Meditaties Mattheüs - Handelingen

Mattheüs - Markus - Lukas - Johannes - Handelingen

 

Mattheüs

 

Wat het Evangelie van het Koninkrijk is

Mattheüs 4:23

Stilte: arm van geest

Mattheüs 5:3

Stilte: treurend

Mattheüs 5:4

Stilte: zachtmoedig

Mattheüs 5:5

Stilte: gerechtigheid

Mattheüs 5:6

Stilte: barmhartigheid

Mattheüs 5:7

Stilte: rein van hart

Mattheüs 5:8

Stilte: vredestichter

Mattheüs 5:9

Leef het Koninkrijk

Mattheüs 5:10

Smaad en spot omwille van Jezus

Mattheüs 5:11 en 12

In Christus: jij bent zout

Mattheüs 5:13

Uw Koninkrijk kome...

Mattheüs 6:10

Zaad van het Koninkrijk

Mattheüs 13:3

Zaad langs de weg

Mattheüs 13:19

Zaad op stenen

Mattheüs 13:20 en 21

Zaad tussen de doornstruiken

Mattheüs 13:22

Kiezen om vrucht te dragen

Mattheüs 13:23

Kneed het Koninkrijk door de wereld

Mattheüs 13:33

Oude en nieuwe dingen

Mattheüs 13:51 en 52

Sleutels van de hemel

Mattheüs 16:19

Jezus komt als overal het Koninkrijk is gepreekt

Mattheüs 24:14

Heilige Geest: gegeven als opdracht

Mattheüs 25:14

De leugen van de gestolen Jezus

Mattheüs 28:15

Stilte: terugkijken

Mattheüs 28:16

In Christus: nooit alleen

Mattheüs 28:20

Jezus is... altijd bij je!

Mattheüs 28:20

 

Markus

(terug naar boven) 

 

Jezus is... rabbi

Markus 1:17

Jezus is... gezaghebbend (1)

Markus 1:21 en 22

Jezus is... gezaghebbend (2)

Markus 1:27

Jezus is... Geneesheer

Markus 1:34

Jezus is... afhankelijk

Markus 1:35

Jezus is... eenzaam

Markus 1:45

Jezus is... vriend van tollenaren en zondaren

Markus 2:16

Jezus is... Heer van de rust

Markus 2:28

Jezus is... Broer

Markus 3:34 en 35

Jezus is... Meesterverteller

Markus 4:2 en 3a

Jezus is... all in control

Markus 4:41

Jezus is... sterker dan de dood

Markus 5:41

Jezus is... niet erkend

Markus 6:3

Genezing op Gods tijd en in Zijn kracht

Markus 6:5

Jezus is... Zender

Markus 6:7

Jezus is... overvloedig

Markus 6:41

Jezus is... de Christus

Markus 8:29

Zwijgen om eerst onderwijs te krijgen

Markus 8:30 en 31a

Satan, verdwijn

Markus 8:33

Aan het kruis

Markus 8:34b

Schamen en schamen

Markus 8:38

Kracht van het Koninkrijk dat is

Markus 9:1

Verheerlijkt

Markus 9:2b

Macht over elke demon

Markus 9:29

Lijden of aanzien

Markus 9:35

Man en vrouw, Jezus en de gelovige

Markus 10:7

Rijk zijn is niet alles

Markus 10:25

Dienen of heersen

Markus 10:43b

Het is maar wat je wilt

Markus 10:51b

Moeilijker dan het lijkt

Markus 11:2 en 3

Is Jezus koning of Koning

Markus 11:11

Van wie is de kerk

Markus 12:7

Leven in de hemel met dezelfde God

Markus 12:27

Dure zalf of geloofsgeur

Markus 14:3

Mijn geest in Vaders handen

Markus 15:37

Stilte...

Markus 15:46b

Hij is opgestaan

Markus 16:6b

Genezing als opdracht

Markus 16:17a en 18b

 

Lukas

(terug naar boven)

 

Jezus is... Koning

Lukas 1:32 en 33

Geboren als mens

Lukas 2:7

Genezing in geloof

Lukas 4:39

Genezing op Gods tijd en in Zijn kracht

Lukas 5:17b 

Genezing als onderdeel van de verkondiging van het Koninkrijk

Lukas 10:8 en 9

Twee zonen

Lukas 15:11

Twee wensen

Lukas 15:12a en 29a

Twee verblijfplaatsen Lukas 15:13 en 25a
Twee soorten honger Lukas 15:16 en 29b
Twee houdingen Lukas 15:17a en 28a
Twee soorten welkom Lukas 15:20b en 28b
Twee soorten uitkomst Lukas 15:24b en 28b
Genezing door volharding Lukas 18:7
Gebed van Jezus voor jou Lukas 22:31 en 32a
Een blik in Jezus' ogen Lukas 22:62
Jezus is niet vermoord Lukas 23:46
Door de weeën heen Lukas 23:53 en 24:2
Zegenend gegaan Lukas 24:50

 

 

Johannes

(terug naar boven)

 

Jezus is... Schepper

Johannes 1:3

De Schepper komt Zelf

Johannes 1:11

God geeft je macht

Johannes 1:12

Op schoot bij de Vader

Johannes 1:18

Gods Geest komt wonen

Johannes 1:32

Volgen...

Johannes 1:51b

Het begin van de tekenen

Johannes 2:11

Verzoening te koop?

Johannes 2:16b

Water en Geest

Johannes 3:5

Jezus is... gezonden

Johannes 3:17

Waar Jezus wil zijn

Johannes 4:4

Het hart van aanbidding

Johannes 4:20

Een gezond teken

Johannes 4:54

Genezing op Gods tijd en in Zijn kracht

Johannes 5:5 en 6a

Sta op...

Johannes 5:8

Jezus komt in de storm

Johannes 5:15b en 16

De Zoon zal oordelen

Johannes 5:22 en 23a

Geen Wonderkoning

Johannes 6:15

Waarom Jezus?

Johannes 6:26

Weggaan of blijven

Johannes 6:66 en 67

Jezus is... Ik ben

Johannes 7:29

Stromen van levend water

Johannes 7:38

Geschreven in het zand

Johannes 8:6b

Iedereen moet het horen

Johannes 8:20

Vanwege Gods werk

Johannes 9:3

Mee naar buiten

Johannes 10:3

Door Jezus erbij geteld

Johannes 10:9

Religieuze dieven

Johannes 10:1

Leven en overvloed

Johannes 10:10b en 11

Echt kennen

Johannes 10:14 en 15a

Ook nog andere schapen

Johannes 10:16

Beslist veilig

Johannes 10:28

Geloof door de tekenen

Johannes 10:37

Op een ezel

Johannes 12:14 en 15

Religie bereikt uiteindelijk niets

Johannes 12:19

Een dubbele les in ene daad

Johannes 13:7

Jezus is... slaaf

Johannes 13:13

Judas...

Johannes 13:21

Judas en satan

Johannes 13:27

Petrus...

Johannes 13:37

Raak niet in de war

Johannes 14:1

Jezus maakt je huis klaar

Johannes 14:2 en 3

Jezus draait alles om

Johannes 14:5 en 6

Het karakter van de Vader

Johannes 14:7

In Christus: Jezus' kracht ontvangen

Johannes 14:12

Genezing als één van de werken van Jezus

Johannes 14:12

Jezus' kracht door jou

Johannes 14:13 en 14

Heilige Geest: erbij geroepen

Johannes 14:16 en 17

Verschillend werk van de Heilige Geest

Johannes 14:26, 16:8 en 13

Jezus is... de Wijnstok

Johannes 15:1

In Christus zijn

Johannes 15:4a en Kolossenzen 1:2a

In Christus: vriend van Jezus

Johannes 15:15

Heilige Geest: Hij wijst de weg van de waarheid

Johannes 16:13

Intense haat

Johannes 18:2 en 3

Toch blijven volgen

Johannes 18:15

Petrus en ik

Johannes 18:27

Op weg naar Hemelvaart: frustratie

Johannes 21:3

Op weg naar Hemelvaart: lesje viskunde

Johannes 21:6

Op weg naar Hemelvaart: Liefde gevraagd (I)

Johannes 21:15

Op weg naar Hemelvaart: Liefde gevraagd (II)

Johannes 21:17

 

Handelingen

(terug naar boven)

 

Het Evangelie van het Koninkrijk

Handelingen 1:3

Wachten en je uitstrekken naar meer

Handelingen 1:4

Hemelvaart: Jezus in rust vertrokken

Handelingen 1:8

En toch niet alleen

Handelingen 1:10

Gaan en terugkomen Handelingen 1:11

Stilte: achtergebleven

Handelingen 1:11 en 14

Eenheid

Handelingen 1:14

Vervulling, maar ook kennis

Handelingen 1:21 en 22

Wie beslist er?

Handelingen 1:24 en 25a

Pinksteren: plotseling

Handelingen 2:4

Pinksteren op Gods manier

Handelingen 2:6

Laat niemand je blussen

Handelingen 2:7

Pinksteren: Goddelijke moed, woorden, kracht en tekenen

Handelingen 2:14

Uitgestort om te profeteren

Handelingen 2:17

Ongelofelijk kracht

Handelingen 4:31

De leugen ontmaskerd

Handelingen 5:3

Genezing door eenheid

Handelingen 5:12

Bovennatuurlijke wijsheid

Handelingen 6:10

Misbruik van de Heilige Geest

Handelingen 8:19

Luisteren naar de stem van de Geest

Handelingen 8:29

Luisteren en kijken naar wat de Geest zegt

Handelingen 10:19

Grenzen doorbroken

Handelingen 11:15

Het moment dat de Geest spreekt

Handelingen 13:2

Genezing door afgestemd te zijn

Handelingen 14:8-10

Een gesloten deur

Handelingen 16:6

Heb jij de Heilige Geest ontvangen

Handelingen 19:2

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Vragen om een teken

 

“En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt, zie ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.” (Richteren 6:36 en 37)

 

Mag je aan God om een teken vragen om iets duidelijk te krijgen? Eigenlijk is deze vraag wel behoorlijk lastig. Het antwoord is eigenlijk ‘ja’, maar tegelijk betekent dat ook niet dat we overal maar een teken voor moeten vragen. Heel veel dingen hoeven we niet eens een teken voor te krijgen omdat het gewoon met gehoorzaamheid te maken heeft. Als God tegen je zegt dat je iemand moet bemoedigen, dan heb je geen teken nodig, maar heeft het met gehoorzaamheid te maken. Dat zelfde is ook met bidden voor zieken. Soms zit dan de bevestiging in het feit dat God het je nog duidelijker maakt op het moment dat je niet in beweging komt.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Richteren 6:33-40

 

33 Nu hadden heel Midian, alsook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Zij trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jizreël.
34 Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen.
35 Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naftali, en zij trokken op, hun tegemoet.
36 En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt,
37 zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.
38 En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht: een schaal vol water.
39 En Gideon zei tegen God:  Laat Uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen: laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw.
40 En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw.

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Wil je dagelijks de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God' in je mailbox ontvangen? En als extra ook een opwekkingslied uit de rubriek 'Opwekking overdacht'?
Klik dan op deze link

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom