Lijdenspsalmen - gekomen om de boodschap te brengen

 

"Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen belet ik niet. Ú, HEERE, weet het! Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart, Uw waarheid en Uw heil verkondig ik. Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente." (Psalm 40:10 en 11)

 

Jezus is voor ons als een slaaf geworden. Hij heeft Zijn oren laten doorboren, dat is als de Zoon van God onbegrijpelijk. Dit is zo groot en bijzonder. Hij wilde Zich één maken met ons en zelfs met onze zonden. Als je daar over nadenkt en dat Hij daarbij de heerlijke hemel verliet, dan kom je er verstand voor te kort. Jezus zei: "Ik kom, Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen." Jezus heeft niets anders gedaan dan de wil van God. Als ik over die zin nadenk dan is het eerste wat ik denk: Hij is helemaal gehoorzaam geweest en heeft zonder zonde geleefd.

 

Je zou kunnen zeggen dat David dit profeteert in deze verzen, vooral omdat hij daarna schrijft "Uw wet draag Ik diep in mijn binnenste." Als profetie over Jezus zou je dan kunnen zeggen dat het gaat om het vervullen van de wet. Toch, als je verder leest was het welbehagen van God ook nog iets anders. Misschien zelfs is het welbehagen van God juist datgene wat daarna komt. Want wat was het welbehagen van God? Dat Jezus de blijde boodschap, het Evangelie, van de gerechtigheid op aarde zou vertellen. Jezus kwam niet alleen om te lijden en te sterven en de wet te vervullen, Jezus kwam ook om aan iedereen te vertellen dat Hij met het Evangelie kwam.

 

Stel je voor dat Jezus, stilletjes, zonder iets te zeggen Zijn leven had geleefd, Zichzelf had laten kruisigen, was gestorven en na drie dagen weer was opgestaan, dan was er misschien wel een antwoord op onze zonden, maar wisten we niet dat we dit moesten geloven. Als Jezus het Evangelie niet had verteld, was uiteindelijk alles voor niets geweest.

 

Daarom heeft Jezus niet gezwegen en heeft Hij overal gesproken over Gods gerechtigheid. En gerechtigheid bij God is dat er geen zonde meer is en dat er voor de zonde die er was, betaald is. En daarbij dat alles wat het gevolg van de zonde was, weer zou worden hersteld. Elke gebrokenheid in deze wereld is het bewijs dat er zonde is. Daarom kwam Jezus met het Evangelie van het Koninkrijk, waarin nu al duidelijk wordt dat er compleet herstel zal komen.

 

Jezus kwam om Gods waarheid en heil overal te verkondigen door woorden en door daden. Verzoening wordt verkondigd en het herstel van alle dingen wordt al zichtbaar. En nu Jezus er niet meer is, is dit vooral de taak die Hij aan ons geeft. Wij hoeven niet meer verzoening te verdienen, maar wij zijn aangesteld om deze wereld te vertellen dat Jezus is gekomen en wij zijn aangesteld om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken op aarde. Onze lippen mogen daarin niet belet worden. Onze lippen moeten spreken van de grote daden van God. Onze mond moet niets anders dan vertellen dat in Jezus alles is hersteld en in Jezus de relatie met God een feit is voor degenen die dat geloven. De missie van Jezus is pas geslaagd als wij het ook in onze tijd doorgeven.

 

Gebed: Jezus, U bent mijn verzoening en de verzoening voor deze hele wereld en mijn taak is om dat iedereen te vertellen en mijn lippen niet te laten zwijgen. U, HEERE, weet het dat dit mijn verlangen is.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom