Geboorte Johannes en Jezus aangekondigd - Lukas 1

 

Wat is een priester? Een priester is iemand die werkt in de tempel. In de tempel werd er tot God gebeden en voor God geofferd, maar dit mocht niet iedereen doen. Dit mochten alleen de priesters doen. De gewone mensen mochten niet in die stukken van de tempel komen.

 

Zacharia is een van de priesters. Zacharia is al een oude man, die samen met zijn vrouw Elizabeth gelooft in God. Alleen Zacharia en Elizabeth hebben geen kinderen, en dat vinden ze erg. Het is een schande in die tijd als je geen kinderen krijgt. Maar ja, Zacharia en Elizabeth hebben er veel om gebeden maar ze hebben geen kinderen gekregen. Maar vandaag mag Zacharia het werk in de tempel doen. Hij steekt dan het offer aan, en bid voor het volk. Daarna gaat hij naar buiten, en zegent het volk. Tenminste, dat is de bedoeling.

 

Want terwijl Zacharia in de tempel bezig is met het offer, staat er ineens een heel fel licht naast hem, een engel. Zacharia schrikt ontzettend en deinst achteruit. “Wees niet bang Zacharia, God heeft u gebed gehoord, jullie zullen een zoon krijgen. En je moet hem Johannes noemen. Hij zal de mensen over God gaan vertellen, en mensen tot geloof brengen.” “Hoe kan dat nou? Ik ben oud, Elizabeth is oud, dat kan helemaal niet. Kunt u geen teken geven dat ik het zie en dat het echt waar is wat u nu zegt?” “Ik ben Gabriel, een engel van God, gestuurd om u dit te vertellen en nu gelooft u het niet! Daarom zal u tot dat Johannes geboren is niet meer kunnen praten.”

 

De engel gaat weer weg, en Zacharia moet weer verder met zijn werk in de tempel. Maar de mensen zegenen, dat kan hij niet meer. Want hij kan niet meer praten. Met veel gebaren stuurt hij de mensen naar huis. Ze snappen het niet helemaal, maar begrijpen wel dat er in de tempel iets bijzonders gebeurd is.

 

Zacharia gaat weer naar huis, en ik denk dat hij alles opgeschreven heeft voor zijn vrouw, want praten kon hij niet meer. En inderdaad wordt Elizabeth zwanger. Wat zullen die mensen blij geweest zijn, hoewel Zacharia niet meer kon praten.

 

Een poosje later gaat de engel Gabriel weer bij iemand op bezoek, dit keer bij Maria. Maria was een gewone jonge vrouw, die in een huisje in Bethlehem woonde. En ze was aan het werk in huis, toen opeens de engel naast haar stond. Ook zij schrok ontzettend. “Wees niet bang Maria, jij bent een bijzondere vrouw, God heeft jou uitgekozen. God zal jou een zoon geven, en je moet hem Jezus noemen. Maar hij zal geen gewoon kind zijn, hij is de Zoon van God. En door jou, wordt hij ook een beetje jouw zoon, maar hij blijft ook de Zoon van God.” “Maar hoe kan dat? Want ik ben nog niet getrouwd, en wil je een kind krijgen, dan zul je toch eerst moeten trouwen. Ik ga wel bijna trouwen met Jozef, maar.. nu zegt U dat ik nu zwanger wordt.” “Ja Maria, dat klopt. Normaal moet je eerst trouwen voor je een kind krijgt, maar jij zult zwanger worden, niet van een man, maar God zal in jou een zoon geven. En Elizabeth, je oudere nicht, krijgt ook een zoon. Niets is bij God onmogelijk.”

 

En Maria gelooft wat de engel zegt. En inderdaad is Maria na een poosje ook zwanger. Niet van Jozef, niet van een andere man, maar God heeft het in haar gelegd.

 

Een aantal dagen later gaat Maria weg uit Bethlehem, ze gaat naar haar Nicht Elizabeth. Ik denk dat ook heel veel mensen haar niet begrepen, en ze niet zomaar kon vertellen, ik ben zwanger van God, want dat klinkt ook heel gek. Maar bij Elizabeth was ook een wonder gebeurd, dus daar wilde Maria heen.

 

Toen ze bij Elizabeth aankwam, voel Elizabeth dat het kindje wat in haar buik groeide opsprong. Ze wist al dat er met Maria iets bijzonders aan de hand was. Die twee hadden elkaar veel te vertellen. Maria bleef 3 maanden bij Elizabeth. Toen werd Johannes geboren. En op dat moment kan Zacharia weer praten. En hij gaat God loven om wat hij heeft gedaan. 

Elke dag 5 minuten met God

Avontuur met God - Geloof dat alles mogelijk is

 

“Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.” (Mattheüs 14:28)

 

Onbevangenheid van een kind dat onvoorwaardelijk God als Vader vertrouwt. Je merkt wel dat we, als het over het avontuur met God in je leven gaat, eerst er echt een stevig fundament moet liggen van vertrouwen en geloven hoe God naar jou kijkt, maar ook naar hoe God op jou reageert. We zagen al hoe belangrijk die kinderlijke onbevangenheid is en ook hoe belangrijk het geloof is dat God echt als Vader voor Zijn kinderen zorgt. Maar ik denk dat er nog een aspect is in dat vertrouwen, dat we echt niet moeten vergeten en waar je ook meer geloof voor mag krijgen. Dat heeft met maken met het feit dat God, God is!

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

 

Mattheüs 14:22-32

 

22  En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen.
23  En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.
24 Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen.
25 Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. Lees meer...

Aanbevolen

TiM-afbeelding (klein).jpg

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom