Izak geboren en geofferd - Genesis 22

 

God had beloofd dat Abraham en Sara een zoon zouden krijgen. Na een paar maanden is Sara inderdaad zwanger, en precies het jaar erna krijgen ze een zoon: Izak. Wat zullen Abraham en Sara blij geweest zijn. Er werd een groot feest gevierd, want Abraham was al 100 jaar! En dan nog een kind krijgen. De jaren gaan voorbij en Izak wordt groter.

 

Op een dag komt God bij Abraham. “Abraham, neem je enige zoon, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als offer voor mij op een berg die Ik je zal wijzen.” “Wat? Mijn zoon Izak offeren? Ja maar… dat is mijn enige zoon, en hoe moet dat dan, en..?” Ik weet niet wat Abraham allemaal gedacht heeft maar in de Bijbel staat dat hij ging.

 

De volgende morgen zadelt hij de ezel op met hout, vuur en een mes, neemt twee knechten mee, en natuurlijk zijn zoon Izak. Daar gaan ze, naar het Land Moria. Ik denk dat Abraham onderweg niet zoveel gezegd heeft en is blijven bidden: “is dit echt wat U bedoeld?”

 

Na drie dagen zijn ze in het land Moria, en ziet Abraham de berg waar het moet gebeuren. “Knechten, jullie blijven hier met de ezel. Ik zal samen met Izak verder gaan en over een poosje komen we weer terug. Izak, draag jij het hout? Dan draag ik het vuur en het mes.” En daar lopen vader en zoon. Abraham weet waar naar toe, Izak niet. “Zeg vader, wat gaan we eigenlijk offeren?” Oeps.. Maar Abraham legt het nog niet uit. Hij zegt: “God zelf zal voor een offer zorgen, jongen.”

 

En zo komen ze uiteindelijk op de berg aan. Ze maken het altaar klaar, leggen het hout er op. En dan..? Hoe het precies gegaan is weet ik niet goed, maar er staat dat Abraham, Izak met touwen vastbond en op het altaar legde. Of Izak het snapte, het begreep, of juist heel bang was, of heel boos, staat niets over in de Bijbel.

En ik denk dat Abraham nog een laatste keer gebeden heeft: “is dit echt Uw bedoeling? En uw belofte dan? Ons volk zou toch zo groot worden als de sterren? En nu laat u mij mijn enige zoon offeren…”

 

Maar toch wil Abraham doen wat God zegt. Hij pakt het mes, tilt het omhoog, wil het op zijn zoon laten neerkomen, en dan roept God. “Abraham!” “Ja?” “Je mag stoppen, je hoeft je zoon niet te doden. Nu weet Ik dat Ik de eerste ben in jouw leven. En dat je zelfs je zoon voor Mij zou geven. Maar dat hoeft niet Abraham!“

 

Dan hoort Abraham achter zich geritsel in de struiken. Hij kijkt om en ziet dat er zit een ram vast met zijn horens in de struiken. Snel haalt Abraham Izak van het hout af, pakt de ram uit de struiken en slacht die als offer voor God. Dan roept God Abraham weer. “Abraham, omdat je dit hebt gedaan, en je enige zoon ook voor Mij over had, daarom zal Ik jou zegenen. Jou en al je kinderen, want inderdaad, je geslacht zal groot zijn, zo groot als het zand aan de zee.”

 

God zorgt voor de mensen die in Hem geloven en Hem vertrouwen. Niet omdat ze zo goed zijn, of iets heel goed kunnen, nee omdat ze naar God willen luisteren en doen wat Hij zegt. En dan maakt het niet uit wie je bent, wat je doet, waar je vandaan komt, wat er ooit allemaal is gebeurt, God zorgt voor iedereen die gelooft in Hem en doet wat Hij zegt.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom