Abram - Gensis 12, 13 en 15

 

Wie vertrouw jij? Wat is vertrouwen? Wat heb je nodig om iemand te vertrouwen? Wanneer vertrouw je iemand wel, en wanneer niet? Abram woont met zijn familie in Ur der Chaldeeën. Abram zijn vader had allerlei goden, dus waarschijnlijk had Abram nog nooit van God gehoord.

 

Toch heeft God Abram wel gezien, en Hij heeft een plan voor hem. Hij praat tegen Abram, zoals hij ook tegen Noach praatte. “Abram, je moet hier weg gaan. Je mag je vader, je vrouw Sarai en je neef Lot meenemen. Je broer en verdere familie  moet je hier laten. En je moet naar het land gaan wat ik ze zal wijzen. Ik zal jou tot een groot volk maken. Ik zal bij jou zijn, en voor je zorgen. Vertrouw je daarop Abram?”

En nu..? Abram kent de God die tegen hem spreekt eigenlijk helemaal niet en zijn familie achterlaten en ergens heengaan wat hij nog niet weet en niet kent..? Wat zou jij doen?

 

Abram doet het. Hij vertrouwt op God en op wat God zegt. En zo gaan ze op reis, eigenlijk achter God aan. Eerst gingen ze richting Haran, om daarna naar Kanaän te gaan. “Dit is het land dat Ik voor jou uitgezocht heb Abram. Aan al jou kinderen zal ik dit land geven en hier mogen jullie wonen”, zei God. En zo woonde Abram en Lot bij elkaar in Kanaän, het land dat God hun gegeven had.

 

Nu was Abram een rijke man. Hij had veel schapen, koeien, geiten en God zorgde voor hem, dus hij werd ook steeds rijker. Maar ook Lot was rijk. En hij werd ook steeds rijker. In het begin ging het wel goed, maar de herders van Abram wilden het beste land voor hun schapen en andere dieren hebben, maar de herders van Lot wilden dit ook. En ze begonnen ruzie met elkaar te maken. Ik was hier eerst, zoek jij maar een ander plekje! Ja, maar Abram is machtiger, dus jullie hebben niets te zeggen, wegwezen! De ruzies werden steeds erger en op een gegeven moment kon het zo niet langer.

 

“Lot, kom eens. Dit gaat zo niet. Onze herders vechten om het land en ze komen er niet uit. Maar wij zijn toch familie? Wij horen geen ruzie te maken. En daarbij, dit land is groot genoeg. We moeten verhuizen. Als jij naar links ga, ga ik naar rechts, ga jij naar rechts, ga ik naar links. Zover, dat onze herders geen last meer van elkaar hebben. Jij mag kiezen. Links of rechts?”

 

Lot keek eens goed om zich heen. Rechts was een mooi stuk land met bergen en bos. Ja dit was mooi, maar links.. Ja, dat was toch wel heel mooi. Daar was de Jordaan, een mooie rivier, met mooi groen gras, en twee mooie steden. Sodom en Gomorra.

 

Als ik nou daarheen ga, dan heb ik een stad om te wonen en dan heb ik heerlijk gras voor mijn dieren. Dat is toch eigenlijk wel het mooiste wat je kunt bedenken. “Ik weet het, Abram, ik kies links. De kant van de Jordaan.” En zo ging Lot naar de steden en de Jordaan, en Abram ging richting de bergen en het bos.

 

En weer kwam God bij Abram. “Ik zal voor je zorgen en zal je heel veel kinderen geven. Heel jouw nageslacht zal zo veel zijn als het stof op de aarde. Ga het land in, en maak het tot jouw land, Abram.”

 

En zo woonde Abram in Kanaän, met zijn vrouw en zijn vee en de herders. En Abram geloofde God op Zijn woord, maar een ding vond hij wel lastig. God had het steeds over zijn kinderen, zijn nageslacht dat hij zou krijgen en heel groot zal zijn. Maar.. Hij heeft nog niet eens een kind. En hij en zijn vrouw zijn allebei al oud, dus hoe kun je dan nog een kind krijgen?

 

En Abram blijft daar niet mee lopen, maar gaat er mee naar God. “God, wij kunnen geen kinderen meer krijgen. Dus zal mijn dienstknecht Eliezer zeker kinderen krijgen voor mij?” “Nee Abram, Eliezer zal niet voor jou kinderen krijgen. Jij en Sarai zullen zelf een kind krijgen. Echt waar”, zo zegt God tegen hem. “Ga eens naar buiten? Kijk eens naar de sterren en tel ze eens? Dat lukt natuurlijk niet, maar zo groot zal jouw nageslacht zijn”, zegt God.

 

En Abram, hij gelooft en vertrouwt op God. Waarom? Omdat God het zegt.

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Vragen om een teken

 

“En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt, zie ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.” (Richteren 6:36 en 37)

 

Mag je aan God om een teken vragen om iets duidelijk te krijgen? Eigenlijk is deze vraag wel behoorlijk lastig. Het antwoord is eigenlijk ‘ja’, maar tegelijk betekent dat ook niet dat we overal maar een teken voor moeten vragen. Heel veel dingen hoeven we niet eens een teken voor te krijgen omdat het gewoon met gehoorzaamheid te maken heeft. Als God tegen je zegt dat je iemand moet bemoedigen, dan heb je geen teken nodig, maar heeft het met gehoorzaamheid te maken. Dat zelfde is ook met bidden voor zieken. Soms zit dan de bevestiging in het feit dat God het je nog duidelijker maakt op het moment dat je niet in beweging komt.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Richteren 6:33-40

 

33 Nu hadden heel Midian, alsook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Zij trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jizreël.
34 Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen.
35 Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naftali, en zij trokken op, hun tegemoet.
36 En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt,
37 zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.
38 En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht: een schaal vol water.
39 En Gideon zei tegen God:  Laat Uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen: laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw.
40 En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw.

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom