Verwachten - Sara

 

"Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden  en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had." (Hebreeën 11:11)

 

Soms moet je alles maar even loslaten wat je van een Bijbelverhaal denkt te weten. Want als je over Sara nadenkt, wat komt er dan al snel bij je naar boven? Bij mij komt dan heel snel naar boven dat Sara op hoge leeftijd was, geen kinderen had en dat God haar kwam vertellen dat ze toch nog een kind zou krijgen. En op dat moment begint ze te lachen omdat ze er niets van gelooft. En dan lees je Hebreeën 11 en je leest dat Sara geloof had, waardoor ze kracht had om zwanger te worden. Maar toen ze lachte, lijkt ze het echt niet te geloven dat het mogelijk is om zwanger te worden.

Verwachten - Abraham (2)

 

"Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is." (Hebreeën 11:9 en 10)

 

De vraag van gisteren was of jij wilt gehoorzamen aan Gods stem en of God een nieuwe weg met je zou mogen inslaan. Abraham ging op pad toen God het vroeg. En de tekst die dan volgt is een tekst over vreemdelingschap. En met dat ik over deze tekst zat na te denken, zag ik ineens dat we deze tekst vaak maar voor de helft lezen. Wij benadrukken meestal wel het vreemdelingschap, maar niet het feit dat Abraham als vreemdeling juist thuis kwam. Was Abraham eigenlijk wel een vreemdeling en zijn wij eigenlijk wel vreemdelingen?

Verwachten - Abraham

 

"Door het geloof is  Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou." (Hebreeën 11:8)

 

Is het je de afgelopen dagen opgevallen dat al die mensen uit Hebreeën 11, die in verwachting leefden, ook telkens iets hadden waarin de Gods stem verstonden en daarnaar luisterden en daarop reageerden? En het zijn niet de meest logische dingen waarop zij hebben gereageerd. En als we heel eerlijk zijn was niet elke roeping die God had erg eenvoudig. Weet als jij je wilt opstellen voor wat God door jou heen wil doen, dat God je ook uitdaging op je pad zal brengen. God zal je ook testen, of je echt wilt gehoorzamen.

 

Verwachten - Noach

 

"Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is." (Hebreeën 11:7)

 

Al verwachtend doen we bijzondere ontdekkingen in een Bijbelgedeelte waarvan we bijna elk verhaal door en door kennen. Elk van de namen in Hebreeën 11 zijn bekend. Allemaal keken ze verder dan hun situatie en hun leven. Allemaal mensen die in verwachting leefden en in geloof. En dat ging zover dat als God dingen vroeg, ze toch durfden gehoorzamen. De diversiteit van genoemde namen in Hebreeën 11 blijkt wel dat als een vreemdeling op aarde leven en verwachten dat het beste nog komt, niet altijd en overal op dezelfde manier gebeurt. Noach is weer totaal anders dan Henoch.

Verwachten - Henoch (2)

 

"Door het geloof werd  Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken." (Hebreeën 11:5 en 6)

 

We zagen gisteren al dat er achter de paar teksten over Henoch, veel meer schuilgaat, dan je in eerste instantie denkt. Maar als je nadenkt over de manier waarop Henoch, God behaagde, dan staat ineens ook het volgende vers in een compleet ander licht. Henoch behaagde God door met Hem te wandelen, maar ook door als een profeet in zijn tijd op te treden. Zoals we in de brief van Judas al zagen, maar ook in het apocriefe boek Henoch, waar deze tekst uitkomt, was Henoch een man die doorgaf, wat hij vanuit zijn wandelen met God, van Hem te horen kreeg. Daarmee heeft Henoch God behaagd. En ook die zin is in de Bijbel niet terug te vinden dat Henoch het getuigenis kreeg dat hij God behaagde.

Verwachten - Henoch

 

 

"Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde." (Hebreeën 11:5)

 

Hoe leef je in verwachting op aarde, terwijl er om je heen zoveel is dat totaal niets met de hemel te maken heeft? Hoe kun je als christen leven, terwijl er zoveel onrecht om je heen is en waar je maar zo weinig aan kunt doen? Het lijkt misschien wel niet zo, maar Henoch was ook een man van verwachting, maar ook hij leefde in een tijd waar het op aarde er niet beter van werd. Tegelijk is Henoch veel bijzonderder geweest dan dat wij beseffen. Op het oog staat er over Henoch niet veel in de Bijbel. Een klein stukje in Genesis en de bekende tekst uit Hebreeën 11. En nog een stukje in de brief van Judas. En dat is heel opmerkelijk.

Verwachten - Abel

 

"Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is." (Hebreeën 11:4)

 

Ondanks het grote verschil in verwachting tussen ons, die Jezus wederkomst verwachten en de Oud Testamentische gelovigen, die Jezus als Messias verwachtten, is er in het geloof van hen en van ons geen verschil. Wij geloven dat Jezus is gekomen is en zij geloofden dat Hij komen zou. Maar allebei geloven we het in het licht van het herstel van alle dingen dat Jezus kwam brengen. En in die verwachting dat dit straks volmaakt zal zijn, leven wij niet anders dan zij. We leven allemaal door het geloof en in ons geloof ligt de verwachting op de nieuwe toekomst waarin alles hersteld zal worden dat kapot is gegaan. We verwachten Jezus, met eer en heerlijkheid. Jezus heeft het eerste stuk volbracht, daar kijken wij op terug, maar in onze gebrokenheid, zien we uit naar de voltooiing van alle dingen.

Verwachten

 

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt." (Hebreeën 12:1)

 

Met welke verwachting leef jij? Het is wel een serieuze vraag waard. We leven ondertussen weer richting Kerst en als je alle liedjes dan hoort, dan lijkt het er soms op dat we met elkaar denken dat Jezus op 25 december echt nog een keer geboren gaat worden. En de Adventstijd is dan de tijd waarin we bezig zijn met de geboorte van Jezus. Eigenlijk is dat best wel wat apart, want Jezus zal echt niet in de stal opnieuw geboren worden. We kunnen het met Kerst hooguit herdenken dat God, mens werd en Zichzelf vernederde door op aarde te willen lijden vanaf het eerste moment. Maar als we nadenken over het woord 'advent' dan betekent het dat dit de tijd van verwachten is. En wat verwachten wij dan?

Geestelijk vaderschap - Oprechte blijdschap

 

"En brengt het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn." (Lukas 15:23)

 

Het gemeste kalf was het ene wat de vader klaar liet maken. Het beste wilde hij geven, maar daar stopt het niet mee. De vader heeft gevoeld wat hij heeft gemist, maar dat is ook zichtbaar in het feest dat deze vader geeft. Als je de gelijkenis leest, blijkt dat het geluid van het feest buiten te horen was, want de oudste zoon kwam er op af. Je kunt wel stellen dat dit een best feestje was. Zo blij was deze vader met de terugkomst van zijn zoon. Zoveel feest is er in de hemel als een zondaar zich bekeerd. Dat feest is overal te horen.

Geestelijk vaderschap - Blijdschap na pijn

 

"En brengt het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn." (Lukas 15:23)

 

Het is opmerkelijk dat de vader in de gelijkenis op geen enkele manier meer terugdenkt aan het verleden van zijn zoon. Tenminste, hij komt er nergens meer op terug. Al is dat wellicht wat te makkelijk gezegd. Want als je kijkt naar wat hij gaat doen op het moment dat zijn zoon weer terug is, dan laat hij ook iets zien wat het met hem zelf heeft gedaan. Deze vader laat namelijk niet alleen zien welke houding wij nodig hebben in geestelijk vaderschap, maar hij laat ook zien wat het hele gebeuren hem heeft gedaan.

Geestelijk vaderschap - Geen oordeel

 

"Maar de vader zei tegen zijn slaven: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten."

 

Er is nog een aspect in het geestelijk vaderschap wat nog verder onder het hele gebeuren zit met de jongste zoon, maar eigenlijk ook met de oudste zoon. Dat is iets dat zichtbaar wordt in datgene dat niet gezegd wordt. Kenmerk van geestelijk vaderschap is misschien ook wel de dingen die niet gezegd worden. Ik geloof dat deze gelijkenis ook laat zien hoe wij straks in de hemel mogen binnengaan. Daar gaat God een heleboel dingen niet meer zeggen, gewoon omdat ze er voor Hem niet meer zijn. Ik denk zelfs dat wij straks verbaasd zullen staan in de hemel over wat God wel zegt. Als je leest wat Jezus bijvoorbeeld zegt over barmhartigheid aan het einde van het Evangelie van Mattheüs, dan blijken degenen die aan Zijn rechterhand zijn, niet te weten waar God de positieve dingen vandaan haalt, waarmee ze ontvangen worden.

Meer artikelen...

 1. Geestelijk vaderschap - Geen proeftijd
 2. Geestelijk vaderschap - Onvoorwaardelijke liefde
 3. Geestelijk vaderschap - Hoop houden
 4. Geestelijk vaderschap - Ruimte geven
 5. Spreuken - Vermaning en bestraffing
 6. Spreuken - Je bezit om God mee te vereren
 7. Spreuken - Gods inzicht is bepalend
 8. Spreuken - Wees trouw en vol goedheid
 9. Spreuken - Eeuwige toekomst
 10. Spreuken - Wijsheid beschikbaar om je te beschermen
 11. Spreuken - Ontvangen van wijsheid en kennis
 12. Spreuken - De Wijsheid spreekt
 13. Spreuken - Let op je keuzes
 14. Spreuken - Wijze woorden van ouders
 15. Spreuken - Vreze van de Heer als begin
 16. Wijze spreuken
 17. Vrouwen in de Bijbel - Lydia
 18. Vrouwen in de Bijbel - Safira
 19. Vrouwen in de Bijbel - Overspelige vrouw
 20. Vrouwen in de Bijbel - Samaritaanse vrouw
 21. Vrouwen in de Bijbel - Emmaüsgangster
 22. Vrouwen in de Bijbel - Martha
 23. Vrouwen in de Bijbel - Maria Magdalena
 24. Vrouwen in de Bijbel - Anna
 25. Vrouwen in de Bijbel - Elizabeth
 26. Vrouwen in de Bijbel - Maria (2)
 27. Vrouwen in de Bijbel - Een arme weduwe
 28. Vrouwen in de Bijbel - Bloedvloeiende vrouw
 29. Vrouwen in de Bijbel - Maria
 30. Vrouwen in de Bijbel - Kananese vrouw
 31. Vrouwen in de Bijbel - Schoonmoeder van Petrus
 32. Vrouwen in de Bijbel - Esther
 33. Vrouwen in de Bijbel - Hanna
 34. Vrouwen in de Bijbel - Ruth
 35. Vrouwen in de Bijbel - Debora
 36. Vrouwen in de Bijbel - Mirjam
 37. Vrouwen in de Bijbel - Rebekka
 38. Vrouwen in de Bijbel - Sara
 39. Vrouwen in de Bijbel - Eva
 40. Krachtige kerk (3)
 41. Krachtige kerk (2)
 42. Krachtige kerk (1)
 43. Naar een hoger niveau
 44. Ik geloof... dat de HEER regeert
 45. Ik geloof... dat mij alle dingen geschonken zijn
 46. Ik geloof... dat Jezus terugkomt (2)
 47. Ik geloof... dat Jezus terugkomt
 48. Ik geloof... in het Koninkrijk
 49. Ik geloof... in de kerk (3)
 50. Ik geloof... in de kerk (2)
 51. Ik geloof... in de kerk
 52. Ik geloof... in de Heilige Geest
 53. Ik geloof... in Jezus die voor ons naar de hemel ging
 54. Ik geloof... in de opgestane Jezus
 55. Ik geloof... dat Jezus alles volbracht
 56. Ik geloof... in Jezus die mijn pijn kent en elk herstel verdiende
 57. Ik geloof... in Jezus als Lam en Redder
 58. Ik geloof... in Jezus als Koning
 59. Ik geloof... in God als mens
 60. Ik geloof... in Gods genade
 61. Ik geloof... in God de Schepper (2)
 62. Ik geloof... in God de Schepper (1)
 63. Ik geloof... in God in meervoud
 64. Ik geloof... in God
 65. Ik geloof...
 66. Blokkades voor Gods kracht - Geloof van kinderen
 67. Blokkades voor Gods kracht (2)
 68. Blokkades voor Gods kracht
 69. Onbarmhartige knecht - Loskomen
 70. Onbarmhartige knecht - Aanvaarden of afwijzen
 71. Onbarmhartige knecht - Confronteren
 72. Onbarmhartige knecht - Innerlijke ontferming
 73. Onbarmhartige knecht - Schuld
 74. Onbarmhartige knecht - Vergeven
 75. De strijd om jouw ziel - Volharding en zien op Jezus
 76. De strijd om jouw ziel - Weersta satan
 77. De strijd om jouw ziel - Kracht van gebed
 78. De strijd om jouw ziel - Wat er echt gebeurt
 79. De strijd om jouw ziel - Listigheid
 80. De strijd om jouw ziel - Zoals Job
 81. De strijd om jouw ziel - Bewustwording
 82. De strijd om jouw ziel
 83. Slechte landbouwers - Het grote gevaar
 84. Slechte landbouwers - Toen kwam de zoon
 85. Slechte landbouwers - Hoe dichtbij komt het
 86. Slechte landbouwers
 87. De heiligheid van God - Ons aanbod
 88. De heiligheid van God - Liefde en heiligheid
 89. De heiligheid van God - Heerlijkheid en glorie
 90. De heiligheid van God - Vergeving kan niet
 91. De heiligheid van God - Wat demonen ons laten zien
 92. De heiligheid van God - Wat engelen ons vertellen
 93. De heiligheid van God - Zo groots
 94. De heiligheid van God
 95. Zuurdeeg is het Koninkrijk
 96. Mosterdzaad is het Koninkrijk
 97. Filemon - En nu wij
 98. Filemon - Garantie
 99. Filemon - Gelijkwaardig
 100. Filemon - geconfronteerd
 101. Filemon - uit liefde en niet uit dwang
 102. Filemon - liefde voor Jezus en de heiligen
 103. Filemon
 104. Het land winnen voor Jezus - Geloof jij het?
 105. Het land winnen voor Jezus - Ben jij beschikbaar
 106. Het land winnen voor Jezus - Vol passie voor Jezus
 107. Het land winnen voor Jezus - Betrouwbaar in geestelijke woorden
 108. Het land winnen voor Jezus - Eerlijkheidheid
 109. Het land winnen voor Jezus - Angst
 110. Het land winnen voor Jezus - Hoop geven
 111. Het land winnen voor Jezus - Hoop
 112. Het land winnen voor Jezus - Bidden
 113. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben (2)
 114. Het land winnen voor Jezus - Liefhebben
 115. Het land winnen voor Jezus - Bemoediging
 116. Het land winnen voor Jezus - Smakeloos
 117. Het land winnen voor Jezus - Smaakmakers
 118. Het land winnen voor Jezus
 119. Koninklijke bruiloft - Goed gekleed
 120. Koninklijke bruiloft - Iedereen welkom
 121. Koninklijke bruiloft - Geen zin
 122. Koninklijke bruiloft
 123. Psalm 139 - Kritiek
 124. Psalm 139 - Vijanden van God
 125. Psalm 139 - Jij bent gewild en geliefd
 126. Psalm 139 - Overal is God
 127. Psalm 139 - Omgeven
 128. Psalm 139 - Aanbidding
 129. Kamperen met God (3)
 130. Kamperen met God (2)
 131. Kamperen met God
 132. Talenten - Twee uitkomsten
 133. Talenten - Van weinig naar veel
 134. Talenten - Het aantal maakt niet uit
 135. Tien meiden - Talenten
 136. Tien meisjes - Het gaat om Jezus
 137. Tien meiden - Intentie
 138. Tien meiden - Waakzaamheid
 139. Ezra - Bekering
 140. Ezra - Eerlijkheid en berouw
 141. Ezra - God alleen
 142. Ezra - Opbreken en gaan
 143. Ezra - Gevaar
 144. Ezra - Glorie
 145. Ezra - Onderwijs
 146. Ezra - Feest
 147. Ezra - Voorziening
 148. Ezra - Eerlijk
 149. Ezra - Bescherming
 150. Ezra - Profeten
 151. Ezra - Moedeloos
 152. Ezra - Angst
 153. Ezra - Infiltratie
 154. Ezra - Juichen
 155. Ezra - Fundament
 156. Ezra - Offeren
 157. Ezra - Eenparig
 158. Ezra - Als God het huis niet bouwt
 159. Ezra - Gods trouw
 160. Gods droom - Blijven uitzien
 161. Gods droom - Ambassadeurs
 162. Gods droom - Opnieuw geboren
 163. Gods droom - Plan A
 164. Barmhartige Samaritaan (4)
 165. Barmhartige Samaritaan (3)
 166. Barmhartige Samaritaan (2)
 167. Barmhartige Samaritaan
 168. Gods stem verstaan - Profetie als gevolg
 169. Gods stem verstaan - Soms heel spannend
 170. Gods stem verstaan - Onmogelijke wegen
 171. Gods stem verstaan - Getuig er van
 172. Gods stem verstaan - Doen en durven
 173. Gods stem verstaan - Beelden
 174. Gods stem verstaan
 175. Gideon - Toch afgoderij
 176. Gideon - Eerrovers
 177. Gideon - Totale verwarring bij de vijand
 178. Gideon - Onverwachte bevestiging
 179. Bergtoppen en dalen
 180. Gideon - Winnen zonder te vechten
 181. Gideon - Slechts 1%
 182. Gideon - Tegen wordt voor
 183. Gideon - Vaders voorstel
 184. Gideon - Afgoden moeten eraan
 185. Gideon - God komt met vrede
 186. Gideon - Een teken gevraagd
 187. Gideon - Gewoon gaan
 188. Gideon - Sterke held
 189. Gideon - Op de vlucht
 190. Durven gaan in geloof (5)
 191. Durven gaan in geloof (4)
 192. Durven gaan in geloof (3)
 193. Durven gaan in geloof (2)
 194. Durven gaan in geloof
 195. Meer van de Geest
 196. Het diepe doel van Pinksteren
 197. Jezus als Overwinnaar (2)
 198. Jezus als Overwinnaar
 199. Wachten op de HEER
 200. Wachten op meer van God
 201. We zijn niet verweesd (4)
 202. We zijn niet verweesd (3)
 203. We zijn niet verweesd (2)
 204. We zijn niet verweesd
 205. Thessalonicenzen - De vrucht van Hemelvaart
 206. Thessalonicenzen - Altijd bidden
 207. Thessalonicenzen - Altijd verblijden
 208. Thessalonicenzen - Geen kwaad met kwaad vergelden
 209. Thessalonicenzen - Vermanen, bemoedigen en ondersteunen
 210. Thessalonicenzen - Erken je voorganger
 211. Thessalonicenzen - Nuchterheid
 212. Thessalonicenzen - Jezus binnenhalen
 213. Thessalonicenzen - Teruggebracht
 214. Thessalonicenzen - Broederlijke liefde
 215. Thessalonicenzen - Wandelen om God te behagen
 216. Thessalonicenzen - Versterkte harten
 217. Thessalonicenzen - Doorzien en loslaten
 218. Thessalonicenzen - Tegengehouden
 219. Thessalonicenzen - Heilig, rechtvaardig en onberispelijk
 220. Thessalonicenzen - Vriendelijkheid en jezelf
 221. Thessalonicenzen - Hoe spreken we het Woord?
 222. Thessalonicenzen - Vrijmoedigheid na smaad
 223. Thessalonicenzen - Woord aangenomen en voorbeeld geworden
 224. Thessalonicenzen - Uitverkoren om het Evangelie te horen en te zien
 225. Thessalonicenzen - Dankbaar voor het geloof
 226. Passie of passief - Alles wat Jezus opgedragen heeft
 227. Passie of passief
 228. Sleutels van de dood (II)
 229. Sleutels van de dood
 230. Van Emmaüs naar Jeruzalem - Brandende harten
 231. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Herkenbaar aanwezig
 232. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hoop
 233. Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hopeloos
 234. Thomas - Tekenen om te geloven
 235. Thomas - Heer en God
 236. Thomas - Wees gelovig!
 237. Thomas - Onvoorwaardelijk geloven
 238. Opstanding - Altijd standvastig en overvloedig
 239. Opstanding - Wij vieren de overwinning
 240. Opstanding - Verschillende lichamen
 241. Opstanding - Geen vijand meer over
 242. Opstanding - De dood overwonnen
 243. Opstanding - Opstanding als fundament
 244. Pasen - De getuigen zeggen dat Jezus is opgestaan
 245. Pasen - Het graf is open voor ons
 246. Stille Zaterdag - De stilte van het graf
 247. Goede Vrijdag - Stil van verwondering
 248. Hogepriesterlijk gebed - Eenheid als kracht
 249. Hogepriesterlijk gebed - Leven als hemelburger
 250. Hogepriesterlijk gebed - Nog niet naar Huis
 251. Hogepriesterlijk gebed- Jezus' gebed voor jou!
 252. Hogepriesterlijk gebed - Het eeuwige leven
 253. Hogepriesterlijk gebed - Verheerlijking van de Vader en de Zoon
 254. Lijdenspsalmen - de HEER is groot
 255. Lijdenspsalmen - gekomen om de boodschap te brengen
 256. Lijdenspsalmen - doorgeboorde oren
 257. Lijdenspsalmen - Geen vreugde in offers
 258. Lijdenspsalmen - God buigt Zich neer
 259. Lijdenspsalmen - opengelegd verlangen in het lijden
 260. Lijdenspsalmen - realiteit van Gods toorn
 261. Lijdenspsalmen - zachtmoedigheid als kracht
 262. Lijdenspsalmen - God ziet je!
 263. Lijdenspsalmen - toch verhoord als alles hetzelfde blijft
 264. Lijdenspsalmen - stieren en leeuwen
 265. Lijdenspsalmen - gewild en gemaakt door God
 266. Lijdenspsalmen - een worm en bespotting
 267. Lijdenspsalmen - twee geestelijke principes
 268. Lijdenspsalmen - Verlaten door God
 269. Jakobus - oproep om te redden
 270. Jakobus - genezing door belijden
 271. Jakobus - volharding in geloof
 272. Jakobus - heb geduld
 273. Jakobus - kiezen naar Gods wil
 274. Jakobus - oordeel niet
 275. Jakobus - weersta satan
 276. Jakobus - toets je gebed
 277. Jakobus - wijsheid van boven
 278. Jakobus - je tong om te loven en te zegenen
 279. Jakobus - onze tong bepaald onze toekomst
 280. Jakobus - woorden hebben kracht
 281. Jakobus - geloof en werk, werk en geloof
 282. Jakobus - levend geloof
 283. Jakobus - jezelf liefhebben om de ander lief te hebben
 284. Jakobus - gelijkheid onder elkaar
 285. Jakobus - daden van geloof
 286. Jakobus - horen en doen
 287. Jakobus - luisteren op drie manieren
 288. Jakobus - leven tegenover dood
 289. Jakobus - gevaar van begeerte
 290. Jakobus - op weg naar de kroon
 291. Jakobus - hoog door nederigheid
 292. Jakobus - het gevaar van twijfel
 293. Jakobus - volharding door verzoeking
 294. Jakobus - vreugde in verzoeking
 295. Man of vrouw naar Gods hart - gelijkwaardigheid
 296. Man of vrouw naar Gods hart - herpakken door je te sterken in de HEERE
 297. Man of vrouw naar Gods hart - elke kans voor overwinning pakken
 298. Man of vrouw naar Gods hart - wraak loslaten
 299. Man of vrouw naar Gods hart - delen in overvloed
 300. Man of vrouw naar Gods hart - vredelievend
 301. Man of vrouw naar Gods hart - afgestemd zijn op God
 302. Man of vrouw naar Gods hart - wachten en verantwoording
 303. Man of vrouw naar Gods hart - liefde voor de outcasts
 304. Man of vrouw naar Gods hart - Gods als eerste
 305. Man of vrouw naar Gods hart - vriendschap
 306. Man of vrouw naar Gods hart - nederig van hart
 307. Man of vrouw naar Gods hart - verstandig en bezonnen
 308. Man of vrouw naar Gods hart - trouw in de kleine dingen
 309. Man of vrouw naar Gods hart - totale overwinning
 310. Man of vrouw naar Gods hart - in Gods kracht
 311. Man of vrouw naar Gods hart - heilig verontwaardigd
 312. Man of vrouw naar Gods hart - wachten op Gods tijd
 313. Man of vrouw naar Gods hart - hoe is je hart?
 314. Man of vrouw naar Gods hart
 315. Geestelijke werkelijkheid - Autoriteit over de legermacht van satan
 316. Geestelijke werkelijkheid - Het doel van de hel
 317. Geestelijke werkelijkheid - Satan en de dood
 318. Geestelijke werkelijkheid - reikwijdte van demonen
 319. Geestelijke werkelijkheid - Satan versus Jezus
 320. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de demonen
 321. Geestelijke werkelijkheid - Afkomst van satan
 322. Geestelijke werkelijkheid - De Naam van de HEER van de legermachten
 323. Geestelijke werkelijkheid - Engelen meer aanwezig dan je beseft
 324. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in de strijd
 325. Geestelijke werkelijkheid - Engelen gezonden
 326. Geestelijke werkelijkheid - Engelen in beweging
 327. Geestelijke werkelijkheid - Karakter van engelen
 328. Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de engelen
 329. Geestelijke werkelijkheid - De woonplaats van God en de engelen
 330. Geestelijke werkelijkheid - Drie hemelen
 331. Nieuw jaar, maar beschermd door Gods leger
 332. Nieuwjaar

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom