Johannes de Doper - Mattheüs 3

 

Johannes, de zoon van Zacharias en Elizabeth, was een man geworden. God had een opdracht voor hem. Hij moest gaan vertellen dat Jezus er aan kwam, de Verlosser, die aan Abraham al beloofd was.

 

En Johannes vertelde niet alleen maar leuke dingen. Als de mensen verkeerde dingen deden vertelde hij dat aan ze. Johannes zei dat de mensen voor God moesten leven, en naar Hem moesten luisteren. Maar hoe dan?

 

Stel je heb twee dezelfde kledingstukken, geef er dan 1 weg. Of als je ergens werkt, doe dan gewoon goed je werk. Wees tevreden met je wat je loon, en bedrieg niemand. En zo gaf Johannes eigenlijk heel veel leef regels, die goed waren voor de mens en die God wilde.

 

Maar wisten de mensen die regels nog niet dan? Ja natuurlijk wel! Er waren mensen in die tijd die heel veel van de Bijbel wisten en die bij de tempel werken, farizeeërs. En die farizeeërs vertelde alle regels ook aan de mensen. Maar die vertelde niet alleen de regels uit de Bijbel, maar verzonnen er nog 100 bij. De mensen kwamen om in de regels. Dit mocht niet, dat mocht niet, ze moesten dit dan doen, en dat mocht dan beslist niet. Allerlei regels.

 

Maar Johannes wist dat God het zo helemaal niet had bedoeld en dat God niet naar het aantal regels keek die de mensen hielden, maar naar het hart van de mensen. En dan kunnen die farizeeërs en mensen in Israël nog 100 regels houden, als ze in hun hart niet van God houden heeft het eigenlijk niet zoveel zin.

 

Dat vonden die Farizeeërs natuurlijk niet leuk om te horen, maar Johannes vertelde het toch. Toch wisten de mensen eigenlijk niet wie Johannes was. Want hij leefde in de woestijn, had een lange harige mantel aan, zou hij de Verlosser zijn? De mensen kende de verhalen wel, en wisten dat er iemand zou komen. Zou hij Jezus zijn?

 

“Nee,” zegt Johannes, “ik ben niet Jezus. En dat kun je weten, want ik mag mensen dopen met water. Als mensen luisteren naar wat ik zeg, en willen stoppen met verkeerde dingen doen en in God willen geloven, dan mag ik ze dopen met water. Dat betekend dat alle verkeerde dingen die ze gedaan hebben dan, als het ware, schoon gewassen worden.”

 

“Maar jullie snappen wel dat dat niet letterlijk kan, gewoon water kan niet de verkeerde dingen weg wassen. Het is een beeld. Maar Jezus zal daarom ook niet water dopen. Als hij zegt, je verkeerde dingen zijn weg, zijn vergeven, dan zijn ze ook echt weg. Want Jezus doopt met Gods Geest, en die maakt het weer goed tussen God en de mensen.”

 

De mensen begrijpen er eigenlijk nog niets van. Dopen met water dat snappen ze nog wel. Dat zien ze gebeuren. Als mensen hun verkeerde dingen heb verteld mogen ze met Johannes het water in, en dan gaan ze kopje onder. Maar hoe je kunt dopen met de Gods Geest...

 

Een aantal dagen later staat er een man bij Johannes die ook gedoopt wil worden, en Johannes herkend hem. Dat is Jezus! Ja, heeft Johannes net verteld dat Jezus doopt met Gods Geest, en dan wil Jezus gedoopt worden! Dat gaat zomaar niet! “Jezus, ik heb nodig dat u mij doopt, niet dat ik u doop! Dat kan toch niet?” “Doe het nu maar.” En Johannes geeft toe. Samen gaan ze het water in en Jezus gaat, net als alle andere mensen voor hem, kopje onder.

 

Als hij weer boven komt kijkt iedereen ineens omhoog. Want boven Jezus gaat de hemel open en komt er iets naar beneden, wat lijkt op een duif. En die duif komt boven op Jezus. En er klinkt ook een stem: “Dit is mijn Zoon, en van deze Zoon hou ik.” Toen wist Johannes het zeker, dit is Jezus. En die duif, dat is geen echte duif, maar een beeld van de Geest van God, waarmee Jezus zal dopen. Nu kon Jezus met zijn werk beginnen en mensen vertellen wie Hij was.

Elke dag 5 minuten met God

Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is

 

“Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.” (Mattheüs 14:28)

 

Onbevangenheid van een kind dat onvoorwaardelijk God als Vader vertrouwt. Je merkt wel dat we, als het over het avontuur met God in je leven gaat, eerst er echt een stevig fundament moet liggen van vertrouwen en geloven hoe God naar jou kijkt, maar ook naar hoe God op jou reageert. We zagen al hoe belangrijk die kinderlijke onbevangenheid is en ook hoe belangrijk het geloof is dat God echt als Vader voor Zijn kinderen zorgt. Maar ik denk dat er nog een aspect is in dat vertrouwen, dat we echt niet moeten vergeten en waar je ook meer geloof voor mag krijgen. Dat heeft met maken met het feit dat God, God is!

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

 

Mattheüs 14:22-32

 

22  En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen.
23  En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.
24 Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen.
25 Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. Lees meer...

Aanbevolen

Training-godsstem (klein).jpg

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom