Vier mannen en een zieke vriend - Markus 2

 

Jezus is in Kapernaüm en zodra de mensen dat horen willen ze allemaal naar Jezus. Maar waar is Jezus? Jezus was naar een huis gegaan en dacht daar even rust te hebben. Maar de mensen kwamen gewoon het huis binnenlopen. Misschien gaat Jezus wel iets bijzonders doen, of hij gaat een mooi verhaal vertellen, nou dat wil je niet missen natuurlijk! Maar er kwamen zoveel mensen dat het niet eens in het huis paste. De mensen stonden tot buiten en als iedereen heel stil was, dan konden ze het ook nog net horen. En Jezus vertelt inderdaad. Over wie Hij is, en wat Hij komt doen.

 

Als Jezus al een poosje bezig is komen er buiten een aantal mannen bijstaan. En die mannen willen naar binnen, die willen naar Jezus. Maar ze mochten er niet door, want iedereen wilde dicht bij Jezus zijn, dus ze wilde hun plaats niet afstaan en ook niet aan de kant gaan. Daar stonden die mannen dan.

 

Wie waren die mannen eigenlijk? En wat hadden ze bij zich? Een man op een bed. Was die man ziek?

Dit waren 5 vrienden. Één vriend was ziek, en die lag op het matje. Hij was verlamd, hij kon niet lopen. Moet je je voorstellen, je hele leven, dag in dag uit liggen of zitten, en altijd geholpen moeten worden. Vanmorgen waren zijn vier vrienden hem komen halen. Hij moest naar Jezus, want, zo zeiden zijn vrienden, dan zou hij weer beter kunnen worden! Maar ja, hoe kom je bij Jezus als je niet kunt lopen? Maar daar hadden zijn vrienden wel een oplossing voor, we dragen je gewoon met matje en al naar Jezus. En zo werd deze man gedragen door zijn vier vrienden.

En nu stonden ze dus bij het huis waar Jezus binnen was, en nu mochten ze niet naar binnen! Maar weer naar huis dan? Nee, dat gaat niet gebeuren. Nu ze zo ver zijn gaan ze niet weer terug naar huis! Hun vriend moet naar Jezus toe, die kan hem genezen. Maar door de deur gaat niet lukken en door een raam ook niet.

 

Nu hadden de huizen in Israel eigenlijk allemaal een plat dak, en aan de buitenkant van het huis was een trap, zodat je ook boven op het dak kon komen. De vrienden kijken elkaar aan en zeggen: “dan gaan we wel via het dak.” En zo lopen ze met hun zieken vriend op het matje de trap op, naar boven.

Maar hier zat gaan luik ofzo. “Hee, waar zou Jezus staan?“ Een van de mannen legt zijn oor op het dak en luistert aandachtig. “Niet hier, een stuk naar rechts. Ja.. hier denk ik.” En op die plek maken de mannen een gat in het dak. Al het stro weg, platen weg, alles waar het dak van gemaakt was werd weggehaald en het gat werd steeds groter.

 

Ondertussen weten ze binnen niet wat ze zien. Ze stonden naar Jezus te luisteren, en ineens wordt er boven hun hoofd een gat gemaakt en dat gat wordt steeds groter gemaakt. Jezus is gestopt met praten, en iedereen kijkt omhoog.

 

Het gat is nu groot genoeg en de vier mannen binden touwen aan het matje van hun vriend, gaan elk aan een kant staan, houden de touwen goed vast en dan.. laten ze hun vriend door het dak langzaam naar beneden zakken. Precies voor de voeten van Jezus.

 

En daar ligt die zieke dan. Voor Jezus, iedereen kijkt naar hem, en boven hem staan zijn vrienden. Het is stil in het huis, je kunt een speld horen vallen. Wat gaat Jezus nu doen? Jezus keek nog eens omhoog naar de vier vrienden en keek daarna de man voor hem aan. Hij zag waarom deze man hier lag, en hij zag ook dat deze vrienden geloofde dat deze zieke weer beter kon worden. Ze geloofde in Jezus. En Jezus ziet dat. Hij zegt: “Luister eens, alle verkeerde dingen die je ooit gedaan hebt, zijn vergeven, vergeten, denkt God niet meer aan. Hij ziet alleen jou geloof.” Dat is mooi, Jezus is helemaal niet boos. Maar de farizeers zijn boos dat Jezus dit zegt. Hij man niet zeggen dat God niet meer aan de verkeerde dingen denkt, dat weet die Jezus helemaal niet. Maar Jezus weet dat wel, en mag dat wel zeggen, en hij weet ook dat de Farizeers dit denken. Hij draait zich om, kijkt hen aan en zegt: “Waarom bent u hier zo boos over? Wat is er makkelijker tegen deze man die niet kan lopen te zeggen? Je verkeerde dingen zijn weg, denken we niet meer aan, of sta op, en ga lopen? En als ik nu zeg, sta op en ga lopen, dan is het eerste wat ik zei, over die verkeerde dingen ook waar! Dan zult u zien dat Ik echt Jezus ben, de Zoon van God.”

 

Dan draait Jezus zich weer om naar de zieke man, kijkt hem aan en zegt: “ Sta op, neem je matje mee en loop maar naar buiten.” De man voelt de kracht weer terug komen in zijn benen en hij gaat staan. Ik denk dat de vier mannen op het dak staan te juichen. Zie je nou wel! Jezus kan hun vriend helpen!

 

De man pakt zijn matje, en loopt naar buiten. Nu gaan de mensen wel aan de kant. Ze weten niet wat hier gebeurt. Dit hebben ze nog nooit gezien. En zo loopt de man blij en zingend naar buiten. Hij kan weer lopen!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom