Vier mannen en een zieke vriend - Markus 2

 

Jezus is in Kapernaüm en zodra de mensen dat horen willen ze allemaal naar Jezus. Maar waar is Jezus? Jezus was naar een huis gegaan en dacht daar even rust te hebben. Maar de mensen kwamen gewoon het huis binnenlopen. Misschien gaat Jezus wel iets bijzonders doen, of hij gaat een mooi verhaal vertellen, nou dat wil je niet missen natuurlijk! Maar er kwamen zoveel mensen dat het niet eens in het huis paste. De mensen stonden tot buiten en als iedereen heel stil was, dan konden ze het ook nog net horen. En Jezus vertelt inderdaad. Over wie Hij is, en wat Hij komt doen.

 

Als Jezus al een poosje bezig is komen er buiten een aantal mannen bijstaan. En die mannen willen naar binnen, die willen naar Jezus. Maar ze mochten er niet door, want iedereen wilde dicht bij Jezus zijn, dus ze wilde hun plaats niet afstaan en ook niet aan de kant gaan. Daar stonden die mannen dan.

 

Wie waren die mannen eigenlijk? En wat hadden ze bij zich? Een man op een bed. Was die man ziek?

Dit waren 5 vrienden. Één vriend was ziek, en die lag op het matje. Hij was verlamd, hij kon niet lopen. Moet je je voorstellen, je hele leven, dag in dag uit liggen of zitten, en altijd geholpen moeten worden. Vanmorgen waren zijn vier vrienden hem komen halen. Hij moest naar Jezus, want, zo zeiden zijn vrienden, dan zou hij weer beter kunnen worden! Maar ja, hoe kom je bij Jezus als je niet kunt lopen? Maar daar hadden zijn vrienden wel een oplossing voor, we dragen je gewoon met matje en al naar Jezus. En zo werd deze man gedragen door zijn vier vrienden.

En nu stonden ze dus bij het huis waar Jezus binnen was, en nu mochten ze niet naar binnen! Maar weer naar huis dan? Nee, dat gaat niet gebeuren. Nu ze zo ver zijn gaan ze niet weer terug naar huis! Hun vriend moet naar Jezus toe, die kan hem genezen. Maar door de deur gaat niet lukken en door een raam ook niet.

 

Nu hadden de huizen in Israel eigenlijk allemaal een plat dak, en aan de buitenkant van het huis was een trap, zodat je ook boven op het dak kon komen. De vrienden kijken elkaar aan en zeggen: “dan gaan we wel via het dak.” En zo lopen ze met hun zieken vriend op het matje de trap op, naar boven.

Maar hier zat gaan luik ofzo. “Hee, waar zou Jezus staan?“ Een van de mannen legt zijn oor op het dak en luistert aandachtig. “Niet hier, een stuk naar rechts. Ja.. hier denk ik.” En op die plek maken de mannen een gat in het dak. Al het stro weg, platen weg, alles waar het dak van gemaakt was werd weggehaald en het gat werd steeds groter.

 

Ondertussen weten ze binnen niet wat ze zien. Ze stonden naar Jezus te luisteren, en ineens wordt er boven hun hoofd een gat gemaakt en dat gat wordt steeds groter gemaakt. Jezus is gestopt met praten, en iedereen kijkt omhoog.

 

Het gat is nu groot genoeg en de vier mannen binden touwen aan het matje van hun vriend, gaan elk aan een kant staan, houden de touwen goed vast en dan.. laten ze hun vriend door het dak langzaam naar beneden zakken. Precies voor de voeten van Jezus.

 

En daar ligt die zieke dan. Voor Jezus, iedereen kijkt naar hem, en boven hem staan zijn vrienden. Het is stil in het huis, je kunt een speld horen vallen. Wat gaat Jezus nu doen? Jezus keek nog eens omhoog naar de vier vrienden en keek daarna de man voor hem aan. Hij zag waarom deze man hier lag, en hij zag ook dat deze vrienden geloofde dat deze zieke weer beter kon worden. Ze geloofde in Jezus. En Jezus ziet dat. Hij zegt: “Luister eens, alle verkeerde dingen die je ooit gedaan hebt, zijn vergeven, vergeten, denkt God niet meer aan. Hij ziet alleen jou geloof.” Dat is mooi, Jezus is helemaal niet boos. Maar de farizeers zijn boos dat Jezus dit zegt. Hij man niet zeggen dat God niet meer aan de verkeerde dingen denkt, dat weet die Jezus helemaal niet. Maar Jezus weet dat wel, en mag dat wel zeggen, en hij weet ook dat de Farizeers dit denken. Hij draait zich om, kijkt hen aan en zegt: “Waarom bent u hier zo boos over? Wat is er makkelijker tegen deze man die niet kan lopen te zeggen? Je verkeerde dingen zijn weg, denken we niet meer aan, of sta op, en ga lopen? En als ik nu zeg, sta op en ga lopen, dan is het eerste wat ik zei, over die verkeerde dingen ook waar! Dan zult u zien dat Ik echt Jezus ben, de Zoon van God.”

 

Dan draait Jezus zich weer om naar de zieke man, kijkt hem aan en zegt: “ Sta op, neem je matje mee en loop maar naar buiten.” De man voelt de kracht weer terug komen in zijn benen en hij gaat staan. Ik denk dat de vier mannen op het dak staan te juichen. Zie je nou wel! Jezus kan hun vriend helpen!

 

De man pakt zijn matje, en loopt naar buiten. Nu gaan de mensen wel aan de kant. Ze weten niet wat hier gebeurt. Dit hebben ze nog nooit gezien. En zo loopt de man blij en zingend naar buiten. Hij kan weer lopen!

Elke dag 5 minuten met God

Communicatie met God - Vragen om een teken

 

“En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt, zie ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.” (Richteren 6:36 en 37)

 

Mag je aan God om een teken vragen om iets duidelijk te krijgen? Eigenlijk is deze vraag wel behoorlijk lastig. Het antwoord is eigenlijk ‘ja’, maar tegelijk betekent dat ook niet dat we overal maar een teken voor moeten vragen. Heel veel dingen hoeven we niet eens een teken voor te krijgen omdat het gewoon met gehoorzaamheid te maken heeft. Als God tegen je zegt dat je iemand moet bemoedigen, dan heb je geen teken nodig, maar heeft het met gehoorzaamheid te maken. Dat zelfde is ook met bidden voor zieken. Soms zit dan de bevestiging in het feit dat God het je nog duidelijker maakt op het moment dat je niet in beweging komt.

Lees meer...

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

 

Klik hier voor de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Richteren 6:33-40

 

33 Nu hadden heel Midian, alsook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Zij trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jizreël.
34 Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen.
35 Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naftali, en zij trokken op, hun tegemoet.
36 En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt,
37 zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt.
38 En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht: een schaal vol water.
39 En Gideon zei tegen God:  Laat Uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen: laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw.
40 En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw.

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom