Hoe het mis ging - Genesis 3

 

Wie denken jullie dat de duivel is? En wat doet de duivel? Hoe ziet de duivel eruit? Dit verhaal gaat over de duivel en hoe hij zijn werk is begonnen.

 

Adam en Eva wonen in het Paradijs, een hele mooi tuin die God gemaakt heeft. Ze mochten van alle bomen in die tuin eten, alleen van één boom had God gezegd dat ze niet mochten eten. De boom van kennis van goed en kwaad. En eigenlijk vonden Adam en Eva dat prima, er waren er nog genoeg over!

 

Op een keer liep Eva door de tuin heen en ineens hoorde ze een stem. Wie was dat? Adam was het niet en God was het ook niet. Hé? Die slang praat! Het was inderdaad die slang. “Zeg, is het echt zo dat God gezegd heeft dat u niet mag eten van de bomen in deze tuin?”

 

“Nee joh! We mogen alle bomen de vruchten eten, alleen van de boom die midden in de tuin staat, de boom van kennis van goed en kwaad, daar mogen we niet van eten. Als we dat wel doen, dan zullen we sterven.” “Hoor eens.. Dat is niet waar hoor! God weet dat als u van die boom een vrucht zult eten dat u dan net zo slim zult worden als Hij, dan zult u alles weten. Je zal echt niet sterven hoor!”

 

Tja.. Wat nu? God zegt dat je sterft en die slang zegt dat je heel slim wordt. De vruchten zien er eigenlijk helemaal niet zo verkeerd uit. Ja, het zou best kunnen wat de slang zegt. Zal ik…? En Eva plukt een vrucht van de boom en eet de vrucht op. Smaakt prima toch? En ze leeft nog! Ohw kijk, daar is Adam! “Adam, wil jij ook?” En Adam at ook.

 

Nu moet je weten dat Adam en Eva in het paradijs geen kleding droegen, ze liepen dus naakt rond, maar ze schaamde zich daar ook helemaal niet voor. God had hen zo gemaakt, en dat was prima! Maar toen ze die vruchten op hadden, schaamden ze zich er wel voor. En snel trokken ze een aantal grote palmbladeren van de bomen af, en maakte daar schorten van, zodat zichzelf niet meer zagen.

 

En hoor eens, wie komt daar aan? Daar komt God! Ze hoorden zijn stem aan de wind, God kwam er aan! Maar zo kan God ons helemaal zien, vlug verstop je! “Adam, waar ben je?” God wist allang waar Adam was, maar toch riep Hij hem. En toen moest Adam wel tevoorschijn komen. “Waarom heb je je verstop?” “Omdat ik naakt ben..” “Wie heeft je dat verteld? Heb je soms van de boom gegeten, waarvan Ik het verboden had?”

 

“Ja.. Maar die vrouw, die u mij gegeven hebt, die heeft mij ervan gegeven, en ik heb gegeten.” Hij schuift de schuld op Eva. “Eva, is dat zo? Wat heb je gedaan!” “Ja maar die slang zei dat ik het moest doen.” Weer een smoesje. Zowel Adam als Eva wisten dat het niet mocht. En dan kunnen ze wel iemand anders de schuld geven, maar uiteindelijk hebben ze zelf gegeten.

 

En God straft ze alle drie. De slang, Adam en Eva. Tegen de slang zegt God: “Je bent vervloekt, voortaan zul je door het stof kruipen.” Tegen Eva zegt God: “Je zult zwanger worden, maar je zult veel pijn hebben, ook als je kinderen krijgt.” En tegen Adam zegt God: “U zult hard moeten werken om u brood te verdienen, doorns en distels zullen tussen het koren staan, en uiteindelijk zult u sterven, en weer stof worden.”

God stuurt Adam en Eva weg uit het Paradijs, hier mogen ze niet meer wonen. Ze moeten er buiten wonen. Daar krijgen ze ook kinderen, maar het zal nooit meer zo mooi zijn als in het Paradijs.

 

In dit verhaal is de slang de duivel. Hij liegt tegen Eva en ze geloofd hem. Alle verkeerde dingen in deze wereld zijn in dit verhaal begonnen, en zijn dus van de duivel. En alles wat de duivel ons laat doen, wil God niet. Bijvoorbeeld: Oorlog, mensen doden, vloeken, mensen haten, liegen, oneerlijk zijn, ruzie maken, enz.

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Vragen om een teken

 

“En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt, zie ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.” (Richteren 6:36 en 37)

 

Mag je aan God om een teken vragen om iets duidelijk te krijgen? Eigenlijk is deze vraag wel behoorlijk lastig. Het antwoord is eigenlijk ‘ja’, maar tegelijk betekent dat ook niet dat we overal maar een teken voor moeten vragen. Heel veel dingen hoeven we niet eens een teken voor te krijgen omdat het gewoon met gehoorzaamheid te maken heeft. Als God tegen je zegt dat je iemand moet bemoedigen, dan heb je geen teken nodig, maar heeft het met gehoorzaamheid te maken. Dat zelfde is ook met bidden voor zieken. Soms zit dan de bevestiging in het feit dat God het je nog duidelijker maakt op het moment dat je niet in beweging komt.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Richteren 6:33-40

 

33 Nu hadden heel Midian, alsook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Zij trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jizreël.
34 Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen.
35 Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naftali, en zij trokken op, hun tegemoet.
36 En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt,
37 zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.
38 En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht: een schaal vol water.
39 En Gideon zei tegen God:  Laat Uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen: laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw.
40 En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw.

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom