"Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier." (Johannes 15:1) 

Afgelopen week liep ik ergens waar een monument stond, of misschien was het een bepaalde soort kunst en daar stond een tekst bij: 'Het ritme van drie'. Het ging over het in elkaar overlopen van water, land en lucht. En dat gevoel krijg je ook een beetje bij de overbekende gelijkenis van de Wijnstok. Want Jezus lijkt eigenlijk de meest actieve Persoon van Gods Wezen. Hij regeert, Hij handelt en Hij werkt door de Geest in ons. En dan lees je ineens ook Johannes 15.

 

En wat zegt Jezus dan: Ik ben de ware Wijnstok. Dat is een opmerkelijke uitspraak, want de Vader is de Wijngaardenier. Dat wat je van Jezus zou verwachten, doet Hij hier niet. En overigens zijn de woorden van Jezus dubbel opmerkelijk omdat Israël in het Oude Testament als wijngaard wordt aangeduid. Lees Jesaja 5 maar. En nu zegt Jezus: "Ik ben de ware Wijnstok." Israël kan best de wijngaard zijn, maar eigenlijk is die hele wijngaard geen stuiver waard zolang Jezus de Wijnstok niet is. 

En reken er op dat de discipelen Jesaja 5 ook kenden. Hoe zeer Israël ook in Gods ogen een kostbare wijngaard is, uiteindelijk is het niets als de wortel verkeerd is. En Wie is Jezus dan? Hij is de Wortel van David, Hij is de Wijnstok! En weet je, die woorden uit Openbaring waar staat dat Jezus de Wortel van David is, dat zijn eigenlijk dezelfde woorden als die Hij hier uitspreekt. De Wijnstok is de basis van het hele leven. Maar in de eerste plaats is Jezus de basis voor Israël. Het Koningshuis van David zal eeuwig zijn, maar alleen omdat Jezus de Wortel van David is. En ons bestaansrecht ligt nooit in ons doen en en laten, maar in dat van Jezus. 

Wij zijn heel veel waard, wij zijn zelfs degenen die uiteindelijk de druiven zullen dragen van de wijngaard. Echt waar, wij zijn zoveel waard dat wij de vruchten van de Geest mogen dragen. Net zo goed als dat Israël kostbaar is in Gods ogen. Maar dat kan maar op ene manier: Als we geworteld zijn in Jezus Zelf! Het leven van Jezus moet ons leven zijn en de dood van ons is Jezus' dood. Wij sterven met Jezus, door het geloof en door datzelfde geloof leven wij met Jezus. En op dat moment leven wij niet meer ons leven, maar we leven Jezus' leven! 

Het gaat er bij de Vader om dat wij vruchten dragen, niet voortbrengen, maar dragen! Dat is de Vader en als dat gebeurt worden wij uiterst zorgvuldig door de Vader beheerd. Maar het kan alleen maar als we in Christus zijn. We moeten in Hem leven en voor Hem sterven. Dat is het geheim. En Jezus lijkt hier dan heel passief in dit beeld, maar uiteindelijk is het Zijn hele leven waarin wij delen. Jezus maakt ons tot één geheel met Hem, zodat wij en Hij niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Jezus, Zijn leven èn Zijn sterven, dat is de Wortel, het fundament van ons bestaan. 

Gebed: Jezus, U bent de Wijnstok, de Wortel, het fundament waar ik uit leef! En ik wil nog meer verbonden zijn met U, nog meer leven door Uw leven!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu