Pasen - Het graf is open voor ons

 

"En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was." (Johannes 20:1)

 

Vandaag gedenken we de grootste dag in de wereldgeschiedenis. Goede Vrijdag was bijzonder groot, maar als Jezus in het graf was gebleven, dan zouden alle zegeningen van Goede Vrijdag nooit tot hun doel komen. En al had Jezus Zelf al drie mensen uit de dood teruggehaald, wat Jezus hier doet, gaat elk verstand te boven. Jezus is opgestaan! Opgestaan uit de dood. Jezus en de dood, dat waren twee dingen die niet samen konden gaan, en dat heeft de dood geweten ook. Satan dacht de overwinning binnen te hebben, maar Jezus kan niet in de dood blijven. Dat is onmogelijk! Jezus heeft nooit gezondigd, daarom heeft Jezus ook Zijn leven afgelegd en het is Hem niet afgenomen.

 

Maar er gebeurt iets bij dat graf dat van belang is. En ik heb daar heel lang overheen gelezen en gedacht dat ik het begreep. Er staat namelijk in het Evangelie dat de steen was weggerold van het graf. Je zou in eerste instantie zeggen: "Dat is toch logisch, anders kon Jezus toch nooit uit het graf komen?" Want als Maria bij het graf komt, is Jezus er al uit. Dat snapt Maria nog niet, maar daarom moest de steen toch van het graf af?

 

Is dat echt zo? Later, als de discipelen bij elkaar zijn, staat Jezus plotseling in hun midden. Ineens, door een dichte deur heen. Voor Jezus hoefde de steen echt niet van het graf. Met Zijn volmaakte lichaam is Hij niet meer gebonden aan aardse materie. Het graf hoefde dus echt niet open om Jezus er uit te laten komen. Maar Maria en de discipelen konden niet het graf in als de steen er voor lag. Zij konden niet zien dat Jezus was opgestaan, daarvoor moest eerst de steen van het graf.

 

Weet je waar het om gaat? Jezus is niet alleen zichtbaar gestorven en begraven, maar Jezus wilde ook dat wij zouden zien en weten dat Hij echt was opgestaan. Er is maar één reden dat de steen op de Paasmorgen is weggerold: Jezus wil dat iedereen kan weten dat Hij echt is opgestaan. Iedereen moet het weten en alles wijst op een geordend en rustig vertrek uit de kamer van de dood. Jezus is Koning tot in eeuwigheid. Hij leeft, Zijn lichaam kon niet vastgehouden worden door de dood en daarom moest het graf open. Jij en ik, wij moeten weten dat Hij echt leeft! Wij dienen een Koning in leven en gezondheid, Jezus is Koning en Hij regeert, bestuurd, deelt nog steeds Zijn leven en Zijn overvloed uit. 

 

Als er niemand in het graf had kunnen kijken, hadden wij niet ene getuigeverklaring gehad dat Jezus was opgestaan, maar de hele wereld moet weten dat Jezus is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. De dood zal nooit meer het laatste woord hebben. Dat zou hij wel willen, maar de geest van de dood moet uiteindelijk iedereen die in Jezus gelooft, prijsgeven. Jezus maakte de weg open naar de Vader, maar ook dat onze ziel niet in het dodenrijk hoeft te blijven. Nu is het nieuwe leven aangebroken!

 

Gebed: Jezus, vandaag zegevieren wij met Uw overwinning. Wij vieren de overwinning, wij leven het nieuwe leven in U en wij prijzen U!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom