Hogepriesterlijk gebed - Nog niet naar Huis

 

"Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze." (Johannes 17:15)

 

Misschien ga ik je vandaag een paar wat uitzonderlijke dingen zeggen. Ik kom aan alle kanten in de kerk nogal eens mensen tegen die zeggen: "Ik verlang om zo snel mogelijk van deze wereld te zijn verlost." En de ene doet dit dan om verlost te zijn van de zonde in deze wereld en de ander om altijd bij Jezus te zijn. Hoe dan ook, is het de vraag in hoeverre dit verlangen legitiem is. Wat ik ook nog wel eens zie, is dat dit eigenlijk een verkapte doodswens is. En het klinkt ergens ook nog heel vroom en netjes.

 

Voor een deel mag je zeker het verlangen hebben om bij Jezus te mogen zijn. Paulus zegt ook dat hij er naar verlangt om ontbanden en met Christus te zijn. Dus in die zin mag er echt iets van dit verlangen zijn. De andere kant is dat Jezus ons in het Hogepriesterlijk gebed iets totaal anders leert. Dat kan wel eens een schokkende ontdekking zijn. Dan bidden wij of Jezus ons snel wil Thuishalen en Jezus Zelf bidt iets anders. En het gaat er natuurlijk niet over als iemand terminaal ziek is, dan is een gebed om uit het lijden verlost te worden zeker een gebed dat we mogen bidden. Maar als we midden in de maatschappij staan, is het maar de vraag of dit een gebed is naar Gods wil.

 

Jezus bidt namelijk voor ons. En het gebed dat Hij bidt is niet een gebed om ons maar zo snel mogelijk van deze aarde af te halen, zodat Hij ons heel snel in Zijn nabijheid heeft. Jezus bidt compleet tegengesteld aan dat wat Hij wellicht Zelf het liefste zou hebben en Hij bidt ook tegengesteld aan onze verlangens om verlost te zijn van deze wereld. Jezus zegt dat Hij voor ons bidt en Hij vraag aan Zijn Vader niet of Hij ons uit dit leven wil wegnemen, maar dat Hij ons bewaard van de boze.

 

Jezus bidt dus eigenlijk om een langer leven voor ons op aarde dan dat Hij bidt voor een korter leven. Jezus is er dus juist mee bezig om zoveel bescherming voor ons te vragen, zodat elke minuut op aarde een vruchtbare minuut zou zijn voor God. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook echt momenten heb gehad in mijn leven dat ik dacht: "Laat maar, neem mij weg en laat mij gewoon Thuiskomen." Als ik daar nu op terugkijk, en ik nu midden in de kracht van het Koninkrijk mag dienen, veel wonderen en tekenen zie gebeuren, dan merk ik dat mijn gebed echt helemaal veranderd is. Weet je, mijn gebed is eigenlijk helemaal in lijn gekomen met dat van Jezus: "Help mij en bescherm mij, maar ik verlang om elke minuut op aarde voluit te dienen voor U en ik doe dat liever langer, waardoor ik ook moet wachten om bij Jezus te mogen zijn, omdat ik zo voel dat het dienen in de kracht van het Koninkrijk, echt onze bestemming op aarde is. Ik ben echt dankbaar voor het gebed van Jezus dat Hij om kracht en bescherming voor mij vraagt en dat ik misschien eerst oud mag worden en al die jaren krachtig mag dienen.

 

Gebed: Vader, ik geniet van elke dag die ik leef voor U en Uw Koninkrijk. Als U nog wil dat ik blijf dienen tot ik oud geworden ben, dan wil ik zo graag beschikbaar zijn voor U.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom