Jakob bij Bethel - Genesis 28

 

Heb je wel eens gedroomd? Wat droom je dan?

 

Jakob moest vluchten voor zijn broer Ezau en hij moest naar zijn oom Laban. Maar die woonde in Haran en dat lag niet naast de deur. Dus Jakob had een dag gelopen, maar hij was er nog niet. Maar als je vlucht voor je broer, heb je niet zoveel tijd om van alles te pakken en uitgebreid afscheid te nemen dus Jakob had eigenlijk niets bij zich. Maar Jakob kon ook niet door blijven lopen en hij moest ergens slapen. En daarbij, al zou die door willen, de zon was al onder, en het was ontzettend donker, dus hij kon ook helemaal niet meer zien waar hij liep. Maar er waren geen dorpjes in de buurt of een hut of huis of tent, dus Jakob moest in de open lucht slapen. Hij zocht een ronde steen op, en legde die neer als kussen.

 

En daar lag hij dan, helemaal alleen, gevlucht van huis, op een steen. Na een poosje viel Jakob in slaap en kreeg hij een droom. Hij droomde dat naast hem een ladder stond die tot in de hemel reikte. En op die ladder liepen engelen. Omhoog en omlaag. En boven aan die ladder stond God zelf. En God ging tegen hem praten.

 

“Ik ben de God van Abraham, van je vader Izak, en ook van jou Jakob. Het land waar je nu op ligt, dat zal ik aan jou en je kinderen geven. Zij zullen hier wonen en ze zullen gezegend worden. Ik zal je helpen Jakob en je beschermen. En je moet verder, maar ik zal je ook weer terug brengen in dit land.”

 

Toen Jakob wakker werd, was hij eigenlijk een beetje bang. Want wat had hij veel gezien. God was hier geweest! Hij zette zijn kussen, de steen, rechtop en goot er olie overheen. En hij noemde die plaats Bethel.  En Jakob beloofde wat aan God. Als U mij zult helpen, en mij beschermen, mij brood en kleding zal geven en zal zorgen dat ze me bij mijn oom goed zullen ontvangen, dan geloof ik dat U God bent.

 

En zo gaat Jakob weer verder naar zijn oom Laban. Na een poosje kwam hij in het land Haran en moest hij nog op zoek naar Laban. Want er waren nog geen straatnamen. Op een gegeven moment komt Jakob bij een waterput. Daar komen vaak wel mensen dus Jakob blijft hier een poosje zitten en inderdaad er komen mannen met hun schapen aan. “Hee, kennen jullie Laban?” “Ja die kennen wij wel!” “Okee, gaat het goed met hem?” “Ja het gaat prima, kijk daar komt zijn dochter Rachel aan.”

 

Jakob ziet Rachel inderdaad aankomen en helpt haar de dieren te drinken te geven. Dan begroeten ze elkaar en wat is Jakob blij dat hij zijn familie gevonden heeft. Rachel is zo overrompeld dat ze snel naar huis gaat, en haar vader Laban gaat halen. “Er is een neef van u bij de put, Jakob!” Laban gaat mee, en neemt Jakob mee naar huis. Jakob vertelt het hele verhaal, en hij mag bij Laban blijven werken.

 

Maar na een maand komt Laban naar hem toe. “Jakob, jij werkt hier nu voor mij, maar je moet toch iets krijgen. Waar wil jij nou voor werken?” “Nou.. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik wil heel graag met u dochter Rachel trouwen. Ze is mooi en knap en ik wil haar heel graag tot vrouw hebben.” “Nou dat is goed, als jij zeven jaar voor haar werkt, krijg jij Rachel.” En zo wordt het afgesproken. En Jakob werkt zeven jaar hard voor Rachel. En na zeven jaar mogen ze eindelijk met elkaar trouwen. Er wordt een groot feest gehouden en de bruid heeft een mooie jurk aan met een grote sluier. De volgende morgen heerst er paniek in de tent. Jakob is wakker geworden naast zijn vrouw, maar het is Lea, de oudere zus van Rachel, die naast hem ligt, en niet Rachel.

 

Boos stapt Jakob naar Laban toe. “Wat is dit? Ik had gevraagd om Rachel en daar heb ik voor gewerkt. En nu heb ik Lea gekregen. Dat was niet de afspraak.” “Ja sorry Jakob, maar het is bij ons de gewoonte dat eerst de oudste dochter trouwt en daarna de jongste. Dus eerst moest Lea trouwen. Maar als je nu nog zeven jaar werkt, dan krijg je ook Rachel als vrouw.”

 

Jakob voelt dat hij bedrogen is, en misschien denkt hij ook wel terug aan wat hij zelf heeft gedaan bij zijn eigen vader.. Hij accepteert het, en werkt nog zeven jaar voor Rachel.

Elke dag 5 minuten met God

Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk

 

“Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u  kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten.” (Lukas 6:35)
 
Waarom zou je goed doen aan je naaste? Je zou gewoon kunnen zeggen: Omdat God dat van mij vraagt. Dat klinkt op zich wel goed, maar dan is het een regel die is opgelegd. Het enige dat echt werkt is iets dat uit jezelf komt. Veel kerken zijn leeggelopen of zitten vol met mensen die geen persoonlijke relatie met God hebben doordat geloven niet meer was dan een verzameling van regels. Als je dus alleen goed doet aan je naaste omdat Jezus dat als wet geeft in de Bergrede, dan is de kans groot dat je een tijdje je best doet, maar dat je uiteindelijk toch opgeeft.
Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

 

 

Markus 1:14-20

 

14  En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God,
15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen;  bekeer u en geloof het Evangelie.
16  En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
17 En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal maken dat u vissers  van mensen wordt. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom