"Daarna zei Elia tegen Achab: Ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen." (1 Koningen 18:41) 

Ja, dit zijn woorden 'daarna'. Dat woordje is nog even een veelzeggend woordje dat terugslaat op het vorige vers. Want nadat God het offer van Elia, met alles er omheen, tot en met de stenen van het altaar toe, met vuur had verbrand, is er wel een reactie van het volk gekomen. Op het moment dat dit gebeurde besefte het volk dat de HEERE God is. Maar als dat zo is, dan tasten de Baälprofeten Gods eer aan. En op een gruwelijke manier laat Elia al die 450 profeten afslachten. Elke vorm van afgoderij wordt radicaal uitgeroeid. Niet dat wij zo met mensen moeten omgaan, maar laat het radicale tegen de afgoderij maar wel toe in je leven. En dan daarna...

 

Alsof er niets is gebeurd, of alsof er geen enkele dreiging van Achab zou kunnen zijn, zegt Elia heel rustig: "Ga naar huis en ga eten en drinken, want ik hoor de regen aankomen." Dit is toch... onbegrijpelijk? Achab moet wel compleet verdoofd zijn van de overwinning van God op al die afgodendienst. En dan de woorden van Elia. Daar moet je even over nadenken, want als je iets verder leest in het hoofdstuk blijkt dat de lucht, werkelijk helemaal, strak blauw is. Elia had echt nog geen buienradar en er was nog niets te zien van ook maar enige regen. 

Het enige dat Elia had was de belofte van God. Een toezegging dat de droogte zal ophouden. En bij dat geschiedenis op de Karmel kun je nog bedenken dat het hier volledig Gods eer raakte, maar hier had God ook gewoon kunnen zeggen: Laat ze nu eerst maar zien hoe het zit bij het volk. Maar weet je, ik geloof dat hier ook iets speelt van wat we ook zien in Jezus. Want wat gebeurde er op de Karmel? Elia heeft eigenlijk namens het volk geofferd. De zonde werden door die stier die God Zelf in brand stak, verzoend. Het volk erkende God en daarmee is de weg open voor regen. Dit is hoe God is: als er verzoening is, dan is het er bij God ook helemaal. Als Jezus' werk erop zit is de verzoening voor de hele wereld beschikbaar, hoeveel afgoden iemand ook heeft aanbeden. Als je de verzoening aanneemt, kan God Zijn zegen ook weer kwijt. 

Dat laat God hier door Elia heen zien en hoewel er nog geen wolkje aan de lucht is, weet Elia: Het komt eraan! En Achab kan nu gerust naar huis gaan om te eten en te drinken. Het lijkt wel dat hij feest mag gaan vieren, voordat de zegen er zal zijn. Elia weet dat de zegen nu een feit is, alleen moet hij nog wachten om deze te ontvangen, maar de weg is weer open. Ook als het straks weer fout gaat met Izebel, op dit moment is de verzoening compleet en genoeg. Durven wij zo vanuit de verzoening te geloven in de overvloedige zegen? Ook als we met mensen bidden die hun zonden belijden en zich overgeven aan Jezus? 

Gebed: HEER, Uw verzoening is altijd voldoende en het zet altijd de weg open naar overvloedige zegen, ook als we die nog niet altijd gelijk zien of ontvangen. Ik ben verzoend en U zult mij zegenen omdat U niet terugkomt op wat niet meer is.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu