Avontuur met God - Gave van krachten

 

"En aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen,  en aan een ander uitleg van talen." (1 Korinthe 12:10)

Er is altijd een risico dat als je het hebt over de gaven van de Geest, dat je wat uit balans raakt en je de ene gave meer aandacht geeft dan de andere. Nu geloof ik dat de drievoudige bediening van Jezus ook terugkomt in de gaven van de Geest en dat het daar ook vaak op is gericht. Daardoor krijgt een gave als genezing al snel wat meer aandacht en daar lijkt ook altijd het meeste in te gebeuren. Al handen kennis en wijsheid daar natuurlijk altijd nauw mee samen omdat God via de communicatieve gaven spreekt.

Avontuur met God - Voorbeelden uit de praktijk

 

Hoe vaker je gaat durven om gewoon te doen wat de Heilige Geest zegt, hoe meer momenten zal je ervaren waardoor God spreekt en jou in beweging zal zetten. Heel vaak willen we vooral weten hoe je dingen Bijbels moet uitleggen, maar het is net zo belangrijk om ervaringsverhalen te lezen en te horen. Juist dat bouwt ook geloof voor wat God door gewone mensen heen doet. Want ook de mensen met ervaringsverhalen zijn gewone mensen die het ook hebben moeten leren.

Het avontuur met God en het luisteren naar Zijn kennis en wijsheid en ook het gevoel dat je in bepaalde situaties gewoon weet dat je moet gaan bidden zal nooit vanzelfsprekend worden. Er was ooit een moment dat ik midden in de nacht wakker werd en dat God mij wakker maakte met een naam in mijn hoofd van iemand die ik niet kende. Ik wist alleen van zijn verhaal af, maar verder niet. Wat ik er van wist was dat hij stervend was. En midden in de nacht maakt God mij wakker met zijn naam in gedachten. De ervaring was heel apart en ik was echt klaarwakker.

Avontuur met God - Verhalen uit de praktijk

 

Het is goed om, als het over genezing gaat, maar ook om de andere gaven van de Geest waar we het al over hebben gehad, om ook wat voorbeelden te noemen waaruit blijkt hoe God vaak werkt, maar om je ook te laten zien dat het ook echt een avontuur is. Er zit namelijk altijd een bepaalde spanning bij omdat je lang niet altijd weet of dat wat je voelt, ook klopt. En zeker als het over genezing gaat, wordt het zeker spannend als je een woord van kennis krijgt over ziekte. Het is natuurlijk heel wat makkelijker als iemand naar je toe komt om gebed, maar wat nu als God je een indruk geeft over iemand, maar waar jij niet weet of dat klopt?

Avontuur met God - Gave van genezing

 

"En aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest." (1 Korinthe 12:9)

Over genezingen is door de tijd heen al zoveel over te doen geweest. Het is, naast tongentaal, de meest verdacht gemaakte gave van de Geest. En laten we eerlijk zijn, er is rond het thema genezing in de kerk ook echt wel eens wat misgegaan. Genezingen die geclaimd en opgeëist werden en dit soort dingen. Toch is het opmerkelijk dat Jezus juist ons de opdracht geeft om zieken te genezen. Heb je het weleens geprobeerd op eigen kracht?

Avontuur met God - Gave van geloof

 

"En aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest." (1 Korinthe 12:9)

Het is ondertussen wel duidelijk geworden dat als we het avontuur met God mogen aangaan, dat we informatie moeten krijgen bij God vandaan. Hebben we niet de Bovennatuurlijke inzichten, dan is het heel lastig om duidelijk te hebben welk avontuur God voor ons in gedachten heeft. Woorden van wijsheid en kennis hebben we daarom van de Heilige Geest niet voor niets gekregen. Toch is er nog meer. Vooral meer om ons naar uit te strekken.

Avontuur met God - Woorden van wijsheid en kennis

 

"Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest." (1 Korinthe 12:8)

Kennis en wijsheid lopen vaak heel sterk door elkaar. Daardoor zijn de twee eerste gaven die Paulus noemt niet eenvoudig uit elkaar te houden. Als het pure feiten zijn die de Heilige Geest je laat zien is het wel duidelijk, maar een woord van kennis kan ook weleens wat minder feitelijk zijn, terwijl het ook weer niet gelijk iets is dat je een woord wijsheid kunt noemen omdat je niet gelijk er iets mee kunt. De kans is groot dat Paulus de gaven van de Geest daarom ook niet per definitie heeft gezien als negen gaven die precies in hokjes moeten passen. Hoe meer je zelf het avontuur met God aangaat, hoe meer je ook zult ervaren dat er van alles door elkaar loopt.

Avontuur met God - Woorden van wijsheid

 

"Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven." (1 Korinthe 12:8a)

 

​Een paar dagen geleden was ik op een barbecueavond. Daar was op zich niets mis mee. En eerlijk gezegd was ik er tijdens het eten helemaal niet op uit dat er geestelijk iets zou gebeuren. Ik had de avond geopend, daarna met mensen uit de groep nog gebeden voor allerlei dingen, maar daarna was ik nergens direct op uit. Tot het moment dat ik met een groepje staat te praten en eigenlijk ook wel behoorlijk lol staat te maken, en er ineens iets duidelijk wordt dat er eentje is waar iets niet lekker zit. Iets maakte mij alert. En uiteindelijk liep het uit op een onverwachte bevrijding. Later zei mijn vrouw: Moeten zulke dingen nu altijd bij jou gebeuren en kun je nu nooit eens gewoon ergens zitten?

Avontuur met God - Gaven zoals je ze nodig hebt

 


“Aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.” (1 Korinthe 12:7)

 

Gods Geest in jou is de kracht waardoor de bovennatuurlijke werkelijkheid door jou heen kan werken. Dat is een rustgevende gedachte, al blijft natuurlijk ook het avontuur met alle onzekerheid gewoon staan. Het belangrijkste om te beseffen is dat jij niets kunt, maar dat jij alleen het kanaal moet willen zijn waardoor de Heilige Geest kan werken. Je zou natuurlijk nog wel de vraag kunnen hebben of het wel voor jou is. Na de vraag of het voor onze tijd is, kun je ook gewoon worstelen met de vraag of jij er wel geschikt voor bent.

Avontuur met God - God in jou zal het doen

 

Het avontuur met God is het Koninkrijk van Jezus Christus op aarde zichtbaar maken. Uiteindelijk is alles wat daarmee samenhangt een groot avontuur voor ons. Als je mensen de vrede van God brengt, als je mensen herstel brengt in hun lichamelijke of psychische situatie, als je mensen losmaakt van banden waar ze mee gebonden zijn in de geestelijke wereld en als je in situaties overvloed brengt, dan breng je het Koninkrijk van God op aarde. En omdat jij nooit weet op welke manier God door jou heen werkt èn omdat jij nooit weet hoe degene die jij op je pad krijgt gaat reageren op jouw gehoorzaamheid aan God, maakt dat dit een groot avontuur is.

Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (4)

 

De praktische uitwerking van de opdracht van Jezus om dat te doen wat Hij deed, de opdracht om Zijn bediening voort te zetten, werkt Paulus daarom uit in 1 Korinthe 12, 13 en 14. Want juist de gaven van de Geest heeft God ons gegeven om dat te kunnen doen wat Jezus deed. Wij kunnen niets zelf, maar als Jezus zegt dat de Heilige Geest zal komen om in ons te wonen, maakt de Heilige Geest het waar dat wij de dingen zullen doen die Jezus deed. Niet omdat wij iets in onszelf hebben, maar omdat Gods Geest in ons, dat doet wat Hij ook in Jezus deed.

 

Op deze manier gaat de bediening van Jezus gewoon verder toen Hij naar de hemel is gegaan. En in de hemel zit Jezus als het hoofd van Zijn Kerk en zijn wij Zijn ledematen op aarde. Het Hoofd bedenkt wat de ledematen moeten doen. En op die manier verkondigen wij verzoening, delen we genezing uit en bevrijden we mensen. Op die manier laten wij de hemel op aarde doorbreken, omdat Jezus in de hemel, hemels denkt en dat in Zijn lichaam op aarde zichtbaar maakt. Het is niet voor niets dat Paulus over de Kerk als lichaam spreekt.

Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (3)

 

Als de wonderen en tekenen niet meer voor onze tijd zijn, dan moeten de gaven van de Geest dus een duidelijke beperking hebben gekregen. Dan moet daar iets over te lezen zijn. Wonderen en tekenen en de gaven van de Geest horen namelijk onlosmakelijk bij elkaar.

 

De gaven van de Geest hebben een beperking, alleen die beperking ligt op een heel ander punt dan op het moment dat de apostelen er niet meer waren. In de brieven van het Nieuwe Testament wordt alleen maar duidelijk gemaakt dat de bediening van Jezus, de bediening van de kerk is van alle tijden en alle plaatsen. Als we alleen nog maar bezig zijn met vergeving van zonden, dan beroven we de bediening van Jezus van haar kracht. Dan maken we de kerk in onze tijd krachteloos en machteloos, dan hebben we alleen nog maar woorden, terwijl Jezus ons in Johannes 14 al duidelijk maakte dat de tekenen er zijn voor degenen die de woorden van Jezus niet kunnen geloven. Jezus zet dat nooit op zichzelf, maar Jezus plaatst dat in het kader van dat ze ten dienste zijn aan Zijn woorden.

Meer artikelen...

 1. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (2)
 2. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (1)
 3. Avontuur met God - Of het spannend was...
 4. Avontuur met God - Even op scherp...
 5. Avontuur met God - De bediening van Jezus voortzetten
 6. Avontuur met God - De juiste volgorde
 7. Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is
 8. Avontuur met God - Gods Vaderzorg
 9. Avontuur met God - Als een onbevangen kind
 10. Avontuur met God - Tijd om te leren durven
 11. Avontuur met God - Onvoorwaardelijk vertrouwen
 12. Avontuur met God - Als God je echt om vertrouwen vraagt
 13. Daniël - Niet alles hoeven we te weten
 14. Daniël - Totdat Michaël opstaat
 15. Daniël - Kracht ontvangen
 16. Daniël - Bovennatuurlijke ontmoeting
 17. Daniël - Ondersteuning gevraagd
 18. Daniël - Zeventig weken
 19. Daniël - Een gewenste man
 20. Daniël - Beloften van God
 21. Daniël - Afvalligheid
 22. Daniël - De macht van de geitenbok
 23. Daniël - Het visioen van een ram en een geitenbok
 24. Daniël - Te gronde en toch bewaard
 25. Daniël - Geen eindeloze macht van het kwaad
 26. Daniël - Visioenen
 27. Daniël - De God van wonderen en tekenen
 28. Daniël - Zelfs leeuwen zwijgen
 29. Daniël - Als bidden niet mag
 30. Daniël - Volledig geleid door Gods Geest
 31. Daniël - Gevolgen in het nageslacht
 32. Daniël - Beschikbaar zijn
 33. Daniël - Leren geloven dat Gods woorden verandering brengen
 34. Daniël - Als God ingrijpt
 35. Een nieuwe stap
 36. Daniël - Als een woord van kennis heftig is
 37. Daniël - Tussen het ergste en Gods mogelijkheden
 38. Daniël - Vertrouwen dat God meer kan dan ooit mogelijk is
 39. Daniël - De prijs van God dienen
 40. Daniël - Wat initiatief uitwerkt
 41. Daniël - Blinken en verzinken
 42. Daniël - Tussen Gods stem en radeloosheid
 43. Daniël - Psalm
 44. Daniël - Durven vertrouwen op Gods openbaring
 45. Daniël - Gezegend door God en mensen
 46. Daniël - God de ruimte geven om te zegenen
 47. Daniël - Radicaal vanaf het begin
 48. Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past
 49. Mensen vissen - En nu jij!
 50. Mensen vissen - Met welk net?
 51. Mensen vissen - Wat mag het je kosten?
 52. Mensen vissen - Groot denken
 53. Mensen vissen - Het begin
 54. Mensen vissen - Intro
 55. Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'
 56. Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding
 57. Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk
 58. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 59. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 60. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 61. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 62. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 63. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 64. Grieks of Joods - Gunnend
 65. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 66. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 67. Grieks of Joods - Intro
 68. Handoplegging - Tenslotte
 69. Handoplegging - Wees niet bang
 70. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 71. Handoplegging - Bediening overgedragen
 72. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 73. Handoplegging - Door een discipel
 74. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 75. Handoplegging
 76. Pinksteren - Iedereen (2)
 77. Pinksteren - Iedereen
 78. Pinksteren - Stomdronken
 79. Pinksteren - Verwarring
 80. Handelingen 29 - Weerstand
 81. Handelingen 29 - Balans
 82. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 83. Handelingen 29
 84. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 85. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 86. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 87. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 88. Tussen kwijt zijn en verwachten
 89. Hemelvaart
 90. Communicatie met God - Overweldigend
 91. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 92. Communicatie met God - Als God niet reageert
 93. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 94. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 95. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 96. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 97. Communicatie met God - Jona-momenten
 98. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 99. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 100. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 101. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 102. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 103. Communicatie met God - De strijd is van God
 104. Communicatie met God - Overvloed (2)
 105. Communicatie met God - Overvloed
 106. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 107. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 108. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 109. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 110. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 111. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 112. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 113. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 114. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 115. Communicatie met God - Vragen om een teken
 116. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 117. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 118. Communicatie met God - God wil je zegenen
 119. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 120. Communicatie met God - Good, good Father
 121. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 122. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 123. Communiceren met God
 124. Na Pasen - Je verstand geopend
 125. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 126. Na Pasen - Ken de Bijbel
 127. Pasen - Geloof jij het echt?
 128. Pasen - Hij is opgestaan!
 129. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 130. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 131. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 132. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 133. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 134. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 135. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 136. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 137. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 138. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 139. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 140. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 141. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 142. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 143. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 144. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 145. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 146. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 147. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 148. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 149. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 150. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 151. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 152. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 153. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 154. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 155. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 156. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 157. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 158. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 159. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 160. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 161. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 162. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 163. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 164. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 165. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 166. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 167. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 168. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 169. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 170. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 171. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 172. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 173. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 174. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 175. Simson - Nieuwe toewijding
 176. Simson - Roepen in de nood
 177. Simson - Nog meer wraak
 178. Simson - Wraak
 179. Simson - Gods kracht
 180. Simson - Gods tijd
 181. Simson - Geboren
 182. Simson - God zien en leven
 183. Simson - Nazireeër
 184. Simson
 185. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 186. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 187. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 188. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 189. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 190. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 191. Timotheüs - Strijd van het geloof
 192. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 193. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 194. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 195. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 196. Timotheüs - Jonge weduwen
 197. Timotheüs - Bediening van weduwen
 198. Timotheüs - Weduwen
 199. Timotheüs - Op elkaars schouders
 200. Timotheüs - Acht op jezelf
 201. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 202. Timotheüs - Smaad en spot
 203. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 204. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 205. Alles is mogelijk!
 206. Timotheüs - Gevaar van afval
 207. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 208. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 209. Timotheüs - Ambt en gezin
 210. Timotheüs - Diakenen
 211. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 212. Timotheüs - Onberispelijk
 213. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 214. Timotheüs - Ambt van opziener
 215. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 216. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 217. Timotheüs - Houding van vrouwen
 218. Timotheüs - Gebedshouding
 219. Timotheüs - Paulus' gezag
 220. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 221. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 222. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 223. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 224. Timotheüs - Iedereen is te redden
 225. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 226. Timotheüs - Doel van de wet
 227. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 228. Timotheüs - Loslaten
 229. Timotheüs - Zoon in het geloof
 230. Wie zeg jij dat Jezus is
 231. Het loon dat jij meebrengt
 232. Een nieuw jaar zonder zorgen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom