Jakobus - weersta satan

 

"Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen." (Jakobus 4:7 en 8)

 

Je gaat je ondertussen bij Jakobus wel behoorlijk afvragen wie de lezers van zijn brief zijn. Je kunt zelfs in twijfel gaan trekken dat het echte gelovigen zijn. De zonden die hij noemt, die liegen er echt niet om. Conflicten, benijden van elkaar, verkeerde hartstochten, overspelige mannen en vrouwen, vriendschap met de wereld en afgunst. Dit heeft echt niets meer met geloof te maken. Zo ging het er toen aan toe. Hij noemt hen zelfs zondaars. Een term die je in het hele Nieuwe Testament niet tegenkomt voor gelovigen. Dat geeft wel te denken.

 

Wat gebeurt er eigenlijk met al die dingen die hij noemt? Gezien de opdracht die hij geeft, is het wel duidelijk wat er echt aan de hand is. Hij roept op om te onderwerpen aan God. Dit heeft alles met gehoorzaamheid te maken. En niet halve gehoorzaamheid, maar absolute gehoorzaamheid. En wat zegt hij er dan bij: Bied weerstand tegen de duivel en hij zal van je vluchten.

 

Dit zijn woorden van het allergrootste belang, want dat is wat er gebeurt bij al die dingen die Jakobus noemt. Zonden daar zit satan achter. Het is verleiding in de gemeente, het heeft het doel om te gemeente kapot te maken van binnenuit. Dat doet satan en wat is er makkelijker dan conflicten en grote zonden? Jakobus is duidelijk: Weersta hem! Direct en duidelijk. Ook als gelovige blijft dit gelden. We moeten satan altijd weerstaan en telkens als hij weer probeert te verleiden, moeten we hem wegsturen. Hoe radicaal doe je dit eigenlijk? 

 

Misschien dat satan het bij jou niet op die manier doet zoals Jakobus hier zegt. Misschien diet hij het bij gelovigen wel op een andere manier, omdat dat beter werkt. Het is misschien wel veel makkelijker om gelovigen in eindeloze theologische discussies te laten verzanden, dan is er ook geen groei en zijn er ook koude harten. Of misschien doet hij het wel door je een ongelofelijk 'moet-drang-voor-het-evangelie' op te leggen. Weersta satan! Dan zal hij vluchten. Spreek hem in de Naam van Jezus gewoon aan en gebied hem te wijken. Laat hem merken dat je geen ontzag voor hem hebt en dat hij niets bij je te zoeken heeft.

 

Weet je wat het tegenovergestelde is van het wegvluchten van satan? Dat is het naderen van God tot jou. Waar jij satan geen ruimte geeft, je onderwerpt aan God, dan nader je daarmee ook tot God en het omgekeerde van wat satan doet, zal God doen: Hij zal tot jou naderen! Dat is wat er geestelijke gebeurd. Je moet satan niet alleen weerstaan om hem weg te krijgen, maar je geeft daarmee juist ruimte om God dichtbij te laten komen. Als je God laat zien dat je de verleidingen en zonden van satan niet accepteert, je richt op Hem, dan komen we terug bij dat bidden. Dan wordt namelijk je bidden ook zoals God bedoelt. Dan wijken namelijk al die dingen die Jakobus noemt. En God zal nabij je komen. 

 

Gebed: Vader, ik gebied satan in de Naam van Jezus dat hij mij op geen enkele, maar dan ook echt op geen enkele manier meer lastig zal vallen, ik richt mij totaal op U, zodat U tot mij zult komen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom