Lijdenspsalmen - Geen vreugde in offers

 

"U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven." (Psalm 40:7 en 8)

 

Zijn er teksten in de Bijbel die echt niet kloppen? Natuurlijk zijn we te nette christenen om te zeggen dat er teksten zijn die niet zouden kloppen. Natuurlijk, dat kan niet. Gods Woord is onfeilbaar, Gods Woord is altijd de waarheid. Maar dan moet je vers 7 van Psalm 40 eens lezen. God zou geen vreugde hebben in slachtoffer en graanoffer. God zou zelfs geen brandoffer en zondoffer hebben geëist. Hier klopt toch echt niet veel van.

 

Het staat er wel echt en ergens voelen we wel aan dat er iets niet klopt. David heeft net beschreven hoe oneindig goed en groot God is. Hij heeft gezegd dat Gods gedachten te groot zijn om ze uiteen te zetten, we kunnen die gedachten niet eens tellen, zo groot en zo veel is het. En dan zegt David dat God geen vreugde heeft gevonden in de offers. Toch was het God Die Zelf de offer heeft ingezet. Hij was het die de complete offerdienst heeft ingesteld en laten beschrijven. Elk detail moest precies kloppen. Zou God er dan geen vreugde in hebben gehad?

 

David stelt hier van niet. En opmerkelijk is ook dat de woorden van deze tekst letterlijk op Jezus worden betrokken in de brief aan de Hebreeën. Hoe zit het nu eigenlijk? Wat was eigenlijk de rol van de offers in het Oude Testament? Eigenlijk is het heel simpel. De offers in het Oude Testament waren krachteloos en nutteloos. Ze hadden geen enkele waarde als het ging om de eeuwigheid. Ja, God strafte wel heel zwaar als er dingen in de offerdienst fout gingen, maar uiteindelijk was er in het hele Oude Testament geen rund of geit die een zondaar in de hemel zou kunnen brengen. God had uiteindelijk helemaal geen vreugde in al het bloed van die dieren.

 

Het enige dat al deze offers te betekenen hadden was dat ze wezen op Jezus. Het ging in al die offers gewoon om het beeld ervan. Ze waren een voorafspiegeling van Jezus! Het was de bedoeling dat elke Israëliet in het Oude Testament in de offer het werk van de Messias zouden zien en dat al zouden geloven. Zoals wij achteraf zien op het werk van Jezus, zo moesten de Israëlieten zien op het werk van Jezus dat nog zou komen. En door ons en hun geloof in Jezus is er kracht in het bloed. Maar het bloed was slechts een heenwijzing naar Jezus. Tot het moment dat Jezus zei: "Ik kom". Al die offers hebben geen enkele zin. Ook al onze offers hebben uiteindelijk geen enkele toegevoegde waarde als je ze niet uit geloof doet. Je komt met al je offers nooit dichterbij God. Jezus kwam, omdat Hij wilde komen als Het Offer! Hij kwam, niet om te offeren, maar om Zichzelf te offeren. Morgen zullen we zien hoe Hij kwam. Want Hij liet daarvoor Zijn oren doorboren. Dat is nogal wat. Maar ook God wachtte op het moment dat de offers weer konden stoppen en in die zin heeft God er geen vreugde in gehad, want het zette niets recht.

 

Gebed: Jezus, U kwam, zodat er niet eindeloos nutteloze offers gebracht hoefden te worden. Het is goed zoals het toen was, maar nu ben U gekomen, U kwam om Gods wil te doen, die wil, die ik nooit volbracht!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom