Jezus geeft mensen eten - Mattheüs 14

 

Jezus had twaalf discipelen die altijd bij Hem waren, maar eigenlijk waren er nog veel meer mensen die altijd bij Jezus bleven. Ging Jezus naar een ander dorp, gingen zij met Hem mee. Ging Jezus het meer over, dan zorgde ze dat ze ook aan de overkant kwamen. Ze wilde niets missen van wat Jezus deed en vertelde. En elke dag werd deze groep mensen groter.

 

Ook vandaag liepen er heel veel mensen met Jezus mee, en Jezus wilde tegen mensen gaan praten. Maar er staat dat het 5000 mannen waren, en dan ook nog vrouwen en kinderen, hoe moet je nou ooit tegen z’n grote groep mensen gaan praten, zonder microfoon enz.

 

Dus wat deed Jezus, hij ging een berg op, zodat Hij hoger zat dan de mensen, en de mensen moest beneden blijven en daar konden ze dan horen wat Jezus vertelde. En daar vertelde Jezus de mensen verhalen, maar riep Hij ze ook op om in Hem te geloven. Ook kwamen er mensen naar voren die ziek waren, en Jezus maakte ze beter. En zo gebeurde het dat Jezus daar de hele dag zat, en het begon al bijna avond te worden.

 

De discipelen werden er een beetje zenuwachtig van. Zitten we hier met zoveel mensen misschien wel 10.000 en waar moeten al die mensen heen? Sommige komen van ver, speciaal voor Jezus, maar ja, we kunnen ze moeilijk vannacht hier laten. En als we ze pas wegsturen als het echt donker is, dan zijn alle winkels gesloten en kunnen ze niets meer kopen of regelen. Jezus moet die mensen wegsturen!

“Ehm, Jezus, het is heel mooi dat die mensen hier zijn, maar zou u ze niet eens naar huis sturen, of in elk geval weg sturen zodat ze eten en een slaapplaats kunnen gaan regelen? Want anders zijn de winkels straks dicht, en dan kunnen ze niets meer kopen.”

 

“Regelen jullie maar wat!” Regelen jullie maar wat? Ja maar wat dan? Wij hebben wel wat geld, maar niet genoeg om voor zoveel mensen eten te kopen! Misschien hebben de mensen zelf nog wat bij hun. Laten we het eens vragen.

 

En zo lopen de discipelen tussen de mensen door, “Hebben jullie eten bij je?” “Nee, ik heb niets.” “Nee, dat heb ik vanmiddag al opgegeten.” Zo komen ze na een poosje bij elkaar en kijken elkaar aan. “Heb jij iets?” “Nee, ik heb niets. Jij?” Een van de discipelen heeft een jongen gevonden die nog een beetje eten heeft. Welgeteld 5 broden en 2 vissen. Maar ja, op zoveel mensen is dat natuurlijk niets! Dus Jezus kan mooi zeggen, regel het maar, maar dat gaat gewoon niet! Dus ze gaan weer naar Jezus. “We hebben eens rond gekeken, maar het gaat ons niet lukken. We hebben een klein beetje geld en 5 broden en 2 vissen. Nou, dat is dus lang niet genoeg! Dus, wij kunnen het regelen.”

 

“Okee, laat alle mensen maar gaan zitten. Ik zal er voor zorgen.” Zegt Jezus. De discipelen begrijpen er niets van. Wat is Jezus nu weer van plan? 5 broden en 2 vissen is echt niet genoeg hoor! Maar ja, als Jezus het zegt dan zullen ze het doen. Er is al zoveel gebeurt, dat ze van alles kunnen verwachten.

 

En dus lopen ze weer tussen al die mensen door, en laten ze gaan zitten op het gras, in groepen van ongeveer 50. “ Ja maar waarom dan?” “Ja, eigenlijk geen idee. Jezus zegt het, dus doe het maar!” Na een poosje zitten alle mensen op het gras, en Jezus bid voor het eten zoals de mensen dat gewoon waren. Eten en drinken krijgen we van God, en daar danken de mensen God voor. Dat doet Jezus nu ook.

 

Daarna gaat hij het brood breken en geeft de discipelen de opdracht om het brood uit te delen. En de discipelen, met stijgende verbazing kijken ze Jezus aan en blijven maar lopen. Eerst de eerste groep, de tweede groep, en zo krijgen al die groepen brood, en Jezus blijft breken. Het brood raakt niet op.

 

Daarna pakt hij de visjes en ook die gaat hij breken. Ook die moeten de discipelen uitdelen en weer is er genoeg voor al die groepen. “Hebben alle mensen genoeg gegeten?” De discipelen gaan nog een keer langs, en iedereen heeft genoeg. “Okee, haal dan nu al het brood en de vis wat over is op, en stop dat in deze manden.” Als alles is opgehaald blijven er nog 12 manden over vol met brood en vis.

 

Jezus heeft van die vijf broodjes en twee visjes zoveel mensen te eten gegeven en er is ook nog veel meer over dan waar ze mee begonnen. Hij is machtig en kan en wil dingen doen, die eigenlijk onmogelijk zijn. Maar bij God is alles mogelijk!  

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom