Jakobus - kiezen naar Gods wil

 

"In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen." (Jakobus 4:15)

 

Er zijn van die teksten in de Bijbel die voelen al helemaal uitgekauwd. OF misschien nog erger: Het zijn uitdrukkingen geworden zonder dat we nog beseffen waar het over gaat. Ooit sprak ik eens iemand die het helemaal niet goed vond dat we achter elke datum in de kerkbode niet de uitspraak van Jakobus schreven: "Zo de Heere wil en wij leven." In de kerkbode staat wel altijd dat dit voor alle data geldt, maar het zou eigenlijk achter elke datum moeten staan. Voor mij is het veel meer de vraag of we wel echt beseffen hoe we leven.

 

 

Leven wij werkelijk met de gedachte dat we de wil van de Heere doen? Dat is mij meer waard dan deze uitdrukking standaard maar achter elke datum plakken. Jakobus merkte blijkbaar bij zijn lezers dat er echt waren die gewoon in het wilde weg plannen maakten, zonder te bedenken dat niet zij, maar God behoort te bepalen welke weg wij gaan.

 

We moeten wel uitkijken bij deze tekst dat we er niet een soort dreigtekst van maken. Iets van: "Je kunt doen en denken wat je wil, maar als God je een voet dwars wil zetten, dan maakt het allemaal niet meer uit, want Gods plan gaat toch door." Dat is niet direct de bedoeling van Jakobus. Jakobus wil ons veel meer leren om te zoeken naar Gods plan en God weg voor morgen. Het is misschien wel zo dat wij plannen maken en vervolgens vragen we dan God om die maar even te zegenen. Dat zit eigenlijk in dezelfde lijn als dat Jakobus hier schrijft. Uiteindelijk zijn het onze plannen en wat wij willen, dat moet gebeuren.

 

Het is de bedoeling dat we daarin juist andersom leren denken. We gaat op zoek naar Gods bedoeling voor morgen of voor de rest van ons leven en op basis van Gods bedoeling maken wij de volgende keus. Zo de Heere wil en wij leven, dat hoort gewoon voorop te staan. Niet als een dreiging, maar veel meer als een uitdaging om te wandelen in de bestemming die God voor je heeft. Gods wil staat vast, vooral Gods wil voor ons leven. Het blijkt ook in het leven dat niet alles door God bepaald kan zijn. Dan zou een moord door God gepland zijn, maar toch zit er ook Gods raadplan bij, waar wij niet veel van kunnen begrijpen. Maar Gods wil voor ons leven, die kunnen we wel zoeken. Ga je daar eens op richten, zodat je in Gods bestemming werkelijk kunt gaan wandelen.

 

Dan vallen we nooit in de valkuil die Jakobus noemt: Nu al bedenken wat je morgen zeker zult gaan doen, zonder Gods wil daarbij gezocht te hebben. En dit klinkt misschien heel extreem en toch is dit wel de uitdaging van een leven naar Gods wil. En dan ben je verzekerd van zegen op je weg, want dan wandel je op Gods weg. Dat zou wel eens een bijzondere verrassing kunnen zijn. Want Gods plan voor je leven is een plan vol hoop en toekomst.

 

Gebed: Vader, ergens is het wel echt lastig om in alles Uw weg te zoeken en Uw wil te doen. Soms voelt dat zo ongrijpbaar en zoeken naar Uw plan is soms zo lastig. Toch wil ik Uw weg gaan, Uw wil doen en in mijn bestemming wandelen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom