Uitzending van de zeventig - Lukas 10

 

Als er een heel beroemd iemand in Nederland is, dan weet iedereen dat. En ondertussen wist ook heel Israël wie Jezus was. En Jezus zag alle mensen, en hij zag hoeveel mensen er ziek waren, en hoeveel mensen de blijde boodschap nog niet hadden gehoord, terwijl dat wel moest.

Maar Jezus wist, alleen kan ik dat niet doen. Er zijn zoveel mensen, en hoewel Ik God ben, kan ik maar op één plek tegelijk zijn, want ik ben ook mens. Daarom moet ik er mensen op uit sturen, die ook zieke kunnen beter maken en mensen kunnen vertellen over Mij en over God de Vader. Maar aan tien mensen heb ik dan niet genoeg. Dus Jezus roept zeventig mannen bij zich. Zeventig mannen die geloven in God en die de wonderen van Jezus gezien hebben.

 

“Jullie hebben nu wat van mij gezien, en de mensen ook, maar er moeten nog veel meer mensen van God horen, en er moeten nog veel meer mensen genezen worden. Daarom moeten jullie in tweetallen het land in gaan, en elke stad die je tegenkomt binnenlopen. Ik zeg niet dat het makkelijk zal zijn, want lang niet iedereen wil naar jullie luisteren, en wil jullie helpen. Toch moet je het daar wel van hebben, want je moet geen geld, geen tas, geen extra kleren, helemaal niets meenemen. Als u dan in een stad komt, moet u een huis binnengaan en kijken hoe ze reageren. Maar hoe ze ook reageren, u moet in dat huis blijven.”

 

In Israël was het een plicht om gastvrij te zijn. Dus als er iemand kwam, of je hem nu leuk vond of niet, moest je hem bijvoorbeeld te eten geven en mocht je hem niet wegsturen. Jezus weet dit en zegt: “Hoe ze ook reageren, of ze je nu graag ontvangen of niet, blijf in dat huis, eet wat ze je geven. In welke stad u ook bent, in welk huis u ook bent, eet wat ze u geven. En als u dan in de stad ben, genees de zieken die er zijn en vertel ze over God. Vertel ze over Mij, over Jezus en waarom ik gekomen ben. Roep ze op om dat te geloven. “ “Maar stel, u komt in een stad en ze zijn niet gastvrij, willen u niet in huis nemen en willen niet naar u luisteren, ga dan zo snel mogelijk weer weg. Ga weer buiten de stad, en sla het stof uit die stad van u af. En deze stad zal gestraft worden.”

 

Weten jullie het verhaal van Sodom en Gomorra nog? Jezus zegt dat het voor die steden nog beter is dan voor een stad die deze mannen weg zullen sturen. Dat kun je je bijna niet voorstellen, want van Sodom en Gomorra is niets over, maar toch zegt Jezus het.

“Ga nu, en weetje, je doet dit niet voor jezelf! Als de mensen niet naar jou luisteren, dan luisteren ze eigenlijk niet naar Mij. Laten ze jou niet binnen en geven ze je geen eten, dan doen ze dit ook niet voor Mij. En wie niet naar Mij, naar Jezus, wil luisteren die wil ook niet naar God luisteren. Daarom moeten jullie het de mensen zo vertellen dat ze heel goed weten wat ze doen, en dat ze in gaan zien hoe belangrijk het is om in God te geloven.”

 

En daar gaan de mannen dan. Allemaal in tweetallen, dus 35 groepjes mannen gaan op weg. Allemaal naar andere steden, maar allemaal doen ze hetzelfde. Mensen genezen, mensen over Jezus vertellen, en mensen oproepen om het blijde nieuws te geloven.

Een poos later komen ze weer terug bij Jezus. Hoe zou het gegaan zijn? Nou kijk maar naar hun gezichten. Ze zijn blij, en opgelucht en dankbaar. Er is zoveel gebeurt, en ze mochten zoveel dingen doen en vertellen. “We hebben zelfs demonen, engelen van de duivel, uit mensen weg gestuurd, en ze gingen! En steeds meer mensen mochten in U gaan geloven!”

 

Jezus geeft deze mensen kracht om in Zijn naam mensen te helpen en wonderen te doen. En hij beloofd dat niemand ze iets kan doen. God zelf beschermt hen.

 

Zo is het nu nog, Jezus helpt en beschermd de mensen die in Hem geloven. Niet dat dan alles goed gaat en ze niets tegen komen wat ze niet snappen, maar wel dat Hij ze kracht geeft om door te gaan.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom