Heiligheid van God - Gods zorg voor jou

 

"Toen sprak God al deze woorden:" (Exodus 20:1)

Het is belangrijk om vol ontzag te zijn voor Gods heiligheid. Hij is zoveel groter en overstijgt ons compleet. Dat te beseffen maakt ook dat je daar je leven op aanpast. De vraag voorop stellen hoe God met zonden omgaat bij zijn kinderen, zal altijd voor kramp zorgen, de vraag voorop stellen hoe groot en heilig God is, draait het precies om. Tegelijk komt er bij Gods heiligheid nog iets anders bij. Het is niet alleen het ontzag, maar het is ook het feit dat zonden precies ingaan tegen dat wat het allerbeste is.

Heiligheid van God - Vol ontzag

 

"En Hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond." (Exodus 3:5)

In hoeverre zorgt genade ervoor dat God dichtbij is gekomen? Er is een cultuur ontstaan waarbij het Vaderbeeld van God bijna een knuffelcultuur is geworden. Daarmee zegt ik niet dat God geen Vader zou zijn en dat wij geen kind mogen zijn in alle vertrouwelijkheid. Want dat is er zeker ook, maar het is opvallend dat van Genesis tot en met Openbaringen de heiligheid van God ook een stuk ontzag voor God laat zien. Als in Openbaringen de 24 ouderlingen voor de troon staan, werpen zij hun kronen af en buigen voor God neer. God is aan de ene kant intiem Vader, maar aan de andere kant zo heilig dat wij niet kunnen bevatten hoe groots dat is.

Heiligheid van God - Tegenstellingen

Heiligheid van God - Genadig

 

"Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven." (Genesis 2:17)

Het is gelijk aan het begin van de wereldgeschiedenis waar we iets zien van Gods heiligheid, maar ook gelijk iets zien van Zijn genade. Ik hoorde vroeger altijd de uitspraak dat we zondaren waren die des doods schuldig waren. Op zich is er niets mis met deze uitspraak, want in de aard van ons bestaan klopt dat wel. Waar het misgaat is daar waar aan deze zin gelijk een godsbeeld wordt gekoppeld van een God van toorn en verderf. Dat is namelijk niet wat God ons laat zien als we de Bijbel beginnen te lezen.

Heiligheid van God

 

De komende tijd zullen we nadenken over niet het makkelijkste thema, maar wel een thema waarover het goed is om er meer duidelijkheid over te krijgen. We gaan het hebben over Gods heiligheid. En misschien heb je gelijk het gevoel van ‘moet dat echt?’ Zeker als je opgegroeid bent in een kerk waar het altijd ging over dat God vooral streng en rechtvaardig is. En ja, God is rechtvaardig en zonde ziet God niet door de vingers, maar tegelijk is het een lastige vraag hoe je er dan tegenaan moet kijken als je als gelovige zondigt. Is God dan vooral streng? En hoe zit dit dan als Zijn kind op het moment dat je struikelt?

Avontuur met God - De keus is aan jou

 

Ruim een maand hebben we het gehad over het avontuur met God. Een maand waarin we alle kanten van het avontuur hebben gezien en waar ik door de voorbeelden en ervaringen hoop dat je iets hebt gezien hoe het praktisch is om met God te wandelen en te doen wat Hij vraagt. We ronden het thema vandaag af. Natuurlijk kun je nog veel meer schrijven, je kunt er een boek over schrijven en dan is het avontuur met God nog niet klaar. Dan is het misschien mijn verhaal van mijn avontuur met God, maar dat is nog lang niet altijd het jouwe. Jouw karakter kan zo anders zijn, waardoor jij op andere momenten even twijfelt of waar jij op andere manieren door God gebruikt wordt.

Avontuur met God - Vertel wat God doet

 

"Zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen." (Psalm 78:7)

Op welke manier kan er nu geloof groeien voor dat wat God wil doen? Op welke manier kun jij in geloof gaan staan dat alles wat Jezus heeft verdiend ook echt zichtbaar zal zijn? Laat duidelijk zijn dat het uiteindelijk alles Jezus is waar het om gaat. Als het Koninkrijk van Jezus doorbreekt, maakt het Jezus groter, want Hij heeft het verdiend! Ik hoor soms mensen zeggen dat het dan alleen maar om de Heilige Geest zou gaan, maar het gaat om Jezus, Die door de Heilige Geest in ons, zichtbaar wordt op aarde. Hoe meer dat de hemel op aarde zichtbaar wordt, hoe meer eer Jezus krijgt voor dat wat Hij heeft gedaan op aarde! Alleen hoe bouw je nu geloof, dat werkelijk wonderen en tekenen mogelijk zijn.

Avontuur met God - Gaven en bedieningen

 

"God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen."  (1 Korinthe 12:28)

Er is eigenlijk nog één ding waar ik het binnen het thema ‘Avontuur met God’ nog even over wil hebben. Jouw avontuur met God is een persoonlijk avontuur. Als je kijkt naar de gaven van de Geest dan blijkt dat iedereen, elke gave op Gods tijd kan ontvangen. Dus als je zo kijkt, is er geen verschil. Op Gods tijd, zal Hij je geven wat jij nodig hebt voor Zijn plan. Maar dat betekent ook dat je dit op andere momenten niet kunt hebben. Toch zal ik soms ook vragen oproepen.

Avontuur met God - Weerstand

 

"Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God." (2 Timotheüs 1:8)

Het klinkt wel makkelijk om te zeggen dat angst nooit leidend mag zijn. En die gedachte begrijp ik heel goed. Want natuurlijk zien we soms heel erg tegen dingen op. Daarom is het ook tegelijk goed om te zeggen dat het avontuur met God ook echt een andere kant heeft. Aan de ene kant is het avontuur met God geweldig en mooi. Hoe heerlijk is het om het Koninkrijk van Jezus door te zien breken en hoe prachtig is het om mensen verzoend te zien worden met God en hoe geweldig is het om mensen genezing en bevrijding te zien ontvangen en zelf te ervaren hoe God met Zijn gaven door jou heen werkt.

Avontuur met God - Geest van kracht

 

"Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid." (2 Timotheüs 1:7)

Heb jij weleens last van angst, als het over jouw avontuur met God gaat? Door al ons denken over het avontuur met God heen, heb je ook gemerkt in de verhalen dat het nooit altijd makkelijk is. Ergens is angst soms echt een blokkade om je volgende stap te zetten. Je kunt misschien heel stoer zeggen dat je er geen last van hebt, maar dat is meestal niet de oplossing om er doorheen te komen. Bij het verhaal van Petrus zijn we, aan het begin van deze serie, niet ingegaan op het moment dat hij kopje onder ging. De reden dat dit gebeurde had met angst te maken. Hij zag de omstandigheden en het ging mis.

Avontuur met God - Volmaakte liefde

 

"De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig." (1 Korinthe 13:4)

Het ingewikkelde van het avontuur met God is liefde. Het is eigenlijk heel simpel, maar onvoorwaardelijk liefhebben is niet eenvoudig. Er zijn redenen genoeg om iemand niet lief te hebben, er kan genoeg gebeuren waardoor jij uit pijn of frustratie reageert op situaties of op mensen waarin God jou juist het avontuur met Hem wil laten beleven. En denk nu niet dat ik dit als een heilige schrijf, want dat ben ik niet. Ook ik ga hierin struikelend achter Jezus aan. En het is maar goed dat je niet twee keer kan struikelen, zonder tussendoor op te staan, want anders zouden we dat regelmatig doen.

Meer artikelen...

 1. Avontuur met God - Liefde
 2. Avontuur met God - Tongentaal uitgelegd
 3. Avontuur met God - Tongentaal
 4. Avontuur met God - Als God je tong overneemt
 5. Avontuur met God - Wil jij de ezel van Jezus zijn
 6. Avontuur met God - Onderscheiding van geesten
 7. Avontuur met God - Profetie als gave
 8. Avontuur met God - Profetie durven
 9. Avontuur met God - Profetie
 10. Avontuur met God - Gave van krachten
 11. Avontuur met God - Voorbeelden uit de praktijk
 12. Avontuur met God - Verhalen uit de praktijk
 13. Avontuur met God - Gave van genezing
 14. Avontuur met God - Gave van geloof
 15. Avontuur met God - Woorden van wijsheid en kennis
 16. Avontuur met God - Woorden van wijsheid
 17. Avontuur met God - Gaven zoals je ze nodig hebt
 18. Avontuur met God - God in jou zal het doen
 19. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (4)
 20. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (3)
 21. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (2)
 22. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (1)
 23. Avontuur met God - Of het spannend was...
 24. Avontuur met God - Even op scherp...
 25. Avontuur met God - De bediening van Jezus voortzetten
 26. Avontuur met God - De juiste volgorde
 27. Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is
 28. Avontuur met God - Gods Vaderzorg
 29. Avontuur met God - Als een onbevangen kind
 30. Avontuur met God - Tijd om te leren durven
 31. Avontuur met God - Onvoorwaardelijk vertrouwen
 32. Avontuur met God - Als God je echt om vertrouwen vraagt
 33. Daniël - Niet alles hoeven we te weten
 34. Daniël - Totdat Michaël opstaat
 35. Daniël - Kracht ontvangen
 36. Daniël - Bovennatuurlijke ontmoeting
 37. Daniël - Ondersteuning gevraagd
 38. Daniël - Zeventig weken
 39. Daniël - Een gewenste man
 40. Daniël - Beloften van God
 41. Daniël - Afvalligheid
 42. Daniël - De macht van de geitenbok
 43. Daniël - Het visioen van een ram en een geitenbok
 44. Daniël - Te gronde en toch bewaard
 45. Daniël - Geen eindeloze macht van het kwaad
 46. Daniël - Visioenen
 47. Daniël - De God van wonderen en tekenen
 48. Daniël - Zelfs leeuwen zwijgen
 49. Daniël - Als bidden niet mag
 50. Daniël - Volledig geleid door Gods Geest
 51. Daniël - Gevolgen in het nageslacht
 52. Daniël - Beschikbaar zijn
 53. Daniël - Leren geloven dat Gods woorden verandering brengen
 54. Daniël - Als God ingrijpt
 55. Een nieuwe stap
 56. Daniël - Als een woord van kennis heftig is
 57. Daniël - Tussen het ergste en Gods mogelijkheden
 58. Daniël - Vertrouwen dat God meer kan dan ooit mogelijk is
 59. Daniël - De prijs van God dienen
 60. Daniël - Wat initiatief uitwerkt
 61. Daniël - Blinken en verzinken
 62. Daniël - Tussen Gods stem en radeloosheid
 63. Daniël - Psalm
 64. Daniël - Durven vertrouwen op Gods openbaring
 65. Daniël - Gezegend door God en mensen
 66. Daniël - God de ruimte geven om te zegenen
 67. Daniël - Radicaal vanaf het begin
 68. Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past
 69. Mensen vissen - En nu jij!
 70. Mensen vissen - Met welk net?
 71. Mensen vissen - Wat mag het je kosten?
 72. Mensen vissen - Groot denken
 73. Mensen vissen - Het begin
 74. Mensen vissen - Intro
 75. Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'
 76. Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding
 77. Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk
 78. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 79. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 80. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 81. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 82. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 83. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 84. Grieks of Joods - Gunnend
 85. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 86. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 87. Grieks of Joods - Intro
 88. Handoplegging - Tenslotte
 89. Handoplegging - Wees niet bang
 90. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 91. Handoplegging - Bediening overgedragen
 92. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 93. Handoplegging - Door een discipel
 94. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 95. Handoplegging
 96. Pinksteren - Iedereen (2)
 97. Pinksteren - Iedereen
 98. Pinksteren - Stomdronken
 99. Pinksteren - Verwarring
 100. Handelingen 29 - Weerstand
 101. Handelingen 29 - Balans
 102. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 103. Handelingen 29
 104. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 105. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 106. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 107. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 108. Tussen kwijt zijn en verwachten
 109. Hemelvaart
 110. Communicatie met God - Overweldigend
 111. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 112. Communicatie met God - Als God niet reageert
 113. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 114. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 115. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 116. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 117. Communicatie met God - Jona-momenten
 118. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 119. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 120. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 121. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 122. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 123. Communicatie met God - De strijd is van God
 124. Communicatie met God - Overvloed (2)
 125. Communicatie met God - Overvloed
 126. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 127. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 128. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 129. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 130. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 131. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 132. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 133. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 134. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 135. Communicatie met God - Vragen om een teken
 136. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 137. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 138. Communicatie met God - God wil je zegenen
 139. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 140. Communicatie met God - Good, good Father
 141. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 142. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 143. Communiceren met God
 144. Na Pasen - Je verstand geopend
 145. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 146. Na Pasen - Ken de Bijbel
 147. Pasen - Geloof jij het echt?
 148. Pasen - Hij is opgestaan!
 149. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 150. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 151. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 152. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 153. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 154. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 155. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 156. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 157. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 158. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 159. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 160. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 161. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 162. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 163. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 164. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 165. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 166. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 167. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 168. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 169. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 170. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 171. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 172. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 173. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 174. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 175. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 176. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 177. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 178. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 179. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 180. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 181. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 182. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 183. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 184. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 185. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 186. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 187. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 188. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 189. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 190. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 191. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 192. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 193. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 194. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 195. Simson - Nieuwe toewijding
 196. Simson - Roepen in de nood
 197. Simson - Nog meer wraak
 198. Simson - Wraak
 199. Simson - Gods kracht
 200. Simson - Gods tijd
 201. Simson - Geboren
 202. Simson - God zien en leven
 203. Simson - Nazireeër
 204. Simson
 205. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 206. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 207. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 208. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 209. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 210. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 211. Timotheüs - Strijd van het geloof
 212. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 213. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 214. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 215. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 216. Timotheüs - Jonge weduwen
 217. Timotheüs - Bediening van weduwen
 218. Timotheüs - Weduwen
 219. Timotheüs - Op elkaars schouders
 220. Timotheüs - Acht op jezelf
 221. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 222. Timotheüs - Smaad en spot
 223. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 224. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 225. Alles is mogelijk!
 226. Timotheüs - Gevaar van afval
 227. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 228. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 229. Timotheüs - Ambt en gezin
 230. Timotheüs - Diakenen
 231. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 232. Timotheüs - Onberispelijk
 233. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 234. Timotheüs - Ambt van opziener
 235. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 236. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 237. Timotheüs - Houding van vrouwen
 238. Timotheüs - Gebedshouding
 239. Timotheüs - Paulus' gezag
 240. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 241. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 242. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 243. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 244. Timotheüs - Iedereen is te redden
 245. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 246. Timotheüs - Doel van de wet
 247. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 248. Timotheüs - Loslaten
 249. Timotheüs - Zoon in het geloof
 250. Wie zeg jij dat Jezus is
 251. Het loon dat jij meebrengt
 252. Een nieuw jaar zonder zorgen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom