"En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is." (Openbaring 21:2)

"Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg, in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan." (Openbaring 21:9b en 10) 

Weet je Wie Jezus is? Deze waarheid die we lezen in Openbaring 21 is misschien wel de mooiste, de meest heerlijke, voor ons het meest verwonderlijke! Al die andere dingen die we al overdacht hebben, raken jou niet zo, zoals deze beschrijving die Johannes geeft van Jezus. Deze beschrijving raakt, als je dat durft toe te laten jouw hart! Want weet je Wie Jezus is? Jezus is jouw Bruidegom!

 

Hier in Openbaring staat niet zomaar iets. Er zijn van die liedjes die gaan over het nieuwe Jeruzalem en toen ik ooit echt ging lezen wat er hier in Openbaring staat dan heb ik toch wel wat moeite met die liedjes over straten van goud die net doen alsof het over een letterlijke stad gaat. Het gaat hier in Openbaring 21 namelijk niet over een stad van steen. Het gaat hier in Openbaring 21 over de bruid van het Lam! Wie het Lam is, is wel duidelijk in Openbaring, dat is Jezus. En de stad die hier symbolisch neerdaalt met de naam Jeruzalem is de bruid van het Lam. 

Dan begrijp je natuurlijk wel dat dit niet een letterlijke stad kan zijn. Jezus heeft geen stenen stad als bruid, maar Jezus heeft Zijn Kerk als bruid. Of zo je wilt: Jezus heeft jou als gelovige als Zijn bruid. En dan ziet Johannes deze geestelijke stad neerdalen als een sierlijk gemaakte bruid. Heiliging in ons leven maakt ons sierlijk voor onze Bruidegom! Leven in overeenstemming met Gods verlangen heeft tot doel dat we straks echt klaar zijn voor de bruiloft van het Lam en op die bruiloft van het Lam zullen wij geen gasten zijn, daar zullen wij geen toeschouwers zijn, maar daar mag jij de bruid van Jezus zijn. En dat betekent dat Jezus jouw Bruidegom is! 

En besef je wat dat betekent? Jezus laat Zich niet uithuwelijken, echt niet. Jezus heeft Zijn geliefde bruid gekozen! Jou, Hij heeft jou uitgekozen als Zijn bruid. En die geestelijke stad Jeruzalem is de verzameling van alle gelovigen, de bruid van het Lam. 

Weet je, Jezus zegt vandaag tegen jou als gelovige: "Jij bent Mijn geliefde!" Hij zegt: "Jij bent degene waar Ik alles voor heb gegeven omdat Ik jou als Mijn bruid wil trouwen. Niet voor een tijdje tot de dood ons scheidt, maar Ik wil je eeuwig tot Bruidegom zijn." Hoe heerlijk is dat, dat Jezus dit zegt tegen jou! Ik zie zo uit naar de dag dat Jezus terugkomt en ik in Zijn armen mag vallen. Jezus is niet alleen een Naam, Hij is niet iets vaags dat wel op aarde is geweest, maar nu geen rol meer speelt. Jij hebt verkering met Jezus en in de hemel zit Jezus te wachten op het moment dat Zijn Vader zegt: "En nu mag Jij trouwen met Jouw bruid!" 

Gebed: Jezus, U bent mijn Bruidegom, U hebt mij zo lief dat U mij eeuwig in Uw nabijheid wil en op de meest intieme manier met mij wil omgaan. Ik verlang meer en meer naar U en ik wil sierlijk zijn op de dag van Uw wederkomst.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu