Hogepriesterlijk gebed - Nog niet naar Huis

 

"Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze." (Johannes 17:15)

 

Misschien ga ik je vandaag een paar wat uitzonderlijke dingen zeggen. Ik kom aan alle kanten in de kerk nogal eens mensen tegen die zeggen: "Ik verlang om zo snel mogelijk van deze wereld te zijn verlost." En de ene doet dit dan om verlost te zijn van de zonde in deze wereld en de ander om altijd bij Jezus te zijn. Hoe dan ook, is het de vraag in hoeverre dit verlangen legitiem is. Wat ik ook nog wel eens zie, is dat dit eigenlijk een verkapte doodswens is. En het klinkt ergens ook nog heel vroom en netjes.

 

Voor een deel mag je zeker het verlangen hebben om bij Jezus te mogen zijn. Paulus zegt ook dat hij er naar verlangt om ontbanden en met Christus te zijn. Dus in die zin mag er echt iets van dit verlangen zijn. De andere kant is dat Jezus ons in het Hogepriesterlijk gebed iets totaal anders leert. Dat kan wel eens een schokkende ontdekking zijn. Dan bidden wij of Jezus ons snel wil Thuishalen en Jezus Zelf bidt iets anders. En het gaat er natuurlijk niet over als iemand terminaal ziek is, dan is een gebed om uit het lijden verlost te worden zeker een gebed dat we mogen bidden. Maar als we midden in de maatschappij staan, is het maar de vraag of dit een gebed is naar Gods wil.

 

Jezus bidt namelijk voor ons. En het gebed dat Hij bidt is niet een gebed om ons maar zo snel mogelijk van deze aarde af te halen, zodat Hij ons heel snel in Zijn nabijheid heeft. Jezus bidt compleet tegengesteld aan dat wat Hij wellicht Zelf het liefste zou hebben en Hij bidt ook tegengesteld aan onze verlangens om verlost te zijn van deze wereld. Jezus zegt dat Hij voor ons bidt en Hij vraag aan Zijn Vader niet of Hij ons uit dit leven wil wegnemen, maar dat Hij ons bewaard van de boze.

 

Jezus bidt dus eigenlijk om een langer leven voor ons op aarde dan dat Hij bidt voor een korter leven. Jezus is er dus juist mee bezig om zoveel bescherming voor ons te vragen, zodat elke minuut op aarde een vruchtbare minuut zou zijn voor God. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook echt momenten heb gehad in mijn leven dat ik dacht: "Laat maar, neem mij weg en laat mij gewoon Thuiskomen." Als ik daar nu op terugkijk, en ik nu midden in de kracht van het Koninkrijk mag dienen, veel wonderen en tekenen zie gebeuren, dan merk ik dat mijn gebed echt helemaal veranderd is. Weet je, mijn gebed is eigenlijk helemaal in lijn gekomen met dat van Jezus: "Help mij en bescherm mij, maar ik verlang om elke minuut op aarde voluit te dienen voor U en ik doe dat liever langer, waardoor ik ook moet wachten om bij Jezus te mogen zijn, omdat ik zo voel dat het dienen in de kracht van het Koninkrijk, echt onze bestemming op aarde is. Ik ben echt dankbaar voor het gebed van Jezus dat Hij om kracht en bescherming voor mij vraagt en dat ik misschien eerst oud mag worden en al die jaren krachtig mag dienen.

 

Gebed: Vader, ik geniet van elke dag die ik leef voor U en Uw Koninkrijk. Als U nog wil dat ik blijf dienen tot ik oud geworden ben, dan wil ik zo graag beschikbaar zijn voor U.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom