Heiligheid van God - Ballingschap

 

"Wees op uw hoede, dat u het verbond van de HEERE, uw God, dat Hij met u gesloten heeft, niet vergeet en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig ding dat de HEERE, uw God, u verboden heeft." (Deuteronomium 4:23)

Hoe meer je nadenkt over hoe God wel of niet reageert op onze keuzes, hoe meer je ook ervaart dat het lastig is om er echt iets over te zeggen. Vooral in het licht van het Oude Testament. In het Oude Testament is duidelijk dat de goddelozen omkomen. Dat roept altijd de vraag op waarom God zo wreed zou zijn. Er blijven ook heel veel vragen over als het gaat over de heidenvolken die God laat uitroeien. En het is opmerkelijk dat dit in het Nieuwe Testament niet meer gebeurt. Erkenning van Israël als volk van God zou hierin wel eens een belangrijke rol kunnen spelen. Tegelijk blijft dan ook nog de vraag liggen over hoe God omgaat met Israël.

Heiligheid van God - Oorzaak en gevolg

 

"Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag." (Psalm 32:3)

Het is duidelijk dat Gods heiligheid en Zijn geboden die daaruit voort zijn gekomen vooral Gods Vaderhart laten zien. God wil zo graag volkomen heiligheid, omdat dit voor ons het beste is. En al weten wij dat en al beseffen we heel goed dat God ook de zonde niet wil, toch wil dat niet zeggen dat het altijd goed gaat. En hoe reageert God dan? Is het zo dat ziekte een gevolg van een concrete zonde is? Ik zou daar nooit snel ‘ja’ op zeggen. Jezus zegt Zelf over de blindgeborene dat het niet aan hem of aan zijn ouders ligt. Er zijn dus ziekten als een algemeen gevolg van de zonde.

Heiligheid van God - Gods zorg voor jou

 

"Toen sprak God al deze woorden:" (Exodus 20:1)

Het is belangrijk om vol ontzag te zijn voor Gods heiligheid. Hij is zoveel groter en overstijgt ons compleet. Dat te beseffen maakt ook dat je daar je leven op aanpast. De vraag voorop stellen hoe God met zonden omgaat bij zijn kinderen, zal altijd voor kramp zorgen, de vraag voorop stellen hoe groot en heilig God is, draait het precies om. Tegelijk komt er bij Gods heiligheid nog iets anders bij. Het is niet alleen het ontzag, maar het is ook het feit dat zonden precies ingaan tegen dat wat het allerbeste is.

Heiligheid van God - Vol ontzag

 

"En Hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond." (Exodus 3:5)

In hoeverre zorgt genade ervoor dat God dichtbij is gekomen? Er is een cultuur ontstaan waarbij het Vaderbeeld van God bijna een knuffelcultuur is geworden. Daarmee zegt ik niet dat God geen Vader zou zijn en dat wij geen kind mogen zijn in alle vertrouwelijkheid. Want dat is er zeker ook, maar het is opvallend dat van Genesis tot en met Openbaringen de heiligheid van God ook een stuk ontzag voor God laat zien. Als in Openbaringen de 24 ouderlingen voor de troon staan, werpen zij hun kronen af en buigen voor God neer. God is aan de ene kant intiem Vader, maar aan de andere kant zo heilig dat wij niet kunnen bevatten hoe groots dat is.

Heiligheid van God - Tegenstellingen

Heiligheid van God - Genadig

 

"Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven." (Genesis 2:17)

Het is gelijk aan het begin van de wereldgeschiedenis waar we iets zien van Gods heiligheid, maar ook gelijk iets zien van Zijn genade. Ik hoorde vroeger altijd de uitspraak dat we zondaren waren die des doods schuldig waren. Op zich is er niets mis met deze uitspraak, want in de aard van ons bestaan klopt dat wel. Waar het misgaat is daar waar aan deze zin gelijk een godsbeeld wordt gekoppeld van een God van toorn en verderf. Dat is namelijk niet wat God ons laat zien als we de Bijbel beginnen te lezen.

Heiligheid van God

 

De komende tijd zullen we nadenken over niet het makkelijkste thema, maar wel een thema waarover het goed is om er meer duidelijkheid over te krijgen. We gaan het hebben over Gods heiligheid. En misschien heb je gelijk het gevoel van ‘moet dat echt?’ Zeker als je opgegroeid bent in een kerk waar het altijd ging over dat God vooral streng en rechtvaardig is. En ja, God is rechtvaardig en zonde ziet God niet door de vingers, maar tegelijk is het een lastige vraag hoe je er dan tegenaan moet kijken als je als gelovige zondigt. Is God dan vooral streng? En hoe zit dit dan als Zijn kind op het moment dat je struikelt?

Avontuur met God - De keus is aan jou

 

Ruim een maand hebben we het gehad over het avontuur met God. Een maand waarin we alle kanten van het avontuur hebben gezien en waar ik door de voorbeelden en ervaringen hoop dat je iets hebt gezien hoe het praktisch is om met God te wandelen en te doen wat Hij vraagt. We ronden het thema vandaag af. Natuurlijk kun je nog veel meer schrijven, je kunt er een boek over schrijven en dan is het avontuur met God nog niet klaar. Dan is het misschien mijn verhaal van mijn avontuur met God, maar dat is nog lang niet altijd het jouwe. Jouw karakter kan zo anders zijn, waardoor jij op andere momenten even twijfelt of waar jij op andere manieren door God gebruikt wordt.

Avontuur met God - Vertel wat God doet

 

"Zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen." (Psalm 78:7)

Op welke manier kan er nu geloof groeien voor dat wat God wil doen? Op welke manier kun jij in geloof gaan staan dat alles wat Jezus heeft verdiend ook echt zichtbaar zal zijn? Laat duidelijk zijn dat het uiteindelijk alles Jezus is waar het om gaat. Als het Koninkrijk van Jezus doorbreekt, maakt het Jezus groter, want Hij heeft het verdiend! Ik hoor soms mensen zeggen dat het dan alleen maar om de Heilige Geest zou gaan, maar het gaat om Jezus, Die door de Heilige Geest in ons, zichtbaar wordt op aarde. Hoe meer dat de hemel op aarde zichtbaar wordt, hoe meer eer Jezus krijgt voor dat wat Hij heeft gedaan op aarde! Alleen hoe bouw je nu geloof, dat werkelijk wonderen en tekenen mogelijk zijn.

Avontuur met God - Gaven en bedieningen

 

"God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen."  (1 Korinthe 12:28)

Er is eigenlijk nog één ding waar ik het binnen het thema ‘Avontuur met God’ nog even over wil hebben. Jouw avontuur met God is een persoonlijk avontuur. Als je kijkt naar de gaven van de Geest dan blijkt dat iedereen, elke gave op Gods tijd kan ontvangen. Dus als je zo kijkt, is er geen verschil. Op Gods tijd, zal Hij je geven wat jij nodig hebt voor Zijn plan. Maar dat betekent ook dat je dit op andere momenten niet kunt hebben. Toch zal ik soms ook vragen oproepen.

Avontuur met God - Weerstand

 

"Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God." (2 Timotheüs 1:8)

Het klinkt wel makkelijk om te zeggen dat angst nooit leidend mag zijn. En die gedachte begrijp ik heel goed. Want natuurlijk zien we soms heel erg tegen dingen op. Daarom is het ook tegelijk goed om te zeggen dat het avontuur met God ook echt een andere kant heeft. Aan de ene kant is het avontuur met God geweldig en mooi. Hoe heerlijk is het om het Koninkrijk van Jezus door te zien breken en hoe prachtig is het om mensen verzoend te zien worden met God en hoe geweldig is het om mensen genezing en bevrijding te zien ontvangen en zelf te ervaren hoe God met Zijn gaven door jou heen werkt.

Meer artikelen...

 1. Avontuur met God - Geest van kracht
 2. Avontuur met God - Volmaakte liefde
 3. Avontuur met God - Liefde
 4. Avontuur met God - Tongentaal uitgelegd
 5. Avontuur met God - Tongentaal
 6. Avontuur met God - Als God je tong overneemt
 7. Avontuur met God - Wil jij de ezel van Jezus zijn
 8. Avontuur met God - Onderscheiding van geesten
 9. Avontuur met God - Profetie als gave
 10. Avontuur met God - Profetie durven
 11. Avontuur met God - Profetie
 12. Avontuur met God - Gave van krachten
 13. Avontuur met God - Voorbeelden uit de praktijk
 14. Avontuur met God - Verhalen uit de praktijk
 15. Avontuur met God - Gave van genezing
 16. Avontuur met God - Gave van geloof
 17. Avontuur met God - Woorden van wijsheid en kennis
 18. Avontuur met God - Woorden van wijsheid
 19. Avontuur met God - Gaven zoals je ze nodig hebt
 20. Avontuur met God - God in jou zal het doen
 21. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (4)
 22. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (3)
 23. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (2)
 24. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (1)
 25. Avontuur met God - Of het spannend was...
 26. Avontuur met God - Even op scherp...
 27. Avontuur met God - De bediening van Jezus voortzetten
 28. Avontuur met God - De juiste volgorde
 29. Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is
 30. Avontuur met God - Gods Vaderzorg
 31. Avontuur met God - Als een onbevangen kind
 32. Avontuur met God - Tijd om te leren durven
 33. Avontuur met God - Onvoorwaardelijk vertrouwen
 34. Avontuur met God - Als God je echt om vertrouwen vraagt
 35. Daniël - Niet alles hoeven we te weten
 36. Daniël - Totdat Michaël opstaat
 37. Daniël - Kracht ontvangen
 38. Daniël - Bovennatuurlijke ontmoeting
 39. Daniël - Ondersteuning gevraagd
 40. Daniël - Zeventig weken
 41. Daniël - Een gewenste man
 42. Daniël - Beloften van God
 43. Daniël - Afvalligheid
 44. Daniël - De macht van de geitenbok
 45. Daniël - Het visioen van een ram en een geitenbok
 46. Daniël - Te gronde en toch bewaard
 47. Daniël - Geen eindeloze macht van het kwaad
 48. Daniël - Visioenen
 49. Daniël - De God van wonderen en tekenen
 50. Daniël - Zelfs leeuwen zwijgen
 51. Daniël - Als bidden niet mag
 52. Daniël - Volledig geleid door Gods Geest
 53. Daniël - Gevolgen in het nageslacht
 54. Daniël - Beschikbaar zijn
 55. Daniël - Leren geloven dat Gods woorden verandering brengen
 56. Daniël - Als God ingrijpt
 57. Een nieuwe stap
 58. Daniël - Als een woord van kennis heftig is
 59. Daniël - Tussen het ergste en Gods mogelijkheden
 60. Daniël - Vertrouwen dat God meer kan dan ooit mogelijk is
 61. Daniël - De prijs van God dienen
 62. Daniël - Wat initiatief uitwerkt
 63. Daniël - Blinken en verzinken
 64. Daniël - Tussen Gods stem en radeloosheid
 65. Daniël - Psalm
 66. Daniël - Durven vertrouwen op Gods openbaring
 67. Daniël - Gezegend door God en mensen
 68. Daniël - God de ruimte geven om te zegenen
 69. Daniël - Radicaal vanaf het begin
 70. Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past
 71. Mensen vissen - En nu jij!
 72. Mensen vissen - Met welk net?
 73. Mensen vissen - Wat mag het je kosten?
 74. Mensen vissen - Groot denken
 75. Mensen vissen - Het begin
 76. Mensen vissen - Intro
 77. Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'
 78. Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding
 79. Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk
 80. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 81. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 82. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 83. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 84. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 85. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 86. Grieks of Joods - Gunnend
 87. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 88. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 89. Grieks of Joods - Intro
 90. Handoplegging - Tenslotte
 91. Handoplegging - Wees niet bang
 92. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 93. Handoplegging - Bediening overgedragen
 94. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 95. Handoplegging - Door een discipel
 96. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 97. Handoplegging
 98. Pinksteren - Iedereen (2)
 99. Pinksteren - Iedereen
 100. Pinksteren - Stomdronken
 101. Pinksteren - Verwarring
 102. Handelingen 29 - Weerstand
 103. Handelingen 29 - Balans
 104. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 105. Handelingen 29
 106. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 107. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 108. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 109. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 110. Tussen kwijt zijn en verwachten
 111. Hemelvaart
 112. Communicatie met God - Overweldigend
 113. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 114. Communicatie met God - Als God niet reageert
 115. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 116. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 117. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 118. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 119. Communicatie met God - Jona-momenten
 120. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 121. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 122. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 123. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 124. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 125. Communicatie met God - De strijd is van God
 126. Communicatie met God - Overvloed (2)
 127. Communicatie met God - Overvloed
 128. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 129. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 130. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 131. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 132. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 133. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 134. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 135. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 136. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 137. Communicatie met God - Vragen om een teken
 138. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 139. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 140. Communicatie met God - God wil je zegenen
 141. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 142. Communicatie met God - Good, good Father
 143. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 144. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 145. Communiceren met God
 146. Na Pasen - Je verstand geopend
 147. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 148. Na Pasen - Ken de Bijbel
 149. Pasen - Geloof jij het echt?
 150. Pasen - Hij is opgestaan!
 151. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 152. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 153. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 154. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 155. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 156. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 157. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 158. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 159. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 160. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 161. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 162. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 163. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 164. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 165. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 166. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 167. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 168. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 169. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 170. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 171. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 172. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 173. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 174. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 175. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 176. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 177. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 178. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 179. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 180. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 181. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 182. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 183. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 184. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 185. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 186. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 187. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 188. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 189. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 190. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 191. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 192. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 193. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 194. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 195. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 196. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 197. Simson - Nieuwe toewijding
 198. Simson - Roepen in de nood
 199. Simson - Nog meer wraak
 200. Simson - Wraak
 201. Simson - Gods kracht
 202. Simson - Gods tijd
 203. Simson - Geboren
 204. Simson - God zien en leven
 205. Simson - Nazireeër
 206. Simson
 207. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 208. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 209. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 210. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 211. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 212. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 213. Timotheüs - Strijd van het geloof
 214. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 215. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 216. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 217. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 218. Timotheüs - Jonge weduwen
 219. Timotheüs - Bediening van weduwen
 220. Timotheüs - Weduwen
 221. Timotheüs - Op elkaars schouders
 222. Timotheüs - Acht op jezelf
 223. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 224. Timotheüs - Smaad en spot
 225. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 226. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 227. Alles is mogelijk!
 228. Timotheüs - Gevaar van afval
 229. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 230. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 231. Timotheüs - Ambt en gezin
 232. Timotheüs - Diakenen
 233. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 234. Timotheüs - Onberispelijk
 235. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 236. Timotheüs - Ambt van opziener
 237. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 238. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 239. Timotheüs - Houding van vrouwen
 240. Timotheüs - Gebedshouding
 241. Timotheüs - Paulus' gezag
 242. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 243. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 244. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 245. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 246. Timotheüs - Iedereen is te redden
 247. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 248. Timotheüs - Doel van de wet
 249. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 250. Timotheüs - Loslaten
 251. Timotheüs - Zoon in het geloof
 252. Wie zeg jij dat Jezus is
 253. Het loon dat jij meebrengt
 254. Een nieuw jaar zonder zorgen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom