Is geloven altijd feest? - Volgens David niet

 

"En Saul wierp de speer en zei: Ik zal David aan de wand spietsen, maar David ontweek hem tot tweemaal toe." (1 Samuël 18:11)

Je hoeft niet eens zo heel ver door te bladeren in je Bijbel om tot de conclusie te komen dat je al heel snel meer mensen vindt waarbij het geloven lang niet altijd een feest was. Ik weet niet waar David liever voor had gekozen: de schapen of het koningschap. Het zou wel eens kunnen dat hij bij de schapen meer rust in zijn relatie met God had, dan later op weg naar zijn koningschap. Als er een plek was waar David tot rust kwam dan was het bij de schapen en met zijn harp. We weten niet hoe het precies met David was, voordat Samuël op een bepaald moment langskwam.

Is geloven altijd feest? - Volgens Hanna niet (2)

 

"Toen stond Hanna op..." (1 Samuël 1:9a)

Hanna met haar geloof werd niet gezegend zoals ze wellicht zelf had verwacht. Geloven is niet altijd een feest. Gisteren zagen we al hoe dat bij haar was, maar tegelijk is het wel goed om dan ook nog even te kijken hoe Hanna daar mee om gaat. Hanna had het in haar huwelijk moeilijk, kreeg geen kinderen en ook haar man reageerde nu niet bepaald om de meest handige manier tegen zijn vrouw die geen kinderen kon krijgen. Alsof extraatjes Hanna zouden helpen in haar verdriet en alsof het feit dat haar man haar liefhad, genoeg zou zijn om het verdriet dan maar te vergeten.

Is geloven altijd feest? Volgens Hanna niet

 

"Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief; maar de HEERE had haar baarmoeder toegesloten." (1 Samuël 1:5)

Stel je voor dat je een diep gelovige vrouw bent, met een pure relatie met God, welke garanties zal je dat geven? Ik kan je ene garantie geven: Je ontvangt straks een eeuwige toekomst vol van de heerlijkheid van God. Een toekomst zonder pijn, zonde en teleurstelling. Maar garanties voor dit leven zijn er eigenlijk niet. Tenminste, niet de garantie dat het altijd goed zal gaan. Wel de garantie dat God altijd bij je zal zijn, maar dat ervaar je lang niet altijd. Hanna was een vrouw die zo gelovig was. Dan moet ze toch wel gezegend worden?

Is geloven altijd feest? - Beproeving

 

"Want U hebt ons beproefd, o God, U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert." (Psalm 66:10)

Als geloven niet altijd feest is, hoe kijk jij dan naar God? Deze vraag is misschien wel bepalend als het gaat over het ontbreken van voorspoed als gelovige. Kan het zo zijn dat je tegenslagen krijgt als gelovige en je toch Gods hand daarin blijft zien? Dit is een vraag die over het randje loopt. Kun je God het kwaad toerekenen en zo niet, hoe speelt het kwaad dan toch een rol? Als we nog even verder lezen in Psalm 66, wordt er nog iets duidelijk. Tegelijk is het ook weer zo lastig.
 
De psalmdichter spreekt van momenten die niet makkelijk zijn geweest. Hij heeft het erover dat God hen in een net heeft gebracht, een knellende band om hun middel heeft gelegd en de sterveling over hun hoofd laten rijden. Dat schrijft hij toe aan God. Of eigenlijk, God heeft dat laten gebeuren. Maar het gaat er vooral om wat het doel was. De feiten zijn voor ons niet duidelijk, maar wel is duidelijk dat er iets van gevangenschap en een nederlaag is geweest. En hoe blijf je als gelovige dan overeind in dit soort momenten?

Is geloven altijd feest?

 

"Zeg tegen God: Hoe ontzagwekkend bent U in Uw werken." (Psalm 66:3a)

Het zou kunnen zijn dat je denkt: wat is dit nu weer voor een titel? Is geloven altijd feest? Of misschien moet ik het anders zeggen: Betekent geloven dat het altijd allemaal goed gaat? God is toch liefde en Hij zorgt altijd voor Zijn kinderen en dus gaat het altijd goed. En als wij dan gehoorzaam zijn en doen wat Hij vraagt, dan moet het toch wel altijd goed gaan, want Hij zal altijd het beste voor ons zoeken. En met al deze gedachten is er een cultuur op gang gekomen die is gaan roepen dat als je nu maar in Jezus gelooft en in dat geloof gaat staan, dat het altijd voor de wind zal gaan. En als dat dan niet gebeurt, dan is òf je geloof niet sterk genoeg òf je bent niet gehoorzaam geweest.

Heiligheid van God - Troost

 

“Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Heilig moet u zijn, want Ik de HEERE, Uw God, ben heilig.” (Leviticus 19:2)

De Heer, onze God is heilig! Dat is wat we de afgelopen dagen telkens hebben gezien. De Heer is heilig in Wie Hij is. En daarmee is Hij ook soeverein! Hij doet wat Hij doet, Hij is daarin onafhankelijk, maar tegelijk is Hij daarin volmaakt goed! Hij zal altijd het beste doen, want Hij is volmaakt heilig en goed. Als je over God nadenkt, dan is Hij los van alles en iedereen volmaakt heilig in Zichzelf. Er zijn geen verkeerde gedachten of daden bij God.

Heiligheid van God - Heilige wegen

 

"Uw weg was door de zee, Uw pad door grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend." (Psalm 77:20)

Hoe heilig Gods wegen zijn, dat is goed om nog even te overdenken. Gewoon aan de hand van een paar voorbeelden. Want dat doet de psalmdichter van Psalm 77 namelijk ook. Hij leeft met de Oud Testamentische verhalen en al die verhalen zijn verhalen van hoop, terwijl er ook zoveel wanhoop lijkt te spelen. De Bijbel staat vol met onbegrijpelijke verhalen als je de uitkomst niet weet.

Heiligheid van God - Gods heilige weg met jouw leven

 

"O God, Uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God?" (Psalm 77:14)

Is het zo dat alles als kind van God voor de wind gaat? Als God je in Christus als heilig ziet en je daarmee gelijk bent aan Zijn heiligheid, komt dan alles goed? Dat is een vraag hoe dit dan zit? Uiteindelijk komt alles goed, uiteindelijk. Maar dat betekent niet dat het nu altijd goed zal zijn. En ook dat is het weer niet echt. Want het is goed hoe het nu is, als je het van God uit kunt bekijken. Als je Gods metaplan met jouw leven ziet, gaat het goed.

Heiligheid van God - Heiligheid tot in de hemel

 

"En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en vanbinnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht:  Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige,  Die was, Die is, en Die komt!" (Openbaring 4:8)

Gods heiligheid is ontzagwekkend! Hoe je dat het beste kunt beschrijven is behoorlijk lastig. God is een verterend vuur op het moment dat je het allergrootste dat Hij gaf aan de kant zou schuiven. Maar Gods heiligheid is ook in de hemel ontzagwekkend. Als je het boek Openbaring doorleest merk je dat er telkens een grootheid om Gods troon hangt die bijna niet te beschrijven is en die niets te maken lijkt te hebben met Gods Vaderliefde. We zagen dat al eerder en we hoeven deze twee kanten van God niet tegen elkaar uit te spelen, maar het beschermt ons wel tegen eenzijdigheid waardoor God niet meer zou zijn dan een lieve God.

Heiligheid van God - Sinaï en Sion

 

"Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot  het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen." (Hebreeën 12:22)

Dat er een omslagpunt is gekomen wordt ook duidelijk als je de brief aan de Hebreeën leest. Neem even de tijd om het hele 12e hoofdstuk te lezen. Het gaat daar over volharding in het geloof en het halen van de eindstreep. Tenminste, daar begint het mee, maar dan gaat het over in de waarschuwing dat niemand achter moet blijven in het geloof. Er is strijd en er is ook heel vaak moeite, maar dat noemt de schrijver bestraffing van God. Daarmee zegt hij niet dat God een straffende God is, maar dat God als Vader de gelovigen helpt om vrucht te dragen.

Heiligheid van God - Omslagpunt

 

"God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende, en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd." (2 Korinthe 5:19)

Het blijft wel heel opvallend dat daar waar God in het Oude Testament volken die Hem niet aanvaarden liet uitroeien en waar mensen grof tegen Hem zondigden soms doodde of soms strafte en dat Jezus vervolgens in het Nieuwe Testament over de blindgeborene zegt dat niet hij en zijn ouders gezondigd hebben. En ook over degenen die onder de toren bij Siloam zijn terechtgekomen was er geen relatie met specifieke zonde. Dus als je daarnaar kijkt is er nog al een verschil.

Meer artikelen...

 1. Heiligheid van God - Ballingschap
 2. Heiligheid van God - Oorzaak en gevolg
 3. Heiligheid van God - Gods zorg voor jou
 4. Heiligheid van God - Vol ontzag
 5. Heiligheid van God - Tegenstellingen
 6. Heiligheid van God - Genadig
 7. Heiligheid van God
 8. Avontuur met God - De keus is aan jou
 9. Avontuur met God - Vertel wat God doet
 10. Avontuur met God - Gaven en bedieningen
 11. Avontuur met God - Weerstand
 12. Avontuur met God - Geest van kracht
 13. Avontuur met God - Volmaakte liefde
 14. Avontuur met God - Liefde
 15. Avontuur met God - Tongentaal uitgelegd
 16. Avontuur met God - Tongentaal
 17. Avontuur met God - Als God je tong overneemt
 18. Avontuur met God - Wil jij de ezel van Jezus zijn
 19. Avontuur met God - Onderscheiding van geesten
 20. Avontuur met God - Profetie als gave
 21. Avontuur met God - Profetie durven
 22. Avontuur met God - Profetie
 23. Avontuur met God - Gave van krachten
 24. Avontuur met God - Voorbeelden uit de praktijk
 25. Avontuur met God - Verhalen uit de praktijk
 26. Avontuur met God - Gave van genezing
 27. Avontuur met God - Gave van geloof
 28. Avontuur met God - Woorden van wijsheid en kennis
 29. Avontuur met God - Woorden van wijsheid
 30. Avontuur met God - Gaven zoals je ze nodig hebt
 31. Avontuur met God - God in jou zal het doen
 32. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (4)
 33. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (3)
 34. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (2)
 35. Avontuur met God - Wonderen en tekenen voor onze tijd? (1)
 36. Avontuur met God - Of het spannend was...
 37. Avontuur met God - Even op scherp...
 38. Avontuur met God - De bediening van Jezus voortzetten
 39. Avontuur met God - De juiste volgorde
 40. Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is
 41. Avontuur met God - Gods Vaderzorg
 42. Avontuur met God - Als een onbevangen kind
 43. Avontuur met God - Tijd om te leren durven
 44. Avontuur met God - Onvoorwaardelijk vertrouwen
 45. Avontuur met God - Als God je echt om vertrouwen vraagt
 46. Daniël - Niet alles hoeven we te weten
 47. Daniël - Totdat Michaël opstaat
 48. Daniël - Kracht ontvangen
 49. Daniël - Bovennatuurlijke ontmoeting
 50. Daniël - Ondersteuning gevraagd
 51. Daniël - Zeventig weken
 52. Daniël - Een gewenste man
 53. Daniël - Beloften van God
 54. Daniël - Afvalligheid
 55. Daniël - De macht van de geitenbok
 56. Daniël - Het visioen van een ram en een geitenbok
 57. Daniël - Te gronde en toch bewaard
 58. Daniël - Geen eindeloze macht van het kwaad
 59. Daniël - Visioenen
 60. Daniël - De God van wonderen en tekenen
 61. Daniël - Zelfs leeuwen zwijgen
 62. Daniël - Als bidden niet mag
 63. Daniël - Volledig geleid door Gods Geest
 64. Daniël - Gevolgen in het nageslacht
 65. Daniël - Beschikbaar zijn
 66. Daniël - Leren geloven dat Gods woorden verandering brengen
 67. Daniël - Als God ingrijpt
 68. Een nieuwe stap
 69. Daniël - Als een woord van kennis heftig is
 70. Daniël - Tussen het ergste en Gods mogelijkheden
 71. Daniël - Vertrouwen dat God meer kan dan ooit mogelijk is
 72. Daniël - De prijs van God dienen
 73. Daniël - Wat initiatief uitwerkt
 74. Daniël - Blinken en verzinken
 75. Daniël - Tussen Gods stem en radeloosheid
 76. Daniël - Psalm
 77. Daniël - Durven vertrouwen op Gods openbaring
 78. Daniël - Gezegend door God en mensen
 79. Daniël - God de ruimte geven om te zegenen
 80. Daniël - Radicaal vanaf het begin
 81. Daniël - Leven in een wereld die niet bij je past
 82. Mensen vissen - En nu jij!
 83. Mensen vissen - Met welk net?
 84. Mensen vissen - Wat mag het je kosten?
 85. Mensen vissen - Groot denken
 86. Mensen vissen - Het begin
 87. Mensen vissen - Intro
 88. Grieks of Joods - Luisteren om te 'zijn'
 89. Grieks of Joods - Veroordeling of aanvaarding
 90. Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk
 91. Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt
 92. Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar
 93. Grieks of Joods - Niet tot het uiterste
 94. Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken
 95. Grieks of Joods - De kracht van het gezin
 96. Grieks of Joods - Kanslozen eerst
 97. Grieks of Joods - Gunnend
 98. Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk
 99. Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken
 100. Grieks of Joods - Intro
 101. Handoplegging - Tenslotte
 102. Handoplegging - Wees niet bang
 103. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 104. Handoplegging - Bediening overgedragen
 105. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 106. Handoplegging - Door een discipel
 107. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 108. Handoplegging
 109. Pinksteren - Iedereen (2)
 110. Pinksteren - Iedereen
 111. Pinksteren - Stomdronken
 112. Pinksteren - Verwarring
 113. Handelingen 29 - Weerstand
 114. Handelingen 29 - Balans
 115. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 116. Handelingen 29
 117. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 118. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 119. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 120. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 121. Tussen kwijt zijn en verwachten
 122. Hemelvaart
 123. Communicatie met God - Overweldigend
 124. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 125. Communicatie met God - Als God niet reageert
 126. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 127. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 128. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 129. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 130. Communicatie met God - Jona-momenten
 131. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 132. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 133. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 134. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 135. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 136. Communicatie met God - De strijd is van God
 137. Communicatie met God - Overvloed (2)
 138. Communicatie met God - Overvloed
 139. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 140. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 141. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 142. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 143. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 144. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 145. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 146. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 147. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 148. Communicatie met God - Vragen om een teken
 149. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 150. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 151. Communicatie met God - God wil je zegenen
 152. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 153. Communicatie met God - Good, good Father
 154. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 155. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 156. Communiceren met God
 157. Na Pasen - Je verstand geopend
 158. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 159. Na Pasen - Ken de Bijbel
 160. Pasen - Geloof jij het echt?
 161. Pasen - Hij is opgestaan!
 162. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 163. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 164. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 165. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 166. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 167. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 168. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 169. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 170. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 171. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 172. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 173. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 174. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 175. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 176. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 177. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 178. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 179. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 180. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 181. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 182. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 183. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 184. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 185. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 186. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 187. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 188. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 189. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 190. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 191. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 192. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 193. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 194. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 195. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 196. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 197. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 198. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 199. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 200. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 201. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 202. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 203. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 204. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 205. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 206. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 207. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 208. Simson - Nieuwe toewijding
 209. Simson - Roepen in de nood
 210. Simson - Nog meer wraak
 211. Simson - Wraak
 212. Simson - Gods kracht
 213. Simson - Gods tijd
 214. Simson - Geboren
 215. Simson - God zien en leven
 216. Simson - Nazireeër
 217. Simson
 218. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 219. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 220. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 221. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 222. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 223. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 224. Timotheüs - Strijd van het geloof
 225. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 226. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 227. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 228. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 229. Timotheüs - Jonge weduwen
 230. Timotheüs - Bediening van weduwen
 231. Timotheüs - Weduwen
 232. Timotheüs - Op elkaars schouders
 233. Timotheüs - Acht op jezelf
 234. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 235. Timotheüs - Smaad en spot
 236. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 237. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 238. Alles is mogelijk!
 239. Timotheüs - Gevaar van afval
 240. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 241. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 242. Timotheüs - Ambt en gezin
 243. Timotheüs - Diakenen
 244. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 245. Timotheüs - Onberispelijk
 246. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 247. Timotheüs - Ambt van opziener
 248. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 249. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 250. Timotheüs - Houding van vrouwen
 251. Timotheüs - Gebedshouding
 252. Timotheüs - Paulus' gezag
 253. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 254. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 255. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 256. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 257. Timotheüs - Iedereen is te redden
 258. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 259. Timotheüs - Doel van de wet
 260. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 261. Timotheüs - Loslaten
 262. Timotheüs - Zoon in het geloof
 263. Wie zeg jij dat Jezus is
 264. Het loon dat jij meebrengt
 265. Een nieuw jaar zonder zorgen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom