Lijdenspsalmen - God buigt Zich neer

 

"Lang heb ik de HEERE verwacht, en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep." (Psalm 40:2)

 

Een derde lijdenspsalm vinden we in Psalm 40. Een psalm die we in het Nieuwe Testament letterlijk geciteerd zien, maar tegelijk een psalm die niet heel makkelijk is om te begrijpen. Het is weer een psalm van David, het gaat over over David, maar midden in de psalm staat de zinnen die betrokken worden op Jezus: "Zie, Ik kom om Uw wil te doen." Dat is opmerkelijk als je bedenkt dat David deze psalm in de eerste plaats op zichzelf heeft betrokken. Ongetwijfeld is er ook profetie in zijn woorden geweest, maar het is de vraag in hoeverre hij dat besefte op het moment van schrijven.

 

 

Het eerste gedeelte van deze psalm is een loflied op wat God heeft gedaan. Het gaat er dus niet om wat God gaat doen en het gaat daarom in eerste instantie zeker niet om de situatie van Jezus, vele eeuwen later. Het heeft gewoon betrekking op het leven van David en misschien ook wel gewoon op het leven van jou en mij. Het leven zoals het leven is, met moeilijkheden en met omstandigheden waar je soms zelf niet uitkomt. David geeft ons daarmee wel een inkijkje in Gods tegenwoordigheid in zijn leven. En dat is dezelfde tegenwoordigheid van God als dat die ook in jou leven er is.

 

We weten niet wat David als situatie voor ogen heeft als hij deze psalm schrijft. In ieder geval is de situatie zo geweest dat David lang heeft moeten wachten voordat God heeft ingegrepen. God reageert lang niet altijd op onze tijd om ons geroep om hulp. God leert ons in het wachten op Hem, om Hem werkelijk helemaal te vertrouwen. Ik weet niet hoe dat jou vergaat, maar dat is echt niet eenvoudig. Soms verlang je zo naar een duidelijke aanwijzing van God, of op een verandering van een situatie, maar het lijkt dat God er niets mee doet. Die ervaring had David ook. En laten we eerlijk zijn dat dit ook wel de praktijk van ons leven is. Ik hoor wel eens mensen roepen dat als je precies doet wat God vraagt, dat hert dan allemaal gelijk gebeurd, maar ik lees in de Bijbel meer wachtende gelovigen dan gelovigen die het altijd gaat volgens hun plannen.

 

Maar uiteindelijk hoort God dus wel. Eigenlijk heeft God altijd gehoord, maar David ervaart dat God in heeft gegrepen. En dan moet je eens lezen wat God deed: "Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep." Ik geloof dat er lezers zijn die ik vandaag echt even mag bemoedigen. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar God hoort je en dat doet Hij omdat Hij vanuit Zijn troon Zich diep voorover buigt om naar jou te luisteren. Hij wil echt geen woord missen van wat jij tegen Hem zegt. Daarom buigt Hij Zich diep voorover om naar jou te luisteren. Ook als er in jouw situatie nog niets verandert, God heeft Zich voorover gebogen om naar jou te luisteren. Het enige wat Hij vraagt is dat je Hem durft te vertrouwen, ook als er nog niets aan het veranderen is. 

 

Gebed: HEER, ik begrijp soms niets van hoe U werkt, maar ik geloof dat U mij altijd hoort, U zelfs voorover buigt om mij goed te kunnen verstaan. Ik zal op U blijven vertrouwen, zelfs als het lijkt dat er niets verandert.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom