Pasen - Het graf is open voor ons

 

"En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was." (Johannes 20:1)

 

Vandaag gedenken we de grootste dag in de wereldgeschiedenis. Goede Vrijdag was bijzonder groot, maar als Jezus in het graf was gebleven, dan zouden alle zegeningen van Goede Vrijdag nooit tot hun doel komen. En al had Jezus Zelf al drie mensen uit de dood teruggehaald, wat Jezus hier doet, gaat elk verstand te boven. Jezus is opgestaan! Opgestaan uit de dood. Jezus en de dood, dat waren twee dingen die niet samen konden gaan, en dat heeft de dood geweten ook. Satan dacht de overwinning binnen te hebben, maar Jezus kan niet in de dood blijven. Dat is onmogelijk! Jezus heeft nooit gezondigd, daarom heeft Jezus ook Zijn leven afgelegd en het is Hem niet afgenomen.

 

Maar er gebeurt iets bij dat graf dat van belang is. En ik heb daar heel lang overheen gelezen en gedacht dat ik het begreep. Er staat namelijk in het Evangelie dat de steen was weggerold van het graf. Je zou in eerste instantie zeggen: "Dat is toch logisch, anders kon Jezus toch nooit uit het graf komen?" Want als Maria bij het graf komt, is Jezus er al uit. Dat snapt Maria nog niet, maar daarom moest de steen toch van het graf af?

 

Is dat echt zo? Later, als de discipelen bij elkaar zijn, staat Jezus plotseling in hun midden. Ineens, door een dichte deur heen. Voor Jezus hoefde de steen echt niet van het graf. Met Zijn volmaakte lichaam is Hij niet meer gebonden aan aardse materie. Het graf hoefde dus echt niet open om Jezus er uit te laten komen. Maar Maria en de discipelen konden niet het graf in als de steen er voor lag. Zij konden niet zien dat Jezus was opgestaan, daarvoor moest eerst de steen van het graf.

 

Weet je waar het om gaat? Jezus is niet alleen zichtbaar gestorven en begraven, maar Jezus wilde ook dat wij zouden zien en weten dat Hij echt was opgestaan. Er is maar één reden dat de steen op de Paasmorgen is weggerold: Jezus wil dat iedereen kan weten dat Hij echt is opgestaan. Iedereen moet het weten en alles wijst op een geordend en rustig vertrek uit de kamer van de dood. Jezus is Koning tot in eeuwigheid. Hij leeft, Zijn lichaam kon niet vastgehouden worden door de dood en daarom moest het graf open. Jij en ik, wij moeten weten dat Hij echt leeft! Wij dienen een Koning in leven en gezondheid, Jezus is Koning en Hij regeert, bestuurd, deelt nog steeds Zijn leven en Zijn overvloed uit. 

 

Als er niemand in het graf had kunnen kijken, hadden wij niet ene getuigeverklaring gehad dat Jezus was opgestaan, maar de hele wereld moet weten dat Jezus is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. De dood zal nooit meer het laatste woord hebben. Dat zou hij wel willen, maar de geest van de dood moet uiteindelijk iedereen die in Jezus gelooft, prijsgeven. Jezus maakte de weg open naar de Vader, maar ook dat onze ziel niet in het dodenrijk hoeft te blijven. Nu is het nieuwe leven aangebroken!

 

Gebed: Jezus, vandaag zegevieren wij met Uw overwinning. Wij vieren de overwinning, wij leven het nieuwe leven in U en wij prijzen U!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom