Hogepriesterlijk gebed - Eenheid als kracht

 

"En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt." (Johannes 17:20 en 21)

 

Het gebed van Jezus stopt niet bij Zijn discipelen. Dat zou je nog even kunnen bedenken op het moment dat Jezus hier bidt. Het gaat hier in eerste instantie om de discipelen. Zij worden gezonden zoals Hij is gezonden. Maar Jezus trekt het direct breder. Er is daarom ook geen enkele reden voor om er een bepaalde bedelingenleer op los te laten, alsof alleen de eerste discipelen op zieken de handen zouden kunnen leggen en demonen kunnen uitdrijven. Alsof alleen de eerste discipelen gezonden zouden worden zoals Jezus en wij niet meer. Overigens is dat ook apart dat als dit al wordt geloofd, het gezonden zijn zoals Jezus selectief wordt gezien.

 

Jezus zegt dat dit ook allemaal geldt voor degenen die door hun woord in Hem zullen geloven. De woorden van de discipelen die geloof uitwerken bij anderen, die ook weer discipelen worden en ook weer anderen tot Jezus leiden, voor iedereen die door de verkondiging van de boodschap van het Koninkrijk, geldt hetzelfde. Ook voor hen bidt Jezus dus. Iedereen die ooit nog tot geloof gaat komen is door de Vader aan Jezus gegeven en daar bidt Jezus voor. En het uiteindelijke doel is duidelijk: Zowel de discipelen van het begin als de discipelen van het einde van de tijd moeten één zijn. 

 

Iedereen die uiteindelijk in Jezus gaat geloven is uiteindelijk één kerk. Misschien moeten we deze woorden maar eens op iedere kerkdeur plakken. Er zullen best verschillen zijn, maar uiteindelijk zijn we één in Christus. En als we ons dan allemaal op dezelfde manier laten zenden zoals Jezus en hetzelfde doen als Jezus, dan is het probleem verdwenen. Dan zijn er heel veel discussies gewoon opgelost. Laten we gewoon stoppen met allemaal tijdindelingen te maken waarin bepaalde wonderen wel of niet gebeurden, maar laten we gewoon doen wat Jezus zegt: Ons door Hem laten zenden. 

 

Jezus bidt daar heel concreet om. Zoals Hij en de Vader één zijn, zo moeten wij dat ook zijn. Eén met Hem, één met elkaar en ook nog eens één in ons gezonden zijn. Doordat we elkaar al één zien en dat de kerk van alle tijden dezelfde dingen doet, in woorden en in daden, dezelfde dingen doet als Jezus, daardoor zal de wereld erkennen dat Jezus door de Vader is gezonden. Waar de eenheid ontbreekt, zal dus ook de wereld niet erkennen dat Jezus door de Vader is gezonden. Onze onenigheid in de kerken werkt dus uiteindelijk uit dat het Koninkrijk niet gebouwd wordt. En de enige eenheid die zegenrijk zal zijn is de eenheid onder elkaar èn de eenheid in het gezonden zijn. Daar mag nooit geen verschil in zijn. Waar we deze eenheid hebben zal de wereld gaan geloven en zal er een bloeitijd zijn voor de kerk.

 

Gebed: Vader, wat zijn wij op aarde verdeeld. We erkennen elkaar niet en we doen ook niet wat U vraagt. Wij hebben heel veel dingen weg geredeneerd van wat U deed op aarde en wat wij zouden moeten doen. Vergeef ons en herstel Uw kerk.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom