Lijdenspsalmen - een worm en bespotting

 

"Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien, bespotten mij; zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen: Hij heeft zijn zaak aan de HEERE toevertrouwd – laat Die hem bevrijden! Laat Die hem redden, als Hij hem genegen is." (Psalm 22:7-9)

 

Herken je iets van die woorden die David hier op heeft geschreven? Opmerkingen van mensen die je even fijntjes herinneren aan de God in Wie je gelooft. Vooral op momenten van tegenslag. Ik heb wel collega's gehad in de tijd dat ik werkte als groenvoorziener die dit soort uitspraken tegen mij zei. Dan liep iets niet lekker en dan werd er spottend gezegd: "Moet je het niet even bij die God van je vragen?" David heeft ook dit soort mensen om zich heen. We weten niet wat zijn omstandigheden waren, maar dat het niet goed gaat is wel duidelijk in deze psalm.

 

We kunnen er met zekerheid wel vanuit gaan dat David deze psalm heeft geschreven in de tijd dat hij koning over Israël was. Hij spreekt over het volk dat hem heeft veracht. Dat zijn geen uitspraken die hij als schaapherder gedaan zou hebben. Het is meer een uitspraak van degenen over wie David gesteld moet zijn, en die hem spottend aankijken. Hij voelt zichzelf niet meer dan een worm. Eigenlijk is er geen beest dat minder van waarde is dat een worm. Een worm kan geen weerstand bieden, heeft geen aanzien en kan niets meer dan door het stof kruipen. Eigenlijk is hij nog minder dan een slang. En dat voor een koning van het volk van God.

 

Het moment dat Jezus Zich één maakte met onze zonden, is hetzelfde. Op het moment dat Jezus Zichzelf helemaal geeft tot in de meest bespottelijke dood, maakt het volk van Hem een worm. Iedereen lacht Hem uit en bespot Hem. Wij kunnen niet vervatten wat dit geweest moet zijn. Hij is de Koning van de koningen en iedereen drijft de spot met Hem. En laten we eerlijk zijn, het is nog steeds niet veranderd. Als er ene Naam is die het meest bespot wordt, dan is het die van Jezus wel. Hij is geen man gebleven, maar een worm geworden. Hij is tot niets geworden en niemand had meer enige achting voor Hem.

 

Het is de enige weg, zodat wij nooit zo diep hoeven te vallen. Jezus is op de plaats geweest, waar zelfs de worm niet sterft. Als een worm werd Hij om op de plaats te komen waar de worm niet sterft, zodat wij mens mogen zijn in Hem om op de plaats te komen, waar we geen worm zullen zijn, maar Gods geliefde kinderen. Wat een spot heeft Jezus daarvoor gedragen? Hij wilde de spot, waar David over klaagt, vrijwillig en gewillig dragen. Voor David was dit een klacht, voor Jezus was dit de weg. Wij hebben soms momenten van bespotting, dat je echt je kunt voelen als onbetekenend. Besef dan dat je daarmee een klein beetje de voetstappen van Jezus drukt. Niet meer dan een beetje, omdat Jezus dieper ging. En blijf ook in die tijd vertrouwen op God, want Hij zal je rechtdoen.

 

Gebed: Vader, U zult mij rechtdoen voor mijn bespottingen, maar nog meer: Jezus is meer een worm en bespotting geworden dan dat ik ooit kan zijn, zodat ik in Uw heerlijkheid mag ingaan en niet op de plaats hoef te komen waar zelfs de worm niet sterft.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom