Lijdenspsalmen - de HEER is groot

 

"Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken; laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen: De HEERE is groot! Ik ben wel ellendig en arm, maar de HEERE denkt aan mij. U bent mijn Helper en mijn Bevrijder; mijn God, wacht niet langer!" (Psalm 40:17 en 18)

 

David is in deze psalm, na de profetie over Jezus, weer omgeslagen naar het benoemen van zijn ellende en de vijandschap die hij ervaart. Of zou ook dat een profetie zijn over hoe Jezus dit ook moest gaan doormaken. Het is allebei mogelijk. Uiteindelijk is Jezus ook in Zijn ellende, het beeld van hoe wij in de ellende zouden moeten zitten. Jezus droeg ook onze diepste ellende, waar David hier over spreekt. In die zin is David ook voluit een type van Christus en in Christus zien wij het diepste en het zwaarste wat wij hebben verdiend.

 

En hoewel David heel erg ellendig is en ook Jezus heel erg ellendig was, roepen beiden op om vrolijk en blij te zijn in God. Dat geldt voor allen die God zoeken en Zijn heil liefhebben. Op het moment dat je dus niet door zulke diepten heen hoeft te gaan, zeg dan voortdurend dat God groot is! En dat terwijl David dan zelf zegt: "Maar ìk ben wel ellendig en arm." Of eigenlijk zegt Jezus dit ook: "Wees blij in God om wat Ik doe, en Ìk, ja Ìk ben wel ellendig en arm, maar jij, verblijd je in God om zoveel genade. En hoewel dat Jezus zo diep ging, bleef God wel aan Hem denken. Maar dat is ook tegelijk de taal van het geloof.

 

In alle ellende, mogen we anderen soms oproepen om God te blijven groot maken en als we zelfs soms door diepten heen gaan, weet dan dat juist door Jezus, God ook aan ons denkt! Hij vergeet je niet, want Hij is je Helper en je Bevrijder. Daar moet je gewoon eens bij stilstaan op momenten dat je hulp en bevrijding nodig hebt. Zelfs als er in ons leven dingen gebeuren waarin we zoveel ervaren van duisternis of tegenstand, dan is God onze Bevrijder, omdat Jezus uiteindelijk elke macht en kracht heeft overwonnen en daardoor is er geen macht of kracht meer te bedenken die nog iets heeft in te brengen.

 

Elke diepte waar Jezus doorheen is gegaan, maakt dat wij in Zijn overwinning mogen delen en Hij ging zelfs tot door de hel. Dieper kan niet en zelfs daar boekte Hij de overwinning waardoor er werkelijk niets is waar wij nog een nederlaag hoeven te lijden. En al zijn we soms ellendig en arm, dan strekken we ons uit naar God Die aan ons denkt, maar ook alle macht heeft in hemel en op aarde waardoor Hij ook onze Redder en Bevrijder is!

 

Toen Jezus zei: "Ik kom", was eigenlijk elke ellende al overwonnen. Dat wil niet zeggen dat ellende niet ellendig is, maar wel dat er uiteindelijk altijd een antwoord is op elke situatie. De Naam die op elke situatie het antwoord is, is Jezus! En uiteindelijk zal compleet en volmaakt herstel het antwoord van God zijn voor hen die op Hem vertrouwen. Verblijd je al vast en blijf zeggen: "De HEER is groot!"

 

Gebed: Vader, U bent groot, groter dan mijn zorgen, groter dan mijn pijn, groter dan mijn tekort, want in Jezus heeft U alles omgezet in overwinning waarin ik mag delen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom