Lijdenspsalmen - stieren en leeuwen

 

"Vele stieren hebben mij omringd, sterke stieren van Basan hebben mij omsingeld. Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw." (Psalm 22:13 en 14)

 

De klacht van David is nog niet opgehouden. Hij beschrijft in een paar korte woorden hoe zijn vijanden eruit zien. Het lijkt vooral op een enorme overweldiging van vijanden. Maar ook niet zomaar vijanden, maar hij vergelijkt ze met stieren en met leeuwen. En zeker bij het beeld van de verscheurende leeuw gebruikt hij woorden die er niet om liegen. Het zijn woorden die niet eenvoudig zijn om te vertalen, maar het wijst er op dat ze waarschijnlijk van martelen hun beroep hadden gemaakt. Wat een vijanden moeten dit geweest zijn.

 

 

Tegelijk is de term 'als een leeuw' een term die we vaker tegenkomen in de Bijbel. Hij heeft dan betrekking op satan, die rondgaat als een briesende leeuw. David wordt aan alle kanten belaagd en aan alle kanten is men op zijn leven uit. Gezien de vorige zinnen zou het kunnen zijn dat die sterke stieren van Basan die hem omsingeld hebben vooral vijanden zijn die de woorden uitspreken zoals David die al heeft aangehaald. Woorden als "Als God je God is, laat Hij je dan verlossen."

 

Als we de lijn doortrekken naar Jezus dan zijn de overeenkomsten tekenend. Ze laten zien hoe de lijdensweg van Jezus was. Aan de ene kant werd Hij aangeklaagd en bespot. Dat is wat geweest, die bespotting van Jezus. Eigenlijk waren het allemaal aanklachten die tegen Hem geuit werden. Aanklachten die niet eens klopten en die geen recht van spreken hadden, maar ze hebben Jezus er mee omsingeld. En daarnaast wreedaards die er opuit waren om Jezus zoveel mogelijk pijn te doen. Jezus werd aangeklaagd en Jezus werd gemarteld, maar niet zomaar. Het werk dat Jezus hiermee volbracht gaat zover dat niet alleen de zonde wordt weggenomen, maar ook de gevolgen van de zonde.

 

Die leeuw, als we die als symbool voor satan zien dan weten we hoe hij ons ook telkens aanklaagt. Hij schreeuwt maar en roept maar, de ene leugen na de andere en het schuldgevoel diep van binnen wordt zo makkelijk erg groot. Maar besef je dat als je in Christus bent, dat geen enkele aanklacht meer stand kan houden? Er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Jezus werd omsingeld met aanklachten, zodat Hij elke aanklacht aan ons adres zou wegnemen! Satan heeft geen recht van spreken meer als je in Christus bent.

 

Hetzelfde geldt voor de mishandelingen. Het had een doel, Jezus liet Zichzelf mishandelen en geselen, zodat wij genezing kunnen ontvangen. Als het klopt dat het hier gaat om de martelingen waar David bang voor was, dan is het in het beeld van Jezus elke klap met de gesel die Hij heeft gekregen. Zijn striemen hebben ons genezing gebracht. Al die vijanden van Jezus waren nodig om ons volkomen vrijheid te geven. David is er hier een beeld van en ook wij weten dat satan niet veranderd is als het om de aanklachten gaat. Maar we mogen hem het zwijgen opleggen omdat Jezus in onze plaats is gegaan. Zwijg satan en ziekte wijk in de Naam van Jezus.

 

Gebed: Vader, het offer waaraan U Uw Zoon over gaf was verschrikkelijk, omdat de zonde en de gebrokenheid zo groot was dat Hij elk aspect van mijn gebroken leven moest vrijzetten!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom