"Is Dit niet de timmerman, de Zoon van Maria, de Broer van Jakobus en Joses en van Judas en Simon? En zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem." (Markus 6:3) 

We hebben het al een keer gehad over Jezus' wijsheid en inzicht en ook over de autoriteit waarmee Hij sprak. Jezus is, nadat Hij het dochtertje van Jaïrus had opgewekt, naar Zijn vaderstad gegaan. Hij was naar Nazareth gegaan om daar in de synagoge te preken. Jezus woonde in Kapernaüm, maar Hij reisde het hele land door. En dan komt Hij in Nazareth en spreekt Hij in de synagoge. En dan moet je eens beginnen met gewoon te lezen wat er dan staat.

 

De mensen daar waren versteld van Zijn onderwijs! Het sloeg ook hier in, men vroeg zich af waar Jezus Zijn wijsheid en Zijn krachten vandaan had! Ze hoorden het en ze zagen het! Eigenlijk is het niet veel anders dan nu ook onder ons, waar Jezus met woorden en daden gepreekt wordt, men ziet wat er gebeurt, maar dan... Ze komen tot de conclusie dat dit niet kan kloppen! Jezus, Hij was toch Die timmerman? En dan is het toch niet mogelijk dat Hij deze dingen doet? En als die vragen komen en als die gedachten gaan regeren, dan gaat het mis. Ze nemen aanstoot aan Hem! 

Weet je, ik geloof dat dit ook bij Jezus hoort: Of je gelooft Hem, of je neemt aanstoot aan Hem. Of je gelooft Hem helemaal, of je gelooft er niets van. En ik vind het echt schokkend wat het gevolg is van het aanstoot nemen: Jezus kon er geen krachten meer doen. Er wordt vaak gezegd dat Jezus overal wonderen kon doen, maar dat is niet waar. Jezus kon geen wonderen doen als er zoveel ongeloof was als in Nazareth.  

Jezus is... niet erkend! Dat is wat, als je hier over nadenkt? Jezus krijgt niet de erkenning voor Wie Hij is en wat Hij doet en dan kan Jezus niets meer doen! Zou dat de reden zijn dat de kerk in Nederland niet bloeit? Zou dat de reden zijn dat er zo weinig wonderen in de kerk meer gebeuren? Weet je wat wij al gedaan hebben vanaf de tijd van de Verlichting? We hebben God van Zijn almachtigheid beroofd! Hoe lang is ons al geleerd dat Jezus nu geen wonderen meer doet? Hoeveel kerken vertellen zondag aan zondag dat je een zondaar bent en blijft? En is het dan vreemd dat er niets gebeurd in de kerk? 

Het is een vraag waard hoevelen er tegenwoordig in de kerk aanstoot nemen aan Jezus, waardoor Zijn krachten niet mogelijk zijn. Dit gaat niet in de eerste plaats om ongelovigen, dit gaat, ook hier in Nazareth, over trouwe bezoekers van de kerkdiensten. En ze geloven niet dat Jezus deze dingen kan doen en ze gaan zich ergeren. Jezus, gekomen om de hele wereld te verzoenen met God en gekomen om Zijn Koninkrijk te vestigen hier op aarde. Zijn woorden en Zijn krachten geven ergernis. Neem dit ook eens voor jezelf mee, want Zijn woorden, dat gaat misschien nog wel, maar Zijn krachten? Geen erkenning betekent dat Jezus niets kan doen, maar Jezus is God en bij Hem zijn alle dingen mogelijk. 

Gebed: Jezus, ik erken U in alles, in Wie U bent, in wat U zegt en in wat U doet en ik geloof dat U nog steeds dezelfde bent, tot in eeuwigheid.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu