Stille Zaterdag - De stilte van het graf

 

"De doden zullen de HEERE niet prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn." (Psalm 115:17)

 

Stille Zaterdag. Na een heftige dag van Goede Vrijdag waarop Jezus na verschrikkelijke martelingen, aan het kruis was gespijkerd, hebben ze Zijn lichaam van het kruis afgehaald. Nou ja, een lichaam, dat was het eigenlijk niet meer te noemen. Na alle geselingen was er geen vlees meer over op Zijn rug, aan het kruis was Zijn lichaam uit elkaar getrokken omdat Zijn armen uit de kom waren geschoten. En zo hebben ze Zijn lichaam van het kruis afgehaald.

 

En ik zat na te denken, wat moet je dan op Stille Zaterdag nog zeggen? En toen kwam er een psalm in mij op, maar ik wist niet welke dat het was. Het bleek Psalm 115 te zijn. En ene regel kwam heel sterk in mij op: "In 't stille graf zingt niemand 's HEEREN lof." En dat raakte mij. Want dat is echt heel erg waar. In het graf is er niemand die God te lof zingt.

 

Wat zou er gebeuren als de dood, dood zou zijn? Als er geen leven zou zijn na de dood? Dan is er dus uiteindelijk ook geen aanbidding voor God meer. Je kunt over het leven van Jezus van alles bedenken, maar alles wat Hij deed in de laatste uren van Zijn leven had een doel. Als alleen nodig was om te sterven voor onze zonden, dan had al het andere niet nodig geweest, maar dan had ook een begrafenis niet nodig geweest, dan had God Hem Zelf zo vanaf het kruis wel naar Boven kunnen laten gaan. 

 

Jezus wordt in een graf gelegd. Misschien wel het enige moment dat Jezus iets liet gebeuren. Bij al het andere had Hij de regie, alleen op dit moment niet. En zo wordt Jezus in het stillte graf gelegd, waar Hij niet Zijn Vader kon spreken of danken. Het is de plaats die voor ons voorbestemd is. Het is de plaats waar wij in stilte zouden moeten blijven. Tenminste als Stille Zaterdag, ook echt zo gebleven was. Stel je voor dat Jezus alleen gestorven was voor onze zonden en daarna in het graf gebleven zou zijn, dan waren wij misschien gered van de hel, maar waren we uiteindelijk in het graf blijven liggen. Blijven liggen in de plaats waar niemand de lof van God zingt. Niemand! Daar is het stil en daar komt God nooit aan Zijn eer.

 

Daarom was er Stille Zaterdag. De dag die laat zien wat er gebeurd zou zijn als Jezus daar was blijven liggen. Dan had het in de hemel, naast de engelen helemaal stil gebleven, dan had er geen mens de lof van de HEER gezongen. Geen mens! Dan was het net zo stil gebleven als op de ene dag dat Jezus er echt even niet was. Stil als de dag dat Jezus in het graf lag. Maar uiteindelijk is ook het graf niet sterk genoeg gebleken om Jezus te houden. Jezus zou straks gewoon opstaan. En de steen zal straks weggerold worden, niet om Jezus er uit te kunnen laten, maar om ons erin te kunnen laten. Jezus bleef niet stil, omdat Hij niet wilde dat wij tot in eeuwigheid stil zouden blijven. Wij zijn geschapen om God te loven en niet om in het graf te blijven zwijgen. Daarom ging Jezus het graf in om er straks ook uit te komen.

 

Gebed: Jezus, U wilde niet dat ik straks voor altijd in het stille graf zou blijven, maar U wil mij in de hemel gebruiken in Uw aanbiddingskoor! Daarom ging U het graf in om de vijand daar op zijn eigen terrein te verslaan! Dank U wel.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom