Jakobus - heb geduld

 

"Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen." (Jakobus 5:7)

 

Als het ergens in de brief van Jakobus duidelijk wordt dat hij een duidelijk onderscheid ziet tussen gelovigen en niet-gelovigen, dan is dat wel in het laatste hoofdstuk. Neem de moeite even om de eerste zes verzen van Jakobus 5 even te lezen. Hij spreekt dan degenen aan die rijk zijn, wellicht en waarschijnlijk zijn dit ook degenen die hij in hoofdstuk 4 ook erg stevig aansprak met zondaren. Het begin van hoofdstuk 5 is een soort herhaling die er niet bepaald om liegt. In welke tijd Jakobus dit oordeel over de rijken ziet, wordt niet helemaal duidelijk. Maar duidelijk is wel dat de boodschap voor de gelovigen bemoedigend moet zijn.

 

 

De rijken blijken in ieder geval ook ellende te hebben en hun geld is blijkbaar niets meer waard. Waarschijnlijk zal dit iets zijn dat hen dit zal overkomen. Wellicht overkomt het hen hier ook al, maar dat is niet helemaal duidelijk. De aanspraak is in ieder geval erg stevig. Ook het bedrog is dat er is, is bij God bekend. En uiteindelijk zullen ze echt jammeren. Maar dan komt de omslag in het hoofdstuk. Weet je wat wij nodig hebben in onze tijd? Tenminste, als je niet tot de zondaren en de rijken behoort. Die rijkdom is niet het punt waar het om gaat, maar het gedrag dat deze mensen er op na blijken te houden. Wij hebben alleen maar geduld nodig.

 

Dat klinkt erg makkelijk, maar Jakobus maakt duidelijk dat wat ons ook overkomt, dat we geduld moeten hebben tot de komst van Jezus. Weet je, er overkomt ons een heleboel, net als de lezers van de brief van Jakobus. Als gelovigen krijgen we nergens de belofte dat ons leven zonder moeite zal zijn. God zegt nergens dat het leven van een gelovige over rozen zal gaan, maar God zegt wel dat we geduld moeten hebben tot het moment dat Jezus terugkomt, want uiteindelijk zal Jezus terugkomen.

 

Begrijp jij altijd waarom Jezus komst nog zolang duurt? Het beeld dat Jakobus noemt is een mooi beeld. Hij vergelijkt het met een landbouwer die met geduld wacht op de vrucht van zijn land. Hij schrijft zelfs dat het een kostbare vrucht is. Maar die vrucht zal er pas zijn als de vroege en de late regen er overheen is gegaan. De jaargetijden zijn nodig om tot een goede oogst te komen.

 

Zo is het ook met het moment dat de gelovige recht wordt gedaan. De tijd die we leven, is een tijd die nodig is om werkelijk tot een kostbare vrucht te worden. God wil geen net ontkiemde zaadjes, maar God wil ons als een volle aar binnenhalen. Daarbij is geduld bij ons dus nodig. Wat er ook gebeurd, wanhoop niet, wordt niet bang, maar kijk uit naar de komst van Jezus. Nooit zal je iets overkomen waardoor je als gelovige uiteindelijk de eindstreep niet haalt. En nu mogen we als een kostbare vrucht rijpen, door de geestelijke jaargetijden heen!

 

Gebed: Vader, ik heb de jaargetijden in geloof nodig, dan zult U mij vormen als een kostbare vrucht voor Uw oogst. De rijken en zondaren zullen straks jammeren, maar ik zie nu al uit naar Uw komst, die mijn heil vol zal maken.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom