Avontuur met God - Geest van kracht

 

"Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid." (2 Timotheüs 1:7)

Heb jij weleens last van angst, als het over jouw avontuur met God gaat? Door al ons denken over het avontuur met God heen, heb je ook gemerkt in de verhalen dat het nooit altijd makkelijk is. Ergens is angst soms echt een blokkade om je volgende stap te zetten. Je kunt misschien heel stoer zeggen dat je er geen last van hebt, maar dat is meestal niet de oplossing om er doorheen te komen. Bij het verhaal van Petrus zijn we, aan het begin van deze serie, niet ingegaan op het moment dat hij kopje onder ging. De reden dat dit gebeurde had met angst te maken. Hij zag de omstandigheden en het ging mis.

Avontuur met God - Volmaakte liefde

 

"De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig." (1 Korinthe 13:4)

Het ingewikkelde van het avontuur met God is liefde. Het is eigenlijk heel simpel, maar onvoorwaardelijk liefhebben is niet eenvoudig. Er zijn redenen genoeg om iemand niet lief te hebben, er kan genoeg gebeuren waardoor jij uit pijn of frustratie reageert op situaties of op mensen waarin God jou juist het avontuur met Hem wil laten beleven. En denk nu niet dat ik dit als een heilige schrijf, want dat ben ik niet. Ook ik ga hierin struikelend achter Jezus aan. En het is maar goed dat je niet twee keer kan struikelen, zonder tussendoor op te staan, want anders zouden we dat regelmatig doen.

Avontuur met God - Liefde

 

"​Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden." (1 Korinthe 13:1)

Het avontuur met God is het mooiste dat je kan overkomen in je leven. Er is geen baan te bedenken in deze wereld waar meer glorie en heerlijkheid in zit dan in het avontuur met God. En dat terwijl alles wat je er voor nodig hebt bij jezelf ontbreekt, maar dat God je de gaven ervoor geeft. Het is toch eigenlijk niet te bevatten. God heeft je talenten gegeven en Hij vult met Zijn gaven aan wat je nodig hebt om voluit het avontuur met Hem te leven en Zijn Koninkrijk op aarde te brengen. Toch kan het nog zinloos zijn.

Avontuur met God - Tongentaal uitgelegd

 

"En aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen,  en aan een ander uitleg van talen." (1 Korinthe 12:10)

We zijn er natuurlijk nog niet helemaal rondom het thema tongentaal. Dat iets wat je niet begrijpt, maar wat wel heel erg krachtig is een avontuur met God is mag wel duidelijk zijn. Er waren momenten dat ik met bevrijdingspastoraat bezig was en we aan het eindgebed van het traject bezig waren en het soms heel zwaar was. Juist op dat soort momenten heb ik ervaren wat er gebeurd als je dan in tongen gaat bidden. Je weet echt niet wat je bidt en plotseling komt er dan wel een doorbraak. En op andere momenten merk ik dat bidden in tongen je direct een gevoel geeft waar het mee te maken heeft, of dat er gelijk een beeld komt.

Avontuur met God - Tongentaal

 

"En aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen,  en aan een ander uitleg van talen." (1 Korinthe 12:10)

Er is natuurlijk nog wel meer te zeggen over tongentaal. Daarom gaat Paulus er nog wel verder op in. En omdat dit stukje van het avontuur met God ook een stukje is waar heel kritisch naar gekeken wordt, maar waarover Paulus duidelijk is dat hij zou willen dat iedereen in tongen spreekt. Als je doorleest in 1 Korinthe 14 merk je dat het duidelijk is dat het gaat om een niet bestaande taal. Als je namelijk in een andere taal spreekt, spreek je niet tot de mensen maar tot God.

Avontuur met God - Als God je tong overneemt

 

"En aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen." (1 Korinthe 12:10)

Iets in het avontuur met God zit ook nog in het gebed. Misschien denk je: is dat een avontuur? Maar het gebed is zeker een avontuur. We hebben gezien hoe woorden van kennis en wijsheid en profetie vaak biddend met mensen naar boven kunnen komen. Daarin zit heel veel avontuur. Maar ik weet niet wat jij hebt ervaart, maar ik heb momenten genoeg dat ik eigenlijk bidden ook heel lastig vind. Dan heb ik het niet over die momenten dat je jezelf er echt toe moet zetten, maar juist die momenten, dat je wel wilt gaan voor een doorbraak, maar dat je eigenlijk geen woorden kunt bedenken.

Avontuur met God - Wil jij de ezel van Jezus zijn

 

Ik wil je vandaag weer een keer uitdagen. Mede ook omdat ik deze dagen op de There is More conferentie ben en even wat minder uitgebreid kan nadenken over dit stukje 5 minuten met God, maar vooral omdat God een inzicht gaf wat ik graag wil delen.

Afgelopen donderdagochtend was ik met God op zoek op wwelke manier ik het team van vrijwilligers op de conferentie iets kon meegeven om echt krachtig te zijn in dat wat God vroeg. Het was wel apart, want het kwam uit rond telkens het woord ' voor de Koning' . toen ik verder gingen bidden en denken kwam ik uiteindelijk uit bij het gedeelte in het Mattheus evvangelie waar Jezus op een ezel de stad binnenkomt.

Avontuur met God - Onderscheiding van geesten

 

“En aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg vvan talen.”  (1 Korinthe 12:10)

Als je verder leest bij Paulus kom je nog een gave tegen waar je misschien gemiddeld genomen niet zo heel veel over hoort. Het lijkt ook wel iets te zijn dat ondergeschikt is en als je nooit met bevrijdingen te maken hebt gehad, lijkt deze gave nooit in beeld te komen. Paulus heeft het namelijk over het onderscheiden van geesten. Toch is het goed om dit breder te trekken dan alleen rond bevrijding.

Avontuur met God - Profetie als gave

 

"En aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen,  en aan een ander uitleg van talen." (1 Korinthe 12:10)

 

Waarom heeft God profetie gegeven aan Zijn Kerk terwijl we toch tegenwoordig ook de Bijbel hebben? Die vraag is het wel waard om even te beantwoorden. Het is toch eigenlijk helemaal geen vreemde gedachte dat wij genoeg hebben aan Gods Woord? En is het dan wel echt zo dat wij ons moeten uitstrekken naar profetie, naar woorden van God om door te geven? Dat klinkt wel heel logisch, als je het zo zegt. Maar in de eerste plaats ga je dan dus weer onderscheid maken tussen de ene gave en de andere. Dan zou kennis en wijsheid heel normaal zijn, niemand die dat zal ontkennen, maar profetie dan weer niet. En je zult straks merken dat tongentaal helemaal een onderwerp is wat een avontuur wordt als je de Geest serieus wilt nemen.

Avontuur met God - Profetie durven

 

"En aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen,  en aan een ander uitleg van talen." (1 Korinthe 12:10)

 

Wat maakt dat profetie soms ingewikkeld of spannend kan zijn? Het lijkt natuurlijk heel erg mooi om iemand een mooi woord van de Heer te brengen, maar is het altijd mooi? Het is wel goed om hier heel eerlijk over te zijn. We zien namelijk ook in de Bijbel meerdere profeten die echt niet altijd een mooie boodschap brengen. Nu kun je zeggen dat dit in het Oude Testament was, maar ook in het Nieuwe Testament lezen we over de profeet Agabus die een hongersnood heeft voorspeld en die ook is uitgekomen. Dus is profetie altijd zo mooi?

Avontuur met God - Profetie

 

"En aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen,  en aan een ander uitleg van talen." (1 Korinthe 12:10)

Waar het lijkt dat de grote zichtbare gaven van de Geest op de voorgrond staan, is er toch ook echt een gave die volgens Paulus de belangrijkste is. En door de tijd heen heb ik heel vaak ervaren dat de gave van profetie misschien wel krachtiger is dan de andere gaven. Natuurlijk wil ik mij heel graag uitstrekken naar Gods genezende ingrijpen in levens van mensen, maar stel je voor dat iemand geneest van een verlamming en hij kan daardoor gewoon elke vrijdag naar de kroeg, drinkt gemiddeld veel te veel en vergooid zijn leven? Wat heb je dan aan wonderlijk ingrijpen van God?

Meer artikelen...

 1. Avontuur met God - Gave van krachten
 2. Avontuur met God - Voorbeelden uit de praktijk
 3. Avontuur met God - Verhalen uit de praktijk
 4. Avontuur met God - Gave van genezing
 5. Avontuur met God - Gave van geloof
 6. Avontuur met God - Woorden van wijsheid en kennis
 7. Avontuur met God - Woorden van wijsheid
 8. Avontuur met God - Gaven zoals je ze nodig hebt
 9. Avontuur met God - God in jou zal het doen
 10. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (4)
 11. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (3)
 12. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (2)
 13. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (1)
 14. Avontuur met God - Of het spannend was...
 15. Avontuur met God - Even op scherp...
 16. Avontuur met God - De bediening van Jezus voortzetten
 17. Avontuur met God - De juiste volgorde
 18. Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is
 19. Avontuur met God - Gods Vaderzorg
 20. Avontuur met God - Als een onbevangen kind
 21. Avontuur met God - Tijd om te leren durven
 22. Avontuur met God - Onvoorwaardelijk vertrouwen
 23. Avontuur met God - Als God je echt om vertrouwen vraagt
 24. Daniël - Niet alles hoeven we te weten
 25. Daniël - Totdat Michaël opstaat
 26. Daniël - Kracht ontvangen
 27. Daniël - Bovennatuurlijke ontmoeting
 28. Daniël - Ondersteuning gevraagd
 29. Daniël - Zeventig weken
 30. Daniël - Een gewenste man
 31. Daniël - Beloften van God
 32. Daniël - Afvalligheid
 33. Daniël - De macht van de geitenbok
 34. Daniël - Het visioen van een ram en een geitenbok
 35. Daniël - Te gronde en toch bewaard
 36. Daniël - Geen eindeloze macht van het kwaad
 37. Daniël - Visioenen
 38. Daniël - De God van wonderen en tekenen
 39. Daniël - Zelfs leeuwen zwijgen
 40. Daniël - Als bidden niet mag
 41. Daniël - Volledig geleid door Gods Geest
 42. Daniël - Gevolgen in het nageslacht
 43. Daniël - Beschikbaar zijn
 44. Daniël - Leren geloven dat Gods woorden verandering brengen
 45. Daniël - Als God ingrijpt
 46. Een nieuwe stap
 47. Daniël - Als een woord van kennis heftig is
 48. Daniël - Tussen het ergste en Gods mogelijkheden
 49. Daniël - Vertrouwen dat God meer kan dan ooit mogelijk is
 50. Daniël - De prijs van God dienen
 51. Daniël - Wat initiatief uitwerkt
 52. Daniël - Blinken en verzinken
 53. Daniël - Tussen Gods stem en radeloosheid
 54. Daniël - Psalm
 55. Daniël - Durven vertrouwen op Gods openbaring
 56. Daniël - Gezegend door God en mensen
 57. Daniël - God de ruimte geven om te zegenen
 58. Daniël - Radicaal vanaf het begin
 59. Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past
 60. Mensen vissen - En nu jij!
 61. Mensen vissen - Met welk net?
 62. Mensen vissen - Wat mag het je kosten?
 63. Mensen vissen - Groot denken
 64. Mensen vissen - Het begin
 65. Mensen vissen - Intro
 66. Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'
 67. Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding
 68. Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk
 69. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 70. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 71. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 72. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 73. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 74. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 75. Grieks of Joods - Gunnend
 76. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 77. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 78. Grieks of Joods - Intro
 79. Handoplegging - Tenslotte
 80. Handoplegging - Wees niet bang
 81. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 82. Handoplegging - Bediening overgedragen
 83. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 84. Handoplegging - Door een discipel
 85. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 86. Handoplegging
 87. Pinksteren - Iedereen (2)
 88. Pinksteren - Iedereen
 89. Pinksteren - Stomdronken
 90. Pinksteren - Verwarring
 91. Handelingen 29 - Weerstand
 92. Handelingen 29 - Balans
 93. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 94. Handelingen 29
 95. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 96. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 97. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 98. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 99. Tussen kwijt zijn en verwachten
 100. Hemelvaart
 101. Communicatie met God - Overweldigend
 102. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 103. Communicatie met God - Als God niet reageert
 104. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 105. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 106. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 107. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 108. Communicatie met God - Jona-momenten
 109. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 110. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 111. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 112. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 113. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 114. Communicatie met God - De strijd is van God
 115. Communicatie met God - Overvloed (2)
 116. Communicatie met God - Overvloed
 117. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 118. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 119. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 120. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 121. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 122. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 123. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 124. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 125. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 126. Communicatie met God - Vragen om een teken
 127. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 128. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 129. Communicatie met God - God wil je zegenen
 130. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 131. Communicatie met God - Good, good Father
 132. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 133. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 134. Communiceren met God
 135. Na Pasen - Je verstand geopend
 136. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 137. Na Pasen - Ken de Bijbel
 138. Pasen - Geloof jij het echt?
 139. Pasen - Hij is opgestaan!
 140. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 141. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 142. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 143. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 144. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 145. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 146. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 147. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 148. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 149. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 150. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 151. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 152. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 153. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 154. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 155. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 156. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 157. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 158. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 159. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 160. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 161. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 162. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 163. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 164. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 165. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 166. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 167. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 168. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 169. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 170. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 171. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 172. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 173. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 174. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 175. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 176. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 177. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 178. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 179. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 180. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 181. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 182. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 183. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 184. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 185. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 186. Simson - Nieuwe toewijding
 187. Simson - Roepen in de nood
 188. Simson - Nog meer wraak
 189. Simson - Wraak
 190. Simson - Gods kracht
 191. Simson - Gods tijd
 192. Simson - Geboren
 193. Simson - God zien en leven
 194. Simson - Nazireeër
 195. Simson
 196. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 197. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 198. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 199. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 200. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 201. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 202. Timotheüs - Strijd van het geloof
 203. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 204. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 205. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 206. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 207. Timotheüs - Jonge weduwen
 208. Timotheüs - Bediening van weduwen
 209. Timotheüs - Weduwen
 210. Timotheüs - Op elkaars schouders
 211. Timotheüs - Acht op jezelf
 212. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 213. Timotheüs - Smaad en spot
 214. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 215. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 216. Alles is mogelijk!
 217. Timotheüs - Gevaar van afval
 218. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 219. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 220. Timotheüs - Ambt en gezin
 221. Timotheüs - Diakenen
 222. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 223. Timotheüs - Onberispelijk
 224. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 225. Timotheüs - Ambt van opziener
 226. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 227. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 228. Timotheüs - Houding van vrouwen
 229. Timotheüs - Gebedshouding
 230. Timotheüs - Paulus' gezag
 231. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 232. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 233. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 234. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 235. Timotheüs - Iedereen is te redden
 236. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 237. Timotheüs - Doel van de wet
 238. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 239. Timotheüs - Loslaten
 240. Timotheüs - Zoon in het geloof
 241. Wie zeg jij dat Jezus is
 242. Het loon dat jij meebrengt
 243. Een nieuw jaar zonder zorgen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom