Sodom en Gomorra - Genesis 18-20

Abraham heeft belangrijk bezoek. God en twee engelen, helpers van God, zijn bij hem op bezoek. Dat God, als mens bij mensen op bezoek komt gebeurt heel weinig in de Bijbel. Engelen zie je wel iets vaker in de Bijbel, maar God spreekt vaker tegen mensen.

Nu is Hij bij Abraham op bezoek. En er staat in de Bijbel dat ze er uitzagen als drie gewone mannen. En God heeft net beloofd dat Abraham en Sara over een jaar een kindje zullen hebben. Ik denk dat Abraham helemaal onderste boven is van geluk. Het zal eindelijk gaan gebeuren!

Nadat ze hier met elkaar over hebben gepraat gaan God en de engelen weer weg, en Hij stuurt zijn engelen naar Sodom en Gomorra, zelf blijft Hij nog bij Abraham. En ik kan me zo voorstellen dat Abraham aan God vraagt: “Wat gaan die twee mannen, uw engelen bij Sodom en Gomorra doen?”

 

“Abraham, Sodom en Gomorra zijn twee steden waar vreselijke dingen gebeuren. Ze doen wat ze zelf willen, zorgen niet goed voor elkaar, maken misbruik van elkaar en weten niet eens meer wie ik ben. Alleen jou neef Lot waarschijnlijk, maar mijn engelen gaan dus nu naar de stad, om er eens te kijken en te kijken wie er nog in mij geloofd. Mijn plan is eigenlijk dat Ik Sodom en Gomorra zal verwoesten, want ik weet en heb gezien dat er heel veel verkeerds gebeurt. “

 

Abraham heeft alles aangehoord, en hoewel hij het heel erg vind dat Sodom en Gomorra verkeerde dingen doen, wil hij ergens de stad ook sparen, en al die mensen.

 

“God, de engelen zijn er nu heen. Stel nu, dat ze nog 50 mensen vinden die in u geloven en die niet meedoen met al die slechte dingen? Zult u dan alles en iedereen verwoesten, ook die 50 mensen? Denk dan toch aan die 50 mensen!”

“Als er nog 50 mensen zijn die in mij geloven, dan zal ik de stad sparen. Beloofd.” Dat is natuurlijk heel mooi, maar 50 is misschien toch wel een beetje veel denkt Abraham. “En als het er nou 5 minder zijn? 45? Verwoest u de stad dan ook?” “Nee, als het er 45 zijn, dan ook zal ik stad sparen, voor die 45 mensen.” “En als er nou maar 40 zijn?” “Ook bij 40 mensen die in mij geloven, zal ik de stad sparen.” “God, wordt niet boos.. maar misschien zijn het er maar 30.” “Ook dan zal Ik de stad laten bestaan, om die 30 mensen.” “Ik durf het bijna niet te vragen.. maar als het er nu maar 20 zijn?” “Als ik 20 mensen zie die in Mij geloven, dan ook mag de stad blijven bestaan.” “Alstublieft, wordt niet boos, dit is echt het laatste wat ik vraag, maar als het er maar 10 zijn..?” “Zelfs als het er maar 10 zijn, zal ik de stad laten bestaan.”

 

Dan is Abraham klaar met vragen. Ik denk dat hij heeft gedacht, nou 10 mensen in z’n stad, dat moet toch wel lukken? Er zullen toch wel 10 mensen zijn die van God houden?

Ondertussen zijn de engelen bij Sodom en Gomorra aangekomen en gaan door de poort naar binnen. Nu zagen ze er uit als gewone mannen, dus heel erg vielen ze niet op, maar twee mannen die laat in de avond aankomen bij de stad, valt wel op.

 

Lot zit op dat moment bij de poort, en hij wil dat die mannen bij hem in huis komen. En dat doen ze ook. Nadat ze met elkaar gegeten hebben klinkt er ineens een hoop herrie bij de deur. Het zijn de mannen van Sodom. Ze bonken op de deur en roepen: “He, waar zijn die mannen gebleven? Wij willen ze hebben en snel een beetje. Nieuwe mannen, die moeten we zien. Geef ze aan ons!”

 

“Nee,” zegt Lot terwijl hij de deur had opgedaan, “doe die mannen geen kwaad. Ik heb twee dochters, die mogen jullie hebben, maar niet die mannen.” Maar dat wilde de mannen van Sodom niet, en ze willen Lot uit de deuropening trekken zodat ze naar binnen komen. Maar dan trekken de engelen Lot naar achteren, doen de deur dicht, en maken de mannen die buiten staan soort blind. Ze kunnen ineens de deur niet meer vinden, hoe vaak ze ook om het huis lopen en hoe goed ze ook zoeken.

 

Dan vertellen de engelen waarom ze hier zijn, en dat de stad gestraft zal worden. “Wie zijn allemaal uw familie? Uw vrouw, uw dochters? Schoonzoons? Zorg dat iedereen buiten de stad komt, want God zal de stad verwoesten.” Lot gaat dit aan zijn vrouw en kinderen vertellen, maar de mannen van zijn dochters geloven hem niet en lachen hem uit.

 

De volgende morgen dringen de engelen bij Lot aan “Kom op! Naar buiten, jullie moeten hier weg.” Maar Lot twijfelt, die jongens willen niet mee, en eigenlijk wil hij niet weg, en.. En dan zijn de engelen het zat, ze pakken Lot, zijn vrouw en zijn twee dochters en brengen ze buiten de stad.

Toen ze buiten de stad waren, kregen ze de opdracht “Ga weg hier, en heel snel. Ga de bergen in. Begin nu met rennen, en stop niet voor je er bent. Kijk niet achterom, maar blijf vooruit gaan.“

 

En daar gaan Lot, zijn vrouw en zijn dochters. Bang, geen idee wat hun te wachten staat en op de vlucht voor hun eigen stad. Als ze bij het plaatsje Zoar komen begint God met zijn straf voor Sodom en Gomorra. Hoe dat er precies heeft uitgezien weet ik niet, maar er staat dat God zwavel en vuur uit de hemel liet komen op deze steden, en dat alles werd vernietigd. De stad, de mensen, de dieren, alles wat op het veld groeit, alles.

 

En de vrouw van Lot is zo verdrietig over de stad, en ze wil weten wat er mee is gebeurt, en ze draait zich om. Op dat moment veranderd ze in een zoutpilaar. God had gezegd, niet omkijken. Maar ze doet het toch.

 

Dit was weer een verhaal, met een straf van God erin. Ook bij Noach en de Torenbouw van Babel gaf God een straf. Maar God straft alleen de mensen die niet willen luisteren. Ook waarschuwt hij de mensen, maar ze willen niet luisteren. En als ze niet willen luisteren, verdienen ze straf.

De mensen die wel willen luisteren naar Hem, en die wel in Hem geloven, daar zorgt Hij voor, en daar gaat Hij ook mee verder. Denk aan Noach, en nu Abraham. God zorgt voor de mensen die in Hem geloven en blijft bij hen. Hij laat die mensen nooit alleen. Daarop mochten de mensen toen vertrouwen, net zoals Abraham, maar nu ook nog.

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Vragen om een teken

 

“En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt, zie ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.” (Richteren 6:36 en 37)

 

Mag je aan God om een teken vragen om iets duidelijk te krijgen? Eigenlijk is deze vraag wel behoorlijk lastig. Het antwoord is eigenlijk ‘ja’, maar tegelijk betekent dat ook niet dat we overal maar een teken voor moeten vragen. Heel veel dingen hoeven we niet eens een teken voor te krijgen omdat het gewoon met gehoorzaamheid te maken heeft. Als God tegen je zegt dat je iemand moet bemoedigen, dan heb je geen teken nodig, maar heeft het met gehoorzaamheid te maken. Dat zelfde is ook met bidden voor zieken. Soms zit dan de bevestiging in het feit dat God het je nog duidelijker maakt op het moment dat je niet in beweging komt.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Richteren 6:33-40

 

33 Nu hadden heel Midian, alsook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Zij trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jizreël.
34 Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen.
35 Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naftali, en zij trokken op, hun tegemoet.
36 En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt,
37 zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.
38 En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht: een schaal vol water.
39 En Gideon zei tegen God:  Laat Uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen: laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw.
40 En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw.

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom