Uitzending van de zeventig - Lukas 10

 

Als er een heel beroemd iemand in Nederland is, dan weet iedereen dat. En ondertussen wist ook heel Israël wie Jezus was. En Jezus zag alle mensen, en hij zag hoeveel mensen er ziek waren, en hoeveel mensen de blijde boodschap nog niet hadden gehoord, terwijl dat wel moest.

Maar Jezus wist, alleen kan ik dat niet doen. Er zijn zoveel mensen, en hoewel Ik God ben, kan ik maar op één plek tegelijk zijn, want ik ben ook mens. Daarom moet ik er mensen op uit sturen, die ook zieke kunnen beter maken en mensen kunnen vertellen over Mij en over God de Vader. Maar aan tien mensen heb ik dan niet genoeg. Dus Jezus roept zeventig mannen bij zich. Zeventig mannen die geloven in God en die de wonderen van Jezus gezien hebben.

 

“Jullie hebben nu wat van mij gezien, en de mensen ook, maar er moeten nog veel meer mensen van God horen, en er moeten nog veel meer mensen genezen worden. Daarom moeten jullie in tweetallen het land in gaan, en elke stad die je tegenkomt binnenlopen. Ik zeg niet dat het makkelijk zal zijn, want lang niet iedereen wil naar jullie luisteren, en wil jullie helpen. Toch moet je het daar wel van hebben, want je moet geen geld, geen tas, geen extra kleren, helemaal niets meenemen. Als u dan in een stad komt, moet u een huis binnengaan en kijken hoe ze reageren. Maar hoe ze ook reageren, u moet in dat huis blijven.”

 

In Israël was het een plicht om gastvrij te zijn. Dus als er iemand kwam, of je hem nu leuk vond of niet, moest je hem bijvoorbeeld te eten geven en mocht je hem niet wegsturen. Jezus weet dit en zegt: “Hoe ze ook reageren, of ze je nu graag ontvangen of niet, blijf in dat huis, eet wat ze je geven. In welke stad u ook bent, in welk huis u ook bent, eet wat ze u geven. En als u dan in de stad ben, genees de zieken die er zijn en vertel ze over God. Vertel ze over Mij, over Jezus en waarom ik gekomen ben. Roep ze op om dat te geloven. “ “Maar stel, u komt in een stad en ze zijn niet gastvrij, willen u niet in huis nemen en willen niet naar u luisteren, ga dan zo snel mogelijk weer weg. Ga weer buiten de stad, en sla het stof uit die stad van u af. En deze stad zal gestraft worden.”

 

Weten jullie het verhaal van Sodom en Gomorra nog? Jezus zegt dat het voor die steden nog beter is dan voor een stad die deze mannen weg zullen sturen. Dat kun je je bijna niet voorstellen, want van Sodom en Gomorra is niets over, maar toch zegt Jezus het.

“Ga nu, en weetje, je doet dit niet voor jezelf! Als de mensen niet naar jou luisteren, dan luisteren ze eigenlijk niet naar Mij. Laten ze jou niet binnen en geven ze je geen eten, dan doen ze dit ook niet voor Mij. En wie niet naar Mij, naar Jezus, wil luisteren die wil ook niet naar God luisteren. Daarom moeten jullie het de mensen zo vertellen dat ze heel goed weten wat ze doen, en dat ze in gaan zien hoe belangrijk het is om in God te geloven.”

 

En daar gaan de mannen dan. Allemaal in tweetallen, dus 35 groepjes mannen gaan op weg. Allemaal naar andere steden, maar allemaal doen ze hetzelfde. Mensen genezen, mensen over Jezus vertellen, en mensen oproepen om het blijde nieuws te geloven.

Een poos later komen ze weer terug bij Jezus. Hoe zou het gegaan zijn? Nou kijk maar naar hun gezichten. Ze zijn blij, en opgelucht en dankbaar. Er is zoveel gebeurt, en ze mochten zoveel dingen doen en vertellen. “We hebben zelfs demonen, engelen van de duivel, uit mensen weg gestuurd, en ze gingen! En steeds meer mensen mochten in U gaan geloven!”

 

Jezus geeft deze mensen kracht om in Zijn naam mensen te helpen en wonderen te doen. En hij beloofd dat niemand ze iets kan doen. God zelf beschermt hen.

 

Zo is het nu nog, Jezus helpt en beschermd de mensen die in Hem geloven. Niet dat dan alles goed gaat en ze niets tegen komen wat ze niet snappen, maar wel dat Hij ze kracht geeft om door te gaan.

Elke dag 5 minuten met God

Grieks of Joods - De cultuur van het Koninkrijk

 

“Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u  kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten.” (Lukas 6:35)
 
Waarom zou je goed doen aan je naaste? Je zou gewoon kunnen zeggen: Omdat God dat van mij vraagt. Dat klinkt op zich wel goed, maar dan is het een regel die is opgelegd. Het enige dat echt werkt is iets dat uit jezelf komt. Veel kerken zijn leeggelopen of zitten vol met mensen die geen persoonlijke relatie met God hebben doordat geloven niet meer was dan een verzameling van regels. Als je dus alleen goed doet aan je naaste omdat Jezus dat als wet geeft in de Bergrede, dan is de kans groot dat je een tijdje je best doet, maar dat je uiteindelijk toch opgeeft.
Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

 

 

Markus 1:14-20

 

14  En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God,
15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen;  bekeer u en geloof het Evangelie.
16  En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
17 En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal maken dat u vissers  van mensen wordt. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom