Hogepriesterlijk gebed- Jezus' gebed voor jou!

 

"Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U." (Johannes 17:9)

 

Jezus begon het hogepreisterlijk gebed met de verheerlijking van de Vader en van Hemzelf, maar ook met dat wat het eeuwige leven is, namelijk God kennen. Daarna, na dat stuk, schakelt Jezus om en spreekt Hij uit voor Wie Hij met Zijn Vader gaat bidden. En eigenlijk is het wel vreemd als je leest dat Hij niet voor iedereen bidt. Hij bidt dus gewoon niet voor de wereld. Jezus bidt en pleit bij Zijn Vader alleen voor degenen die de Vader Hem heeft gegeven.

 

In dit Hogepriesterlijk gebed bidt Jezus dus voor jou en mij! Hij bidt omdat Hij weet dat jij dat gebed nodig hebt en dat jij hulp en ondersteuning nodig hebt, terwijl Jezus Zelf in de hemel zal zijn en jij nog op aarde. Want wie zijn degenen die Jezus van de Vader heeft gekregen? Dat zijn degenen die de woorden van Jezus hebben aangenomen. Dat zijn ook degenen die hebben erkend dat de Vader, Jezus alles heeft gegeven en dat de Vader Jezus heeft gezonden. Dus, als dat is wat jij gelooft, dat bidt Jezus hier voor jou!

 

En dat is niet voor niets. Jezus gaat hier, vlak voor Zijn lijden en sterven en ook vlak voordat Hij uiteindelijk de discipelen zal moeten loslaten, pleiten voor ons, omdat Hij als geen ander weet hoe het op aarde is als je op Jezus gaat lijken. Jezus was Jezus Zelf en Hij weet nog veel beter welke vijandschap en welke strijd dat dit kan opleveren. Misschien niet eens in je omgeving, als je allemaal lieve en trouwe broers en zussen in Christus om je heen hebt, maar dan in ieder geval de vijand die er alles aan zal doen om je omver te krijgen. Leven in deze wereld is geen leven waarvan Jezus zegt dat dit makkelijk is, maar het is wel de plaats waar Jezus jou wilt gebruiken omdat jij uiteindelijk, in het uitleven van Zijn Koninkrijk, Zijn plaats mag innemen.

 

Jezus beseft wel dat Hij Zijn discipelen bewaarde toen Hij in deze wereld was, maar Jezus weet ook dat het moment dichtbij is dat Hij naar Zijn Vader zal gaan. En wie moet hen dan bewaren en wie moet al die discipelen bewaren die nog gaan komen door het woord van getuigenis van degenen die al geloven?

 

Jezus bidt dus omdat jij bescherming en zorg nodig hebt, terwijl jij nog niet naar de hemel mag gaan. En ik vraag mij zelfs af, of het verlangen naar de hemel, zoals dat soms als heel vroom wordt bestempeld wel zo vroom is. Jezus zet ons niet zo maar op deze aarde, maar met een doel. En terwijl Jezus ons een taak geeft, weet Hij dat we bewaard moeten worden. Jezus zegt tegen Petrus dat Hij voor hem heeft gebeden zodat zijn geloof niet al ophouden. Eigenlijk is dat wat Jezus hier al doet. Weet je, jij behoort bij het elitekorps van Jezus. Jij ben als een soldaat in de strijd en Jezus is je Schild, je Rots en je Beschermer! Wanhoop daarom niet als het leven soms zwaar is, want Jezus zorgt ook nu nog steeds voor je bescherming.

 

Gebed: Jezus, ik dank U voor Uw intense woorden tot Uw Vader om mij te beschermen terwijl mijn tijd nu nog steeds op aarde is. En ik wil mij kunnen richten op mijn bestemming op deze aarde en zorgt U dan voor de rest?

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom