Lijdenspsalmen - twee geestelijke principes

 

Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël. Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd.Tot U hebben zij geroepen en zij zijn gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. (Psalm 22:4-6)

 

Het was ene grote klacht die David heeft geuit in de eerste verzen van deze psalm. Hij voelde zich totaal verlaten door God. En als we deze woorden uit de mond van Jezus horen, dan is Hij compleet verlaten door Zijn God, Die helemaal Zijn Vader is. De intense diepte van deze woorden zullen wij nooit kunnen bevatten. Degenen die straks verloren gaan zullen er iets van beseffen in eeuwigheid, maar zoals Jezus het, als de Volmaakte Zoon, heeft gevoeld zal nooit iemand dat beseffen en voelen.

 

Toch zijn de woorden van David als mens zoals jij en ik, ook heftig en intens. En ook als we zeggen dat wij nooit meer verlaten zullen worden door God omdat Jezus dit heeft gedragen, dan nog kan ons gevoel en ons geloof soms wat anders zeggen. En wat doet David dan? Hij doet eigenlijk twee dingen. Hij geeft ons, in onze nood en eenzaamheid twee handvaten om er mee om te kunnen gaan. En dit is geen trucje, maar dit is een geestelijk principe.

 

Aan de ene kant spreekt hij de heiligheid van God uit. God is de Heilige, Hij is de Allergrootste en Zijn plaats is totaal afgezonderd en hoger dan de onze. In deze aanbidding brengt David in herinnering waar God woont en troont. God is heilig en van een totaal andere orde, maar daarbij ook souverein. Daarbij is Hij niet ver weg, al voelt David dit wel. Hij is zo dichtbij als daar waar onze lofzang klinkt. God, de Heilige, mijn God, troont op mijn lofzangen. Eigenlijk zegt David: "Het geestelijk principe om God Die mij lijkt te verlaten, komt nabij als ik de lofzang zing." Dit is een geestelijk principe op het moment dat we God kwijt zijn. Het lijkt tegen ons gevoel in te gaan, maar ga lofprijzen en brengt je lofzang voor Gods troon. We zien bij Petrus en Silas dat daardoor zelfs gevangenisdeuren open gaan.

 

Er is nog een tweede principe: Breng in herinnering wat er al is geweest. Als je eenmaal hebt meegemaakt dat God in je leven heeft ingegrepen, wordt het veel makkelijker om God te vertrouwen in Zijn wondermacht. David kijkt terug naar zijn voorvaderen. Zij hebben onvoorwaardelijk op God vertrouwd, zij hebben op hoop, tegen hoop op God vertrouwd. Abraham vertrouwde God zelfs toen hij Izak moest offeren en hij geloofde dat God hem uit de dood weer zou kunnen teruggeven. Zelfs de dood is voor God geen probleem.

 

God heeft door de hele wereldgeschiedenis heen en ook in ons leven, laten zien dat Hij er is voor degenen die onvoorwaardelijk op Hem blijven vertrouwen. Eigenlijk is dat wat David ons geeft als tweede principe: Blijf op God vertrouwen, zelfs als alles hopeloos is. Dit is wat de gelovige generaties voor ons ook hebben gedaan. Zelfs als er geen uitkomst kwam, bleven ze hopen op de uitkomst in de eeuwigheid. En wij mogen staan op de schouders van ons voorgeslacht. Laten we op die geloofservaringen dan ook gaan staan en bouwen op God alleen!

 

Gebed: Vader, soms lijken dingen onmogelijk dat er nog kansen zijn. Maar U hebt ons al zo vaak laten zien dat U in situaties altijd groter, machtiger en sterker bent. Ik loof U om Uw heerlijkheid en macht en ik vertrouw op U, zelfs als er geen hoop meer is.

 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom