Torenbouw van Babel - Genesis 11

 

God was opnieuw begonnen met de aarde en had alleen Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen gespaard. En zij mochten nu weer de aarde wonen. Ze kregen allemaal kinderen en het volk werd steeds groter.

 

Na een aantal jaar werd Nimrod geboren. Nimrod was een sterke man en een goede jager. Iedereen kende Nimrod en hij was eigenlijk de koning. Wat hij zei gebeurde. Alle mensen woonde bij elkaar, alle mensen spraken dezelfde taal en iedereen luisterde naar Nimrod. Nu had Nimrod goed nagedacht en hij wist dat er een stuk naar het oosten een heel mooi stuk land was. En eigenlijk wilde hij daar wonen. Er was een brede rivier, mooi groen gras en je kon er alles verbouwen wat je nodig had. Als ze daar nu eens met z’n alle heen gingen. En aangezien Nimrod koning was, en iedereen luisterde, ging iedereen mee naar dat stuk land.

 

Na een poosje waren ze er. En inderdaad, dat was erg mooi! Waarschijnlijk woonde de mensen eerst in tenten, maar ja, als je toch altijd hier wilt wonen, waarom zou je dan geen huizen bouwen? Dus de mensen gingen huizen bouwen. Ze haalde heel veel klei uit de rivier en maakte daar stenen van voor hun huizen. Dan hadden ze eindelijk een echt stevig huis.

 

Maar weetje wat natuurlijk helemaal mooi is, als we een stad hebben. Met een muur en een duidelijk punt waaraan je kunt zien dat dit onze stad is. Weetje wat, we gaan een toren maken. Een mega hoge toren. Zo hoog als de hemel. En als alles dan af is, dan blijven we altijd hier wonen. En als je dan een keer de weg krijt raakt, dan weet je altijd waar je heen moet want overal kun je die toren zien. En dan zijn wij sterk en machtig! Nu was dat nog niet zo makkelijk en ging dat allemaal niet zo snel, alles met de hand bouwen en ook nog zelf je stenen maken. Maar stukje bij beetje begon het steeds meer een stad te worden en begon de toren steeds hoger te worden.

 

En toen kwam God kijken. Moet je de mensen nou zien. Ze willen een toren maken tot in de hemel, zodat ze altijd bij elkaar blijven. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik heb de hele aarde gemaakt, niet alleen dit stukje. Ik wil dat ze over de hele aarde verspreid gaan wonen. Maar als ik dat tegen ze zeg, luisteren ze toch niet. Ze vinden zichzelf zo machtig en zo sterk, dat ze hun eer niet op willen geven. Nee, Ik doe het anders.

 

De volgende morgen gaat iedereen weer verder met zijn werk. Maar, wat praat iedereen toch anders? Ze kunnen elkaar helemaal niet meer verstaan!  En als je aan het bouwen bent, en je wilt zeggen; hee hou dit eens even vast? En de ander zegt, he wat zeg je? En je kunt het niet duidelijk maken.. Dan kun je niet meer samen bouwen. En niet alleen bij de toren gaat het mis. Overal waar mensen tegen elkaar beginnen de praten merken ze dat ze elkaar niet meer verstaan.

 

Wat nu? Denk je machtig te zijn en sterk, kun je je eigen mensen niet eens meer verstaan! En de mensen willen weg. Hier versta je toch niets van, en die toren kunnen we niet afbouwen. En zo vertrekt iedereen. Allemaal een eigen kant op. Die stad wordt Babel genoemd, wat in de Bijbel verwarring betekende. En zo zorgt God dat er overal over de hele wereld mensen komen wonen. En zo zorgt Hij er ook voor dat de mensen niet denken dat ze machtig zijn, maar dat Hij zelf machtig is, en alles kan. Ook nu nog.

Elke dag 5 minuten met God

Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk

 

“Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u  kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten.” (Lukas 6:35)
 
Waarom zou je goed doen aan je naaste? Je zou gewoon kunnen zeggen: Omdat God dat van mij vraagt. Dat klinkt op zich wel goed, maar dan is het een regel die is opgelegd. Het enige dat echt werkt is iets dat uit jezelf komt. Veel kerken zijn leeggelopen of zitten vol met mensen die geen persoonlijke relatie met God hebben doordat geloven niet meer was dan een verzameling van regels. Als je dus alleen goed doet aan je naaste omdat Jezus dat als wet geeft in de Bergrede, dan is de kans groot dat je een tijdje je best doet, maar dat je uiteindelijk toch opgeeft.
Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

 

 

Markus 1:14-20

 

14  En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God,
15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen;  bekeer u en geloof het Evangelie.
16  En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
17 En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal maken dat u vissers  van mensen wordt. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom