Torenbouw van Babel - Genesis 11

 

God was opnieuw begonnen met de aarde en had alleen Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen gespaard. En zij mochten nu weer de aarde wonen. Ze kregen allemaal kinderen en het volk werd steeds groter.

 

Na een aantal jaar werd Nimrod geboren. Nimrod was een sterke man en een goede jager. Iedereen kende Nimrod en hij was eigenlijk de koning. Wat hij zei gebeurde. Alle mensen woonde bij elkaar, alle mensen spraken dezelfde taal en iedereen luisterde naar Nimrod. Nu had Nimrod goed nagedacht en hij wist dat er een stuk naar het oosten een heel mooi stuk land was. En eigenlijk wilde hij daar wonen. Er was een brede rivier, mooi groen gras en je kon er alles verbouwen wat je nodig had. Als ze daar nu eens met z’n alle heen gingen. En aangezien Nimrod koning was, en iedereen luisterde, ging iedereen mee naar dat stuk land.

 

Na een poosje waren ze er. En inderdaad, dat was erg mooi! Waarschijnlijk woonde de mensen eerst in tenten, maar ja, als je toch altijd hier wilt wonen, waarom zou je dan geen huizen bouwen? Dus de mensen gingen huizen bouwen. Ze haalde heel veel klei uit de rivier en maakte daar stenen van voor hun huizen. Dan hadden ze eindelijk een echt stevig huis.

 

Maar weetje wat natuurlijk helemaal mooi is, als we een stad hebben. Met een muur en een duidelijk punt waaraan je kunt zien dat dit onze stad is. Weetje wat, we gaan een toren maken. Een mega hoge toren. Zo hoog als de hemel. En als alles dan af is, dan blijven we altijd hier wonen. En als je dan een keer de weg krijt raakt, dan weet je altijd waar je heen moet want overal kun je die toren zien. En dan zijn wij sterk en machtig! Nu was dat nog niet zo makkelijk en ging dat allemaal niet zo snel, alles met de hand bouwen en ook nog zelf je stenen maken. Maar stukje bij beetje begon het steeds meer een stad te worden en begon de toren steeds hoger te worden.

 

En toen kwam God kijken. Moet je de mensen nou zien. Ze willen een toren maken tot in de hemel, zodat ze altijd bij elkaar blijven. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik heb de hele aarde gemaakt, niet alleen dit stukje. Ik wil dat ze over de hele aarde verspreid gaan wonen. Maar als ik dat tegen ze zeg, luisteren ze toch niet. Ze vinden zichzelf zo machtig en zo sterk, dat ze hun eer niet op willen geven. Nee, Ik doe het anders.

 

De volgende morgen gaat iedereen weer verder met zijn werk. Maar, wat praat iedereen toch anders? Ze kunnen elkaar helemaal niet meer verstaan!  En als je aan het bouwen bent, en je wilt zeggen; hee hou dit eens even vast? En de ander zegt, he wat zeg je? En je kunt het niet duidelijk maken.. Dan kun je niet meer samen bouwen. En niet alleen bij de toren gaat het mis. Overal waar mensen tegen elkaar beginnen de praten merken ze dat ze elkaar niet meer verstaan.

 

Wat nu? Denk je machtig te zijn en sterk, kun je je eigen mensen niet eens meer verstaan! En de mensen willen weg. Hier versta je toch niets van, en die toren kunnen we niet afbouwen. En zo vertrekt iedereen. Allemaal een eigen kant op. Die stad wordt Babel genoemd, wat in de Bijbel verwarring betekende. En zo zorgt God dat er overal over de hele wereld mensen komen wonen. En zo zorgt Hij er ook voor dat de mensen niet denken dat ze machtig zijn, maar dat Hij zelf machtig is, en alles kan. Ook nu nog.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom