Jakob bij Bethel - Genesis 28

 

Heb je wel eens gedroomd? Wat droom je dan?

 

Jakob moest vluchten voor zijn broer Ezau en hij moest naar zijn oom Laban. Maar die woonde in Haran en dat lag niet naast de deur. Dus Jakob had een dag gelopen, maar hij was er nog niet. Maar als je vlucht voor je broer, heb je niet zoveel tijd om van alles te pakken en uitgebreid afscheid te nemen dus Jakob had eigenlijk niets bij zich. Maar Jakob kon ook niet door blijven lopen en hij moest ergens slapen. En daarbij, al zou die door willen, de zon was al onder, en het was ontzettend donker, dus hij kon ook helemaal niet meer zien waar hij liep. Maar er waren geen dorpjes in de buurt of een hut of huis of tent, dus Jakob moest in de open lucht slapen. Hij zocht een ronde steen op, en legde die neer als kussen.

 

En daar lag hij dan, helemaal alleen, gevlucht van huis, op een steen. Na een poosje viel Jakob in slaap en kreeg hij een droom. Hij droomde dat naast hem een ladder stond die tot in de hemel reikte. En op die ladder liepen engelen. Omhoog en omlaag. En boven aan die ladder stond God zelf. En God ging tegen hem praten.

 

“Ik ben de God van Abraham, van je vader Izak, en ook van jou Jakob. Het land waar je nu op ligt, dat zal ik aan jou en je kinderen geven. Zij zullen hier wonen en ze zullen gezegend worden. Ik zal je helpen Jakob en je beschermen. En je moet verder, maar ik zal je ook weer terug brengen in dit land.”

 

Toen Jakob wakker werd, was hij eigenlijk een beetje bang. Want wat had hij veel gezien. God was hier geweest! Hij zette zijn kussen, de steen, rechtop en goot er olie overheen. En hij noemde die plaats Bethel.  En Jakob beloofde wat aan God. Als U mij zult helpen, en mij beschermen, mij brood en kleding zal geven en zal zorgen dat ze me bij mijn oom goed zullen ontvangen, dan geloof ik dat U God bent.

 

En zo gaat Jakob weer verder naar zijn oom Laban. Na een poosje kwam hij in het land Haran en moest hij nog op zoek naar Laban. Want er waren nog geen straatnamen. Op een gegeven moment komt Jakob bij een waterput. Daar komen vaak wel mensen dus Jakob blijft hier een poosje zitten en inderdaad er komen mannen met hun schapen aan. “Hee, kennen jullie Laban?” “Ja die kennen wij wel!” “Okee, gaat het goed met hem?” “Ja het gaat prima, kijk daar komt zijn dochter Rachel aan.”

 

Jakob ziet Rachel inderdaad aankomen en helpt haar de dieren te drinken te geven. Dan begroeten ze elkaar en wat is Jakob blij dat hij zijn familie gevonden heeft. Rachel is zo overrompeld dat ze snel naar huis gaat, en haar vader Laban gaat halen. “Er is een neef van u bij de put, Jakob!” Laban gaat mee, en neemt Jakob mee naar huis. Jakob vertelt het hele verhaal, en hij mag bij Laban blijven werken.

 

Maar na een maand komt Laban naar hem toe. “Jakob, jij werkt hier nu voor mij, maar je moet toch iets krijgen. Waar wil jij nou voor werken?” “Nou.. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik wil heel graag met u dochter Rachel trouwen. Ze is mooi en knap en ik wil haar heel graag tot vrouw hebben.” “Nou dat is goed, als jij zeven jaar voor haar werkt, krijg jij Rachel.” En zo wordt het afgesproken. En Jakob werkt zeven jaar hard voor Rachel. En na zeven jaar mogen ze eindelijk met elkaar trouwen. Er wordt een groot feest gehouden en de bruid heeft een mooie jurk aan met een grote sluier. De volgende morgen heerst er paniek in de tent. Jakob is wakker geworden naast zijn vrouw, maar het is Lea, de oudere zus van Rachel, die naast hem ligt, en niet Rachel.

 

Boos stapt Jakob naar Laban toe. “Wat is dit? Ik had gevraagd om Rachel en daar heb ik voor gewerkt. En nu heb ik Lea gekregen. Dat was niet de afspraak.” “Ja sorry Jakob, maar het is bij ons de gewoonte dat eerst de oudste dochter trouwt en daarna de jongste. Dus eerst moest Lea trouwen. Maar als je nu nog zeven jaar werkt, dan krijg je ook Rachel als vrouw.”

 

Jakob voelt dat hij bedrogen is, en misschien denkt hij ook wel terug aan wat hij zelf heeft gedaan bij zijn eigen vader.. Hij accepteert het, en werkt nog zeven jaar voor Rachel.

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Vragen om een teken

 

“En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt, zie ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.” (Richteren 6:36 en 37)

 

Mag je aan God om een teken vragen om iets duidelijk te krijgen? Eigenlijk is deze vraag wel behoorlijk lastig. Het antwoord is eigenlijk ‘ja’, maar tegelijk betekent dat ook niet dat we overal maar een teken voor moeten vragen. Heel veel dingen hoeven we niet eens een teken voor te krijgen omdat het gewoon met gehoorzaamheid te maken heeft. Als God tegen je zegt dat je iemand moet bemoedigen, dan heb je geen teken nodig, maar heeft het met gehoorzaamheid te maken. Dat zelfde is ook met bidden voor zieken. Soms zit dan de bevestiging in het feit dat God het je nog duidelijker maakt op het moment dat je niet in beweging komt.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Richteren 6:33-40

 

33 Nu hadden heel Midian, alsook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Zij trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jizreël.
34 Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen.
35 Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naftali, en zij trokken op, hun tegemoet.
36 En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt,
37 zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.
38 En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht: een schaal vol water.
39 En Gideon zei tegen God:  Laat Uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen: laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw.
40 En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw.

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom