Goede Vrijdag - Stil van verwondering

 

"Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest." (Johannes 19:30)

 

Jezus heeft alles volbracht dan mag Hij echt stoppen. Het is zo opmerkelijk dat het lijden van Jezus heel veel overbodig lijden met zich heeft meegebracht. Te veel, zou je bijna zeggen. Er gebeurde zoveel dat niets te maken had met Zijn dood en daarmee met de vergeving van onze zonden. Al dat lijden, dat eigenlijk niet eens bij het proces hoorde, was dat nodig? Is het hele lijden niet nodeloos veel langer geworden dan echt nodig was? Dat lijkt wel zo, maar alles was nodig, alles was door de raad van God ook allemaal van te voren bepaald. 

 

Elk onderdeel van het lijden van Jezus zorgde voor herstel van dingen die wij waren kwijtgeraakt vanaf de zondeval. Niet alleen onze relatie met God, maar ook de aanklachten van de duisternis, ziekte, gebrokenheid, voor elk onderdeel heeft Jezus apart geleden en daarom is er niets geweest waardoor Jezus ook maar een moment overbodig heeft geleden. Dat blijkt ook uit het allerlaatste moment van Zijn leven. Jezus is namelijk niet na een langdurige lijdensweg aan het kruis gestorven, maar Jezus is eigenlijk naar menselijke begrippen en zeker naar de begrippen van martelaars, veel te vroeg gestorven. Het spel met Jezus aan het kruis is veel te vroeg gestopt. Normaal zou Jezus daar nog dagen hebben gehangen, maar Jezus sterft al binnen een paar uur. En juist dat gegeven bewijst dat Jezus alleen maar leed voor wat ook echt nodig was.

 

Als Jezus dan alles heeft gedaan wat Hij moest doen, voor alles herstel verdiende waar dat voor nodig was, op dat moment zegt Hij Zelf dat het klaar is. Het is volbracht. Maar daar stopt het niet mee. Er staat ook niet dat toen Jezus lichaam het op gaf of dat het leven uit Hem wegvloeide. Of nog erger, dat Jezus stikte, want dat gebeurde uiteindelijk aan het kruis. Er staat dat Jezus Zijn hoofd buigt en de geest geeft! Jezus kiest er dus Zelf voor om Zijn leven te geven. Hij wordt niet vermoord, Hij raakt Zijn leven ook niet zomaar kwijt, maar Jezus gaf Zijn leven weg. Dat is het Evangelie van Jezus Christus.

 

Jezus heeft Zich dus echt niet van alles laten overkomen! Jezus heeft er voor gekozen om het leven los te laten, zodat wij het leven konden ontvangen. Als Jezus alles was overkomen, dan was Hij geen God geweest, maar Jezus sterft hier als de Zoon van God en als de Zoon van de mensen, Die Zelf elk initiatief nam om jou te redden. Je ziet dit ook terug bij de moordenaars naast Hem, want die leefden nog aan het einde van die dag. Daar komen de soldaten voor om hun knieën kapot te slaan zodat ze zich niet meer kunnen opdrukken zodat ze niet zouden stikken. Jezus offer was Zijn offer voor ons, en dat maakt ons stil, heel stil van verwondering.

Gebed: Jezus, Uw lijden, maar vooral Uw sterven is dieper dan diep. Ik wil op deze dag stil zijn voor Uw leven voor mij.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom