Lijdenspsalmen - God ziet je!

 

"Want Hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd; Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep. Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente, mijn geloften zal ik nakomen in bijzijn van wie Hem vrezen." (Psalm 22:25 en 26)

 

Jezus en jij, wat is de grote overeenkomst? Misschien best wel een aparte vraag, want is er wel een overeenkomst? Ja, in Christus zijn er geestelijk overeenkomsten gekomen. Maar toch geloof ik dat er nog een overeenkomst is. Er is een overeenkomst in hoe God naar ons kijkt in ons diepste bestaan en hoe Hij op dat moment naar Jezus keek. Toen Jezus aan het kruis hing, tot zonde gemaakt, en Hij uiteindelijk Zijn leven gaf, zag God om naar Jezus als naar de ellendige in Zijn ellende. Want toen Jezus, compleet kapot gemaakt, van het kruis werd afgehaald en in het graf werd gelegd om daar te verteren, zag God naar Hem om en wekt Hij Hem op.


 

Dat is Gods omzien naar de ellende van dè Ellendige! Jezus was de Ellendige geworden omdat God een intens verlangen had om naar de ellende van de ellendigen om te kunnen zien. God heeft Zijn aangezicht niet voor ons verborgen, net zo goed als Hij dat ook niet heeft gedaan voor Jezus. Er is wel een moment geweest dat God echt niet meer naar Zijn Zoon keek, zodat Jezus ook dat stuk voor ons volbracht, maar door Jezus verbergt God het aangezicht niet meer van ons.

 

Vanaf het moment dat Jezus de wereld met Zichzelf verzoende, kon God weer kijken naar de wereld en kan Hij zeker van de gelovigen, Zijn ogen niet meer van ons afhouden! Want God kijkt naar jou in Christus en dan heeft Hij je niet veracht of verafschuwd! God kijkt naar jou, naar al je ellende, maar Hij kijkt naar je zoals Hij naar Jezus kijkt, Die op dit moment aan Zijn rechterhand zit! Dit heeft David nog niet zo kunnen meemaken, zoals wij dat meemaken. En toch ervaar zelfs David hier al iets van!

 

Als jij roept, dan ziet God je, wat er ook gebeurt in je leven. God is niet de op afstand aanwezige grote God. God is de God Die nabijkomt, en Die altijd jou in het oog heeft, elke zucht hoort, en in elke situatie erbij is. Niet dat Hij ook elke situatie ook zo wilt, maar Hij is er wel bij. Daarmee is Hij ook niet machteloos, maar de vloek over de aarde raakt ons wel, en toch is God er in nabij!

 

David, nadat hij dit heeft gevoeld en beseft, gaat zijn lof aan iedereen vertellen. Hij is er helemaal vol van, al zoveel jaar voordat Jezus ging komen! Hoeveel meer moet dan nu onze mond werkelijk overlopen van de grootheid van God. Het is ongelofelijk dat God in elke situatie blijft kijken, hoe diep het ook gaat, Hij blijft nabij en hoort je! En dan al die beloften als je God miste of als je het uitschreeuwd en je geloften deed, dan, als je dit beseft is het tijd om al die geloften nu ook na te komen. Want God is zo intens en diep genadig en nabij!

 

Gebed: Vader, ik dank U dat U vol liefde naar mij kijkt, hoe onaanzienelijk het soms hier op aarde ook is, maar U kijkt altijd naar mij, U hoort mij altijd en daarom loof ik U, al de dagen van mijn leven.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom