Vrouwen in de Bijbel - Ruth

 

"Maar Ruth zei: Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heengaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God." (Ruth 1:16)

 

We hebben al een keer bij het boek Ruth uitgebreid stilgestaan, maar toch is het goed om binnen het thema 'Vrouwen in de Bijbel', ook nog even bij haar stil te staan. Vooral omdat we merken als we stilstaan bij de vrouwen uit de Bijbel, dat we vooral op de hoofdlijn van hun levens uitkomen. Als je het hele verhaal van Ruth tot je laat doordringen, wat is dan tekenend voor het leven van Ruth? Wat is haar hoofdlijn waardoor zij een vrouw is die God zo belangrijk vond dat zij een plaats kreeg in de Bijbel?

Vrouwen in de Bijbel - Debora

 

"En Debora, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lappidoth, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël." (Richteren 4:4)

 

Vrouwen kunnen niet regeren en ze mogen het niet ook. Een term die ik vroeger vaak hoorde. Regeren was voorbestemd aan mannen. En natuurlijk, in de Bijbel zien we vooral mannen regeren. Deels zal dit ook wel met de cultuur te maken hebben gehad, maar toch, als je goed leest hebben vrouwen bewust of onbewust meer te vertellen dan we denken. En welke man heeft soms niet het gevoel dat zijn vrouw toch wel keuzes maakt waarbij je het gevoel hebt, de controle te verliezen. En man is het hoofd van het gezin, dat is wel duidelijk, maar of een vrouw daarmee niet zou mogen regeren is de vraag.

Vrouwen in de Bijbel - Mirjam

 

"Toen zong Mirjam hun ten antwoord: Zing voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen." (Exodus 15:21)

 

Je kunt er over nadenken op welke manier je het Oude Testament moet begrijpen. Zeker met alle oorlogen die er zich in afspelen. Wat laat God ons nu eigenlijk zien in het Oude Testament? Wat is de diepe boodschap achter al die oorlogen die Israël voerde? En hoe kan het dat je als gelovige zo blij kunt zijn dat alle vijanden verdrinken? En waarom moet er zoveel bloed vloeien in het Oude Testament? Het blijven vragen waar we nooit helemaal uitkomen. Want dat Israël Gods uitverkoren volk is, is ook slechts genade en niets anders. Uiteindelijk was Abram niet beter dan wie ook op deze aarde. En dan kom je Mirjam tegen in de Bijbel. Ook een vrouw met uitersten, maar ook juichend voor God omdat Hij het volk van Egypte heeft laten omkomen in de Schelfzee.

Vrouwen in de Bijbel - Rebekka

 

"Nu dan, mijn zoon, luister naar mijn stem, naar wat ik je gebied." (Genesis 27:8)

 

Werken voor God, dat kan zo maar heel verkeerd uitpakken. Niet al ons werken voor God is zoals God het heeft bedoeld. Ongetwijfeld doen we de dingen voor God met de beste bedoelingen, maar niet alles is altijd verstandig en afgestemd op God. Als er een vrouw is in de Bijbel die ons daar iets van laat zien, dan is het Rebekka. In de hele geschiedenis met Izak komt ze maar een paar keer voor. En eigenlijk alleen rond Jacob en Ezau. Verder lees je niet veel van haar. Of het moet zijn dat Jacob echt stapelgek op zijn vrouw was. Ze kwam ook precies op het juiste moment in zijn leven, toen zijn moeder net was gestorven.

Vrouwen in de Bijbel - Sara

 

"De HEERE nu zag om naar Sara zoals Hij gezegd had; de HEERE deed bij Sara zoals Hij gesproken had." (Genesis 21:1)

 

De tweede vrouw die we in de Bijbel tegenkomen is een bijzondere vrouw. Als je gewoon even de hoofdstukken in Genesis doorbladerd over Sara dan kom je er eigenlijk achter dat je over Sara niet eens zo heel veel kan zeggen. Je kunt zeggen dat we een leven heeft gehad dat soms echt niet makkelijk was. Het eerste moment dat we haar tegenkomen wordt Sara losgemaakt van haar hele omgeving en moet ze met Abram naar een onbekend land. Daar begint eigenlijk het onmogelijke leven van Sara.

Vrouwen in de Bijbel - Eva

 

"En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen." (Genesis 4:1)

 

Vrouwen in de Bijbel is dat niet eenzijdig om daar over na te denken? Vaak hebben we het gevoel dat de Bijbel een boek is waar mannen de belangrijkste rol spelen en is er dan over de vrouwen wel iets te zeggen? En wat moeten mannen, met overdenkingen over vrouwen? Ik denk dat de mannen onder ons heel veel kunnen leren van de vrouwen in de Bijbel en de vrouwen onder ons mogen in de vrouwen in de Bijbel een voorbeeld zien. Vaak hebben de vrouwen in de Bijbel het grootste geloof. Soms is het hun bijna onzichtbare plaats, waardoor hun kracht duidelijk wordt.

Krachtige kerk (3)

 

"Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid." 

 

De zalfolie van Gods Geest kan ons pas bekwaam maken, kan ons pas in beweging zetten in de kerken op het moment dat er onderlinge eenheid is. Dat zal de kerk tot een krachtige kerk maken. Want dan is het als de olie op het hoofd van iemand die gezalfd wordt. Maar het is meer. Eenheid is ook als de dauw op de berg Hermon. En dat is een heel apart verhaal. De berg Hermon is namelijk niet zomaar een berg. Het is de hoogste berg van het land. En die berg krijgt behoorlijk wat water te verduren. Toch is dat niet het belangrijkste voor de gewassen op deze berg.

Krachtige kerk (2)

 

"Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed." (Psalm 133:2)

 

Een krachtige kerk, krachtig kerk zijn, met elkaar, als we daarn over nadenken en Psalm 133 lezen dan begint deze psalm met de eenheid van gelovigen. Het is goed en lieflijk als er een eensgezind samenwonen is. Broeders en zusters van hetzelfde huis. Gisteren zagen we al dat al die broers en zussen, net als in een gewoon gezin allemaal anders zijn. Maar wat gebeurt er dan als er eenheid is. En eenheid betekent niet dat je het altijd met elkaar eens bent, maar wel dat je met elkaar verder, ondanks de verschillen die er kunnen zijn.

Krachtige kerk (1)

 

"Een pelgrimslied van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen." (Psalm 133:1)

 

De kerk in onze tijd lijkt zijn kracht soms heel erg verloren te zijn. Soms lijkt het of er in de kerk in Nederland gewoon geen echt kracht aanwezig is. Het valt mij wel eens op de als je op sommige conferenties kom, dat Gods kracht veel groter lijkt, dan in de gewone kerken. Heel vaak is mij gezegd dat dit niet klopt en dat het allemaal emotie en gevoel is, op zo'n conferentie. Ondertussen ben ik daar serieus aan gaan twijfelen, omdat dat krachtige dingen die daar gebeuren, wel degelijk blijvend zijn. Maar hoe kan de kerk in Nederland een krachtige kerk worden?

Naar een hoger niveau

 

Er zijn van die momenten waarop je merkt dat God iets tegen je wilt zeggen. En ik geloof dat ik dit met jullie moet delen omdat God je op een hoger plan wil gaan zetten. God heeft het verlangen om je op een ander niveau te laten leven met Hem. En soms zijn er momenten dat je telkens ergens bij wordt stilgezet en je afvraagt waarom dat gebeurt. En wat God wil met jouw leven is dat Hij meer de regie en meer de controle gaat krijgen, zodat je nog meer en nog meer naar Zijn plan voor Hem zult gaan leven.

Ik geloof... dat de HEER regeert

 

"De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen. (Psalm 93:1)

 

Het is nog niet zover dat Jezus terugkomt. En natuurlijk, het is wel duidelijk dat ons met Christus alle dingen geschonken zijn, dat maakt dat wij in de NAam van Jezus, Zijn lichaam mogen zijn op aarde. En toch, klinkt zelfs dat soms te makkelijk. We wachten op de wederkomst van Jezus en toch is dat lang niet altijd even makkelijk. Soms voelt het als een hemel op aarde op het moment dat je het Koninkrijk mag uitdelen, maar er zijn ook andere momenten. En wat geloven we over die moeilijke momenten tussen hemelvaart en wederkomst, waarbij we wel alles hebben ontvangen, maar waar we ook in een wereld leven waar zoveel gebeurt?

Meer artikelen...

 1. Ik geloof... dat mij alle dingen geschonken zijn
 2. Ik geloof... dat Jezus terugkomt (2)
 3. Ik geloof... dat Jezus terugkomt
 4. Ik geloof... in het Koninkrijk
 5. Ik geloof... in de kerk (3)
 6. Ik geloof... in de kerk (2)
 7. Ik geloof... in de kerk
 8. Ik geloof... in de Heilige Geest
 9. Ik geloof... in Jezus die voor ons naar de hemel ging
 10. Ik geloof... in de opgestane Jezus
 11. Ik geloof... dat Jezus alles volbracht
 12. Ik geloof... in Jezus die mijn pijn kent en elk herstel verdiende
 13. Ik geloof... in Jezus als Lam en Redder
 14. Ik geloof... in Jezus als Koning
 15. Ik geloof... in God als mens
 16. Ik geloof... in Gods genade
 17. Ik geloof... in God de Schepper (2)
 18. Ik geloof... in God de Schepper (1)
 19. Ik geloof... in God in meervoud
 20. Ik geloof... in God
 21. Ik geloof...
 22. Blokkades voor Gods kracht - Geloof van kinderen
 23. Blokkades voor Gods kracht (2)
 24. Blokkades voor Gods kracht
 25. Onbarmhartige knecht - Loskomen
 26. Onbarmhartige knecht - Aanvaarden of afwijzen
 27. Onbarmhartige knecht - Confronteren
 28. Onbarmhartige knecht - Innerlijke ontferming
 29. Onbarmhartige knecht - Schuld
 30. Onbarmhartige knecht - Vergeven
 31. De strijd om jouw ziel - Volharding en zien op Jezus
 32. De strijd om jouw ziel - Weersta satan
 33. De strijd om jouw ziel - Kracht van gebed
 34. De strijd om jouw ziel - Wat er echt gebeurt
 35. De strijd om jouw ziel - Listigheid
 36. De strijd om jouw ziel - Zoals Job
 37. De strijd om jouw ziel - Bewustwording
 38. De strijd om jouw ziel
 39. Slechte landbouwers - Het grote gevaar
 40. Slechte landbouwers - Toen kwam de zoon
 41. Slechte landbouwers - Hoe dichtbij komt het
 42. Slechte landbouwers
 43. De heiligheid van God - Ons aanbod
 44. De heiligheid van God - Liefde en heiligheid
 45. De heiligheid van God - Heerlijkheid en glorie
 46. De heiligheid van God - Vergeving kan niet
 47. De heiligheid van God - Wat demonen ons laten zien
 48. De heiligheid van God - Wat engelen ons vertellen
 49. De heiligheid van God - Zo groots
 50. De heiligheid van God
 51. Zuurdeeg is het Koninkrijk
 52. Mosterdzaad is het Koninkrijk
 53. Filemon - En nu wij
 54. Filemon - Garantie
 55. Filemon - Gelijkwaardig
 56. Filemon - geconfronteerd
 57. Filemon - uit liefde en niet uit dwang
 58. Filemon - liefde voor Jezus en de heiligen
 59. Filemon
 60. Het land winnen voor Jezus - Geloof jij het?
 61. Het land winnen voor Jezus - Ben jij beschikbaar
 62. Het land winnen voor Jezus - Vol passie voor Jezus
 63. Het land winnen voor Jezus - Betrouwbaar in geestelijke woorden
 64. Het land winnen voor Jezus - Eerlijkheidheid
 65. Het land winnen voor Jezus - Angst
 66. Het land winnen voor Jezus - Hoop geven
 67. Het land winnen voor Jezus - Hoop
 68. Het land winnen voor Jezus - Bidden
 69. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben (2)
 70. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben
 71. Het land winnen voor Jezus - Bemoediging
 72. Het land winnen voor Jezus - Smakeloos
 73. Het land winnen voor Jezus - Smaakmakers
 74. Het land winnen voor Jezus
 75. Koninklijke bruiloft - Goed gekleed
 76. Koninklijke bruiloft - Iedereen welkom
 77. Koninklijke bruiloft - Geen zin
 78. Koninklijke bruiloft
 79. Psalm 139 - Kritiek
 80. Psalm 139 - Vijanden van God
 81. Psalm 139 - Jij bent gewild en geliefd
 82. Psalm 139 - Overal is God
 83. Psalm 139 - Omgeven
 84. Psalm 139 - Aanbidding
 85. Kamperen met God (3)
 86. Kamperen met God (2)
 87. Kamperen met God
 88. Talenten - Twee uitkomsten
 89. Talenten - Van weinig naar veel
 90. Talenten - Het aantal maakt niet uit
 91. Tien meiden - Talenten
 92. Tien meisjes - Het gaat om Jezus
 93. Tien meiden - Intentie
 94. Tien meiden - Waakzaamheid
 95. Ezra - Bekering
 96. Ezra - Eerlijkheid en berouw
 97. Ezra - God alleen
 98. Ezra - Opbreken en gaan
 99. Ezra - Gevaar
 100. Ezra - Glorie
 101. Ezra - Onderwijs
 102. Ezra - Feest
 103. Ezra - Voorziening
 104. Ezra - Eerlijk
 105. Ezra - Bescherming
 106. Ezra - Profeten
 107. Ezra - Moedeloos
 108. Ezra - Angst
 109. Ezra - Infiltratie
 110. Ezra - Juichen
 111. Ezra - Fundament
 112. Ezra - Offeren
 113. Ezra - Eenparig
 114. Ezra - Als God het huis niet bouwt
 115. Ezra - Gods trouw
 116. Gods droom - Blijven uitzien
 117. Gods droom - Ambassadeurs
 118. Gods droom - Opnieuw geboren
 119. Gods droom - Plan A
 120. Barmhartige Samaritaan (4)
 121. Barmhartige Samaritaan (3)
 122. Barmhartige Samaritaan (2)
 123. Barmhartige Samaritaan
 124. Gods stem verstaan - Profetie als gevolg
 125. Gods stem verstaan - Soms heel spannend
 126. Gods stem verstaan - Onmogelijke wegen
 127. Gods stem verstaan - Getuig er van
 128. Gods stem verstaan - Doen en durven
 129. Gods stem verstaan - Beelden
 130. Gods stem verstaan
 131. Gideon - Toch afgoderij
 132. Gideon - Eerrovers
 133. Gideon - Totale verwarring bij de vijand
 134. Gideon - Onverwachte bevestiging
 135. Bergtoppen en dalen
 136. Gideon - Winnen zonder te vechten
 137. Gideon - Slechts 1%
 138. Gideon - Tegen wordt voor
 139. Gideon - Vaders voorstel
 140. Gideon - Afgoden moeten eraan
 141. Gideon - God komt met vrede
 142. Gideon - Een teken gevraagd
 143. Gideon - Gewoon gaan
 144. Gideon - Sterke held
 145. Gideon - Op de vlucht
 146. Durven gaan in geloof (5)
 147. Durven gaan in geloof (4)
 148. Durven gaan in geloof (3)
 149. Durven gaan in geloof (2)
 150. Durven gaan in geloof
 151. Meer van de Geest
 152. Het diepe doel van Pinksteren
 153. Jezus als Overwinnaar (2)
 154. Jezus als Overwinnaar
 155. Wachten op de HEER
 156. Wachten op meer van God
 157. We zijn niet verweesd (4)
 158. We zijn niet verweesd (3)
 159. We zijn niet verweesd (2)
 160. We zijn niet verweesd
 161. Thessalonicenzen - De vrucht van Hemelvaart
 162. Thessalonicenzen - Altijd bidden
 163. Thessalonicenzen - Altijd verblijden
 164. Thessalonicenzen - Geen kwaad met kwaad vergelden
 165. Thessalonicenzen - Vermanen, bemoedigen en ondersteunen
 166. Thessalonicenzen - Erken je voorganger
 167. Thessalonicenzen - Nuchterheid
 168. Thessalonicenzen - Jezus binnenhalen
 169. Thessalonicenzen - Teruggebracht
 170. Thessalonicenzen - Broederlijke liefde
 171. Thessalonicenzen - Wandelen om God te behagen
 172. Thessalonicenzen - Versterkte harten
 173. Thessalonicenzen - Doorzien en loslaten
 174. Thessalonicenzen - Tegengehouden
 175. Thessalonicenzen - Heilig, rechtvaardig en onberispelijk
 176. Thessalonicenzen - Vriendelijkheid en jezelf
 177. Thessalonicenzen - Hoe spreken we het Woord?
 178. Thessalonicenzen - Vrijmoedigheid na smaad
 179. Thessalonicenzen - Woord aangenomen en voorbeeld geworden
 180. Thessalonicenzen - Uitverkoren om het Evangelie te horen en te zien
 181. Thessalonicenzen - Dankbaar voor het geloof
 182. Passie of passief - Alles wat Jezus opgedragen heeft
 183. Passie of passief
 184. Sleutels van de dood (II)
 185. Sleutels van de dood
 186. Van Emmaüs naar Jeruzalem - Brandende harten
 187. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Herkenbaar aanwezig
 188. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hoop
 189. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hopeloos
 190. Thomas - Tekenen om te geloven
 191. Thomas - Heer en God
 192. Thomas - Wees gelovig!
 193. Thomas - Onvoorwaardelijk geloven
 194. Opstanding - Altijd standvastig en overvloedig
 195. Opstanding - Wij vieren de overwinning
 196. Opstanding - Verschillende lichamen
 197. Opstanding - Geen vijand meer over
 198. Opstanding - De dood overwonnen
 199. Opstanding - Opstanding als fundament
 200. Pasen - De getuigen zeggen dat Jezus is opgestaan
 201. Pasen - Het graf is open voor ons
 202. Stille Zaterdag - De stilte van het graf
 203. Goede Vrijdag - Stil van verwondering
 204. Hogepriesterlijk gebed - Eenheid als kracht
 205. Hogepriesterlijk gebed - Leven als hemelburger
 206. Hogepriesterlijk gebed - Nog niet naar Huis
 207. Hogepriesterlijk gebed- Jezus' gebed voor jou!
 208. Hogepriesterlijk gebed - Het eeuwige leven
 209. Hogepriesterlijk gebed - Verheerlijking van de Vader en de Zoon
 210. Lijdenspsalmen - de HEER is groot
 211. Lijdenspsalmen - gekomen om de boodschap te brengen
 212. Lijdenspsalmen - doorgeboorde oren
 213. Lijdenspsalmen - Geen vreugde in offers
 214. Lijdenspsalmen - God buigt Zich neer
 215. Lijdenspsalmen - opengelegd verlangen in het lijden
 216. Lijdenspsalmen - realiteit van Gods toorn
 217. Lijdenspsalmen - zachtmoedigheid als kracht
 218. Lijdenspsalmen - God ziet je!
 219. Lijdenspsalmen - toch verhoord als alles hetzelfde blijft
 220. Lijdenspsalmen - stieren en leeuwen
 221. Lijdenspsalmen - gewild en gemaakt door God
 222. Lijdenspsalmen - een worm en bespotting
 223. Lijdenspsalmen - twee geestelijke principes
 224. Lijdenspsalmen - Verlaten door God
 225. Jakobus - oproep om te redden
 226. Jakobus - genezing door belijden
 227. Jakobus - volharding in geloof
 228. Jakobus - heb geduld
 229. Jakobus - kiezen naar Gods wil
 230. Jakobus - oordeel niet
 231. Jakobus - weersta satan
 232. Jakobus - toets je gebed
 233. Jakobus - wijsheid van boven
 234. Jakobus - je tong om te loven en te zegenen
 235. Jakobus - onze tong bepaald onze toekomst
 236. Jakobus - woorden hebben kracht
 237. Jakobus - geloof en werk, werk en geloof
 238. Jakobus - levend geloof
 239. Jakobus - jezelf liefhebben om de ander lief te hebben
 240. Jakobus - gelijkheid onder elkaar
 241. Jakobus - daden van geloof
 242. Jakobus - horen en doen
 243. Jakobus - luisteren op drie manieren
 244. Jakobus - leven tegenover dood
 245. Jakobus - gevaar van begeerte
 246. Jakobus - op weg naar de kroon
 247. Jakobus - hoog door nederigheid
 248. Jakobus - het gevaar van twijfel
 249. Jakobus - volharding door verzoeking
 250. Jakobus - vreugde in verzoeking
 251. Man of vrouw naar Gods hart - gelijkwaardigheid
 252. Man of vrouw naar Gods hart - herpakken door je te sterken in de HEERE
 253. Man of vrouw naar Gods hart - elke kans voor overwinning pakken
 254. Man of vrouw naar Gods hart - wraak loslaten
 255. Man of vrouw naar Gods hart - delen in overvloed
 256. Man of vrouw naar Gods hart - vredelievend
 257. Man of vrouw naar Gods hart - afgestemd zijn op God
 258. Man of vrouw naar Gods hart - wachten en verantwoording
 259. Man of vrouw naar Gods hart - liefde voor de outcasts
 260. Man of vrouw naar Gods hart - Gods als eerste
 261. Man of vrouw naar Gods hart - vriendschap
 262. Man of vrouw naar Gods hart - nederig van hart
 263. Man of vrouw naar Gods hart - verstandig en bezonnen
 264. Man of vrouw naar Gods hart - trouw in de kleine dingen
 265. Man of vrouw naar Gods hart - totale overwinning
 266. Man of vrouw naar Gods hart - in Gods kracht
 267. Man of vrouw naar Gods hart - heilig verontwaardigd
 268. Man of vrouw naar Gods hart - wachten op Gods tijd
 269. Man of vrouw naar Gods hart - hoe is je hart?
 270. Man of vrouw naar Gods hart
 271. Geestelijke werkelijkheid - Autoriteit over de legermacht van satan
 272. Geestelijke werkelijkheid - Het doel van de hel
 273. Geestelijke werkelijkheid - Satan en de dood
 274. Geestelijke werkelijkheid - reikwijdte van demonen
 275. Geestelijke werkelijkheid - Satan versus Jezus
 276. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de demonen
 277. Geestelijke werkelijkheid - Afkomst van satan
 278. Geestelijke werkelijkheid - De Naam van de HEER van de legermachten
 279. Geestelijke werkelijkheid - Engelen meer aanwezig dan je beseft
 280. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in de strijd
 281. Geestelijke werkelijkheid - Engelen gezonden
 282. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in beweging
 283. Geestelijke werkelijkheid - Karakter van engelen
 284. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de engelen
 285. Geestelijke werkelijkheid - De woonplaats van God en de engelen
 286. Geestelijke werkelijkheid - Drie hemelen
 287. Nieuw jaar, maar beschermd door Gods leger
 288. Nieuwjaar

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom