Hogepriesterlijk gebed - Verheerlijking van de Vader en de Zoon

“Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon /u verheerlijkt, zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt.” (Johannes 17:1 en 2)

 

Wat is het meest bijzondere hoofdstuk uit de Bijbel? Misschien hebben we allemaal wel een gedeelte dat ons heel speciaal aanspreekt of misschien wel een gedeelte dat ons vaak diep heeft geraakt. Toch zijn er maar weinig hoofdstuk waar we echt iets te zien krijgen van de communicatie tussen Jezus en Zijn Vader. Als er een heel bijzonder hoofdstuk in de Bijbel staat dat echt anders is dan alle andere gedeelten, dan is het op dit moment in het Evangelie naar Johannes, als Jezus gaat bidden tot Zijn Vader, vlak voordat het laatste stuk van Zijn lijden zal beginnen.

 

 

We noemen dit het Hogepriesterlijk gebed. Het is het gebed van Jezus tot Zijn Vader, het gebed waar Jezus Zijn verlangen uitspreekt richting Zijn Vader. En ik geloof dat deze manier van bidden voor Jezus heel normaal was, het is alleen maar ene keer in de Bijbel opgenomen, maar het is vast veel vaker gebeurd dan deze ene keer.

 

Elk woord in dit gebed is bijzonder. Er is geen letter in dit gebed dat niet bijzonder is. Het is zo intiem, zo vol van Wie Jezus werkelijkheid is en wat werkelijk Zijn diepste verlangen is, maar ook zo intiem in de omgang tussen de Vader en de Zoon dat dit je raakt als je elk woord overdenkt.

 

En dan begint Jezus Zijn gebed met te vertellen dat het uur is gekomen. Welk uur is dat? Het is het uur dat Zijn echte lijden en sterven gaat beginnen. In het volgende hoofdstuk wordt Hij opgepakt en het hoofdstuk daarna wordt Hij gegeseld. En nu is het uur gekomen, het uur, het begin van Zijn diepste lijdensweg. Maar Jezus noemt dit geen weg van afgang en ondergang. Is het je wel eens opgevallen hoe Jezus Zijn lijdensweg hier noemt? Hij noemt het de verheerlijking van de Zoon. In het lijden, wordt Jezus door de Vader verheerlijkt. En de Vader doet dit, zodat Jezus ook Hem weer zal verheerlijken.

 

Maar Jezus maakt ook nog bekend hoe Hij de Vader zal verheerlijken. Dat doet Hij door eeuwig leven te geven aan hen die Hem gegeven zijn. Dus de Vader geeft Jezus de hoogste plaats in Zijn sterven en Jezus deelt daardoor het eeuwige leven uit aan degenen die Hem gegeven zijn. En met dat uitdelen van het eeuwige leven, krijgt uiteindelijk de Vader alle eer en glorie.

 

Het sterven van Jezus is dus iets groots, het verheerlijkt Hem. Het feit dat Jezus door de Vader is bestemd om voor ons te sterven, daarmee verheerlijkt de Vader Hem. Jezus zegt hier dus eigenlijk dat het een eer is om voor ons te sterven en voor de Vader is het een eer om Zijn Zoon te geven zodat wij eeuwig leven ontvangen door Hem. Dat verheerlijkt dus ten diepste God in Zijn geheel. Alles wat gebeurd rond het lijden en sterven van Jezus, maakt God groot en geeft ons eeuwig leven. Zo begint Jezus het gesprek met Zijn Vader. Daar word je toch stil van?

 

Gebed: Vader, Ik dank U voor Uw Zoon, Jezus, ik dank U voor Uw leven. Ik verheerlijk U, Jezus, omdat U het lijden en sterven wildeo ondergaan. Ik verheerlijk U, Vader, dat U mij het eeuwige leven geeft!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom