Lijdenspsalmen - God buigt Zich neer

 

"Lang heb ik de HEERE verwacht, en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep." (Psalm 40:2)

 

Een derde lijdenspsalm vinden we in Psalm 40. Een psalm die we in het Nieuwe Testament letterlijk geciteerd zien, maar tegelijk een psalm die niet heel makkelijk is om te begrijpen. Het is weer een psalm van David, het gaat over over David, maar midden in de psalm staat de zinnen die betrokken worden op Jezus: "Zie, Ik kom om Uw wil te doen." Dat is opmerkelijk als je bedenkt dat David deze psalm in de eerste plaats op zichzelf heeft betrokken. Ongetwijfeld is er ook profetie in zijn woorden geweest, maar het is de vraag in hoeverre hij dat besefte op het moment van schrijven.

 

 

Het eerste gedeelte van deze psalm is een loflied op wat God heeft gedaan. Het gaat er dus niet om wat God gaat doen en het gaat daarom in eerste instantie zeker niet om de situatie van Jezus, vele eeuwen later. Het heeft gewoon betrekking op het leven van David en misschien ook wel gewoon op het leven van jou en mij. Het leven zoals het leven is, met moeilijkheden en met omstandigheden waar je soms zelf niet uitkomt. David geeft ons daarmee wel een inkijkje in Gods tegenwoordigheid in zijn leven. En dat is dezelfde tegenwoordigheid van God als dat die ook in jou leven er is.

 

We weten niet wat David als situatie voor ogen heeft als hij deze psalm schrijft. In ieder geval is de situatie zo geweest dat David lang heeft moeten wachten voordat God heeft ingegrepen. God reageert lang niet altijd op onze tijd om ons geroep om hulp. God leert ons in het wachten op Hem, om Hem werkelijk helemaal te vertrouwen. Ik weet niet hoe dat jou vergaat, maar dat is echt niet eenvoudig. Soms verlang je zo naar een duidelijke aanwijzing van God, of op een verandering van een situatie, maar het lijkt dat God er niets mee doet. Die ervaring had David ook. En laten we eerlijk zijn dat dit ook wel de praktijk van ons leven is. Ik hoor wel eens mensen roepen dat als je precies doet wat God vraagt, dat hert dan allemaal gelijk gebeurd, maar ik lees in de Bijbel meer wachtende gelovigen dan gelovigen die het altijd gaat volgens hun plannen.

 

Maar uiteindelijk hoort God dus wel. Eigenlijk heeft God altijd gehoord, maar David ervaart dat God in heeft gegrepen. En dan moet je eens lezen wat God deed: "Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep." Ik geloof dat er lezers zijn die ik vandaag echt even mag bemoedigen. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar God hoort je en dat doet Hij omdat Hij vanuit Zijn troon Zich diep voorover buigt om naar jou te luisteren. Hij wil echt geen woord missen van wat jij tegen Hem zegt. Daarom buigt Hij Zich diep voorover om naar jou te luisteren. Ook als er in jouw situatie nog niets verandert, God heeft Zich voorover gebogen om naar jou te luisteren. Het enige wat Hij vraagt is dat je Hem durft te vertrouwen, ook als er nog niets aan het veranderen is. 

 

Gebed: HEER, ik begrijp soms niets van hoe U werkt, maar ik geloof dat U mij altijd hoort, U zelfs voorover buigt om mij goed te kunnen verstaan. Ik zal op U blijven vertrouwen, zelfs als het lijkt dat er niets verandert.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom