Jezus geeft mensen eten - Mattheüs 14

 

Jezus had twaalf discipelen die altijd bij Hem waren, maar eigenlijk waren er nog veel meer mensen die altijd bij Jezus bleven. Ging Jezus naar een ander dorp, gingen zij met Hem mee. Ging Jezus het meer over, dan zorgde ze dat ze ook aan de overkant kwamen. Ze wilde niets missen van wat Jezus deed en vertelde. En elke dag werd deze groep mensen groter.

 

Ook vandaag liepen er heel veel mensen met Jezus mee, en Jezus wilde tegen mensen gaan praten. Maar er staat dat het 5000 mannen waren, en dan ook nog vrouwen en kinderen, hoe moet je nou ooit tegen z’n grote groep mensen gaan praten, zonder microfoon enz.

 

Dus wat deed Jezus, hij ging een berg op, zodat Hij hoger zat dan de mensen, en de mensen moest beneden blijven en daar konden ze dan horen wat Jezus vertelde. En daar vertelde Jezus de mensen verhalen, maar riep Hij ze ook op om in Hem te geloven. Ook kwamen er mensen naar voren die ziek waren, en Jezus maakte ze beter. En zo gebeurde het dat Jezus daar de hele dag zat, en het begon al bijna avond te worden.

 

De discipelen werden er een beetje zenuwachtig van. Zitten we hier met zoveel mensen misschien wel 10.000 en waar moeten al die mensen heen? Sommige komen van ver, speciaal voor Jezus, maar ja, we kunnen ze moeilijk vannacht hier laten. En als we ze pas wegsturen als het echt donker is, dan zijn alle winkels gesloten en kunnen ze niets meer kopen of regelen. Jezus moet die mensen wegsturen!

“Ehm, Jezus, het is heel mooi dat die mensen hier zijn, maar zou u ze niet eens naar huis sturen, of in elk geval weg sturen zodat ze eten en een slaapplaats kunnen gaan regelen? Want anders zijn de winkels straks dicht, en dan kunnen ze niets meer kopen.”

 

“Regelen jullie maar wat!” Regelen jullie maar wat? Ja maar wat dan? Wij hebben wel wat geld, maar niet genoeg om voor zoveel mensen eten te kopen! Misschien hebben de mensen zelf nog wat bij hun. Laten we het eens vragen.

 

En zo lopen de discipelen tussen de mensen door, “Hebben jullie eten bij je?” “Nee, ik heb niets.” “Nee, dat heb ik vanmiddag al opgegeten.” Zo komen ze na een poosje bij elkaar en kijken elkaar aan. “Heb jij iets?” “Nee, ik heb niets. Jij?” Een van de discipelen heeft een jongen gevonden die nog een beetje eten heeft. Welgeteld 5 broden en 2 vissen. Maar ja, op zoveel mensen is dat natuurlijk niets! Dus Jezus kan mooi zeggen, regel het maar, maar dat gaat gewoon niet! Dus ze gaan weer naar Jezus. “We hebben eens rond gekeken, maar het gaat ons niet lukken. We hebben een klein beetje geld en 5 broden en 2 vissen. Nou, dat is dus lang niet genoeg! Dus, wij kunnen het regelen.”

 

“Okee, laat alle mensen maar gaan zitten. Ik zal er voor zorgen.” Zegt Jezus. De discipelen begrijpen er niets van. Wat is Jezus nu weer van plan? 5 broden en 2 vissen is echt niet genoeg hoor! Maar ja, als Jezus het zegt dan zullen ze het doen. Er is al zoveel gebeurt, dat ze van alles kunnen verwachten.

 

En dus lopen ze weer tussen al die mensen door, en laten ze gaan zitten op het gras, in groepen van ongeveer 50. “ Ja maar waarom dan?” “Ja, eigenlijk geen idee. Jezus zegt het, dus doe het maar!” Na een poosje zitten alle mensen op het gras, en Jezus bid voor het eten zoals de mensen dat gewoon waren. Eten en drinken krijgen we van God, en daar danken de mensen God voor. Dat doet Jezus nu ook.

 

Daarna gaat hij het brood breken en geeft de discipelen de opdracht om het brood uit te delen. En de discipelen, met stijgende verbazing kijken ze Jezus aan en blijven maar lopen. Eerst de eerste groep, de tweede groep, en zo krijgen al die groepen brood, en Jezus blijft breken. Het brood raakt niet op.

 

Daarna pakt hij de visjes en ook die gaat hij breken. Ook die moeten de discipelen uitdelen en weer is er genoeg voor al die groepen. “Hebben alle mensen genoeg gegeten?” De discipelen gaan nog een keer langs, en iedereen heeft genoeg. “Okee, haal dan nu al het brood en de vis wat over is op, en stop dat in deze manden.” Als alles is opgehaald blijven er nog 12 manden over vol met brood en vis.

 

Jezus heeft van die vijf broodjes en twee visjes zoveel mensen te eten gegeven en er is ook nog veel meer over dan waar ze mee begonnen. Hij is machtig en kan en wil dingen doen, die eigenlijk onmogelijk zijn. Maar bij God is alles mogelijk!  

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Vragen om een teken

 

“En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt, zie ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.” (Richteren 6:36 en 37)

 

Mag je aan God om een teken vragen om iets duidelijk te krijgen? Eigenlijk is deze vraag wel behoorlijk lastig. Het antwoord is eigenlijk ‘ja’, maar tegelijk betekent dat ook niet dat we overal maar een teken voor moeten vragen. Heel veel dingen hoeven we niet eens een teken voor te krijgen omdat het gewoon met gehoorzaamheid te maken heeft. Als God tegen je zegt dat je iemand moet bemoedigen, dan heb je geen teken nodig, maar heeft het met gehoorzaamheid te maken. Dat zelfde is ook met bidden voor zieken. Soms zit dan de bevestiging in het feit dat God het je nog duidelijker maakt op het moment dat je niet in beweging komt.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Richteren 6:33-40

 

33 Nu hadden heel Midian, alsook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Zij trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jizreël.
34 Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen.
35 Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naftali, en zij trokken op, hun tegemoet.
36 En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt,
37 zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.
38 En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht: een schaal vol water.
39 En Gideon zei tegen God:  Laat Uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen: laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw.
40 En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw.

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom