Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt

 

“Maar ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u lasteren.” (Lukas 6:27 en 28)

 

Het zou weleens een irritante overdenking kunnen worden, vandaag. Jezus, als Gods Zoon was het Joodse denken eigen als geen ander. Sterker nog, Hij was de Bedenker van het Joodse denken, dus naast het Oude Testament, maken ook de woorden van Jezus heel veel duidelijk over Gods manier van denken tegenover ons Griekse of moderne denken. En wat de tekst van vandaag irritant maakt is dat wij Griekser zijn in ons denken dan we vaak willen toegeven. Ons denken is gericht op waar we recht op hebben. En als we daar vanaf wijken, willen daar heel graag zelf de controle over hebben. Maar als Jezus zegt dat je je vijanden moet liefhebben, dan zorgt dat voor een reactie.

Grieks of Joods - Zichtbaar of onzichtbaar

 

“U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de HEERE.” (Leviticus 19:14)

 

Als je nadenkt over het Joodse denken, dan gaat het ook over dat wat onzichtbaar is, maar wat wel realiteit is. In het Griekse denken is alleen datgene echt, als het zichtbaar is. Er kan wel een geestelijke wereld zijn, maar dat staat dan los van ons aardse denken. In het Joodse denken, of dus eigenlijk in Gods denken, is de geestelijke werkelijkheid geïntegreerd in onze werkelijkheid. De geestelijke wereld die voor ons onzichtbaar is, is wel een absolute werkelijkheid die invloed heeft op ons bestaan.

Grieks of Joods - Niet tot het uiterste

 

“Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de arme en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de HEERE, uw God.” (Leviticus 19:9 en 10)
 
Ik weet nog goed dat ik klaar was op de middelbare school en dat ik vakantiewerk ging doen in een komkommerkas. Omdat ik examen had gedaan, had ik ook heel wat meer weken vakantiewerk dan vele anderen. En minimaal drie keer per week moesten de rijpe komkommers geplukt worden uit de kas. En op de ene of andere manier waren er soms scholieren bij die niet al te nauw keken en snel door de paden heen plukten, maar als je hen dan na moest lopen, kwamen er nog heel wat komkommers uit die paden. Als je nu een Joods was geweest, dan was dit dus wat precies niet mocht. Alles wat bleef hangen of wat op de grond viel van de oogst, daar mochten ze niet voor een tweede keer langslopen.

Grieks of Joods - Leven uit rust, genieten en gedenken

 

"Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en Mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de HEERE, uw God." (Leviticus 19:2 en 3)
 
De tekst van gisteren was nog niet helemaal klaar en eigenlijk is er een behoorlijk lastig stukje blijven liggen. Toen er bij mij het besef begon te komen over het Joodse denken tegenover het Griekse denken, kwam ik op internet een paar hele goede vergelijkingen tegen, maar tenslotte eindigde dit telkens met een hele felle reactie tegen de christelijke feesten. En natuurlijk beseffen we dat bijvoorbeeld Kerst niet op de echte datum van de geboorte van Jezus is. En er zijn ook echt wel wat gedachten die kloppen over heidense feesten. Maar helemaal doorslaan naar het verplicht vieren van de Joodse feesten en daarmee ook de sabbat houden roept ook vragen op.

Grieks of Joods - De kracht van het gezin

 

"Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en Mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de HEERE, uw God." (Leviticus 19:2 en 3)
 
Als er een hoofdstuk is in de hele wetgeving van Israël waar duidelijk wordt hoe God denkt, dan is het na het hoofdstuk met de tien woorden, Leviticus 19. In dit hoofdstuk zet God eigenlijk de hele manier van samenleven uiteen. Er staan heel veel wetten rondom de offers, rondom straffen bij doodslag en seksuele zonden, maar in dit hoofdstuk legt God een manier van denken neer die je in het Griekse denken niet tegenkomt. En het is belangrijk, omdat het met de heiligheid van God te maken heeft.

Grieks of Joods - Kanslozen eerst

 

“Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij zes jaar dienen, maar in het zevende mag hij zonder te betalen als vrij man vertrekken.” (Exodus 21:2)
 
Als je niet veel weet van de achtergronden van de volkeren rondom Israël, dan vallen er heel veel dingen echt niet op. Als je op basis van Exodus 21 zou vragen: “Wat is nu echt bepalend voor het denken van God?”, dan zou je er zomaar aan voorbij kunnen lezen. Want als je vanuit het vorige hoofdstuk gewoon verder leest dan lijkt het alsof God gewoon verder gaat met de wetgeving. Maar het bijzondere is het onderwerp waar God de sociale wetgeving mee begint.

Grieks of Joods - Gunnend

 

 

“En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan.” (Exodus 20:18)

 

De Joodse manier van denken is niet gelijk bij Abraham aanwezig en zeker ook niet bij zijn nageslacht. Het is dus zeker niet een manier van denken die men aan het begin al eigen was. Op het moment dat God vanaf Abram het volk Israël laat groeien, maar dat zonder ook maar ene regel doet is er weinig onderscheiding van de andere volken. Jaloezie en afgunst spelen een behoorlijke rol. Eerst al bij Izak en Ismaël, vervolgens bij Jakob en Ezau en vervolgens ook bij Jozef. En het lijkt of God het volk maar wat laat aanrommelen.

Grieks of Joods - Oprichtingsacte van Gods volk

 

“Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.” (Genesis 12:2)

 

De Bijbel is een Joods boek, tenminste, dat is wat we vaak zeggen. En natuurlijk is dat zo, maar als je beseft hoe het in elkaar zit kom je tot de conclusie dat de Bijbel Gods boek is en dat dit wel gegrond is op het Joodse denken, maar dat Joodse denken bestond niet toen God met Israël begon, maar toen God met een eigen volk begon, heeft Hij dit denken in dit volk gelegd. Daarmee is dan ook helder dat het Joodse denken, Gods denken is. Het is niet voor niets dat de manier hoe het volk Israël met elkaar en met anderen moest omgaan door God is voorgeschreven. Deze manier van denken is het denken van Gods Koninkrijk dat Hij zichtbaar heeft gemaakt in Zijn volk Israël. En dat verhaal begint bij Abram.

Grieks of Joods - Gevormd naar Gods denken

 

“En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.” (Handelingen 2:44 en 45)

 

Voordat we kijken hoe het Joodse volk tot volk is gevormd door God, nog even een moment net na Pinksteren. Uit dit voorbeeld blijkt dat de Geest van God dwars ingaat tegen al het individualistische en Griekse denken. Waar iedereen normaal met zichzelf bezig is, zet God op de Pinksterdag alles op zijn kop. Dat begint eigenlijk al met de gaven van de Geest die God uitstort. Dat is al opmerkelijk, want ons denken is vaak gericht op het feit dat wij die gaven van de Geest ervaren, maar op de Pinksterdag geeft God deze gaven om anderen en voor Zijn Koninkrijk te dienen. Maar er gebeurt nog iets als Gods Geest mensenlevens begint te veranderen.

Grieks of Joods - Intro

 

“En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: Mannen van Athene! Ik merk dat u in alle opzichten godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: AAN DE ONBEKENDE GOD. Deze dan, Die u dient zonder dat u Hem kent, verkondig ik u.” (Handelingen 17:22 en 23)

 

Ben je toe aan een stevige boodschap? Laat ik met een paar vragen beginnen. In de eerste plaats deze: In hoeverre is God voor jou bekend? Ik bedoel dit: Als Paulus het heeft over de onbekende God, tegen de Grieken, in hoeverre is God voor jou ook nog onbekend? En wellicht denk je nu van: “Nu moet je echt even stoppen”, maar ik stel deze vraag vandaag even heel bewust. En de tweede vraag die ik je zou willen stellen is deze: In hoeverre ben jij Grieks in je denken?

Handoplegging - Tenslotte

 

“Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?” (Lukas 11:13)
 
De afgelopen dagen hebben we geprobeerd meer helder te krijgen wat handoplegging betekent voor de gave of de vervulling met de Heilige Geest. De conclusies die je kunt trekken zijn in ieder geval dat waar er handoplegging plaatsvindt, er ook krachtige dingen gebeuren door de Heilige Geest en daar worden de genadegaven in beweging gezet. Door de handen van gelovigen heen, laat God Zijn Geest komen. Overigens is het opmerkelijk dat als het over deze dingen gaat sommigen heel kritisch kunnen zijn, maar als je dan zegt dat als handoplegging alleen maar symboliek is en van daaruit de conclusie trekt dat de zegen aan het einde van de kerkdienst, waar God ook handen voor gebruikt van mensen, ook alleen maar een symbool is, maar je dan niet de echte zegen van God krijgt, dan klopt dat niet. Beide, zowel handoplegging als zegening, maar ook bij genezing en het opleggen van handen, gebruikt God handen om Zijn kracht doorheen te laten werken.

Meer artikelen...

 1. Handoplegging - Wees niet bang
 2. Handoplegging - Onze verantwoordelijkheid
 3. Handoplegging - Bediening overgedragen
 4. Handoplegging - Geloof, doop èn handoplegging
 5. Handoplegging - Door een discipel
 6. Handoplegging - Nog niet ontvangen
 7. Handoplegging
 8. Pinksteren - Iedereen (2)
 9. Pinksteren - Iedereen
 10. Pinksteren - Stomdronken
 11. Pinksteren - Verwarring
 12. Handelingen 29 - Weerstand
 13. Handelingen 29 - Balans
 14. Handelingen 29 - Het Evangelie op de eerste prioriteit
 15. Handelingen 29
 16. Psalm 47 - Israël en de volken juichen omdat God Koning is
 17. Psalm 47 - Opgevaren onder gejuich
 18. Psalm 47 - Juichen voor de HEER is ook een mysterie
 19. Psalm 47 - Juichen voor de HEER
 20. Tussen kwijt zijn en verwachten
 21. Hemelvaart
 22. Communicatie met God - Overweldigend
 23. Communicatie met God - Jouw belijdenis
 24. Communicatie met God - Als God niet reageert
 25. Communicatie met God - Bidden met verwachting
 26. Communicatie met God - Dwars tegen alles in
 27. Communicatie met God - Op de grens van het ongelofelijke
 28. Communicatie met God - Jona-momenten (2)
 29. Communicatie met God - Jona-momenten
 30. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt (2)
 31. Communicatie met God - Als je er niets van begrijpt
 32. Communicatie met God - Belijden en vergeving gaan hand in hand
 33. Communicatie met God - Berouw en vergeving gaan hand in hand
 34. Communicatie met God - De strijd is van God (2)
 35. Communicatie met God - De strijd is van God
 36. Communicatie met God - Overvloed (2)
 37. Communicatie met God - Overvloed
 38. Communicatie met God - Meer van Gods Geest (2)
 39. Communicatie met God - Meer van Gods Geest
 40. Communicatie met God - Wanhopig roepen
 41. Communicatie met God - Als je moedeloos bent
 42. Communicatie met God - Gelovend en volhardend (2)
 43. Communicatie met God - Gelovend en volhardend
 44. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden (2)
 45. Communicatie met God - Verkeerd bidden
 46. Communicatie met God - Geleid door de Heilige Geest
 47. Communicatie met God - Vragen om een teken
 48. Communicatie met God - Jezus gaat mee
 49. Communicatie met God - Reageren op Gods stem
 50. Communicatie met God - God wil je zegenen
 51. Communicatie met God - Niet rusten tot je gezegend bent
 52. Communicatie met God - Good, good Father
 53. Communicatie met God - Tegen Gods wil bidden
 54. Communicatie met God - Vader-kind relatie
 55. Communiceren met God
 56. Na Pasen - Je verstand geopend
 57. Na Pasen - Jezus laat Zich zien
 58. Na Pasen - Ken de Bijbel
 59. Pasen - Geloof jij het echt?
 60. Pasen - Hij is opgestaan!
 61. Veertigdagentijd - Dag 40 - Stille Zaterdag
 62. Veertigdagentijd - Dag 39 - De toegang is open
 63. Veertigdagentijd - Dag 38 - Vergeef!
 64. Veertigdagentijd - Dag 37 - Te zwaar
 65. Veertigdagentijd - Dag 36 - Als één man tegen Jezus
 66. Veertigdagentijd - Dag 35 - Koers naar Golgotha
 67. Veertigdagentijd - Zondag 6 - Onschuldig
 68. Veertigdagentijd - Dag 34 - Diep onrecht
 69. Veertigdagentijd - Dag 33 - Besef en berouw
 70. Veertigdagentijd - Dag 32 - Geneesheer van vijanden
 71. Veertigdagentijd - Dag 31 - Gebed tegen verzoeking
 72. Veertigdagentijd - Dag 30 - Wees gewaarschuwd
 73. Veertigdagentijd - Dag 29 - Niet te impulsief
 74. Veertigdagentijd - Zondag 5 - Jezus bidt voor jou
 75. Veertigdagentijd - Dag 28 - Het Koninkrijk toebedeeld
 76. Veertigdagentijd - Dag 27 - Dienend leiderschap
 77. Veertigdagentijd - Dag 26 - Verantwoordelijkheid van Judas
 78. Veertigdagentijd - Dag 25 - Het wonderlijke brood
 79. Veertigdagentijd - Dag 24 - De drinkbeker
 80. Veertigdagentijd - Dag 23 - Tekenen van hoop
 81. Veertigdagentijd - Zondag 4 - Pascha, feest van bevrijding
 82. Veertigdagentijd - Dag 22 - Satans tactiek
 83. Veertigdagentijd - Dag 21 - Gevaar van satan
 84. Veertigdagentijd - Dag 20 - Werken, maar ook stilte
 85. Veertigdagentijd - Dag 19 - Waken
 86. Veertigdagentijd - Dag 18 - Tijd van hoop
 87. Veertigdagentijd - Dag 17 - Vrede in Jeruzalem
 88. Veertigdagentijd - Zondag 3 - Volharding
 89. Veertigdagentijd - Dag 16 - Nabij of niet, wees trouw aan je roeping
 90. Veertigdagentijd - Dag 15 - De tempel verdwijnt
 91. Veertigdagentijd - Dag 14 - De minste is de meeste
 92. Veertigdagentijd - Dag 13 - Hoogmoedig
 93. Veertigdagentijd - Dag 12 - Zoon of Heer
 94. Veertigdagentijd - Dag 11 - God is de God van de levenden
 95. Veertigdagentijd - Zondag 2 - Wie krijgt wat?
 96. Veertigdagentijd - Dag 10 - Onze spiegel
 97. Veertigdagentijd - Dag 9 - Bevoegdheid van Jezus
 98. Veertigdagentijd - Dag 8 - Op scherp
 99. Veertigdagentijd - Dag 7 - Koning van de vrede
 100. Veertigdagentijd - Dag 6 - Gehoorzamen
 101. Veertigdagentijd - Dag 5 - Doe zaken
 102. Veertigdagentijd - Zondag 1 - De HEER is goed
 103. Veertigdagentijd - Dag 4 - Koninkrijk of koninkrijk
 104. Veertigdagentijd - Dag 3 - Zacheüs
 105. Veertigdagentijd - Dag 2 - Onderweg vol ontferming
 106. Veertigdagentijd - Dag 1 - Opstaan om naar Jeruzalem te gaan
 107. Simson - Nieuwe toewijding
 108. Simson - Roepen in de nood
 109. Simson - Nog meer wraak
 110. Simson - Wraak
 111. Simson - Gods kracht
 112. Simson - Gods tijd
 113. Simson - Geboren
 114. Simson - God zien en leven
 115. Simson - Nazireeër
 116. Simson
 117. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (5)
 118. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (4)
 119. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (3)
 120. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard (2)
 121. Gelijkenissen - Arbeiders in de wijngaard
 122. Timtoheüs - Bewaar het onderpand
 123. Timotheüs - Strijd van het geloof
 124. Timotheüs - Dwaling en hebzucht
 125. Timotheüs - Werkgevers en werknemers
 126. Timotheüs - Zorgvuldigheid
 127. Timotheüs - Bescherming van ouderlingen
 128. Timotheüs - Jonge weduwen
 129. Timotheüs - Bediening van weduwen
 130. Timotheüs - Weduwen
 131. Timotheüs - Op elkaars schouders
 132. Timotheüs - Acht op jezelf
 133. Timotheüs - Bemoediging voor de jeugd
 134. Timotheüs - Smaad en spot
 135. Timotheüs - Oefenen om de belofte te ontvangen
 136. Timotheüs - Oefenen in godsvrucht
 137. Alles is mogelijk!
 138. Timotheüs - Gevaar van afval
 139. Timotheüs - Sommigen worden afvallig
 140. Timotheüs - Bijzaken en de hoofdzaak
 141. Timotheüs - Ambt en gezin
 142. Timotheüs - Diakenen
 143. Timotheüs - De plaats van een pasbekeerde
 144. Timotheüs - Onberispelijk
 145. Timotheüs - Opziener en zijn vrouw
 146. Timotheüs - Ambt van opziener
 147. Timotheüs - De grootste eer voor een vrouw
 148. Timotheüs - Vrouwen, spreken of zwijgen
 149. Timotheüs - Houding van vrouwen
 150. Timotheüs - Gebedshouding
 151. Timotheüs - Paulus' gezag
 152. Timotheüs - Gebed voor de overheid
 153. Timotheüs - Gebed op de eerste plaats
 154. Timotheüs - Volhouden ondanks strijd
 155. Timotheüs - Uitgesproken profetieën
 156. Timotheüs - Iedereen is te redden
 157. Timotheüs - Iedereen is bruikbaar
 158. Timotheüs - Doel van de wet
 159. Timotheüs - Blijf uit de discussie
 160. Timotheüs - Loslaten
 161. Timotheüs - Zoon in het geloof
 162. Wie zeg jij dat Jezus is
 163. Het loon dat jij meebrengt
 164. Een nieuw jaar zonder zorgen

Elke dag 5 minuten met God

Grieks of Joods - Zegenen als je vervloekt wordt

 

“Maar ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u lasteren.” (Lukas 6:27 en 28)

 

Het zou weleens een irritante overdenking kunnen worden, vandaag. Jezus, als Gods Zoon was het Joodse denken eigen als geen ander. Sterker nog, Hij was de Bedenker van het Joodse denken, dus naast het Oude Testament, maken ook de woorden van Jezus heel veel duidelijk over Gods manier van denken tegenover ons Griekse of moderne denken. En wat de tekst van vandaag irritant maakt is dat wij Griekser zijn in ons denken dan we vaak willen toegeven. Ons denken is gericht op waar we recht op hebben. En als we daar vanaf wijken, willen daar heel graag zelf de controle over hebben. Maar als Jezus zegt dat je je vijanden moet liefhebben, dan zorgt dat voor een reactie.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

 

 

Lukas 6:27-36

 

27 Maar Ik zeg tegen u die dit hoort:  Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten.
28 Zegen hen die u vervloeken, en  bid voor hen die u belasteren.
29  Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen.
30  Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Wil je dagelijks de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God' in je mailbox ontvangen? En als extra ook een opwekkingslied uit de rubriek 'Opwekking overdacht'?
Klik dan op deze link

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom