"En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten." (Markus 6:7) 

Wat zou jij gedaan hebben als jij Jezus was, als het gaat over dat wat Jezus deed? Ik weet niet hoe het bij jou is, maar als ik ergens heel goed in ben, dan laat ik dat niet altijd even makkelijk aan een ander over, en zeker niet als het dan ook niet iets is waar je echt voor wilt gaan. Maar dan moet je eens even lezen wat Jezus doet. En dat doet Hij niet ene keer, maar dat doet Hij sowieso twee keer. Want in deze geschiedenis gaat het over de twaalf discipelen en later doet Hij dit ook nog een keer met zeventig discipelen.

 

Want wat doet Jezus? Hij stuurt ze gewoon de wijde wereld in. In koppels van twee laat Hij hen gaan. Kan dit eigenlijk wel? En toch, heb ik zelf ook door de tijd heen steeds geleerd hoe bijzonder het is om vertrouwen in jongeren te hebben en ze kansen te geven om in geloof uit te stappen. Jezus is niet bezig om Zijn Eigen bediening veilig te stellen, Jezus is bezig om Zijn discipelen te leren om Zijn taken te gaan doen. Jezus is echt een rabbi Die er op uit is dat Zijn discipelen echt helemaal op Hem zullen lijken. En dit doet Hij met de twaalf discipelen en dit doet Hij met de zeventig die Hij later nog zal uitzenden en uiteindelijk doet Hij dit ook met ons als gelovigen. Jezus zegt namelijk dat de gelovigen dezelfde dingen zullen doen als Hij. 

Dit is Jezus ook! Jezus is niet alleen krachtig, wonderlijk, eeuwig, genezend aanwezig, maar Jezus is ook bezig om geloof in ons te hebben. Niet dat er in nu zoveel goeds zit, maar omdat Hij weet dat als wij Zijn Geest hebben ontvangen dat Hij geloof in ons kan hebben. Jezus is ook jouw Zender! Hij zend jouw uit! Er is bij Jezus geen egoïsme, maar intens verlangen dat Zijn Koninkrijk op een grootste manier gaat doorbreken en dat doet Hij niet in Zijn eentje, maar dat doet Hij met ons! Hij gebruikt er geen engelen voor, maar mensen zoals jij en ik. 

Ben jij beschikbaar om Jezus woorden te horen om de wereld in te trekken met Zijn woorden van verzoening en de macht over demonen? Dat staat er hier letterlijk bij, die macht ontvangen ze erbij! Hoe bijzonder is dit? Jezus geeft een deel van Zichzelf aan Zijn volgelingen en gelovigen! 

En wat blijkt dan wat er gebeurt? Ze gaan met Goddelijke autoriteit preken en vertellen de mensen dat ze zich moeten bekeren, ze drijven veel demonen uit en genezen mensen. Ze doen exact hetzelfde als Jezus! Jezus laat Zijn bediening vermenigvuldigen, zodat straks de hele wereld bereikt zal worden met het Evangelie van het Koninkrijk. En of wij daarvoor bekwaam zijn? Nee, maar Jezus bekwaamd die Hij roept. En vandaag zegt Hij tegen jou: "Ik zend ook jou, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, maar als jij in Mij gelooft, dan zend ik je uit!" 

Gebed: Jezus, U bent mijn Zender, U wilt Uw Koninkrijk groter bouwen door mij in te zetten en ik wil luisteren naar Uw stem!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu