"En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten." (Markus 6:7) 

Wat zou jij gedaan hebben als jij Jezus was, als het gaat over dat wat Jezus deed? Ik weet niet hoe het bij jou is, maar als ik ergens heel goed in ben, dan laat ik dat niet altijd even makkelijk aan een ander over, en zeker niet als het dan ook niet iets is waar je echt voor wilt gaan. Maar dan moet je eens even lezen wat Jezus doet. En dat doet Hij niet ene keer, maar dat doet Hij sowieso twee keer. Want in deze geschiedenis gaat het over de twaalf discipelen en later doet Hij dit ook nog een keer met zeventig discipelen.

 

Want wat doet Jezus? Hij stuurt ze gewoon de wijde wereld in. In koppels van twee laat Hij hen gaan. Kan dit eigenlijk wel? En toch, heb ik zelf ook door de tijd heen steeds geleerd hoe bijzonder het is om vertrouwen in jongeren te hebben en ze kansen te geven om in geloof uit te stappen. Jezus is niet bezig om Zijn Eigen bediening veilig te stellen, Jezus is bezig om Zijn discipelen te leren om Zijn taken te gaan doen. Jezus is echt een rabbi Die er op uit is dat Zijn discipelen echt helemaal op Hem zullen lijken. En dit doet Hij met de twaalf discipelen en dit doet Hij met de zeventig die Hij later nog zal uitzenden en uiteindelijk doet Hij dit ook met ons als gelovigen. Jezus zegt namelijk dat de gelovigen dezelfde dingen zullen doen als Hij. 

Dit is Jezus ook! Jezus is niet alleen krachtig, wonderlijk, eeuwig, genezend aanwezig, maar Jezus is ook bezig om geloof in ons te hebben. Niet dat er in nu zoveel goeds zit, maar omdat Hij weet dat als wij Zijn Geest hebben ontvangen dat Hij geloof in ons kan hebben. Jezus is ook jouw Zender! Hij zend jouw uit! Er is bij Jezus geen egoïsme, maar intens verlangen dat Zijn Koninkrijk op een grootste manier gaat doorbreken en dat doet Hij niet in Zijn eentje, maar dat doet Hij met ons! Hij gebruikt er geen engelen voor, maar mensen zoals jij en ik. 

Ben jij beschikbaar om Jezus woorden te horen om de wereld in te trekken met Zijn woorden van verzoening en de macht over demonen? Dat staat er hier letterlijk bij, die macht ontvangen ze erbij! Hoe bijzonder is dit? Jezus geeft een deel van Zichzelf aan Zijn volgelingen en gelovigen! 

En wat blijkt dan wat er gebeurt? Ze gaan met Goddelijke autoriteit preken en vertellen de mensen dat ze zich moeten bekeren, ze drijven veel demonen uit en genezen mensen. Ze doen exact hetzelfde als Jezus! Jezus laat Zijn bediening vermenigvuldigen, zodat straks de hele wereld bereikt zal worden met het Evangelie van het Koninkrijk. En of wij daarvoor bekwaam zijn? Nee, maar Jezus bekwaamd die Hij roept. En vandaag zegt Hij tegen jou: "Ik zend ook jou, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, maar als jij in Mij gelooft, dan zend ik je uit!" 

Gebed: Jezus, U bent mijn Zender, U wilt Uw Koninkrijk groter bouwen door mij in te zetten en ik wil luisteren naar Uw stem!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu