"En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is." (Openbaring 21:2)

"Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg, in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan." (Openbaring 21:9b en 10) 

Weet je Wie Jezus is? Deze waarheid die we lezen in Openbaring 21 is misschien wel de mooiste, de meest heerlijke, voor ons het meest verwonderlijke! Al die andere dingen die we al overdacht hebben, raken jou niet zo, zoals deze beschrijving die Johannes geeft van Jezus. Deze beschrijving raakt, als je dat durft toe te laten jouw hart! Want weet je Wie Jezus is? Jezus is jouw Bruidegom!

 

Hier in Openbaring staat niet zomaar iets. Er zijn van die liedjes die gaan over het nieuwe Jeruzalem en toen ik ooit echt ging lezen wat er hier in Openbaring staat dan heb ik toch wel wat moeite met die liedjes over straten van goud die net doen alsof het over een letterlijke stad gaat. Het gaat hier in Openbaring 21 namelijk niet over een stad van steen. Het gaat hier in Openbaring 21 over de bruid van het Lam! Wie het Lam is, is wel duidelijk in Openbaring, dat is Jezus. En de stad die hier symbolisch neerdaalt met de naam Jeruzalem is de bruid van het Lam. 

Dan begrijp je natuurlijk wel dat dit niet een letterlijke stad kan zijn. Jezus heeft geen stenen stad als bruid, maar Jezus heeft Zijn Kerk als bruid. Of zo je wilt: Jezus heeft jou als gelovige als Zijn bruid. En dan ziet Johannes deze geestelijke stad neerdalen als een sierlijk gemaakte bruid. Heiliging in ons leven maakt ons sierlijk voor onze Bruidegom! Leven in overeenstemming met Gods verlangen heeft tot doel dat we straks echt klaar zijn voor de bruiloft van het Lam en op die bruiloft van het Lam zullen wij geen gasten zijn, daar zullen wij geen toeschouwers zijn, maar daar mag jij de bruid van Jezus zijn. En dat betekent dat Jezus jouw Bruidegom is! 

En besef je wat dat betekent? Jezus laat Zich niet uithuwelijken, echt niet. Jezus heeft Zijn geliefde bruid gekozen! Jou, Hij heeft jou uitgekozen als Zijn bruid. En die geestelijke stad Jeruzalem is de verzameling van alle gelovigen, de bruid van het Lam. 

Weet je, Jezus zegt vandaag tegen jou als gelovige: "Jij bent Mijn geliefde!" Hij zegt: "Jij bent degene waar Ik alles voor heb gegeven omdat Ik jou als Mijn bruid wil trouwen. Niet voor een tijdje tot de dood ons scheidt, maar Ik wil je eeuwig tot Bruidegom zijn." Hoe heerlijk is dat, dat Jezus dit zegt tegen jou! Ik zie zo uit naar de dag dat Jezus terugkomt en ik in Zijn armen mag vallen. Jezus is niet alleen een Naam, Hij is niet iets vaags dat wel op aarde is geweest, maar nu geen rol meer speelt. Jij hebt verkering met Jezus en in de hemel zit Jezus te wachten op het moment dat Zijn Vader zegt: "En nu mag Jij trouwen met Jouw bruid!" 

Gebed: Jezus, U bent mijn Bruidegom, U hebt mij zo lief dat U mij eeuwig in Uw nabijheid wil en op de meest intieme manier met mij wil omgaan. Ik verlang meer en meer naar U en ik wil sierlijk zijn op de dag van Uw wederkomst.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu