Lijdenspsalmen - gekomen om de boodschap te brengen

 

"Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen belet ik niet. Ú, HEERE, weet het! Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart, Uw waarheid en Uw heil verkondig ik. Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente." (Psalm 40:10 en 11)

 

Jezus is voor ons als een slaaf geworden. Hij heeft Zijn oren laten doorboren, dat is als de Zoon van God onbegrijpelijk. Dit is zo groot en bijzonder. Hij wilde Zich één maken met ons en zelfs met onze zonden. Als je daar over nadenkt en dat Hij daarbij de heerlijke hemel verliet, dan kom je er verstand voor te kort. Jezus zei: "Ik kom, Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen." Jezus heeft niets anders gedaan dan de wil van God. Als ik over die zin nadenk dan is het eerste wat ik denk: Hij is helemaal gehoorzaam geweest en heeft zonder zonde geleefd.

 

Je zou kunnen zeggen dat David dit profeteert in deze verzen, vooral omdat hij daarna schrijft "Uw wet draag Ik diep in mijn binnenste." Als profetie over Jezus zou je dan kunnen zeggen dat het gaat om het vervullen van de wet. Toch, als je verder leest was het welbehagen van God ook nog iets anders. Misschien zelfs is het welbehagen van God juist datgene wat daarna komt. Want wat was het welbehagen van God? Dat Jezus de blijde boodschap, het Evangelie, van de gerechtigheid op aarde zou vertellen. Jezus kwam niet alleen om te lijden en te sterven en de wet te vervullen, Jezus kwam ook om aan iedereen te vertellen dat Hij met het Evangelie kwam.

 

Stel je voor dat Jezus, stilletjes, zonder iets te zeggen Zijn leven had geleefd, Zichzelf had laten kruisigen, was gestorven en na drie dagen weer was opgestaan, dan was er misschien wel een antwoord op onze zonden, maar wisten we niet dat we dit moesten geloven. Als Jezus het Evangelie niet had verteld, was uiteindelijk alles voor niets geweest.

 

Daarom heeft Jezus niet gezwegen en heeft Hij overal gesproken over Gods gerechtigheid. En gerechtigheid bij God is dat er geen zonde meer is en dat er voor de zonde die er was, betaald is. En daarbij dat alles wat het gevolg van de zonde was, weer zou worden hersteld. Elke gebrokenheid in deze wereld is het bewijs dat er zonde is. Daarom kwam Jezus met het Evangelie van het Koninkrijk, waarin nu al duidelijk wordt dat er compleet herstel zal komen.

 

Jezus kwam om Gods waarheid en heil overal te verkondigen door woorden en door daden. Verzoening wordt verkondigd en het herstel van alle dingen wordt al zichtbaar. En nu Jezus er niet meer is, is dit vooral de taak die Hij aan ons geeft. Wij hoeven niet meer verzoening te verdienen, maar wij zijn aangesteld om deze wereld te vertellen dat Jezus is gekomen en wij zijn aangesteld om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken op aarde. Onze lippen mogen daarin niet belet worden. Onze lippen moeten spreken van de grote daden van God. Onze mond moet niets anders dan vertellen dat in Jezus alles is hersteld en in Jezus de relatie met God een feit is voor degenen die dat geloven. De missie van Jezus is pas geslaagd als wij het ook in onze tijd doorgeven.

 

Gebed: Jezus, U bent mijn verzoening en de verzoening voor deze hele wereld en mijn taak is om dat iedereen te vertellen en mijn lippen niet te laten zwijgen. U, HEERE, weet het dat dit mijn verlangen is.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom