Johannes de Doper - Mattheüs 3

 

Johannes, de zoon van Zacharias en Elizabeth, was een man geworden. God had een opdracht voor hem. Hij moest gaan vertellen dat Jezus er aan kwam, de Verlosser, die aan Abraham al beloofd was.

 

En Johannes vertelde niet alleen maar leuke dingen. Als de mensen verkeerde dingen deden vertelde hij dat aan ze. Johannes zei dat de mensen voor God moesten leven, en naar Hem moesten luisteren. Maar hoe dan?

 

Stel je heb twee dezelfde kledingstukken, geef er dan 1 weg. Of als je ergens werkt, doe dan gewoon goed je werk. Wees tevreden met je wat je loon, en bedrieg niemand. En zo gaf Johannes eigenlijk heel veel leef regels, die goed waren voor de mens en die God wilde.

 

Maar wisten de mensen die regels nog niet dan? Ja natuurlijk wel! Er waren mensen in die tijd die heel veel van de Bijbel wisten en die bij de tempel werken, farizeeërs. En die farizeeërs vertelde alle regels ook aan de mensen. Maar die vertelde niet alleen de regels uit de Bijbel, maar verzonnen er nog 100 bij. De mensen kwamen om in de regels. Dit mocht niet, dat mocht niet, ze moesten dit dan doen, en dat mocht dan beslist niet. Allerlei regels.

 

Maar Johannes wist dat God het zo helemaal niet had bedoeld en dat God niet naar het aantal regels keek die de mensen hielden, maar naar het hart van de mensen. En dan kunnen die farizeeërs en mensen in Israël nog 100 regels houden, als ze in hun hart niet van God houden heeft het eigenlijk niet zoveel zin.

 

Dat vonden die Farizeeërs natuurlijk niet leuk om te horen, maar Johannes vertelde het toch. Toch wisten de mensen eigenlijk niet wie Johannes was. Want hij leefde in de woestijn, had een lange harige mantel aan, zou hij de Verlosser zijn? De mensen kende de verhalen wel, en wisten dat er iemand zou komen. Zou hij Jezus zijn?

 

“Nee,” zegt Johannes, “ik ben niet Jezus. En dat kun je weten, want ik mag mensen dopen met water. Als mensen luisteren naar wat ik zeg, en willen stoppen met verkeerde dingen doen en in God willen geloven, dan mag ik ze dopen met water. Dat betekend dat alle verkeerde dingen die ze gedaan hebben dan, als het ware, schoon gewassen worden.”

 

“Maar jullie snappen wel dat dat niet letterlijk kan, gewoon water kan niet de verkeerde dingen weg wassen. Het is een beeld. Maar Jezus zal daarom ook niet water dopen. Als hij zegt, je verkeerde dingen zijn weg, zijn vergeven, dan zijn ze ook echt weg. Want Jezus doopt met Gods Geest, en die maakt het weer goed tussen God en de mensen.”

 

De mensen begrijpen er eigenlijk nog niets van. Dopen met water dat snappen ze nog wel. Dat zien ze gebeuren. Als mensen hun verkeerde dingen heb verteld mogen ze met Johannes het water in, en dan gaan ze kopje onder. Maar hoe je kunt dopen met de Gods Geest...

 

Een aantal dagen later staat er een man bij Johannes die ook gedoopt wil worden, en Johannes herkend hem. Dat is Jezus! Ja, heeft Johannes net verteld dat Jezus doopt met Gods Geest, en dan wil Jezus gedoopt worden! Dat gaat zomaar niet! “Jezus, ik heb nodig dat u mij doopt, niet dat ik u doop! Dat kan toch niet?” “Doe het nu maar.” En Johannes geeft toe. Samen gaan ze het water in en Jezus gaat, net als alle andere mensen voor hem, kopje onder.

 

Als hij weer boven komt kijkt iedereen ineens omhoog. Want boven Jezus gaat de hemel open en komt er iets naar beneden, wat lijkt op een duif. En die duif komt boven op Jezus. En er klinkt ook een stem: “Dit is mijn Zoon, en van deze Zoon hou ik.” Toen wist Johannes het zeker, dit is Jezus. En die duif, dat is geen echte duif, maar een beeld van de Geest van God, waarmee Jezus zal dopen. Nu kon Jezus met zijn werk beginnen en mensen vertellen wie Hij was.

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Vragen om een teken

 

“En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt, zie ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.” (Richteren 6:36 en 37)

 

Mag je aan God om een teken vragen om iets duidelijk te krijgen? Eigenlijk is deze vraag wel behoorlijk lastig. Het antwoord is eigenlijk ‘ja’, maar tegelijk betekent dat ook niet dat we overal maar een teken voor moeten vragen. Heel veel dingen hoeven we niet eens een teken voor te krijgen omdat het gewoon met gehoorzaamheid te maken heeft. Als God tegen je zegt dat je iemand moet bemoedigen, dan heb je geen teken nodig, maar heeft het met gehoorzaamheid te maken. Dat zelfde is ook met bidden voor zieken. Soms zit dan de bevestiging in het feit dat God het je nog duidelijker maakt op het moment dat je niet in beweging komt.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Richteren 6:33-40

 

33 Nu hadden heel Midian, alsook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Zij trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jizreël.
34 Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen.
35 Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naftali, en zij trokken op, hun tegemoet.
36 En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt,
37 zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.
38 En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht: een schaal vol water.
39 En Gideon zei tegen God:  Laat Uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen: laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw.
40 En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw.

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom