Noach - Genesis 6-9

 

Zie je die man daar lopen? Erg jong is hij al niet meer. Toch loopt hij nog rechtop. En het lijkt wel alsof hij met iemand loopt. Je ziet hem praten en opzij kijken. Dat is vreemd… Want er loopt toch echt niemand naast hem.

 

Noach loopt door de natuur. En hij is in gesprek. In gesprek, terwijl er niemand zichtbaar naast hem loopt. Of toch wel? Nee, zichtbaar loopt er niemand naast hem. Toch is hij niet alleen. Hij wandelt daar met God. En God is een Geest en  die kun je niet zien. Toch is Hij er wel. En Noach is gewend om elke dag met God te wandelen. Hij overlegt dan alles van zijn leven met God. Net zoals wij dat kunnen doen als we bidden. Maar in die tijd antwoordde en sprak God nog op een veel directere manier.

 

“Noach”, zegt God, tegen hem, “Ik heb eens gekeken naar alles wat Ik gemaakt heb en vooral naar de mensen heb Ik gekeken. En Ik ben het eigenlijk zat met al die mensen. Ik heb er spijt van dat Ik ze gemaakt heb. Want alle mensen doen niet wat Ik van hen vroeg. Ze leven maar raak. Iedereen doet waar hij zin in heeft. Ze doen allemaal dingen die Ik niet goedvind. En Noach… Ik ga ze straffen. Heel de aarde zal over 120 jaar onder water lopen. Ik geef de mensen dus nog 120 jaar en dan komt de straf.”

 

Noach kijkt verschrikt. 120 jaar… De  meeste mensen in die tijd worden veel ouder. Dus zou ook Noach en zijn gezin dan omkomen? Zouden ze dan allemaal verdrinken? Daar moet hij toch niet aan denken. Maar God gaat nog verder met praten: “Noach, Ik heb er over nagedacht. Jij hebt mijn genade gekregen. Met jou en met je gezin wil ik verder. Ik wil dat jij een hele grote boot gaat bouwen. Een ark… Hij moet drie verdiepingen krijgen. En van alle dieren moet je een mannetje en een vrouwtje meenemen. Ik zal zorgen dat ze allemaal naar de ark komen. Zo blijft Mijn schepping toch bestaan en zo zal Ik alle boosheid van de mensen weghalen. En de boot moet 150 meter lang, 25 meter breed en 15 meter hoog worden.”

 

Noach luisterde direct naar God. En  nadat hij was thuisgekomen van zijn wandeling met God begon hij de ark te bouwen. Niet bij de zee, maar gewoon op het land. En de mensen uit zijn omgeving lachten hem uit. Die Noach… Een boot midden op het land. Ja, dan ben je toch niet helemaal normaal. En Noach? Hij ging gewoon door. En hij zei het nog: “Mensen, straks gaat God de wereld onder water zetten omdat jullie zoveel verkeerde dingen doen.” Er kwam alleen maar meer spot. Noach ging maar gewoon verder met het bouwen van die hele grote boot.

Ondertussen zijn we 120 jaar verder. Noach was heel wat ouder geworden en zijn gezin ook. Maar de tijd was om. Op een dag, toen Noach weer wandelde met God, zei God: “Noach… je bent klaar met de ark, maar het is ook tijd. De 120 jaar zijn om. Ga met je gezin en met de dieren die Ik naar je toestuur in de ark. Dan zal Ik over zeven dagen de deur sluiten en zal het heel  hard gaan regenen.”

 

Noach deed wat God vroeg. Nog ene keer keek hij rond op de aarde. Kijk, daar loopt zijn buurman… De laatste keer dat hij hem zou zien. Die buurman wil niet luisteren. En dat meisje daar, dat ook vlakbij woont… ze zal over een paar dagen verdronken  zijn. God gaat straffen… een straf die terecht is.

 

Noach zit met zijn gezin en met de dieren in de ark. En God maakt de deur dicht. Het enige licht kan nog binnenkomen door het raam boven op de ark. Andere ramen mochten niet in de ark. En dan gaat het regenen. Heel erg hard. Noach en zijn gezin zitten veilig binnen. Het blijft maar regenen. En na een paar dagen voelen ze de boot schudden. Wat er buiten gebeurt weten ze niet. Ze zien er niets van. Maar ze voelen dat de boot gaat drijven. Ze horen mensen schreeuwen. Ze bonken tegen de ark. Maar Noach kan niemand meer binnenlaten. Het geschreeuw wordt steeds erger. Veertig dagen en nachten gaat de regen zo door. En het geschreeuw buiten is verdwenen. Het werd steeds angstiger. Noach begreep dat al die mensen verdronken. Daarom gilden ze zo. Ze waren in doodsnood.

 

Vijf maanden dreef de ark zo rond. Buiten stond tot de hoogste berg toe alles onder water. En ineens loopt de ark vast. Het water was gaan zakken en de boot was op een berg vastgelopen. En veertig dagen later liet Noach een raaf los. Hij wilde wel eens kijken of die raaf voedsel kon vinden. Maar de aarde was nog lang niet droog. Daarna liet hij een duif los. Maar ook deze kwam terug. En na zeven dagen deed hij het nog een keer. “Kijk”, roept Noach uit, “Hij heeft een tak in zijn snavel.” Het water was dus gezakt. Noach wacht nog zeven dagen.

 

En dan, op Nieuwjaarsdag in het zeshonderd en eerste jaar van Noach, kwam de duif niet meer terug. Toen maakte Noach de ark open. Ja, de aarde was weer droog. Samen met zijn gezin, was Noach gespaard. God begint met Noach opnieuw, omdat Hij wel van God hield en wilde doen wat God van hem vroeg.

 

En Noach? Hij is zo dankbaar. Hij gaat God een offer brengen. Dan komt God weer naar hem toe. God zegent Noach en zijn gezin. En dan zegt God: “Nooit zal ik de aarde op deze manier meer laten vergaan. Noach hier hoef je nooit meer bang voor te zijn. En als teken van Mijn belofte geef Ik de regenboog. En elke keer als je de regenboog ziet, dan word je herinnerd aan deze belofte.

En Noach… hij kijkt op. Oh… wat mooi! Daar in de wolken waar de zon en de regen elkaar ontmoeten, daar staat een prachtige mooi gekleurde boog. Zeven hele mooie kleuren. Het laat zien dat God genadig is.

 

En later zegt Jezus: Zoals Noach in de ark ging en gered werd, zo zal iedereen die in Mij gelooft ook gered worden. Eigenlijk is de ark van Noach een symbool van Wie Ik ben. En de regenboog, daarmee laat God aan jou zien dat Hij iedereen wil redden door Jezus!

Elke dag 5 minuten met God

Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is

 

“Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.” (Mattheüs 14:28)

 

Onbevangenheid van een kind dat onvoorwaardelijk God als Vader vertrouwt. Je merkt wel dat we, als het over het avontuur met God in je leven gaat, eerst er echt een stevig fundament moet liggen van vertrouwen en geloven hoe God naar jou kijkt, maar ook naar hoe God op jou reageert. We zagen al hoe belangrijk die kinderlijke onbevangenheid is en ook hoe belangrijk het geloof is dat God echt als Vader voor Zijn kinderen zorgt. Maar ik denk dat er nog een aspect is in dat vertrouwen, dat we echt niet moeten vergeten en waar je ook meer geloof voor mag krijgen. Dat heeft met maken met het feit dat God, God is!

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

 

Mattheüs 14:22-32

 

22  En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen.
23  En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.
24 Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen.
25 Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. Lees meer...

Aanbevolen

Training-genezing (klein).jpg

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom