Een zieke man in Bethesda - Johannes 5

 

Jezus is machtig en Hij kan dingen die andere mensen niet kunnen. Maar Hij kan ook zieke mensen weer beter maken. En niet door ze een medicijn te geven maar als Hij zegt dat de ziekte weg moet, gaat de ziekte weg. Zo ook bij een man die al 38 jaar niet kon lopen.

 

Maar wat moet je als je al zolang niet kan lopen en er geen rolstoelen zijn, want die waren er nog niet in die tijd? Tillen kon natuurlijk ook niet meer. Dus hadden ze hem in een soort ziekenhuis gehad. Maar dit was een bijzonder ziekenhuis. Bethesda.

 

Middenin zat namelijk een vijver en daarboven zat geen dak. Rond die vijver waren allemaal kamers en daar zaten allemaal zieke mensen. Maar er was iets bijzonders met die vijver. Soms gebeurde het zomaar ineens dat het water begon te golven. En dan kwamen alle mensen in dat ziekenhuis in beweging. Er staat in de Bijbel dat er dan een engel uit de hemel kwam, die het water aanraakte, en daardoor begon het zo te golven. Maar wat nog belangrijker was, als dat water begon te golven, dan moest je zorgen dat je bij het water kwam. Want de eerste die dan in het water kwam, die werd gezond. Wat hij ook had, hoe ziek hij ook was, hij was weer gezond.

 

Maar ja, als je niet kunt lopen, kom je ook niet zo snel bij het water. En mensen die hem hielpen had deze man ook niet, dus lag deze man hier al 38 jaar. Hij had al veel mensen beter zien worden, maar hij was nog steeds ziek. En hij had de moed eigenlijk ook opgegeven.

 

En op een dag als die man daar ligt komt Jezus ook langs dat ziekenhuis. En hij loopt er doorheen en ziet die man liggen. Jezus weet wie die man is, wat hij heeft en hoelang hij al ziek is. Hij gaat naar hem toe en vraagt: “Meneer, wilt u gezond worden?” De man kijkt verschrikt op, er praat iemand tegen hem! Dat hebben ze al heel lang niet gedaan. Maar wat zegt die man, wilt u gezond worden, maar dat kan toch helemaal niet? “Meneer, dat kan niet. Ik heb niemand die mij naar het water kan helpen, en zelf kan ik er ook niet snel genoeg komen. En ik heb het wel geprobeerd hoor, maar elke keer als ik er bijna was, dan ging er net iemand anders voor mij het water in.”

 

Maar dat vroeg Jezus helemaal niet. Hij vroeg of de man beter wilde worden, maar daar durft de man niet eens meer op te hopen.

Maar Jezus is niet van plan om hem hier zo te laten liggen en ook niet om te wachten op die engel en hem dan te helpen. Nee, Hij kijkt de man aan en zegt: “Sta op, pak je matras, ga lopen en ga naar huis.” De man kijkt Jezus aan en denkt: “He? Wat zegt hij nou?” Maar dan voelt hij wat veranderen. De kracht komt terug in zijn benen en lichaam en hij voelt het, ik kan weer staan. Voorzichtig probeert hij het, en het lukt. Hij kan weer staan, weer lopen en springen! Wat is die man blij. Hij pakt zijn matras op en loopt het ziekenhuis uit. Wat is die man blij!

 

Maar de eerste mensen die hij tegenkomt zijn iets minder blij. Dat zijn de farizeeërs. Weet je nog, die mensen van de tempel die allemaal regeltjes hadden gemaakt. En vandaag was het sabbat, rustdag, dan mocht je niet met een matras over straat lopen.

Dus ze gaan naar die man toe, en dat die man na 38 jaar eindelijk weer kan lopen, kan ze niets schelen. Hij doet iets wat niet mag. “Zeg meneer, wat denkt u ervan? U mag dit niet doen.” “Ja maar, dat moest.  Die man zei tegen me, ga staan, neem u matras mee en ga naar huis, en dat doe ik.” “Wie heeft dat gezegd?” Oeps, dat wist de man eigenlijk helemaal niet. Hij was zo blij dat hij helemaal niet naar de naam van die man had gevraagd. “Kom dat dan maar vertellen als je het weet!”

 

Jezus komt de man inderdaad nog een keer tegen en verteld wie hij is. Dit gaat de man dan gelijk aan de farizeeers vertellen, en die zijn boos op Jezus. Jezus doet net of Hij God is en Hij luistert naar geen ene regel. Maar Jezus is ook God, en Jezus luistert alleen naar de regels van God, en niet van de mensen. En daarom is hij sterker en machtiger dan alles en iedereen. 

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Vragen om een teken

 

“En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt, zie ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.” (Richteren 6:36 en 37)

 

Mag je aan God om een teken vragen om iets duidelijk te krijgen? Eigenlijk is deze vraag wel behoorlijk lastig. Het antwoord is eigenlijk ‘ja’, maar tegelijk betekent dat ook niet dat we overal maar een teken voor moeten vragen. Heel veel dingen hoeven we niet eens een teken voor te krijgen omdat het gewoon met gehoorzaamheid te maken heeft. Als God tegen je zegt dat je iemand moet bemoedigen, dan heb je geen teken nodig, maar heeft het met gehoorzaamheid te maken. Dat zelfde is ook met bidden voor zieken. Soms zit dan de bevestiging in het feit dat God het je nog duidelijker maakt op het moment dat je niet in beweging komt.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Richteren 6:33-40

 

33 Nu hadden heel Midian, alsook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Zij trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jizreël.
34 Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen.
35 Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naftali, en zij trokken op, hun tegemoet.
36 En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt,
37 zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.
38 En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht: een schaal vol water.
39 En Gideon zei tegen God:  Laat Uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen: laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw.
40 En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw.

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom