Lijdenspsalmen - God ziet je!

 

"Want Hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd; Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep. Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente, mijn geloften zal ik nakomen in bijzijn van wie Hem vrezen." (Psalm 22:25 en 26)

 

Jezus en jij, wat is de grote overeenkomst? Misschien best wel een aparte vraag, want is er wel een overeenkomst? Ja, in Christus zijn er geestelijk overeenkomsten gekomen. Maar toch geloof ik dat er nog een overeenkomst is. Er is een overeenkomst in hoe God naar ons kijkt in ons diepste bestaan en hoe Hij op dat moment naar Jezus keek. Toen Jezus aan het kruis hing, tot zonde gemaakt, en Hij uiteindelijk Zijn leven gaf, zag God om naar Jezus als naar de ellendige in Zijn ellende. Want toen Jezus, compleet kapot gemaakt, van het kruis werd afgehaald en in het graf werd gelegd om daar te verteren, zag God naar Hem om en wekt Hij Hem op.


 

Dat is Gods omzien naar de ellende van dè Ellendige! Jezus was de Ellendige geworden omdat God een intens verlangen had om naar de ellende van de ellendigen om te kunnen zien. God heeft Zijn aangezicht niet voor ons verborgen, net zo goed als Hij dat ook niet heeft gedaan voor Jezus. Er is wel een moment geweest dat God echt niet meer naar Zijn Zoon keek, zodat Jezus ook dat stuk voor ons volbracht, maar door Jezus verbergt God het aangezicht niet meer van ons.

 

Vanaf het moment dat Jezus de wereld met Zichzelf verzoende, kon God weer kijken naar de wereld en kan Hij zeker van de gelovigen, Zijn ogen niet meer van ons afhouden! Want God kijkt naar jou in Christus en dan heeft Hij je niet veracht of verafschuwd! God kijkt naar jou, naar al je ellende, maar Hij kijkt naar je zoals Hij naar Jezus kijkt, Die op dit moment aan Zijn rechterhand zit! Dit heeft David nog niet zo kunnen meemaken, zoals wij dat meemaken. En toch ervaar zelfs David hier al iets van!

 

Als jij roept, dan ziet God je, wat er ook gebeurt in je leven. God is niet de op afstand aanwezige grote God. God is de God Die nabijkomt, en Die altijd jou in het oog heeft, elke zucht hoort, en in elke situatie erbij is. Niet dat Hij ook elke situatie ook zo wilt, maar Hij is er wel bij. Daarmee is Hij ook niet machteloos, maar de vloek over de aarde raakt ons wel, en toch is God er in nabij!

 

David, nadat hij dit heeft gevoeld en beseft, gaat zijn lof aan iedereen vertellen. Hij is er helemaal vol van, al zoveel jaar voordat Jezus ging komen! Hoeveel meer moet dan nu onze mond werkelijk overlopen van de grootheid van God. Het is ongelofelijk dat God in elke situatie blijft kijken, hoe diep het ook gaat, Hij blijft nabij en hoort je! En dan al die beloften als je God miste of als je het uitschreeuwd en je geloften deed, dan, als je dit beseft is het tijd om al die geloften nu ook na te komen. Want God is zo intens en diep genadig en nabij!

 

Gebed: Vader, ik dank U dat U vol liefde naar mij kijkt, hoe onaanzienelijk het soms hier op aarde ook is, maar U kijkt altijd naar mij, U hoort mij altijd en daarom loof ik U, al de dagen van mijn leven.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom