Jakob bij Bethel - Genesis 28

 

Heb je wel eens gedroomd? Wat droom je dan?

 

Jakob moest vluchten voor zijn broer Ezau en hij moest naar zijn oom Laban. Maar die woonde in Haran en dat lag niet naast de deur. Dus Jakob had een dag gelopen, maar hij was er nog niet. Maar als je vlucht voor je broer, heb je niet zoveel tijd om van alles te pakken en uitgebreid afscheid te nemen dus Jakob had eigenlijk niets bij zich. Maar Jakob kon ook niet door blijven lopen en hij moest ergens slapen. En daarbij, al zou die door willen, de zon was al onder, en het was ontzettend donker, dus hij kon ook helemaal niet meer zien waar hij liep. Maar er waren geen dorpjes in de buurt of een hut of huis of tent, dus Jakob moest in de open lucht slapen. Hij zocht een ronde steen op, en legde die neer als kussen.

 

En daar lag hij dan, helemaal alleen, gevlucht van huis, op een steen. Na een poosje viel Jakob in slaap en kreeg hij een droom. Hij droomde dat naast hem een ladder stond die tot in de hemel reikte. En op die ladder liepen engelen. Omhoog en omlaag. En boven aan die ladder stond God zelf. En God ging tegen hem praten.

 

“Ik ben de God van Abraham, van je vader Izak, en ook van jou Jakob. Het land waar je nu op ligt, dat zal ik aan jou en je kinderen geven. Zij zullen hier wonen en ze zullen gezegend worden. Ik zal je helpen Jakob en je beschermen. En je moet verder, maar ik zal je ook weer terug brengen in dit land.”

 

Toen Jakob wakker werd, was hij eigenlijk een beetje bang. Want wat had hij veel gezien. God was hier geweest! Hij zette zijn kussen, de steen, rechtop en goot er olie overheen. En hij noemde die plaats Bethel.  En Jakob beloofde wat aan God. Als U mij zult helpen, en mij beschermen, mij brood en kleding zal geven en zal zorgen dat ze me bij mijn oom goed zullen ontvangen, dan geloof ik dat U God bent.

 

En zo gaat Jakob weer verder naar zijn oom Laban. Na een poosje kwam hij in het land Haran en moest hij nog op zoek naar Laban. Want er waren nog geen straatnamen. Op een gegeven moment komt Jakob bij een waterput. Daar komen vaak wel mensen dus Jakob blijft hier een poosje zitten en inderdaad er komen mannen met hun schapen aan. “Hee, kennen jullie Laban?” “Ja die kennen wij wel!” “Okee, gaat het goed met hem?” “Ja het gaat prima, kijk daar komt zijn dochter Rachel aan.”

 

Jakob ziet Rachel inderdaad aankomen en helpt haar de dieren te drinken te geven. Dan begroeten ze elkaar en wat is Jakob blij dat hij zijn familie gevonden heeft. Rachel is zo overrompeld dat ze snel naar huis gaat, en haar vader Laban gaat halen. “Er is een neef van u bij de put, Jakob!” Laban gaat mee, en neemt Jakob mee naar huis. Jakob vertelt het hele verhaal, en hij mag bij Laban blijven werken.

 

Maar na een maand komt Laban naar hem toe. “Jakob, jij werkt hier nu voor mij, maar je moet toch iets krijgen. Waar wil jij nou voor werken?” “Nou.. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik wil heel graag met u dochter Rachel trouwen. Ze is mooi en knap en ik wil haar heel graag tot vrouw hebben.” “Nou dat is goed, als jij zeven jaar voor haar werkt, krijg jij Rachel.” En zo wordt het afgesproken. En Jakob werkt zeven jaar hard voor Rachel. En na zeven jaar mogen ze eindelijk met elkaar trouwen. Er wordt een groot feest gehouden en de bruid heeft een mooie jurk aan met een grote sluier. De volgende morgen heerst er paniek in de tent. Jakob is wakker geworden naast zijn vrouw, maar het is Lea, de oudere zus van Rachel, die naast hem ligt, en niet Rachel.

 

Boos stapt Jakob naar Laban toe. “Wat is dit? Ik had gevraagd om Rachel en daar heb ik voor gewerkt. En nu heb ik Lea gekregen. Dat was niet de afspraak.” “Ja sorry Jakob, maar het is bij ons de gewoonte dat eerst de oudste dochter trouwt en daarna de jongste. Dus eerst moest Lea trouwen. Maar als je nu nog zeven jaar werkt, dan krijg je ook Rachel als vrouw.”

 

Jakob voelt dat hij bedrogen is, en misschien denkt hij ook wel terug aan wat hij zelf heeft gedaan bij zijn eigen vader.. Hij accepteert het, en werkt nog zeven jaar voor Rachel.

Elke dag 5 minuten met God

Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is

 

“Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.” (Mattheüs 14:28)

 

Onbevangenheid van een kind dat onvoorwaardelijk God als Vader vertrouwt. Je merkt wel dat we, als het over het avontuur met God in je leven gaat, eerst er echt een stevig fundament moet liggen van vertrouwen en geloven hoe God naar jou kijkt, maar ook naar hoe God op jou reageert. We zagen al hoe belangrijk die kinderlijke onbevangenheid is en ook hoe belangrijk het geloof is dat God echt als Vader voor Zijn kinderen zorgt. Maar ik denk dat er nog een aspect is in dat vertrouwen, dat we echt niet moeten vergeten en waar je ook meer geloof voor mag krijgen. Dat heeft met maken met het feit dat God, God is!

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

 

Mattheüs 14:22-32

 

22  En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen.
23  En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.
24 Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen.
25 Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. Lees meer...

Aanbevolen

Training-genezing (klein).jpg

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom