Izak geboren en geofferd - Genesis 22

 

God had beloofd dat Abraham en Sara een zoon zouden krijgen. Na een paar maanden is Sara inderdaad zwanger, en precies het jaar erna krijgen ze een zoon: Izak. Wat zullen Abraham en Sara blij geweest zijn. Er werd een groot feest gevierd, want Abraham was al 100 jaar! En dan nog een kind krijgen. De jaren gaan voorbij en Izak wordt groter.

 

Op een dag komt God bij Abraham. “Abraham, neem je enige zoon, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als offer voor mij op een berg die Ik je zal wijzen.” “Wat? Mijn zoon Izak offeren? Ja maar… dat is mijn enige zoon, en hoe moet dat dan, en..?” Ik weet niet wat Abraham allemaal gedacht heeft maar in de Bijbel staat dat hij ging.

 

De volgende morgen zadelt hij de ezel op met hout, vuur en een mes, neemt twee knechten mee, en natuurlijk zijn zoon Izak. Daar gaan ze, naar het Land Moria. Ik denk dat Abraham onderweg niet zoveel gezegd heeft en is blijven bidden: “is dit echt wat U bedoeld?”

 

Na drie dagen zijn ze in het land Moria, en ziet Abraham de berg waar het moet gebeuren. “Knechten, jullie blijven hier met de ezel. Ik zal samen met Izak verder gaan en over een poosje komen we weer terug. Izak, draag jij het hout? Dan draag ik het vuur en het mes.” En daar lopen vader en zoon. Abraham weet waar naar toe, Izak niet. “Zeg vader, wat gaan we eigenlijk offeren?” Oeps.. Maar Abraham legt het nog niet uit. Hij zegt: “God zelf zal voor een offer zorgen, jongen.”

 

En zo komen ze uiteindelijk op de berg aan. Ze maken het altaar klaar, leggen het hout er op. En dan..? Hoe het precies gegaan is weet ik niet goed, maar er staat dat Abraham, Izak met touwen vastbond en op het altaar legde. Of Izak het snapte, het begreep, of juist heel bang was, of heel boos, staat niets over in de Bijbel.

En ik denk dat Abraham nog een laatste keer gebeden heeft: “is dit echt Uw bedoeling? En uw belofte dan? Ons volk zou toch zo groot worden als de sterren? En nu laat u mij mijn enige zoon offeren…”

 

Maar toch wil Abraham doen wat God zegt. Hij pakt het mes, tilt het omhoog, wil het op zijn zoon laten neerkomen, en dan roept God. “Abraham!” “Ja?” “Je mag stoppen, je hoeft je zoon niet te doden. Nu weet Ik dat Ik de eerste ben in jouw leven. En dat je zelfs je zoon voor Mij zou geven. Maar dat hoeft niet Abraham!“

 

Dan hoort Abraham achter zich geritsel in de struiken. Hij kijkt om en ziet dat er zit een ram vast met zijn horens in de struiken. Snel haalt Abraham Izak van het hout af, pakt de ram uit de struiken en slacht die als offer voor God. Dan roept God Abraham weer. “Abraham, omdat je dit hebt gedaan, en je enige zoon ook voor Mij over had, daarom zal Ik jou zegenen. Jou en al je kinderen, want inderdaad, je geslacht zal groot zijn, zo groot als het zand aan de zee.”

 

God zorgt voor de mensen die in Hem geloven en Hem vertrouwen. Niet omdat ze zo goed zijn, of iets heel goed kunnen, nee omdat ze naar God willen luisteren en doen wat Hij zegt. En dan maakt het niet uit wie je bent, wat je doet, waar je vandaan komt, wat er ooit allemaal is gebeurt, God zorgt voor iedereen die gelooft in Hem en doet wat Hij zegt.

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Vragen om een teken

 

“En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt, zie ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.” (Richteren 6:36 en 37)

 

Mag je aan God om een teken vragen om iets duidelijk te krijgen? Eigenlijk is deze vraag wel behoorlijk lastig. Het antwoord is eigenlijk ‘ja’, maar tegelijk betekent dat ook niet dat we overal maar een teken voor moeten vragen. Heel veel dingen hoeven we niet eens een teken voor te krijgen omdat het gewoon met gehoorzaamheid te maken heeft. Als God tegen je zegt dat je iemand moet bemoedigen, dan heb je geen teken nodig, maar heeft het met gehoorzaamheid te maken. Dat zelfde is ook met bidden voor zieken. Soms zit dan de bevestiging in het feit dat God het je nog duidelijker maakt op het moment dat je niet in beweging komt.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Richteren 6:33-40

 

33 Nu hadden heel Midian, alsook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Zij trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jizreël.
34 Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen.
35 Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naftali, en zij trokken op, hun tegemoet.
36 En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt,
37 zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.
38 En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht: een schaal vol water.
39 En Gideon zei tegen God:  Laat Uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen: laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw.
40 En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw.

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom