"Elia zei: Zo waar de HEERE van de legermachten leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, voorzeker, vandaag zal ik mij aan hem vertonen." (1 Koningen 18:15) 

Zonder enige overweging begint Elia om naar God te luisteren. En het is opmerkelijk dat zolang Elia niet gaat redeneren als God iets zegt, dat het ook zonder tegenwerpen gebeurt. Elia redeneert niet en luistert gewoon. En vanuit die gehoorzaamheid gaat Elia op weg. Dat heeft ons heel wat te zeggen. Wij redeneren nogal wat af en trekken Gods opdrachten nogal eens in twijfel. En ook Elia laat wel eens wat anders zien, maar hier luistert hij, maar tegelijk wordt hij niet helemaal begrepen.

 

Want hoe kom je ooit bij Achab binnen? Voor de poort staan is niet direct een optie, je moet wel je bezoek aanmelden aan het paleis. Elia kiest dan ook een andere weg. Aan het hof van Achab was de nood erg hoog geworden en het dreigde dat de dieren van de koning moesten worden afgemaakt omdat er niet voldoende water was. Daarom had Achab de hofmeester bij zich geroepen. Obadja moest bij hem komen en ze zouden samen het land doorgaan, ieder een helft om uiteindelijk nog een paar putten te vinden waar water uit te putten is. 

En dan op zijn zoektocht komt Obadja Elia tegen. Maar ja, Obadja had al een fors geheim bij zich, want in geloof had hij verschillende priesters van God beschermd tegen de moordlust van Izebel. Nog honderd profeten had hij op deze manier gered. En nu komt Obadja Elia tegen. En Elia vraagt hem om naar Achab toe te gaan om te vertellen dat hij hem wil ontmoeten. En dan slaat de schrik bij Obadja om het hart. 

Wel apart eigenlijk. Eerst verstopt hij zonder probleem 100 priesters, voorziet die van brood en water, terwijl hij hofmeester aan het hof van Achab was. En nu hoeft hij alleen Elia maar aan te kondigen en dan vreest hij voor zijn leven. Komt het omdat die priesters in het geheim gingen? In ieder geval heeft Obadja nogal wat tegenwerpingen. En wellicht had ik die ook gehad. Want stel je voor dat Elia straks weer drie jaar verdwenen is en ineens weer onvindbaar is. Want in plaats dat Obadja nu naar Achab gaat met de blijde boodschap dat hij een waterput heeft gevonden, moet hij nu zeggen: "Ik heb Elia gevonden." En dat als een godvrezende man. Dat is nogal wat, want dit is dubbelop: En zichzelf, maar ook Gods knecht komt daarmee in gevaar. 

En toch geloof ik dat dit de les is voor ons: Elia maakt een duidelijk en stellig wilsbesluit. Hij zal Achab deze dag ontmoeten. Geen spoor van twijfel, zodat je daarmee ook anderen die God vrezen mee kunt nemen in Goddelijke moed en durf. Want de geloofsstelligheid van Elia maakt dat Obadja uiteindelijk op pad gaat. Hoe stellig staan wij in geloof, zodat ook anderen het zullen en kunnen geloven? Ook angstige mensen als Obadja, voor wie deze stap echt te groot leek. Juist dan is ook ons daadkrachtige geloof zo belangrijk. Durven wij te gaan staan als een Elia en zeggen wij: Zo zegt de HEER, en ik zal gaan? 

Gebed: HEER, U roept en ik mag kiezen! En ik kies om te willen wat U wilt, zodat ook anderen zullen geloven dat U het gaat doen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu