Jakobus - heb geduld

 

"Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen." (Jakobus 5:7)

 

Als het ergens in de brief van Jakobus duidelijk wordt dat hij een duidelijk onderscheid ziet tussen gelovigen en niet-gelovigen, dan is dat wel in het laatste hoofdstuk. Neem de moeite even om de eerste zes verzen van Jakobus 5 even te lezen. Hij spreekt dan degenen aan die rijk zijn, wellicht en waarschijnlijk zijn dit ook degenen die hij in hoofdstuk 4 ook erg stevig aansprak met zondaren. Het begin van hoofdstuk 5 is een soort herhaling die er niet bepaald om liegt. In welke tijd Jakobus dit oordeel over de rijken ziet, wordt niet helemaal duidelijk. Maar duidelijk is wel dat de boodschap voor de gelovigen bemoedigend moet zijn.

 

 

De rijken blijken in ieder geval ook ellende te hebben en hun geld is blijkbaar niets meer waard. Waarschijnlijk zal dit iets zijn dat hen dit zal overkomen. Wellicht overkomt het hen hier ook al, maar dat is niet helemaal duidelijk. De aanspraak is in ieder geval erg stevig. Ook het bedrog is dat er is, is bij God bekend. En uiteindelijk zullen ze echt jammeren. Maar dan komt de omslag in het hoofdstuk. Weet je wat wij nodig hebben in onze tijd? Tenminste, als je niet tot de zondaren en de rijken behoort. Die rijkdom is niet het punt waar het om gaat, maar het gedrag dat deze mensen er op na blijken te houden. Wij hebben alleen maar geduld nodig.

 

Dat klinkt erg makkelijk, maar Jakobus maakt duidelijk dat wat ons ook overkomt, dat we geduld moeten hebben tot de komst van Jezus. Weet je, er overkomt ons een heleboel, net als de lezers van de brief van Jakobus. Als gelovigen krijgen we nergens de belofte dat ons leven zonder moeite zal zijn. God zegt nergens dat het leven van een gelovige over rozen zal gaan, maar God zegt wel dat we geduld moeten hebben tot het moment dat Jezus terugkomt, want uiteindelijk zal Jezus terugkomen.

 

Begrijp jij altijd waarom Jezus komst nog zolang duurt? Het beeld dat Jakobus noemt is een mooi beeld. Hij vergelijkt het met een landbouwer die met geduld wacht op de vrucht van zijn land. Hij schrijft zelfs dat het een kostbare vrucht is. Maar die vrucht zal er pas zijn als de vroege en de late regen er overheen is gegaan. De jaargetijden zijn nodig om tot een goede oogst te komen.

 

Zo is het ook met het moment dat de gelovige recht wordt gedaan. De tijd die we leven, is een tijd die nodig is om werkelijk tot een kostbare vrucht te worden. God wil geen net ontkiemde zaadjes, maar God wil ons als een volle aar binnenhalen. Daarbij is geduld bij ons dus nodig. Wat er ook gebeurd, wanhoop niet, wordt niet bang, maar kijk uit naar de komst van Jezus. Nooit zal je iets overkomen waardoor je als gelovige uiteindelijk de eindstreep niet haalt. En nu mogen we als een kostbare vrucht rijpen, door de geestelijke jaargetijden heen!

 

Gebed: Vader, ik heb de jaargetijden in geloof nodig, dan zult U mij vormen als een kostbare vrucht voor Uw oogst. De rijken en zondaren zullen straks jammeren, maar ik zie nu al uit naar Uw komst, die mijn heil vol zal maken.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom