Lijdenspsalmen - de HEER is groot

 

"Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken; laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen: De HEERE is groot! Ik ben wel ellendig en arm, maar de HEERE denkt aan mij. U bent mijn Helper en mijn Bevrijder; mijn God, wacht niet langer!" (Psalm 40:17 en 18)

 

David is in deze psalm, na de profetie over Jezus, weer omgeslagen naar het benoemen van zijn ellende en de vijandschap die hij ervaart. Of zou ook dat een profetie zijn over hoe Jezus dit ook moest gaan doormaken. Het is allebei mogelijk. Uiteindelijk is Jezus ook in Zijn ellende, het beeld van hoe wij in de ellende zouden moeten zitten. Jezus droeg ook onze diepste ellende, waar David hier over spreekt. In die zin is David ook voluit een type van Christus en in Christus zien wij het diepste en het zwaarste wat wij hebben verdiend.

 

En hoewel David heel erg ellendig is en ook Jezus heel erg ellendig was, roepen beiden op om vrolijk en blij te zijn in God. Dat geldt voor allen die God zoeken en Zijn heil liefhebben. Op het moment dat je dus niet door zulke diepten heen hoeft te gaan, zeg dan voortdurend dat God groot is! En dat terwijl David dan zelf zegt: "Maar ìk ben wel ellendig en arm." Of eigenlijk zegt Jezus dit ook: "Wees blij in God om wat Ik doe, en Ìk, ja Ìk ben wel ellendig en arm, maar jij, verblijd je in God om zoveel genade. En hoewel dat Jezus zo diep ging, bleef God wel aan Hem denken. Maar dat is ook tegelijk de taal van het geloof.

 

In alle ellende, mogen we anderen soms oproepen om God te blijven groot maken en als we zelfs soms door diepten heen gaan, weet dan dat juist door Jezus, God ook aan ons denkt! Hij vergeet je niet, want Hij is je Helper en je Bevrijder. Daar moet je gewoon eens bij stilstaan op momenten dat je hulp en bevrijding nodig hebt. Zelfs als er in ons leven dingen gebeuren waarin we zoveel ervaren van duisternis of tegenstand, dan is God onze Bevrijder, omdat Jezus uiteindelijk elke macht en kracht heeft overwonnen en daardoor is er geen macht of kracht meer te bedenken die nog iets heeft in te brengen.

 

Elke diepte waar Jezus doorheen is gegaan, maakt dat wij in Zijn overwinning mogen delen en Hij ging zelfs tot door de hel. Dieper kan niet en zelfs daar boekte Hij de overwinning waardoor er werkelijk niets is waar wij nog een nederlaag hoeven te lijden. En al zijn we soms ellendig en arm, dan strekken we ons uit naar God Die aan ons denkt, maar ook alle macht heeft in hemel en op aarde waardoor Hij ook onze Redder en Bevrijder is!

 

Toen Jezus zei: "Ik kom", was eigenlijk elke ellende al overwonnen. Dat wil niet zeggen dat ellende niet ellendig is, maar wel dat er uiteindelijk altijd een antwoord is op elke situatie. De Naam die op elke situatie het antwoord is, is Jezus! En uiteindelijk zal compleet en volmaakt herstel het antwoord van God zijn voor hen die op Hem vertrouwen. Verblijd je al vast en blijf zeggen: "De HEER is groot!"

 

Gebed: Vader, U bent groot, groter dan mijn zorgen, groter dan mijn pijn, groter dan mijn tekort, want in Jezus heeft U alles omgezet in overwinning waarin ik mag delen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom