Hoe het mis ging - Genesis 3

 

Wie denken jullie dat de duivel is? En wat doet de duivel? Hoe ziet de duivel eruit? Dit verhaal gaat over de duivel en hoe hij zijn werk is begonnen.

 

Adam en Eva wonen in het Paradijs, een hele mooi tuin die God gemaakt heeft. Ze mochten van alle bomen in die tuin eten, alleen van één boom had God gezegd dat ze niet mochten eten. De boom van kennis van goed en kwaad. En eigenlijk vonden Adam en Eva dat prima, er waren er nog genoeg over!

 

Op een keer liep Eva door de tuin heen en ineens hoorde ze een stem. Wie was dat? Adam was het niet en God was het ook niet. Hé? Die slang praat! Het was inderdaad die slang. “Zeg, is het echt zo dat God gezegd heeft dat u niet mag eten van de bomen in deze tuin?”

 

“Nee joh! We mogen alle bomen de vruchten eten, alleen van de boom die midden in de tuin staat, de boom van kennis van goed en kwaad, daar mogen we niet van eten. Als we dat wel doen, dan zullen we sterven.” “Hoor eens.. Dat is niet waar hoor! God weet dat als u van die boom een vrucht zult eten dat u dan net zo slim zult worden als Hij, dan zult u alles weten. Je zal echt niet sterven hoor!”

 

Tja.. Wat nu? God zegt dat je sterft en die slang zegt dat je heel slim wordt. De vruchten zien er eigenlijk helemaal niet zo verkeerd uit. Ja, het zou best kunnen wat de slang zegt. Zal ik…? En Eva plukt een vrucht van de boom en eet de vrucht op. Smaakt prima toch? En ze leeft nog! Ohw kijk, daar is Adam! “Adam, wil jij ook?” En Adam at ook.

 

Nu moet je weten dat Adam en Eva in het paradijs geen kleding droegen, ze liepen dus naakt rond, maar ze schaamde zich daar ook helemaal niet voor. God had hen zo gemaakt, en dat was prima! Maar toen ze die vruchten op hadden, schaamden ze zich er wel voor. En snel trokken ze een aantal grote palmbladeren van de bomen af, en maakte daar schorten van, zodat zichzelf niet meer zagen.

 

En hoor eens, wie komt daar aan? Daar komt God! Ze hoorden zijn stem aan de wind, God kwam er aan! Maar zo kan God ons helemaal zien, vlug verstop je! “Adam, waar ben je?” God wist allang waar Adam was, maar toch riep Hij hem. En toen moest Adam wel tevoorschijn komen. “Waarom heb je je verstop?” “Omdat ik naakt ben..” “Wie heeft je dat verteld? Heb je soms van de boom gegeten, waarvan Ik het verboden had?”

 

“Ja.. Maar die vrouw, die u mij gegeven hebt, die heeft mij ervan gegeven, en ik heb gegeten.” Hij schuift de schuld op Eva. “Eva, is dat zo? Wat heb je gedaan!” “Ja maar die slang zei dat ik het moest doen.” Weer een smoesje. Zowel Adam als Eva wisten dat het niet mocht. En dan kunnen ze wel iemand anders de schuld geven, maar uiteindelijk hebben ze zelf gegeten.

 

En God straft ze alle drie. De slang, Adam en Eva. Tegen de slang zegt God: “Je bent vervloekt, voortaan zul je door het stof kruipen.” Tegen Eva zegt God: “Je zult zwanger worden, maar je zult veel pijn hebben, ook als je kinderen krijgt.” En tegen Adam zegt God: “U zult hard moeten werken om u brood te verdienen, doorns en distels zullen tussen het koren staan, en uiteindelijk zult u sterven, en weer stof worden.”

God stuurt Adam en Eva weg uit het Paradijs, hier mogen ze niet meer wonen. Ze moeten er buiten wonen. Daar krijgen ze ook kinderen, maar het zal nooit meer zo mooi zijn als in het Paradijs.

 

In dit verhaal is de slang de duivel. Hij liegt tegen Eva en ze geloofd hem. Alle verkeerde dingen in deze wereld zijn in dit verhaal begonnen, en zijn dus van de duivel. En alles wat de duivel ons laat doen, wil God niet. Bijvoorbeeld: Oorlog, mensen doden, vloeken, mensen haten, liegen, oneerlijk zijn, ruzie maken, enz.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom