Geboorte Johannes en Jezus aangekondigd - Lukas 1

 

Wat is een priester? Een priester is iemand die werkt in de tempel. In de tempel werd er tot God gebeden en voor God geofferd, maar dit mocht niet iedereen doen. Dit mochten alleen de priesters doen. De gewone mensen mochten niet in die stukken van de tempel komen.

 

Zacharia is een van de priesters. Zacharia is al een oude man, die samen met zijn vrouw Elizabeth gelooft in God. Alleen Zacharia en Elizabeth hebben geen kinderen, en dat vinden ze erg. Het is een schande in die tijd als je geen kinderen krijgt. Maar ja, Zacharia en Elizabeth hebben er veel om gebeden maar ze hebben geen kinderen gekregen. Maar vandaag mag Zacharia het werk in de tempel doen. Hij steekt dan het offer aan, en bid voor het volk. Daarna gaat hij naar buiten, en zegent het volk. Tenminste, dat is de bedoeling.

 

Want terwijl Zacharia in de tempel bezig is met het offer, staat er ineens een heel fel licht naast hem, een engel. Zacharia schrikt ontzettend en deinst achteruit. “Wees niet bang Zacharia, God heeft u gebed gehoord, jullie zullen een zoon krijgen. En je moet hem Johannes noemen. Hij zal de mensen over God gaan vertellen, en mensen tot geloof brengen.” “Hoe kan dat nou? Ik ben oud, Elizabeth is oud, dat kan helemaal niet. Kunt u geen teken geven dat ik het zie en dat het echt waar is wat u nu zegt?” “Ik ben Gabriel, een engel van God, gestuurd om u dit te vertellen en nu gelooft u het niet! Daarom zal u tot dat Johannes geboren is niet meer kunnen praten.”

 

De engel gaat weer weg, en Zacharia moet weer verder met zijn werk in de tempel. Maar de mensen zegenen, dat kan hij niet meer. Want hij kan niet meer praten. Met veel gebaren stuurt hij de mensen naar huis. Ze snappen het niet helemaal, maar begrijpen wel dat er in de tempel iets bijzonders gebeurd is.

 

Zacharia gaat weer naar huis, en ik denk dat hij alles opgeschreven heeft voor zijn vrouw, want praten kon hij niet meer. En inderdaad wordt Elizabeth zwanger. Wat zullen die mensen blij geweest zijn, hoewel Zacharia niet meer kon praten.

 

Een poosje later gaat de engel Gabriel weer bij iemand op bezoek, dit keer bij Maria. Maria was een gewone jonge vrouw, die in een huisje in Bethlehem woonde. En ze was aan het werk in huis, toen opeens de engel naast haar stond. Ook zij schrok ontzettend. “Wees niet bang Maria, jij bent een bijzondere vrouw, God heeft jou uitgekozen. God zal jou een zoon geven, en je moet hem Jezus noemen. Maar hij zal geen gewoon kind zijn, hij is de Zoon van God. En door jou, wordt hij ook een beetje jouw zoon, maar hij blijft ook de Zoon van God.” “Maar hoe kan dat? Want ik ben nog niet getrouwd, en wil je een kind krijgen, dan zul je toch eerst moeten trouwen. Ik ga wel bijna trouwen met Jozef, maar.. nu zegt U dat ik nu zwanger wordt.” “Ja Maria, dat klopt. Normaal moet je eerst trouwen voor je een kind krijgt, maar jij zult zwanger worden, niet van een man, maar God zal in jou een zoon geven. En Elizabeth, je oudere nicht, krijgt ook een zoon. Niets is bij God onmogelijk.”

 

En Maria gelooft wat de engel zegt. En inderdaad is Maria na een poosje ook zwanger. Niet van Jozef, niet van een andere man, maar God heeft het in haar gelegd.

 

Een aantal dagen later gaat Maria weg uit Bethlehem, ze gaat naar haar Nicht Elizabeth. Ik denk dat ook heel veel mensen haar niet begrepen, en ze niet zomaar kon vertellen, ik ben zwanger van God, want dat klinkt ook heel gek. Maar bij Elizabeth was ook een wonder gebeurd, dus daar wilde Maria heen.

 

Toen ze bij Elizabeth aankwam, voel Elizabeth dat het kindje wat in haar buik groeide opsprong. Ze wist al dat er met Maria iets bijzonders aan de hand was. Die twee hadden elkaar veel te vertellen. Maria bleef 3 maanden bij Elizabeth. Toen werd Johannes geboren. En op dat moment kan Zacharia weer praten. En hij gaat God loven om wat hij heeft gedaan. 

Elke dag 5 minuten met God

Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk

 

“Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u  kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten.” (Lukas 6:35)
 
Waarom zou je goed doen aan je naaste? Je zou gewoon kunnen zeggen: Omdat God dat van mij vraagt. Dat klinkt op zich wel goed, maar dan is het een regel die is opgelegd. Het enige dat echt werkt is iets dat uit jezelf komt. Veel kerken zijn leeggelopen of zitten vol met mensen die geen persoonlijke relatie met God hebben doordat geloven niet meer was dan een verzameling van regels. Als je dus alleen goed doet aan je naaste omdat Jezus dat als wet geeft in de Bergrede, dan is de kans groot dat je een tijdje je best doet, maar dat je uiteindelijk toch opgeeft.
Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

 

 

Markus 1:14-20

 

14  En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God,
15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen;  bekeer u en geloof het Evangelie.
16  En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
17 En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal maken dat u vissers  van mensen wordt. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom