Avontuur met God - Liefde

 

"​Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden." (1 Korinthe 13:1)

Het avontuur met God is het mooiste dat je kan overkomen in je leven. Er is geen baan te bedenken in deze wereld waar meer glorie en heerlijkheid in zit dan in het avontuur met God. En dat terwijl alles wat je er voor nodig hebt bij jezelf ontbreekt, maar dat God je de gaven ervoor geeft. Het is toch eigenlijk niet te bevatten. God heeft je talenten gegeven en Hij vult met Zijn gaven aan wat je nodig hebt om voluit het avontuur met Hem te leven en Zijn Koninkrijk op aarde te brengen. Toch kan het nog zinloos zijn.

Avontuur met God - Tongentaal uitgelegd

 

"En aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen,  en aan een ander uitleg van talen." (1 Korinthe 12:10)

We zijn er natuurlijk nog niet helemaal rondom het thema tongentaal. Dat iets wat je niet begrijpt, maar wat wel heel erg krachtig is een avontuur met God is mag wel duidelijk zijn. Er waren momenten dat ik met bevrijdingspastoraat bezig was en we aan het eindgebed van het traject bezig waren en het soms heel zwaar was. Juist op dat soort momenten heb ik ervaren wat er gebeurd als je dan in tongen gaat bidden. Je weet echt niet wat je bidt en plotseling komt er dan wel een doorbraak. En op andere momenten merk ik dat bidden in tongen je direct een gevoel geeft waar het mee te maken heeft, of dat er gelijk een beeld komt.

Avontuur met God - Tongentaal

 

"En aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen,  en aan een ander uitleg van talen." (1 Korinthe 12:10)

Er is natuurlijk nog wel meer te zeggen over tongentaal. Daarom gaat Paulus er nog wel verder op in. En omdat dit stukje van het avontuur met God ook een stukje is waar heel kritisch naar gekeken wordt, maar waarover Paulus duidelijk is dat hij zou willen dat iedereen in tongen spreekt. Als je doorleest in 1 Korinthe 14 merk je dat het duidelijk is dat het gaat om een niet bestaande taal. Als je namelijk in een andere taal spreekt, spreek je niet tot de mensen maar tot God.

Avontuur met God - Als God je tong overneemt

 

"En aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen." (1 Korinthe 12:10)

Iets in het avontuur met God zit ook nog in het gebed. Misschien denk je: is dat een avontuur? Maar het gebed is zeker een avontuur. We hebben gezien hoe woorden van kennis en wijsheid en profetie vaak biddend met mensen naar boven kunnen komen. Daarin zit heel veel avontuur. Maar ik weet niet wat jij hebt ervaart, maar ik heb momenten genoeg dat ik eigenlijk bidden ook heel lastig vind. Dan heb ik het niet over die momenten dat je jezelf er echt toe moet zetten, maar juist die momenten, dat je wel wilt gaan voor een doorbraak, maar dat je eigenlijk geen woorden kunt bedenken.

Avontuur met God - Wil jij de ezel van Jezus zijn

 

Ik wil je vandaag weer een keer uitdagen. Mede ook omdat ik deze dagen op de There is More conferentie ben en even wat minder uitgebreid kan nadenken over dit stukje 5 minuten met God, maar vooral omdat God een inzicht gaf wat ik graag wil delen.

Afgelopen donderdagochtend was ik met God op zoek op wwelke manier ik het team van vrijwilligers op de conferentie iets kon meegeven om echt krachtig te zijn in dat wat God vroeg. Het was wel apart, want het kwam uit rond telkens het woord ' voor de Koning' . toen ik verder gingen bidden en denken kwam ik uiteindelijk uit bij het gedeelte in het Mattheus evvangelie waar Jezus op een ezel de stad binnenkomt.

Avontuur met God - Onderscheiding van geesten

 

“En aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg vvan talen.”  (1 Korinthe 12:10)

Als je verder leest bij Paulus kom je nog een gave tegen waar je misschien gemiddeld genomen niet zo heel veel over hoort. Het lijkt ook wel iets te zijn dat ondergeschikt is en als je nooit met bevrijdingen te maken hebt gehad, lijkt deze gave nooit in beeld te komen. Paulus heeft het namelijk over het onderscheiden van geesten. Toch is het goed om dit breder te trekken dan alleen rond bevrijding.

Avontuur met God - Profetie als gave

 

"En aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen,  en aan een ander uitleg van talen." (1 Korinthe 12:10)

 

Waarom heeft God profetie gegeven aan Zijn Kerk terwijl we toch tegenwoordig ook de Bijbel hebben? Die vraag is het wel waard om even te beantwoorden. Het is toch eigenlijk helemaal geen vreemde gedachte dat wij genoeg hebben aan Gods Woord? En is het dan wel echt zo dat wij ons moeten uitstrekken naar profetie, naar woorden van God om door te geven? Dat klinkt wel heel logisch, als je het zo zegt. Maar in de eerste plaats ga je dan dus weer onderscheid maken tussen de ene gave en de andere. Dan zou kennis en wijsheid heel normaal zijn, niemand die dat zal ontkennen, maar profetie dan weer niet. En je zult straks merken dat tongentaal helemaal een onderwerp is wat een avontuur wordt als je de Geest serieus wilt nemen.

Avontuur met God - Profetie durven

 

"En aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen,  en aan een ander uitleg van talen." (1 Korinthe 12:10)

 

Wat maakt dat profetie soms ingewikkeld of spannend kan zijn? Het lijkt natuurlijk heel erg mooi om iemand een mooi woord van de Heer te brengen, maar is het altijd mooi? Het is wel goed om hier heel eerlijk over te zijn. We zien namelijk ook in de Bijbel meerdere profeten die echt niet altijd een mooie boodschap brengen. Nu kun je zeggen dat dit in het Oude Testament was, maar ook in het Nieuwe Testament lezen we over de profeet Agabus die een hongersnood heeft voorspeld en die ook is uitgekomen. Dus is profetie altijd zo mooi?

Avontuur met God - Profetie

 

"En aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen,  en aan een ander uitleg van talen." (1 Korinthe 12:10)

Waar het lijkt dat de grote zichtbare gaven van de Geest op de voorgrond staan, is er toch ook echt een gave die volgens Paulus de belangrijkste is. En door de tijd heen heb ik heel vaak ervaren dat de gave van profetie misschien wel krachtiger is dan de andere gaven. Natuurlijk wil ik mij heel graag uitstrekken naar Gods genezende ingrijpen in levens van mensen, maar stel je voor dat iemand geneest van een verlamming en hij kan daardoor gewoon elke vrijdag naar de kroeg, drinkt gemiddeld veel te veel en vergooid zijn leven? Wat heb je dan aan wonderlijk ingrijpen van God?

Avontuur met God - Gave van krachten

 

"En aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen,  en aan een ander uitleg van talen." (1 Korinthe 12:10)

Er is altijd een risico dat als je het hebt over de gaven van de Geest, dat je wat uit balans raakt en je de ene gave meer aandacht geeft dan de andere. Nu geloof ik dat de drievoudige bediening van Jezus ook terugkomt in de gaven van de Geest en dat het daar ook vaak op is gericht. Daardoor krijgt een gave als genezing al snel wat meer aandacht en daar lijkt ook altijd het meeste in te gebeuren. Al handen kennis en wijsheid daar natuurlijk altijd nauw mee samen omdat God via de communicatieve gaven spreekt.

Avontuur met God - Voorbeelden uit de praktijk

 

Hoe vaker je gaat durven om gewoon te doen wat de Heilige Geest zegt, hoe meer momenten zal je ervaren waardoor God spreekt en jou in beweging zal zetten. Heel vaak willen we vooral weten hoe je dingen Bijbels moet uitleggen, maar het is net zo belangrijk om ervaringsverhalen te lezen en te horen. Juist dat bouwt ook geloof voor wat God door gewone mensen heen doet. Want ook de mensen met ervaringsverhalen zijn gewone mensen die het ook hebben moeten leren.

Het avontuur met God en het luisteren naar Zijn kennis en wijsheid en ook het gevoel dat je in bepaalde situaties gewoon weet dat je moet gaan bidden zal nooit vanzelfsprekend worden. Er was ooit een moment dat ik midden in de nacht wakker werd en dat God mij wakker maakte met een naam in mijn hoofd van iemand die ik niet kende. Ik wist alleen van zijn verhaal af, maar verder niet. Wat ik er van wist was dat hij stervend was. En midden in de nacht maakt God mij wakker met zijn naam in gedachten. De ervaring was heel apart en ik was echt klaarwakker.

Meer artikelen...

 1. Avontuur met God - Verhalen uit de praktijk
 2. Avontuur met God - Gave van genezing
 3. Avontuur met God - Gave van geloof
 4. Avontuur met God - Woorden van wijsheid en kennis
 5. Avontuur met God - Woorden van wijsheid
 6. Avontuur met God - Gaven zoals je ze nodig hebt
 7. Avontuur met God - God in jou zal het doen
 8. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (4)
 9. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (3)
 10. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (2)
 11. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (1)
 12. Avontuur met God - Of het spannend was...
 13. Avontuur met God - Even op scherp...
 14. Avontuur met God - De bediening van Jezus voortzetten
 15. Avontuur met God - De juiste volgorde
 16. Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is
 17. Avontuur met God - Gods Vaderzorg
 18. Avontuur met God - Als een onbevangen kind
 19. Avontuur met God - Tijd om te leren durven
 20. Avontuur met God - Onvoorwaardelijk vertrouwen
 21. Avontuur met God - Als God je echt om vertrouwen vraagt
 22. Daniël - Niet alles hoeven we te weten
 23. Daniël - Totdat Michaël opstaat
 24. Daniël - Kracht ontvangen
 25. Daniël - Bovennatuurlijke ontmoeting
 26. Daniël - Ondersteuning gevraagd
 27. Daniël - Zeventig weken
 28. Daniël - Een gewenste man
 29. Daniël - Beloften van God
 30. Daniël - Afvalligheid
 31. Daniël - De macht van de geitenbok
 32. Daniël - Het visioen van een ram en een geitenbok
 33. Daniël - Te gronde en toch bewaard
 34. Daniël - Geen eindeloze macht van het kwaad
 35. Daniël - Visioenen
 36. Daniël - De God van wonderen en tekenen
 37. Daniël - Zelfs leeuwen zwijgen
 38. Daniël - Als bidden niet mag
 39. Daniël - Volledig geleid door Gods Geest
 40. Daniël - Gevolgen in het nageslacht
 41. Daniël - Beschikbaar zijn
 42. Daniël - Leren geloven dat Gods woorden verandering brengen
 43. Daniël - Als God ingrijpt
 44. Een nieuwe stap
 45. Daniël - Als een woord van kennis heftig is
 46. Daniël - Tussen het ergste en Gods mogelijkheden
 47. Daniël - Vertrouwen dat God meer kan dan ooit mogelijk is
 48. Daniël - De prijs van God dienen
 49. Daniël - Wat initiatief uitwerkt
 50. Daniël - Blinken en verzinken
 51. Daniël - Tussen Gods stem en radeloosheid
 52. Daniël - Psalm
 53. Daniël - Durven vertrouwen op Gods openbaring
 54. Daniël - Gezegend door God en mensen
 55. Daniël - God de ruimte geven om te zegenen
 56. Daniël - Radicaal vanaf het begin
 57. Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past
 58. Mensen vissen - En nu jij!
 59. Mensen vissen - Met welk net?
 60. Mensen vissen - Wat mag het je kosten?
 61. Mensen vissen - Groot denken
 62. Mensen vissen - Het begin
 63. Mensen vissen - Intro
 64. Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'
 65. Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding
 66. Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk
 67. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 68. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 69. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 70. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 71. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 72. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 73. Grieks of Joods - Gunnend
 74. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 75. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 76. Grieks of Joods - Intro
 77. Handoplegging - Tenslotte
 78. Handoplegging - Wees niet bang
 79. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 80. Handoplegging - Bediening overgedragen
 81. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 82. Handoplegging - Door een discipel
 83. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 84. Handoplegging
 85. Pinksteren - Iedereen (2)
 86. Pinksteren - Iedereen
 87. Pinksteren - Stomdronken
 88. Pinksteren - Verwarring
 89. Handelingen 29 - Weerstand
 90. Handelingen 29 - Balans
 91. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 92. Handelingen 29
 93. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 94. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 95. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 96. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 97. Tussen kwijt zijn en verwachten
 98. Hemelvaart
 99. Communicatie met God - Overweldigend
 100. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 101. Communicatie met God - Als God niet reageert
 102. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 103. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 104. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 105. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 106. Communicatie met God - Jona-momenten
 107. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 108. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 109. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 110. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 111. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 112. Communicatie met God - De strijd is van God
 113. Communicatie met God - Overvloed (2)
 114. Communicatie met God - Overvloed
 115. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 116. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 117. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 118. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 119. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 120. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 121. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 122. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 123. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 124. Communicatie met God - Vragen om een teken
 125. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 126. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 127. Communicatie met God - God wil je zegenen
 128. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 129. Communicatie met God - Good, good Father
 130. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 131. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 132. Communiceren met God
 133. Na Pasen - Je verstand geopend
 134. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 135. Na Pasen - Ken de Bijbel
 136. Pasen - Geloof jij het echt?
 137. Pasen - Hij is opgestaan!
 138. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 139. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 140. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 141. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 142. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 143. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 144. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 145. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 146. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 147. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 148. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 149. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 150. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 151. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 152. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 153. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 154. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 155. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 156. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 157. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 158. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 159. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 160. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 161. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 162. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 163. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 164. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 165. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 166. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 167. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 168. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 169. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 170. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 171. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 172. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 173. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 174. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 175. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 176. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 177. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 178. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 179. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 180. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 181. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 182. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 183. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 184. Simson - Nieuwe toewijding
 185. Simson - Roepen in de nood
 186. Simson - Nog meer wraak
 187. Simson - Wraak
 188. Simson - Gods kracht
 189. Simson - Gods tijd
 190. Simson - Geboren
 191. Simson - God zien en leven
 192. Simson - Nazireeër
 193. Simson
 194. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 195. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 196. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 197. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 198. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 199. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 200. Timotheüs - Strijd van het geloof
 201. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 202. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 203. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 204. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 205. Timotheüs - Jonge weduwen
 206. Timotheüs - Bediening van weduwen
 207. Timotheüs - Weduwen
 208. Timotheüs - Op elkaars schouders
 209. Timotheüs - Acht op jezelf
 210. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 211. Timotheüs - Smaad en spot
 212. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 213. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 214. Alles is mogelijk!
 215. Timotheüs - Gevaar van afval
 216. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 217. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 218. Timotheüs - Ambt en gezin
 219. Timotheüs - Diakenen
 220. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 221. Timotheüs - Onberispelijk
 222. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 223. Timotheüs - Ambt van opziener
 224. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 225. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 226. Timotheüs - Houding van vrouwen
 227. Timotheüs - Gebedshouding
 228. Timotheüs - Paulus' gezag
 229. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 230. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 231. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 232. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 233. Timotheüs - Iedereen is te redden
 234. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 235. Timotheüs - Doel van de wet
 236. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 237. Timotheüs - Loslaten
 238. Timotheüs - Zoon in het geloof
 239. Wie zeg jij dat Jezus is
 240. Het loon dat jij meebrengt
 241. Een nieuw jaar zonder zorgen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom