Jakobus - volharding in geloof

 

"Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig." (Jakobus 5:11)

 

We hebben eerst gehoord dat je als gelovige geduldig moet blijven uitzien naar de komst van Jezus. De ongelovigen zullen straks uiteindelijk jammeren om wat hen overkomt. Geld zal niets meer waard zijn op het moment dat Jezus komt. Maar om geduld te hebben is er nog wel een woord dat belangrijk is. Geduld klinkt soms wat lijdelijk, geduld klinkt ook soms net wat te simpel. Want om geduldig te zijn, zelfs in tijden van beproeving, daar hebben we wel wat meer nodig.

 

 

Wat we echt nodig hebben om geduldig te blijven verwachten is 'volharding'. Ben jij iemand die blijft volharden, ook als God je niet gelijk gaat geven wat je nodig lijkt te hebben? Uiteindelijk loopt dit gedeelte straks uit in het gedeelte over genezing en gebed. Net daarvoor schrijft Jakobus deze woorden. Het zijn woorden die van groot belang zijn. Ben jij een gelovige die blijft volharden?

 

Wat is volharden? Het is eigenlijk vol blijven houden waar je mee bezig bent op het moment dat je het doel niet lijkt te bereiken. Daar moet je eens over nadenken. Stel dat je bidt om genezing en het komt niet, stop je dan met bidden omdat je denkt dat God het je niet wil geven? Of volhard je juist tot het moment er zal zijn dat God het je geeft? Dit is een heel praktisch voorbeeld, waarbij we de belofte hebben dat Jezus onze genezing verdiende. Misschien moet je volharden tot het moment dat je de hemel mag binnengaan, maar volhardend blijven verwachten is wel nodig.

 

Je kunt dit ook nog veel geestelijker trekken. Als je in deze wereld rond kijkt wordt het er allemaal niet beter op en de komst van Jezus is er nog steeds niet. Maar hoe blijf je dit volhouden? Niet anders dan net als de profeten, gewoon blijven doen wat God van je vraagt. In de eerste plaats blijven volharden in geloof, maar ook blijven uitdelen van het Koninkrijk van God. Stop daar niet mee, ondanks dat het soms allemaal niets lijkt uit te maken.

 

Waar leefde Job nog voor? Waarom is hij ergens, diep van binnen blijven geloven dat God hem genadig zou zijn? Omdat hij Gods barmhartigheid en ontferming uiteindelijk ook niet kon ontkennen. En met de profeten was het al net zo. Waarom zou je profeteren dat het volk uiteindelijk weer uit de ballingschap zou komen, terwijl er niets van waar lijkt te zijn? Omdat de profeten uiteindelijk wisten dat God barmhartig en ontfermend zou zijn. Daarom bleven ze volharden in dat wat God van hen vroeg.

 

Ben jij bereidt om te volharden in geloof, volharden in je relatie met God, maar ook om te volharden, tegen elk menselijk denken in op grond van Gods beloften? Volharden door het Koninkrijk te brengen omdat jij weet dat God altijd trouw zal zijn aan Zijn Woord. Ik wil bereid zijn om zo te volharden. Ik merk dat ik het tegen beter weten in, niet wil geloven dat er geen groei meer is voor de kerk. Ik ga er niet in mee in alle negatieve gedachten omdat ik geloof in Gods barmhartigheid.

 

Gebed: Vader, ik wil volharden in geloof en in daden op basis van Uw trouw, genade en liefde. Laat Uw heerlijkheid zien.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom