Lijdenspsalmen - een worm en bespotting

 

"Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien, bespotten mij; zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen: Hij heeft zijn zaak aan de HEERE toevertrouwd – laat Die hem bevrijden! Laat Die hem redden, als Hij hem genegen is." (Psalm 22:7-9)

 

Herken je iets van die woorden die David hier op heeft geschreven? Opmerkingen van mensen die je even fijntjes herinneren aan de God in Wie je gelooft. Vooral op momenten van tegenslag. Ik heb wel collega's gehad in de tijd dat ik werkte als groenvoorziener die dit soort uitspraken tegen mij zei. Dan liep iets niet lekker en dan werd er spottend gezegd: "Moet je het niet even bij die God van je vragen?" David heeft ook dit soort mensen om zich heen. We weten niet wat zijn omstandigheden waren, maar dat het niet goed gaat is wel duidelijk in deze psalm.

 

We kunnen er met zekerheid wel vanuit gaan dat David deze psalm heeft geschreven in de tijd dat hij koning over Israël was. Hij spreekt over het volk dat hem heeft veracht. Dat zijn geen uitspraken die hij als schaapherder gedaan zou hebben. Het is meer een uitspraak van degenen over wie David gesteld moet zijn, en die hem spottend aankijken. Hij voelt zichzelf niet meer dan een worm. Eigenlijk is er geen beest dat minder van waarde is dat een worm. Een worm kan geen weerstand bieden, heeft geen aanzien en kan niets meer dan door het stof kruipen. Eigenlijk is hij nog minder dan een slang. En dat voor een koning van het volk van God.

 

Het moment dat Jezus Zich één maakte met onze zonden, is hetzelfde. Op het moment dat Jezus Zichzelf helemaal geeft tot in de meest bespottelijke dood, maakt het volk van Hem een worm. Iedereen lacht Hem uit en bespot Hem. Wij kunnen niet vervatten wat dit geweest moet zijn. Hij is de Koning van de koningen en iedereen drijft de spot met Hem. En laten we eerlijk zijn, het is nog steeds niet veranderd. Als er ene Naam is die het meest bespot wordt, dan is het die van Jezus wel. Hij is geen man gebleven, maar een worm geworden. Hij is tot niets geworden en niemand had meer enige achting voor Hem.

 

Het is de enige weg, zodat wij nooit zo diep hoeven te vallen. Jezus is op de plaats geweest, waar zelfs de worm niet sterft. Als een worm werd Hij om op de plaats te komen waar de worm niet sterft, zodat wij mens mogen zijn in Hem om op de plaats te komen, waar we geen worm zullen zijn, maar Gods geliefde kinderen. Wat een spot heeft Jezus daarvoor gedragen? Hij wilde de spot, waar David over klaagt, vrijwillig en gewillig dragen. Voor David was dit een klacht, voor Jezus was dit de weg. Wij hebben soms momenten van bespotting, dat je echt je kunt voelen als onbetekenend. Besef dan dat je daarmee een klein beetje de voetstappen van Jezus drukt. Niet meer dan een beetje, omdat Jezus dieper ging. En blijf ook in die tijd vertrouwen op God, want Hij zal je rechtdoen.

 

Gebed: Vader, U zult mij rechtdoen voor mijn bespottingen, maar nog meer: Jezus is meer een worm en bespotting geworden dan dat ik ooit kan zijn, zodat ik in Uw heerlijkheid mag ingaan en niet op de plaats hoef te komen waar zelfs de worm niet sterft.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom