Geboorte Johannes en Jezus aangekondigd - Lukas 1

 

Wat is een priester? Een priester is iemand die werkt in de tempel. In de tempel werd er tot God gebeden en voor God geofferd, maar dit mocht niet iedereen doen. Dit mochten alleen de priesters doen. De gewone mensen mochten niet in die stukken van de tempel komen.

 

Zacharia is een van de priesters. Zacharia is al een oude man, die samen met zijn vrouw Elizabeth gelooft in God. Alleen Zacharia en Elizabeth hebben geen kinderen, en dat vinden ze erg. Het is een schande in die tijd als je geen kinderen krijgt. Maar ja, Zacharia en Elizabeth hebben er veel om gebeden maar ze hebben geen kinderen gekregen. Maar vandaag mag Zacharia het werk in de tempel doen. Hij steekt dan het offer aan, en bid voor het volk. Daarna gaat hij naar buiten, en zegent het volk. Tenminste, dat is de bedoeling.

 

Want terwijl Zacharia in de tempel bezig is met het offer, staat er ineens een heel fel licht naast hem, een engel. Zacharia schrikt ontzettend en deinst achteruit. “Wees niet bang Zacharia, God heeft u gebed gehoord, jullie zullen een zoon krijgen. En je moet hem Johannes noemen. Hij zal de mensen over God gaan vertellen, en mensen tot geloof brengen.” “Hoe kan dat nou? Ik ben oud, Elizabeth is oud, dat kan helemaal niet. Kunt u geen teken geven dat ik het zie en dat het echt waar is wat u nu zegt?” “Ik ben Gabriel, een engel van God, gestuurd om u dit te vertellen en nu gelooft u het niet! Daarom zal u tot dat Johannes geboren is niet meer kunnen praten.”

 

De engel gaat weer weg, en Zacharia moet weer verder met zijn werk in de tempel. Maar de mensen zegenen, dat kan hij niet meer. Want hij kan niet meer praten. Met veel gebaren stuurt hij de mensen naar huis. Ze snappen het niet helemaal, maar begrijpen wel dat er in de tempel iets bijzonders gebeurd is.

 

Zacharia gaat weer naar huis, en ik denk dat hij alles opgeschreven heeft voor zijn vrouw, want praten kon hij niet meer. En inderdaad wordt Elizabeth zwanger. Wat zullen die mensen blij geweest zijn, hoewel Zacharia niet meer kon praten.

 

Een poosje later gaat de engel Gabriel weer bij iemand op bezoek, dit keer bij Maria. Maria was een gewone jonge vrouw, die in een huisje in Bethlehem woonde. En ze was aan het werk in huis, toen opeens de engel naast haar stond. Ook zij schrok ontzettend. “Wees niet bang Maria, jij bent een bijzondere vrouw, God heeft jou uitgekozen. God zal jou een zoon geven, en je moet hem Jezus noemen. Maar hij zal geen gewoon kind zijn, hij is de Zoon van God. En door jou, wordt hij ook een beetje jouw zoon, maar hij blijft ook de Zoon van God.” “Maar hoe kan dat? Want ik ben nog niet getrouwd, en wil je een kind krijgen, dan zul je toch eerst moeten trouwen. Ik ga wel bijna trouwen met Jozef, maar.. nu zegt U dat ik nu zwanger wordt.” “Ja Maria, dat klopt. Normaal moet je eerst trouwen voor je een kind krijgt, maar jij zult zwanger worden, niet van een man, maar God zal in jou een zoon geven. En Elizabeth, je oudere nicht, krijgt ook een zoon. Niets is bij God onmogelijk.”

 

En Maria gelooft wat de engel zegt. En inderdaad is Maria na een poosje ook zwanger. Niet van Jozef, niet van een andere man, maar God heeft het in haar gelegd.

 

Een aantal dagen later gaat Maria weg uit Bethlehem, ze gaat naar haar Nicht Elizabeth. Ik denk dat ook heel veel mensen haar niet begrepen, en ze niet zomaar kon vertellen, ik ben zwanger van God, want dat klinkt ook heel gek. Maar bij Elizabeth was ook een wonder gebeurd, dus daar wilde Maria heen.

 

Toen ze bij Elizabeth aankwam, voel Elizabeth dat het kindje wat in haar buik groeide opsprong. Ze wist al dat er met Maria iets bijzonders aan de hand was. Die twee hadden elkaar veel te vertellen. Maria bleef 3 maanden bij Elizabeth. Toen werd Johannes geboren. En op dat moment kan Zacharia weer praten. En hij gaat God loven om wat hij heeft gedaan. 

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Vragen om een teken

 

“En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt, zie ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.” (Richteren 6:36 en 37)

 

Mag je aan God om een teken vragen om iets duidelijk te krijgen? Eigenlijk is deze vraag wel behoorlijk lastig. Het antwoord is eigenlijk ‘ja’, maar tegelijk betekent dat ook niet dat we overal maar een teken voor moeten vragen. Heel veel dingen hoeven we niet eens een teken voor te krijgen omdat het gewoon met gehoorzaamheid te maken heeft. Als God tegen je zegt dat je iemand moet bemoedigen, dan heb je geen teken nodig, maar heeft het met gehoorzaamheid te maken. Dat zelfde is ook met bidden voor zieken. Soms zit dan de bevestiging in het feit dat God het je nog duidelijker maakt op het moment dat je niet in beweging komt.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Richteren 6:33-40

 

33 Nu hadden heel Midian, alsook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Zij trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jizreël.
34 Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen.
35 Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naftali, en zij trokken op, hun tegemoet.
36 En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt,
37 zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.
38 En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht: een schaal vol water.
39 En Gideon zei tegen God:  Laat Uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen: laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw.
40 En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw.

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom