, als het over genezing gaat, maar ook om de andere gaven van de Geest waar we het al over hebben gehad, om ook wat voorbeelden te noemen waaruit blijkt hoe God vaak werkt, maar om je ook te laten zien dat het ook echt een avontuur is. Er zit namelijk altijd een bepaalde spanning bij omdat je lang niet altijd weet of dat wat je voelt, ook klopt. En zeker als het over genezing gaat, wordt het zeker spannend als je een woord van kennis krijgt over ziekte. Het is natuurlijk heel wat makkelijker als iemand naar je toe komt om gebed, maar wat nu als God je een indruk geeft over iemand, maar waar jij niet weet of dat klopt?

Avontuur met God - Gave van genezing

 

"En aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest." (1 Korinthe 12:9)

Over genezingen is door de tijd heen al zoveel over te doen geweest. Het is, naast tongentaal, de meest verdacht gemaakte gave van de Geest. En laten we eerlijk zijn, er is rond het thema genezing in de kerk ook echt wel eens wat misgegaan. Genezingen die geclaimd en opgeëist werden en dit soort dingen. Toch is het opmerkelijk dat Jezus juist ons de opdracht geeft om zieken te genezen. Heb je het weleens geprobeerd op eigen kracht?

Avontuur met God - Gave van geloof

 

"En aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest." (1 Korinthe 12:9)

Het is ondertussen wel duidelijk geworden dat als we het avontuur met God mogen aangaan, dat we informatie moeten krijgen bij God vandaan. Hebben we niet de Bovennatuurlijke inzichten, dan is het heel lastig om duidelijk te hebben welk avontuur God voor ons in gedachten heeft. Woorden van wijsheid en kennis hebben we daarom van de Heilige Geest niet voor niets gekregen. Toch is er nog meer. Vooral meer om ons naar uit te strekken.

Avontuur met God - Woorden van wijsheid en kennis

 

"Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest." (1 Korinthe 12:8)

Kennis en wijsheid lopen vaak heel sterk door elkaar. Daardoor zijn de twee eerste gaven die Paulus noemt niet eenvoudig uit elkaar te houden. Als het pure feiten zijn die de Heilige Geest je laat zien is het wel duidelijk, maar een woord van kennis kan ook weleens wat minder feitelijk zijn, terwijl het ook weer niet gelijk iets is dat je een woord wijsheid kunt noemen omdat je niet gelijk er iets mee kunt. De kans is groot dat Paulus de gaven van de Geest daarom ook niet per definitie heeft gezien als negen gaven die precies in hokjes moeten passen. Hoe meer je zelf het avontuur met God aangaat, hoe meer je ook zult ervaren dat er van alles door elkaar loopt.

Avontuur met God - Woorden van wijsheid

 

"Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven." (1 Korinthe 12:8a)

 

​Een paar dagen geleden was ik op een barbecueavond. Daar was op zich niets mis mee. En eerlijk gezegd was ik er tijdens het eten helemaal niet op uit dat er geestelijk iets zou gebeuren. Ik had de avond geopend, daarna met mensen uit de groep nog gebeden voor allerlei dingen, maar daarna was ik nergens direct op uit. Tot het moment dat ik met een groepje staat te praten en eigenlijk ook wel behoorlijk lol staat te maken, en er ineens iets duidelijk wordt dat er eentje is waar iets niet lekker zit. Iets maakte mij alert. En uiteindelijk liep het uit op een onverwachte bevrijding. Later zei mijn vrouw: Moeten zulke dingen nu altijd bij jou gebeuren en kun je nu nooit eens gewoon ergens zitten?

Avontuur met God - Gaven zoals je ze nodig hebt

 


“Aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.” (1 Korinthe 12:7)

 

Gods Geest in jou is de kracht waardoor de bovennatuurlijke werkelijkheid door jou heen kan werken. Dat is een rustgevende gedachte, al blijft natuurlijk ook het avontuur met alle onzekerheid gewoon staan. Het belangrijkste om te beseffen is dat jij niets kunt, maar dat jij alleen het kanaal moet willen zijn waardoor de Heilige Geest kan werken. Je zou natuurlijk nog wel de vraag kunnen hebben of het wel voor jou is. Na de vraag of het voor onze tijd is, kun je ook gewoon worstelen met de vraag of jij er wel geschikt voor bent.

Avontuur met God - God in jou zal het doen

 

Het avontuur met God is het Koninkrijk van Jezus Christus op aarde zichtbaar maken. Uiteindelijk is alles wat daarmee samenhangt een groot avontuur voor ons. Als je mensen de vrede van God brengt, als je mensen herstel brengt in hun lichamelijke of psychische situatie, als je mensen losmaakt van banden waar ze mee gebonden zijn in de geestelijke wereld en als je in situaties overvloed brengt, dan breng je het Koninkrijk van God op aarde. En omdat jij nooit weet op welke manier God door jou heen werkt èn omdat jij nooit weet hoe degene die jij op je pad krijgt gaat reageren op jouw gehoorzaamheid aan God, maakt dat dit een groot avontuur is.

Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (4)

 

De praktische uitwerking van de opdracht van Jezus om dat te doen wat Hij deed, de opdracht om Zijn bediening voort te zetten, werkt Paulus daarom uit in 1 Korinthe 12, 13 en 14. Want juist de gaven van de Geest heeft God ons gegeven om dat te kunnen doen wat Jezus deed. Wij kunnen niets zelf, maar als Jezus zegt dat de Heilige Geest zal komen om in ons te wonen, maakt de Heilige Geest het waar dat wij de dingen zullen doen die Jezus deed. Niet omdat wij iets in onszelf hebben, maar omdat Gods Geest in ons, dat doet wat Hij ook in Jezus deed.

 

Op deze manier gaat de bediening van Jezus gewoon verder toen Hij naar de hemel is gegaan. En in de hemel zit Jezus als het hoofd van Zijn Kerk en zijn wij Zijn ledematen op aarde. Het Hoofd bedenkt wat de ledematen moeten doen. En op die manier verkondigen wij verzoening, delen we genezing uit en bevrijden we mensen. Op die manier laten wij de hemel op aarde doorbreken, omdat Jezus in de hemel, hemels denkt en dat in Zijn lichaam op aarde zichtbaar maakt. Het is niet voor niets dat Paulus over de Kerk als lichaam spreekt.

Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (3)

 

Als de wonderen en tekenen niet meer voor onze tijd zijn, dan moeten de gaven van de Geest dus een duidelijke beperking hebben gekregen. Dan moet daar iets over te lezen zijn. Wonderen en tekenen en de gaven van de Geest horen namelijk onlosmakelijk bij elkaar.

 

De gaven van de Geest hebben een beperking, alleen die beperking ligt op een heel ander punt dan op het moment dat de apostelen er niet meer waren. In de brieven van het Nieuwe Testament wordt alleen maar duidelijk gemaakt dat de bediening van Jezus, de bediening van de kerk is van alle tijden en alle plaatsen. Als we alleen nog maar bezig zijn met vergeving van zonden, dan beroven we de bediening van Jezus van haar kracht. Dan maken we de kerk in onze tijd krachteloos en machteloos, dan hebben we alleen nog maar woorden, terwijl Jezus ons in Johannes 14 al duidelijk maakte dat de tekenen er zijn voor degenen die de woorden van Jezus niet kunnen geloven. Jezus zet dat nooit op zichzelf, maar Jezus plaatst dat in het kader van dat ze ten dienste zijn aan Zijn woorden.

Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (2)

 

Als je de bediening van Jezus bekijkt, merk je dat het bij Jezus doorlopend over het herstel van de hele mens gaat. Het gaat niet alleen over verzoening met God, maar door de verzoening komt er ook genezing en bevrijding. Met andere woorden: alles wat de zondeval tot stand heeft gebracht, zet Jezus terug.

 

Een misverstand wat we dan ook gelijk maar even benoemen is de gedachte dat je op basis van wat je ziet, toch zou moeten zeggen dat het niet klopt. De gedachte dat vergeving compleet is, maar ondanks de genezingskracht die God heeft, is dat toch niet compleet, want er is toch ook ziekte die nog niet geneest? Als je er zo naar kijkt, ben je uit balans. Vergeving is compleet. Op het moment dat jij in Jezus gelooft is de vergeving compleet, God ziet in jou geen schuld meer. Maar betekent dat dan dat je daarvan ziet dat dit zo is? Dat zie je niet, want wat jij nog steeds ziet en ervaart is dat jij, ondanks jouw vergeving, nog steeds zonde ziet en ervaart. Vergeving is er wel, maar nog steeds is er ook zonde. Je bent gered, maar doet nog steeds zonde.

Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (1)

 

De komende dagen zet ik geen Bijbeltekst boven ‘Elke dag 5 minuten met God’, omdat het onmogelijk is om één specifieke tekst te noemen bij het onderwerp dat heel belangrijk is. Avontuur met God is iets geweldigs, maar we moeten ook even stilstaan bij de vraag of de wonderen en tekenen, in combinatie met de gaven van de Geest, ook echt gelden voor onze tijd. Ik wil over dit onderwerp niet heen walsen, omdat bij velen, diep vanbinnen er op dit thema vragen zitten die er echt toe doen.

 

Misschien is het overbodig om er aandacht aan te geven, maar ik geloof dat als wij het hebben over het avontuur met God, dat er ook lezers zijn die nogal onrustig zitten mee te lezen. Onrustig omdat de vraag ergens ligt van: Is dit avontuur, waarbij het naast het brengen van het evangelie, ook aandacht is voor wonderen, tekenen en Gods stem verstaan, nog wel voor ons bedoeld? Er zijn heel veel christenen die hun leven lang hebben geleerd dat wat er aan wonderen en tekenen gebeurt in het Nieuwe Testament gestopt is op het moment dat de Bijbel klaar was. Daarom is het goed om daar toch ook aandacht aan te geven.

Meer artikelen...

 1. Avontuur met God - Of het spannend was...
 2. Avontuur met God - Even op scherp...
 3. Avontuur met God - De bediening van Jezus voortzetten
 4. Avontuur met God - De juiste volgorde
 5. Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is
 6. Avontuur met God - Gods Vaderzorg
 7. Avontuur met God - Als een onbevangen kind
 8. Avontuur met God - Tijd om te leren durven
 9. Avontuur met God - Onvoorwaardelijk vertrouwen
 10. Avontuur met God - Als God je echt om vertrouwen vraagt
 11. Daniël - Niet alles hoeven we te weten
 12. Daniël - Totdat Michaël opstaat
 13. Daniël - Kracht ontvangen
 14. Daniël - Bovennatuurlijke ontmoeting
 15. Daniël - Ondersteuning gevraagd
 16. Daniël - Zeventig weken
 17. Daniël - Een gewenste man
 18. Daniël - Beloften van God
 19. Daniël - Afvalligheid
 20. Daniël - De macht van de geitenbok
 21. Daniël - Het visioen van een ram en een geitenbok
 22. Daniël - Te gronde en toch bewaard
 23. Daniël - Geen eindeloze macht van het kwaad
 24. Daniël - Visioenen
 25. Daniël - De God van wonderen en tekenen
 26. Daniël - Zelfs leeuwen zwijgen
 27. Daniël - Als bidden niet mag
 28. Daniël - Volledig geleid door Gods Geest
 29. Daniël - Gevolgen in het nageslacht
 30. Daniël - Beschikbaar zijn
 31. Daniël - Leren geloven dat Gods woorden verandering brengen
 32. Daniël - Als God ingrijpt
 33. Een nieuwe stap
 34. Daniël - Als een woord van kennis heftig is
 35. Daniël - Tussen het ergste en Gods mogelijkheden
 36. Daniël - Vertrouwen dat God meer kan dan ooit mogelijk is
 37. Daniël - De prijs van God dienen
 38. Daniël - Wat initiatief uitwerkt
 39. Daniël - Blinken en verzinken
 40. Daniël - Tussen Gods stem en radeloosheid
 41. Daniël - Psalm
 42. Daniël - Durven vertrouwen op Gods openbaring
 43. Daniël - Gezegend door God en mensen
 44. Daniël - God de ruimte geven om te zegenen
 45. Daniël - Radicaal vanaf het begin
 46. Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past
 47. Mensen vissen - En nu jij!
 48. Mensen vissen - Met welk net?
 49. Mensen vissen - Wat mag het je kosten?
 50. Mensen vissen - Groot denken
 51. Mensen vissen - Het begin
 52. Mensen vissen - Intro
 53. Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'
 54. Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding
 55. Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk
 56. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 57. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 58. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 59. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 60. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 61. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 62. Grieks of Joods - Gunnend
 63. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 64. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 65. Grieks of Joods - Intro
 66. Handoplegging - Tenslotte
 67. Handoplegging - Wees niet bang
 68. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 69. Handoplegging - Bediening overgedragen
 70. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 71. Handoplegging - Door een discipel
 72. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 73. Handoplegging
 74. Pinksteren - Iedereen (2)
 75. Pinksteren - Iedereen
 76. Pinksteren - Stomdronken
 77. Pinksteren - Verwarring
 78. Handelingen 29 - Weerstand
 79. Handelingen 29 - Balans
 80. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 81. Handelingen 29
 82. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 83. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 84. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 85. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 86. Tussen kwijt zijn en verwachten
 87. Hemelvaart
 88. Communicatie met God - Overweldigend
 89. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 90. Communicatie met God - Als God niet reageert
 91. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 92. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 93. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 94. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 95. Communicatie met God - Jona-momenten
 96. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 97. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 98. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 99. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 100. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 101. Communicatie met God - De strijd is van God
 102. Communicatie met God - Overvloed (2)
 103. Communicatie met God - Overvloed
 104. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 105. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 106. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 107. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 108. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 109. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 110. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 111. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 112. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 113. Communicatie met God - Vragen om een teken
 114. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 115. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 116. Communicatie met God - God wil je zegenen
 117. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 118. Communicatie met God - Good, good Father
 119. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 120. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 121. Communiceren met God
 122. Na Pasen - Je verstand geopend
 123. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 124. Na Pasen - Ken de Bijbel
 125. Pasen - Geloof jij het echt?
 126. Pasen - Hij is opgestaan!
 127. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 128. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 129. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 130. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 131. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 132. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 133. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 134. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 135. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 136. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 137. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 138. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 139. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 140. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 141. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 142. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 143. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 144. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 145. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 146. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 147. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 148. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 149. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 150. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 151. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 152. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 153. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 154. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 155. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 156. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 157. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 158. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 159. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 160. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 161. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 162. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 163. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 164. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 165. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 166. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 167. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 168. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 169. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 170. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 171. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 172. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 173. Simson - Nieuwe toewijding
 174. Simson - Roepen in de nood
 175. Simson - Nog meer wraak
 176. Simson - Wraak
 177. Simson - Gods kracht
 178. Simson - Gods tijd
 179. Simson - Geboren
 180. Simson - God zien en leven
 181. Simson - Nazireeër
 182. Simson
 183. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 184. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 185. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 186. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 187. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 188. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 189. Timotheüs - Strijd van het geloof
 190. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 191. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 192. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 193. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 194. Timotheüs - Jonge weduwen
 195. Timotheüs - Bediening van weduwen
 196. Timotheüs - Weduwen
 197. Timotheüs - Op elkaars schouders
 198. Timotheüs - Acht op jezelf
 199. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 200. Timotheüs - Smaad en spot
 201. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 202. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 203. Alles is mogelijk!
 204. Timotheüs - Gevaar van afval
 205. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 206. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 207. Timotheüs - Ambt en gezin
 208. Timotheüs - Diakenen
 209. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 210. Timotheüs - Onberispelijk
 211. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 212. Timotheüs - Ambt van opziener
 213. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 214. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 215. Timotheüs - Houding van vrouwen
 216. Timotheüs - Gebedshouding
 217. Timotheüs - Paulus' gezag
 218. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 219. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 220. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 221. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 222. Timotheüs - Iedereen is te redden
 223. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 224. Timotheüs - Doel van de wet
 225. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 226. Timotheüs - Loslaten
 227. Timotheüs - Zoon in het geloof
 228. Wie zeg jij dat Jezus is
 229. Het loon dat jij meebrengt
 230. Een nieuw jaar zonder zorgen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom